Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: V minulosti som mal brata vo viere a v mojich očiach bol významný, pretože svet bol v jeho očiach nízky, potreby žalúdka s ním nemávali. Netúžil po tom, čo nedostal. Ak dostal nejakú vec, nepýtal si viac. Väčšinu času mlčal. Keď prehovoril, umlčal ostatných rečníkov. Uhasil smäd otázok pýtajúcich sa. Bol slabý a mdlý, ale v čase boja bol ako lev pralesa alebo had údolia: nepredložil argument, iba ak bol rozhodujúci.

S nikým nebude nezaobchádzať hrubo v ospravedlniteľnej záležitosti, jedine že by už bol počul ospravedlnenie. Nehovoril o žiadnych ťažkostiach, iba ak po tom, čo pominuli. Povedal, čo by urobil a nepovedal, ak by nie. Aj keď mohol byť prekonaný v reči, nik pri ňom nemohl vyniknúť v mlčaní. Bol dychtivejší po mlčanlivosti, než po vrave, a ak mu čelili dve veci, pozrel sa na to, ktorá bola bližšie k túžbe jeho srdca a vzoprel sa jej.

Tieto vlastnosti sú pre vás povinné. Mali by ste ich získať a preteakať sa v ich presadzovaní. Aj keď ich nedokážete nadobudnúť, vedzte, že získať časť je lepšie, než sa vzdať celku.

Nahjul Balagha, str. 893, kázeň 299

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

„Kratšia činnosť, ktorá pokračuje s pravidelnosťou, je prospešnejšia, než zdĺhavá činnosť vykonaná s nevôľou.“

Nahjul Balagha, str. 892, kázeň č. 288

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

„Pre každú vec, o ktorej ľudia vravia „ako dobre!“, je v tomto svete skryté zlo.“

Nahjul Balagha, str. 892, kázeň č. 296

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

Chamtivosť zavedie človeka k zavlažovacím nádržiam, ale vráti ho bez toho, aby ho nechala napiť sa. Podujme sa na zodpovednosť, ale nenaplní jú. Častokrát sa pijan pridusí, ešte než zaženie svoj smäd. Čím väčšia hodnota vytúženej veci, tým väčší žial pri jej strate. Túžba oslepí oko porozumenia. Súdený podiel si nájde toho, kto sa mu nepriblíži.”

Nahjul Balagha, str. 891, kázeň č. 285

Facebook post z 26.10.2014

Požehnania a Mier s Al-Hussain bin Alim. Požehnania a Mier so Zainab bint Ali. Požehnania a Mier s tebou, môj pán Al-Abbas bin Ali. Požehnania a Mier s Ali bin al-Hussainom. Požehnania a Mier s dieťaťom Abdulláh. Požehnania a Mier so spoločníkmi Al-Hussaina. Požehnania a Mier s tými, ktorí podporovali Al-Hussaina a Požehnania a Mier s tými, ktorí sa stali mučeníkmi spolu s Al-Hussainom. Allahovi patríme a k Nemu sa vrátime. Tí, ktorí utláčali potomstvo Muhammada, budú vedieť, k akému návratu sa vrátia, a ten najlepší výsledok je pre zbožných.

-Ahmed Al Hassan, 1. Muharram 1436