Facebook post z 24.10.2014

Gallery

This gallery contains 2 photos.

Mier, milosť a požehnania Allaha nech sú s vami. Každá osoba okrem toho, s kým má Allah zľutovanie, je zaťažená uzamknutím sa do vnútra truhlice jeho pamäte. Tieto spomienky sú zväčša krátkodobé, a tak si všimnete, že sa zamkol do … Continue reading

Shaytan/Satan a jeho formy

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Slovo Shaytan je odvodené od základu (شطن) a (شطان), to znamená “nečistý a nízky.” Shaytan odkazuje na ktorúkoľvek Bytosť, ktorá je odmietajúca Boha – bez ohľadu, či je spomedzi ľudí, džinov alebo zvierat. Tiež to môže znamenať “zlomyselná duša,” ktorá je vzdialená od Allaha (swt.) a Pravdy; môžeme si všimnúť, že všetky tieto významy sa vracajú k jedinému spoločnému prvku. Continue reading