Posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním)

spravna cesta vedenie pravy islam

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvým človekom, ktorý kedy vyhlásil, že on je ten, o ktorom sa zmieňuje Posledná vôľa Svätého Proroka (mier s ním). Preto skutok Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktorým si nárokuje na Poslednú vôľu Proroka, musí byť prirodzene chránený pred uvedením v omyl, ako sľúbil Svätý Prorok (mier s ním).

Advertisements

Prorok Mohamed svoj testament napísal na smrteľnej posteli

Ali (mier s ním) povedal: „Keď ste vy všetci odišli, Svätý Prorok (mier s ním) mi povedal všetko to, a tiež mi povedal, čo chce napísať. Chcel, aby ľudia boli toho svedkami. V tom čase ho archanjel Gabriel informoval, že Allah Azz Wa Džall vie o tom, k akej opozícii a rozdeleniu dôjde v rámci ummyh. Potom žiadal papier a poprosil ma, aby som napísal to, čo chcel, aby bolo napísané, a aby svedkami toho boli traja ľudia - Salman, Abu Dhar a Miqdad. Nadiktoval mená Imámov, ktorí sú vedením, a ktorých Allah nariadil poslúchať až do Dňa zmŕtvychvstania...“

Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

posledná vôľa proroka mohameda umar omar ali

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180}. V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

Pohľad sunnitov a šítov na Poslednú vôľu Proroka Mohameda

ahmed al hassan posledná vôľa proroka mohameda umar ibn khattab ahlulbayt

Moslimské sekty majú rôzny pohľad na to, čo zanechal Prorok Mohamed (mier s ním) ako svoju Poslednú vôľu alebo posledné nariadenie. Sunniti neveria, že Prorok Mohamed (mier s ním) zanechal písomnú Poslednú vôľu, ale veria v hadís „Koránu a sunny:“ „Zanechal som medzi vami dve záležitosti, ktorých keď sa budete držať, tak nikdy nebudete zle vedení a nikdy …

Ste pripravení?

Ľudstvo sa musí pripraviť na skryté poznanie a tajomstvá, ktoré sú a budú zjavené cez prvého Mahdího, Ahmeda Al Hassána (mier s ním), pretože akokoľvek sa ľudia snažia dešifrovať vyrozprávania rodiny Mohamedovej (mier s nimi), ktoré sa týkajú spoločníka záležitosti (mier s ním) a jeho povstania - nebudú úspešní. Mysteriózne a skryté skutočnosti budú zjavené Spoločníkom Záležitosti (mier s …

Volanie k suverenite Boha

suverenita boha zvrchovanost biblia tora

Mojžiš (mier s ním) ustanovil Zvrchovanosť Allaha medzi synmi Izraela Mojžiš (mier s ním) emigroval s tými, ktorí v neho verili a prijali ho z krajiny tyrana, aby Zvrchovanosť Boha bola založená v inej krajine: [15 K faraónovi choď ráno... 16 Povieš mu: Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si …

Poznanie: Citovali proroci a poslovia svoje poznanie a múdrosť ako dôkaz o ich pravdovravnosti?

Proroci a poslovia v Tóre používali svoje poznanie ako dôkaz o ich pravdovravnosti... Existuje mnoho textov, ktoré svedčia, že proroci (mier s nimi) skutočne citovali svoje poznanie a múdrosť ako dôkaz. Platí to pre Mojžiša (mier s ním) a jeho múdrosť, Jozueho (mier s ním), Dávida (mier s ním) a Šalamúna (mier s ním) atď... Takisto aj pre Jozefa (mier s …