7 dôvodov, prečo ISIS nie sú muslimovia, ich správanie je v rozpore s islamom a prieči sa Koránu.

Gallery

1.  Zabíjajú ľudské bytosti bez spravodlivých príčin Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je … Continue reading