Q&A

Odpovedá Jamáni, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn),
posol Imáma Muhammada ibn Al-Hassán Al-Askariho,
Imáma Al – Mahdího (pmsn).

69. Má Imám (pmsn) zvláštnu dua alebo koránsky verš,
ktorý má byť čítaný pošas tejto doby?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha nech sú s tebou.

Áno, nech ti Allah dá úspech. Radíme veriacim, aby čítali Súru Al-Waq’iah (Kapitolu 56 Svätého Koránu) nepretržite, ráno a večer. Pretože, pri Allahovi, je pre vás, od/popri vás a o/vo vás. A prosíme Allaha, aby sme boli spokojní s čímkoľvek, čo On predurčí.

– Ahmed Al Hassan/ Šawal, 1436

70. Čo znamená, keď sú vám vo sne podané biele listy, ste upozornení, že je na nich pečať a nie ste schopní ich v danej chvíli otvoriť,
lebo ešte nenastal správny čas?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Výklad vízie/videnia je, nech ti Allah dá úspech a nech je k tebe vľúdny, že v tomto videní/vízii si sa pokúsil priblížiť sa k poznaniu, do ktorého v tejto chvíli nemáš povolený prístup, pretože na toto poznanie nie si kvalifikovaný a vstúpenie do tohoto poznania spôsobí, že tomuto poznaniu spôsobíš zlo, nech ti Allah dá úspech. A tak zanechaj to, čo v tejto záležitosti hľadáš.
Nech je k tebe Allah vľúdny.

Ahmed Al Hassan/ Šawal 1436

71. Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.
V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Dovoľ mi opýtať sa otázku, inshaAllah. Môj manžel sa so mnou rozišiel a odvtedy ubehli tri menštruačné cykly. Chcela by som vedieť, či je dovolené, aby som sa teraz vydala za niekoho iného?

Ó,Allah, zošli Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Iddah (obdobie vyčkávania) ženy, ktorá nie je tehotná a je po rozvode, predstavuje tri stavy čistoty. Stav čistoty, ktorý oddeľuje rozvod a jej menštruáciu sa ráta ako jeden stav čistoty bez ohľadu na to, aký bol krátky. Jej Iddah (čakacia doba) teda končí po tom, čo uvidí krv tretíkrát, to znamená tri menštruačné cykly. To znamená, že sa môžeš vydávať.
Nech ti Allah dá úspech.

– Ahmed Al Hassan/ Šawal 1436

72. Vo sne som videla, ako mi niekto dával písmeno ض a povedal, že to písmeno je z Koránu, a že ti patrí… aký je výklad tohoto sna? A po tom, čom som otvorila oči, pozerala som sa rovno cez okno a videla som muža v bielom. Mala som pocit, že je to starý muž, a že to bol ten istý muž, ktorý mi dal arabské písmeno v mojom sne.

A dva týždne pred tým sme boli svedkami toho, ako sa moja mačka hrala s niekým v našej izbe. Dokonca sme to natočili. Bolo jasné, že niekoho naháňala, a potom od neho utekala preč. Následne sa skrývala za skriňou… niekto bol v miestnosti! Aj môj manžel mi povedal, že videl muža v bielom…

Bol to ten istý muž, ktorý mi dal arabské písmeno? Alebo to bol niekto iný? Kto to bol? Čo to písmeno znamená? Čo s ním mám robiť? Ďakujem veľmi pekne…
– Zuleyha Duran, Egypt

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Písmeno ض znamená Fus-ha Arabský jazyk. Je to jediné písmeno, ktoré neexistuje v ostatných jazykoch. A tak sa musíš naučiť Fus-ha Arabský jazyk kvôli záležitosti, ktorá sa k tebe bude vzťahovať v budúcnosti, ak si to Allah, Povznesený, bude priať.

– Ahmed Al Hassan/ Šawal 1436

73. Je povolené, aby menštrujúca žena prečítala viac než 7 veršov z Koránu?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Nech ti Allah dá úspech a nech je k tebe vľúdny. Menštrujúca žena môže z Koránu čítať čokoľvek chce, ale bez toho, aby sa dotýkala slov a bez toho, aby sa dotýkala svätej knihy.

– Ahmed Al Hassan/ Šawal 1436

74. Ak kvôli Hidžábu trpím bolesťami hlavy, existuje prírodné liečivo alebo dua na vyriešenie tejto záležitosti?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Nech ti Allah dá úspech ku všetkému, čo je dobré a nech ťa odmení tými najlepšími odmenami. Ak si to Allah, Oslavovaný bude priať, existuje liek, a tým je vykonať Ghusl chladnejšou vodou. Nech sú hlava a tvár sústavne omývané. Existuje aj preventívna metóda; čo najviac ako je to len možné sa vyhýbať priamemu slnku a zabezpečiť stravovanie v pravidelných intervaloch.

– Ahmed Al Hassan/ Šawal 1436

 

Q&A

Píšu a klamú v mene Imáma!

V knihe Spravodlivý Služobník, zv. 2, ktorú napísal Alaa Salem, sa uvádza, že Imáma (pmsn) sa opýtali na Evanjelium podľa Barnabáša. Alaa Salem povedal, že Imám (pmsn) odpovedal nasledovne:

“Nech vám Allah dá úspech. Evanjelium podľa Barnabáša, ktoré cirkuluje medzi ľuďmi, je 100% považované za klamstvo a muslimovia ho nemôžu používať ako dôkaz proti kresťanom, pretože niet reťazca tých, ktorí ho vyrozprávali a niet ani historického zdroja, ktorý by bol spoľahlivý. Kde sa teda nachádza historická kópia tohoto Evanjelia, ktoré bolo vytlačené? Kde sa našla, kto ju ohodnotil a čo o nej povedal? Každý, kto chce argumentovať za pomoci tejto knihy, musí odpovedať na tieto otázky, a potom uvidí, že nemá žiadne dôkazy v prospech použitia tejto knihy v argumentácii proti kresťanom.”

“To, čo sa volá Evanjelium podľa Barnabáša, nie je nič iné než hra za účelom oklamať tých, ktorí sa nazývajú muslimami. Nemá žiadnu historickú hodnotu a intelektuál ním nemôže argumentovať proti kresťanom. Ako môžete argumentovať knihou, ktorá nemá jasný pôvod? Čo sa týka Evanjelia podľa Judáša, ide o Evanjelium s jasným historickým pôvodom.”

A teraz sa spolu pozrime na to, čo hovorí Imám (pmsn) na str. 76 knihy “Teľa, zv. 1:

“Čo sa týka Evanjelia podľa Barnabáša, existuje prehlásenie Ježiša (pmsn), že prišiel, aby odovzdal dobré správy o Muhammadovi (pmsnajr), a ešte o inom mužovi, ktorý bol symbolizovaný (titulom) “AlMukhtar (vyvolený)” alebo jeden z vyvolených, a že on je ten, ktorý ukáže náboženstvo Muhammada (pmsnajr) a jeho jurisprudenciu, ktorá bude jurisprudenciou všetkých ľudí Zeme počas veku Ježišovho (pmsn) príchodu.”

أما في إنجيل برنابا فهناك تصريح من عيسى (ع) انه جاء ليبشر بمحمد (ص) ورجل آخر رمز له بالمختار، أو واحد من المختارين والذي سيظهر دين محمد (ص). كما قال (ع) أنه جاء ليمهد الطريق لمحمد (ص)، ولشريعته التي ستكون في زمن نزول عيسى (ع) شريعة أهل الأرض جميعاً.

A v knihe “Teľa, zv. 1” Imám Ahmed (pmsn) povedal:

“Väčšina učencov Bani Izrael a ich vodcovia s ním (pmsn) neboli spokojní, pretože jeho (pmsn) prítomnosť medzi nimi predstavovala ich pokáranie a jeho (pmsn) askétizmus ich zahanbil a ponížil. V Evanjeliu sa spomína: (A potom ich Ježiš napomínal s najväčším dôrazom, pretože ľudia zabudli na Slovo Božie a odovzdali sa do márnosti; napomínal ich kňazov kvôli nedbalosti v Božích službách a kvôli ich svetskej chamtivosti; napomínal pisárov, pretože hlásali márnu doktrínu a zanevreli na zákon Boží; napomínal doktorov, ktorí učinili Boží zákon neučinným skrze ich tradície. Ježiš rozprával tak múdro, že všetci ľudia nariekali od najmenších po najväčších plačom milosti, prosiac Ježiša, aby sa za nich modlil; všetci až na kňazov a vodcov, ktorý v ten deň pocítili voči Ježišovi nenávisť preto, že tak prehovoril k učencom, pisárom a doktorom. A premýšľali o jeho smrti, ale zo strachu z ľudí, ktorí ho prijali za proroka Božieho, neprehovorili ani slovo.

Ježiš pozdvihol ruky k Pánovi a modlil sa, a ľudia nariekajúc vraveli: “Nech sa tak stane, ó, Pane, nech je tak.” Keď modlitba skončila, Ježiš zostúpil z chrámu; v ten deň opustil Jeruzalem s mnohými, ktorí ho nasledovali. A kňazi rozprávali medzi sebou o Ježišovi zlo). Evanjelium podľa Barnabáša, Kapitola 12.

V dvoch zväzkoch knihy “Teľa” Imám (pmsn) používa Evanjelium podľa Barnabáša za účelom argumentácie, ktorá je v protiklade s výrokom, ktorý “imám” povedal v knihe “So Spravodlivým Služobníkom,” ktorú spísal Alaa Salem, a v ktorej uviedol, že imám povedal: a muslim to nemôže využíť ako dôkaz v argumentácii proti kresťanom a “Evanjelium podľa Barnabáša, ktoré cirkuluje medzi ľuďmi, je považované za 100% klamstvo,” a “intelektuál ním proti kresťanom nemôže argumentovať,” a je toho omnoho viac.

Ak sa pamätáte, Abdulláh Hašem sa pýtal na tento zjavný protiklad Tawfika Masrúra. Abdulláh postol konverzáciu tu.

Zhrnutie Tawfikovej argumentácie:

Aby sa Tawfik vyhol protiargumentácii, povedal, že keď Imám (pmsn) použil Evanjelium podľa Barnabáša v knihe “Teľa”, išlo o argumentáciu určenú muslimom, ale v knihe “So Spravodlivým Služobníkom” Imám (pmsn) povedal, že Evanjelium podľa Barnabáša nemôžeme použiť za účelom argumentácie určenej kresťanom. Tawfik uviedol, že použiť Evanjelium v argumentácii proti muslimom je v poriadku, pretože oni v Evanjelium “veria,” presne ako keď argumentujeme proti sunitom za použitia Sahih Bukhariho.

My mu na to odpovedáme:

Áno, Tawfik, aj keď vravíme, že Sahih Bukhari nie je 100% správny, aj tak ho používame, aby sme ním argumentovali proti sunitom, a tiež aj keď vravíme, že Evanjeliá nie sú 100% správne, aj tak ich používame za účelom argumentácie proti kresťanom, a tiež proti židom. Podstatou nášho argumentu nie je dokázať, že Evanjelium podľa Barnabáša je 100% pravdivé. Náš argument je: Keďže Imám Ahmed (pmsn) používa toto Evanjelium za účelom argumentácie v dvoch zväzkoch knihy “Teľa”, ako je potom možné, že v knihe “So Spravodlivým Služobníkom” zavrhuje ľudí, ktorí Evanjelium používajú v argumentácii?!!

Ak náš Imám (pmsn) používa Sahih Bukhari v argumentoch na dokázanie jeho dawy, nasledujeme jeho kroky, a tiež používame Sahih Bukhari, aby sme predostreli dôkazy o jeho dawe. Keď Imám (pmsn) používa Evanjeliá aby argumentačne podporil dawu, aj my používame Evanjeliá, aby sme poskytli dôkazy o jeho dawe.

Tawfik potom povedal Abdulláhovi: “V knihe So Spravodlivým Služobníkom Imám uviedol, že Evanjelium podľa Barnabáša nemôžeme použiť za účelom argumentácie proti kresťanom, pretože v knihe Teľa Imám použíl toto Evanjelium, aby argumentoval proti muslimom!

Naozaj, Tawfik??? Takže Imám používa knihy kresťanov, aby argumentoval proti muslimom?! Ako si môžeš myslieť, že nás oklameš, ak povieš, že kniha Teľa je výlučne pre muslimov?!! Imám (pmsn) v tejto knihe jasne prehovára k trom Božím náboženstvám a predkladá úryvky zo všetkých svätých kníh. Nehovor nám, že Imám (pmsn) používa Evanjelium podľa Barnabáša, aby argumentoval proti muslimom! Vravíš, že muslimovia “veria v Evanjelium podľa Barnabáša,” a preto ním Imám (pmsn) argumentuje proti muslimom. Ako môžeš vôbec vysloviť tak chabý argument? Ak muslimovia používajú Evanjelium podľa Barnabáša, aby argumentovali proti kresťanom, potom sú ako my, keď používame Sahih Bukhari na argumentáciu proti sunitom. Samozrejme žiaden muslim neverí, že Evanjelium podľa Barnabáša je 100% pravdivé, tak ako by mohol Imám (pmsn) argumentovať za pomoci Evanjelia podľa Barnabáša, keď sám dobre vie, že muslimovia by mu mohli odpovedať, “neveríme, že Evanjelium je 100% pravdivé, iba ho používame v argumentácii proti kresťanom podobne, ako používame iné evanjeliá v diskusiách s nimi.”

Tvoj chabý argument znamená, že niekto by proti nám (a my sme ansárski šíti) mohol argumentovať pomocou Sahih Bukhari, pretože nás pred tým videl argumentovať pomocou Sahih Bukhari proti sunitom!! Samozrejem ak proti nám niekto argumentuje pomocou Sahih Bukhari, povieme mu, “Prosím, použi knihu, v ktorú veríme. Neargumentuj proti nám pomocou sunitských kníh,” aj napriek tomu, že sme pred tým tieto knihy používali v debate proti sunitom!

To isté platí pre muslimov. Ak Imám pôjde debatovať proti nim pomocou Evanjelia podľa Barnabáša, lebo ich videl ho používať proti kresťanom, normálna odpoveď muslimov Imámovi by bola: “Prosím, v debate proti nám použi knihy, v ktoré veríme. Nepoužívaj Evanjelium podľa Barnabáša, čo je kresťanská kniha, ktorú používame iba v argumentácii proti kresťanom!”

Imám (pmsn) predkladal dôkazy pred kresťanov za použitia Evanjelia podľa Barnabáša!

Takže Imám (pmsn) si protirečí? Ako ďaleko je on od toho! Otvorte svoje oči, ó, ľudia! Rozoznávajte pravdu o lží! Pozrite, ako klamú v mene Imáma!!

Píšu a klamú v mene Imáma!

O ponižovaní veriacich

1887 – Muhammad ibn Abi Hamze vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto poníži chudobného veriaceho, bude ponížený Bohom, kým s tým neprestane.“

1888 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto poníži veriaceho kvôli jeho chudobe, Boh ho učiní na Onom svete známym kvôli niečomu, čo spôsobí, že stratí dobrú reputáciu.“

1889 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto urazí kohokoľvek z Mojich priateľov, Mi tak vyhlásil vojnu.“

1890 – Abi Basír vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neponižuj našich nasledovateľov, ktorí sú chudobní. Boh poníži každého, kto zahanbí nášho veriaceho šia. Ostane v ponížení, až kým neprestane zahanbovať nášho nasledovateľa.“

1891 – Al-Badžli vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neuraz chudobných Aliho šítov, pretože každý z nich sa môže na Onom svete prihovoriť za toľkých ľudí, ako môžu kmene Rabieh a Mezr.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 274

O ponižovaní veriacich

O sláve

1875 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Pre človeka je dostatočne znepokojujúce, ak je naň ukázené prstom, či už kvôli sláve náboženskej, alebo svetskej.“

1876 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh nenávidí dva typy slávy: sláva kvôli tomu, ako sa jeden oblieka a sláva kvôli modleniu.“

1877 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Výsledok slávy, či už dobrej, alebo zlej, je Oheň.“

1878 – Imám Hassán (pmsn) povedal: „Ten, ktorý si v tomto svete oblečie rúcho slávy, Boh ho na Onom svete oblečie do ohnivého rúcha.“

1879 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Čo budeš robiť ty, ktorý zakrývaš svoje zlo a odhaľuješ svoje dobro, keď zistíš, že taký nie si, keď o sebe premýšľaš? Všemohúci Boh povedal: {Ba čo viac, človek sám seba jasne uvidí} {75:14}. Každý, kto zlepší svoje vnútro, jeho zovňajšok bude tiež vylepšený.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 272

O sláve

Chcú poznať mená 12 mužov, ale…

Dostávame otázky ohľadom mien 12 mužov. Niečo sme našli v knihe “Spečaťujúce Proroctvo” od Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn), možno to bude nápomocné. Spadá to do sekcie “Vlastnosti spoločníkov Al Mahdího v Koráne.” Imám Ahmed Al Hassán hovorí o verši {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné} {34:18}:

“Allah vraví My sme umiestnili mestá zjavné medzi vás, veriaci, a mestá požehnané. A preto mestá požehnané sú Muhammad a potomstvo Muhammada (pmsn), zatiaľ čo mestá zjavné sú významní stúpenci Allaha, ktorí sú dôkazmi voči ľuďom.”

A Imám (pmsn) cituje toto vyrozprávanie:

“Napísal som Spoločníkovi Veku (pmsn), že moja rodina ma zneužíva a vytýka mi vyrozprávanie od tvojich praotcov (pmsn), ‘Naši služobníci a správcovia sú tými najhoršími stvoreniami Allaha.’ A on (pmsn) odpísal, ‘Beda ti, nečítaš to, čo povedal Allah Všemohúci, {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné}. Pri Allahovi, my sme mestá, ktoré Allah požehnal a vy ste zjavné mestá.’” – Wasael Al-Šia, zv. 27, str. 151, Ghajba Al-Túsi, str. 345, Bihar Al Anwar, zv. 51, str. 343.

Imám (pmsn) ďalej cituje nasledujúcu tradíciu:

“Ahmad bin Ali bin Abu Talib Al-Tibrusy v Kniha Al-Ihtidžadž cituje na základe tradície Abu Hamza bin Abu Džáfara (pmsn), že Hassánovi Al Basrymu povedal: ‘ …My sme mestá, ktoré Allah požehnal a je to Jeho výrok tomu, ktorý priznal našu prednosť/zvýhodnenie, keďže On im prikázal, aby k nám zamierili, a tak On povedal, {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné}. Zjavné mestá sú poslovia a prepisovatelia od nás naším šia.’ …až do konca vyrozprávania.”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

A spoločníci Al-Qaima Al Mahdího (pmsn) sú tými najlepšími potvrdeniami zjavných miest. Princ Veriacich (pmsn) o nich povedal, “Pri mojom otcovi a mojej matke, predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná.”

On (pmsn) povedal, ’A teda, ó, syn tých najlepších služobníkov, keď počkáš na toho, ktorý prinesie dobré správy o blízkom víťazstve milosrdného Pána. Beda tým arogantným, keď zberači budú zberať úrdu. A zabitie nemorálneho, neposlušného držiteľa veľkého trónu. A tak pri mojej matke a mojom otcovi, čo sa týka tých, ktorí predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná, keďže ich príchod je zavrhnutý.”

A v Janabi Al-Mawada:

Vyrozprávané Princom Veriacich (pmsn), “ …A potom, ó, syn tých najlepších služobníkov, keď počkáš na toho, ktorý prináša dobré správy o blízkom víťazstve od milosrdného Pána. A tak pri mojej matke a mojom otcovi, čo sa týka tých, ktorí predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná, keďže ich príchod je zavrhnutý.”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) pokračuje:

“Tí, ktorí sú v tomto verši mienení, predstavujú ekvipáž a je to 313, ktorým sa dostávajú zjavenia z Kráľovstva nebeského prostredníctvom pravdivých vízií/videní a poznajú časť neviditeľna na základe dovolenia Allaha. Niektorí z nich majú hodnosť proroctva, každý z nich na základe statočnosti/schopnosti ich ranku a významnosti pri Allahovi swt. a niektorí z nich sú poslovia prorokov (pmsn) vyslaných v minulosti, ale všetci sa zhromažďujú na jednej záležitosti, pretože Allah je Jediný/Jeden a ich zhromaždenie je najlepším dôkazom ich spravodlivosti a spravodlivosti toho, na koho záležitosti sa zhromaždili. Čo sa týka toho, ktorý hlása túto záležitosť, zatiaľ čo nie je s nimi, je to klamár a nepriateľ Allaha.

Ten, kto nie je so mnou je proti mne.

Ten, kto sa nezhromažďuje pre mňa, zhromažďuje sa pre Satana.

Zjavné mestá sú poslovia Allaha, pretože Allah im dal poznať pravdu, ktorú im odhalil skrze pravdivé vízie/videnia. Oni sú s Al-Qaimom Al-Mahdím (pmsn), ktorí očistí zem. Sú dôkazmi voči ľuďom a niet medzi nimi takého, ktorý sa potkýna, no prekračujú prekážky úspešne, nasledujú Dôkaz Allaha a zhromažďujú preň tých, ktorí podporujú Allaha.

Zhrnutie: Zjavné mestá tejto doby sú 313 mužov, ktorí predstavujú spôsob komunikácie medzi nami a Qa’imom (pmsn), ich mená sú na zemi neznáme, ich príchod bude zavrhnutý, zhromažďujú ľudí pre Qa’ima (pmsn), budú čeliť prekážkam, ale úspešne ich prekonajú.

Chcú poznať mená 12 mužov, ale…

Q&A

68. Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.
a) Je prehlásenie, ktorým skupina Razzaq argumentuje a používa ako dôkaz, v ktorom sa uvádza, že je nutné vytvoriť bojové jednotky, od Imáma (pmsn)?
b) Dištancujeme sa ako veriaci od všetkých skupín Razzaq alebo iba od niektorých z nich?
c) Je kázeň Muharram vyrozprávaná hlasom Imáma (pmsn)?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

a) Áno, pri Allahovi, prehlásenie je správne. Avšak momentálne je v rukách Razzaqa, žiada ním pravdu z falošných dôvodov
(slová pravdy, ktorými sa mienia lži)
b) Dvere pokánia sú otvorené pre každého a Razzaq je jedným z tých, ktorí sa vybrali napred pred Rodinou Muhammada (pmsn) a nie je povolená, aby ste sa od jeho nasledovníkov dištancovali pred tým, než im predložíte presvedčivé argumenty.
c) Kázeň Muharram je nesprávna.

– Ahmed Al Hassán/ Šawal 1436

Q&A

Prorocká Sunna Qaima Ahmeda (pmsn)

V mene Allaha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého. Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nasledujúce posty z Facebooku sú veľmi dôležité za účelom odhalenia dôkazov o pravdivosti tvrdení Čiernych Zástav, klamstiev podvondníka, ktorý sa na Facebooku vydáva za Imáma (pmsn), lživej kancelárie a jej členov.

***

O podobnosti medzi volaním Imáma Mahdího (pmsn) a volaniami Prorokov a Poslov (pmsn) sme čítali už mnoho. Táto podobnosť bola prízvukovaná Qa’imom Rodiny Muhammada, Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) v jeho kázňach a knihách. Dnes si prečítame nasledujúce epizódy, aby sme videli to, čo bolo pred nami skryté.

***

Abu Basír povedal: Počul som, ako Abu Džáfar vraví: “Spoločník tejto záležitosti má sunnu Mojžiša, sunnu Ježiša, sunnu Jozefa a sunnu Allahovho Posla (pmsnajr)… čo sa týka tej od Mojžiša, je ňou to, že sa bude obávať a bude ostražitý…” – Ghayba od Numániho, str. 167, Bihar AlAnwar, zv. 51, str. 218, zv. 52, str. 347

***

Sa’íd ibn Džubayr povedal: Počul som, ako pán uctievajúcich, Ali, syn Alhussajna (pmsn), povedal: “Qa’im od nás má sunnu Prorokov: …čo sa týka sunny Mojžiša, je to strach a neprítomnosť.” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 217, Kamalul Dín waTamamul N’ima, str. 322 a 577, Kašf AlGhumma, zv. 3, str. 329.

A tak z tohoto vyrozprávania chápeme, že Qa’im (pmsn) sa bude báť a bude ostražitý, bude v neprítomnosti a Qa’imom mám na mysli Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn), Qa’ima Rodiny Muhammada, sľúbeného Jamániho.

***

Neprítomnosť:

Al-Asbagh ibn Nabata povedal: Vybral som sa za Veliteľom Veriacich (pmsn) a našiel som ho, ako kreslí na zem čiary. Povedal som mu: Ó, Veliteľ Veriacich, prečo ťa vidím, ako premýšľaš a kreslíš na zem čiary? Túžiš po nej? A tak on povedal: “Pri Allahovi, nikdy som po nej netúžil a nikdy som netúžil po svete, ale myslel som na muža, ktorý sa narodí z jedenásteho z mojich synov. On je Mahdí (pmsn), ktorý ju naplní spravodlivosťou a rovnosťou tak, ako bola naplnená útlakom a nespravodlivosťou. Bude neprítomný a počas jeho neprítomnosti nastane zmätok, počas ktorého ľudia zblúdia a iní budú vedení.” A tak som povedal: Ako dlho bude trvať zmätok a neprítomnosť? On (pmsn) povedal: “Šesť dní, šesť mesiacov alebo šesť rokov.” A tak som povedal: “Naozaj sa to má stať?!” On (pmsn) povedal: “Áno, sú to tí najlepší tohoto národa s dobrými tejto rodiny.” Ja som povedal: “Čo sa stane potom?” A tak on (pmsn) povedal: “Potom Allah urobí to, čo bude On chcieť, pretože Allah má Bidá, vôle a ciele.” – Ghaybat AlTúsi, str. 165, h. 127 a str. 336, Bišarat Al-Islám, str. 60, Kamalul Dín waTamamul N’ima, str. 346 (Bidá znamená, keď je určený osud Allahom zmenený, oddialený, vymenený alebo zrušený. Viac o Bidá sa dočítate v otázke č. 19 v knihe Alegórie, zv. 1).

***

Imám Ali (pmsn) povedal v dlhom hadíse: “ …potom sa k nám Allahov Posol (pmsnajr) otočil a so zvýšeným hlasom povedal: Buďte opatrní, keď sa stratí piaty od siedmeho z mojich synov. A tak som povedal: Ó, Allahov Posol (pmsnajr), aká bude táto neprítomnosť? On (pmsnajr) povedal: Odmlka, až kým mu Allah nedovolí výjsť von…” – Al-Bihar 36/333, Ithbat Al-Hudat 1/589, Encyklopédia Hadísov Imáma Mahdího ’63, 164, Kifayat Al-Athar, str. 151.

A táto neprítomnosť je spojená s “odmlkou” Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn). V arabskom slovníku slovo “odmlka الصمت” znamená “nerozprávať alebo vôbec neprehovoriť.” To znamená, keď vstúpi do šesťročnej neprítomnosti, musí prerušiť všetky spôsoby komunikácie s jeho (pmsn) Ansármi a Šia, kompletná odluka a odmlka bez používania akýchkoľvek spôsobov komunikácie. Taktiež vymenovanie ľudí, ktorí konajú ako jeho zástupcovia, sa neráta za neprítomnosť. A ten, ktorý má rouzum, nech pochopí!

***

AbdelRahman ibn Abi Layla povedal: Ali (pmsn) povedal: “Bol som s Prorokom (pmsnajr) v dome Umm Salama… (až povedal).. potom on (pmsn) riekol: “Potom sa k nám Allahov Posol (pmsnajr) otočil a so zvýšeným hlasom povedal: ‘Buďte ostražití! Buďte ostražití! Keď sa stratí piaty od siedmeho z mojich synov!’ A tak Ali (pmsn) povedal: ‘Ó, Allahov Posol (pmsnajr)! Aký bude jeho stav počas tejto neprítomnosti?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Bude trpezlivý, kým mu Allah dá povolenie výjsť von’” – Bihar AlAnwar, zv. 36, str. 335 a zv. 52, str. 380.

V prejave nevinnosti, ktorý bol vydaný 13. Džamadi AlTháni 1425 A.H. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: “Vravím vám, čo mám spoločné s vládcovstvom, ktoré nepretrváva? Je mi nariadené a budem trpezlivý, ako bol trpezlivý Imám Ali (pmsn), kým Najmilosrdnejší (Al-Rahman) nevydá v mojej záležitosti povolenie.”

***

Tichá katastrofická Fitna

Muhammad ibn Al-Hanífa povedal: Počul som, ako Veliteľ Veriacich (pmsn) vraví: Počul som Allahovho Posla (pmsnajr) povedať v dlhom hadíse ohľadom preferencie Ahlul Bayt (pmsn): “ …a po mne nastane tichá katastrofická Fitna, každý Walídža a Bitana do nej padne. Bude to vtedy, keď tvoji šia stratia piateho od siedmeho z tvojich synov…” – Bihar AlAnwar, zv. 51, str. 108, Kifayat AlAthar, str. 158

***

Allahov Posol (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): “Ó, Ali, si zo mňa a ja som z teba, si môj brat a vizír. Keď zomriem, ľudia prejavia nenávisť voči tebe. A po mne nastane tichá katastrofická Fitna, každý Walidža a Bitana do nej padne. Bude to vtedy, keď tvoji šia stratia piateho od siedmeho z tvojich synov. Obyvatelia neba a zeme budú nariekať nad jeho stratou! Koľko veriacich mužov a žien bude úzkostlivo smútiť a budú zmätení, keď sa stratí!”   – Bihar AlAnwar, zv. 36, str. 338.

Význam slova Walidža je v Arabskom slovníku vysvetlený ako “intýmny priateľ/blízky k ľudskej bytosti a jeho výnimočný alebo tí, na ktorých je ľudská bytosť závislá (iní, než jeho rodina), alebo tí, ktorí s ním zdieľajú tajomstvo.” A význam slova Bitana je v Arabských slovníkoch nasledovný: “Tí, ktorí sú závislí a ľudia, ktorým verí, tí, ktorí ho obklopujú a sprevádzajú ho, sú mu blízki a on pred nimi nemá tajomstva {Vy, ktorí veríte! Neberte si ako dôverníkov (bitana) nikoho okrem ľudí z vás} {3:118}.

Ten, ktorý sa tu mieni, je Qa’im Rodiny Muhammada, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a on je piaty od siedmeho zo synov Veliteľa Veriacich (pmsn), a katastrofická tichá fitna sa odohrá, keď sa stratí, to znamená počas jeho neprítomnosti, ktorá trvá šesť rokov, ako ustanovili vyrozprávania, a táto fitna je skúškou a preosievaním, v ktorom padne každý Walidža a Bitana, to znamená významní spomedzi Ansárov, ich vodcov a tých, ktorí sa stretli s Qa’imom Rodiny Muhammada, Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) a vzali od neho množstvo poznania a tajomstiev, ktoré nepozná nik okrem nich a oni sú tí, ktorí hovoria o ňom (pmsn) a veria v jeho (pmsn) volanie!

Imám Al Báqir (pmsn) povedal: “Qa’im bude súdiť na základe záležitostí, ktoré niektorí z jeho spoločníkov, ktorí s nim bojovali, odmietnu/poprú a to je súd Adamov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť druhýkrát, a tak iní ľudia spomedzi tých, ktorí s ním bojovali, odmietnu/poprú, a to je súd Dávidov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť tretíkrát, a tak ďaľší ľudia spomedzi tých, ktorí s ním bojovali, odmietnu/poprú, a to je súd Abrahámov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť štvrtýkrát, a to je súd Muhammadov (pmsnajr), ktorý nik nepoprie.” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 389.

A nie je náhodou, že (v Arabčine): 
فتنة صماء صيلم = فتنة مكتب النجف = 54. Tichá katastrofická Fitna= Fitna kancelárie Nadžafu= 54. A všetká chvála patrí Allahovi, Jedinému, Jedinému, Jedinému.

Prorocká Sunna Qaima Ahmeda (pmsn)