Shaytan/Satan a jeho formy

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Slovo Shaytan je odvodené od základu (شطن) a (شطان), to znamená “nečistý a nízky.” Shaytan odkazuje na ktorúkoľvek Bytosť, ktorá je odmietajúca Boha – bez ohľadu, či je spomedzi ľudí, džinov alebo zvierat. Tiež to môže znamenať “zlomyselná duša,” ktorá je vzdialená od Allaha (swt.) a Pravdy; môžeme si všimnúť, že všetky tieto významy sa vracajú k jedinému spoločnému prvku. Continue reading

Najvyššie Slovo Allaha

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Keď Všemohúci Allah, Slávny, stvoril človeka, povedal Anjelom: „Umístím na zemi náměstka!“[1]a tento náměstek, teda zástupca alebo miestodržiteľ na tejto zemi je Prorok Adam, Požehnania a Mier s Ním. A toto zastupiteľstvo (nástupníctvo) nebolo prerušené v minulosti a nebude prerušené … Continue reading

Boj (džihád) s Pravdou

Gallery

Boj/snaženie (džihád) za účelom presadzovania Slova Božieho, Slávneho, Všemohúceho – ako bolo poukázané – je zákonité, ba dokonca je to povinnosťou vo všetkých Božích náboženstvách, ktorými je známy obyvateľom Zeme. Avšak faktom zostáva, že sú takí, ktorí miešajú pravdu s … Continue reading

„Prvé náznaky samoľúbosti znamenajú záhubu mysle.  Ten, ktorý dokáže ovládať svoj jazyk, bude v bezpečí pred problémami, ktoré sú (jazykom) spôsobené.  Ten, ktorý nedokáže napraviť svoje spôsoby, utrpí mnohé škody.  Ten, ktorého spôsoby sú zlé, bude nenávidený členmi vlastnej rodiny.  Jediné slovo často pokazí ušľachtilosť.  Vďaka je útočište pred poburovaním.  Dôstojnosť je hlava osobnosti.  Podvolenie sa je sprostredkovateľom pre vinných.  Podstata odhodlanosti spočíva v predchádzaní vstupovania do podozrivých záležitostí.  Poklad zaopatrenia je uložený v šírke spôsobov správania.“
-Hazrat Ali (msn)