Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

taqlid fatwa učenci konca čias islamPoďme sa pozrieť na to, čo Imám Al Askari (mier s ním) hovorí o učencoch. Nasledovný hadís je známy a dobre zdokumentovaný, ale je zaujímavé, že kazatelia hovoria iba o jeho prvej polovici, ale nie o druhej polovici…

Imám Hasan Al Askari (mier s ním) vyrozprával, že Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal: “…Čo sa týka tých spomedzi znalcov práva, ktorí strážia seba, ochraňujú svoje náboženstvo, stavajú sa proti svojim túžbam a poslúchajú ich Pána, tých by mali bežní ľudia napodobňovať…”

Presne to učenci kážu, ale vyrozprávanie v skutočnosti pokračuje, až dokým nepríde k nasledovným slovám…

„…Niektorí z tých znalcov práva sú pre našich šia (nasledovníkom) škodlivejší, ako bola armáda Yazida ibn Muawiyya k Hussainovi a jeho spoločníkom, pretože armáda Yazida ibn Muawiyya zobrala Al Hussainovi a jeho spoločníkom ich životy. Ale títo znalci práva zobrali slabým z našich šia náboženstvo!“ – Tafsir Imam Al Askari; Bihar Al Anwar, kniha 1; Hašem Al Bahrani, Tafsir Al Burhan, zv. 1; Fayd Al Kahšani, Tafsir Al Safi, zv. 1, Al Huwayzi, Tasir Núr Al Thaqalain

Video s názvom „Pád idolu,“ ktoré bolo vyprodukované Abdulláhom Hašemom (mier s ním) vyvrátilo rozšírený názor, že taqlid učencov je povinný. Abdulláh Hašem (mier s ním) vytvoril toto video, zatiaľ čo ešte nevedel o nezákonnosti falošnej kancelárie s falošným Imámom v Nadžafe.

Video bolo založené na knihe Suqút Al Sanam (Pád idolu) od Tawfiqa Masrúra, jedného zo šuyukh falošného úradu, ktorý vzal mnohé z Imámovho
(mier s ním) poznania. A predsa, toto video vysvetľuje, že idoli tejto doby sú nepracujúci učenci, o ktorých sa písalo v hadísoch nášho svätého proroka (mier s ním) ako o tých, ktorí sú najhorší zo stvorenia.

Vždy však bolo niekoľko učencov, ktorí kázali aspoň nejakú pravdu, ako sa Imám Ahmed (mier s ním) zmienil v kázni Hadž:

„Neprišiel som, aby som volal k celej pravde, absolútnej pravde, bez napomáhania a prípravy od Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Allah vám odhalil realitu tých deviantných duchovných, keď poslal učencov, ktorí ich volali k niečomu z pravdy, a tak im deviantní učenci odporovali zabíjaním a vyhnanstvom. Zničili ich identitu a vydláždili cestu pre tyranov, aby zabili ich telá a vyhnali ich. A práve pred vami je Sayyed Khomeini, Sayyed Muhammad Baqir Al-Sadr a Sayyed Mohamed Mohamed Sadiq Al-Sadr.“

Nanešťastie väčšina populárnych duchovných dnešných čias volá k sebe tým, že dajú za povinnosť svojim nasledovníkom, aby ich napodobňovali, zatiaľ čo sú omylní (taqlid) a tým, že vydávajú fatwy predostrením svojej mienky ohľadne vládnutia Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Iba Imám od Ahlul Bayt (mier s ním) je schopný a má povolené nastoliť ľuďom správnu vládu.

Taqlid aj fatwy sú nazákonné a škodlivé inovácie – omyly, do ktorých padajú skorumpovaní (nepracujúci) ako aj pracujúci učenci.

Teda učenci sa podieľali na tom, čo je doménou iba Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), a teda božia legislatíva. Postavili sa do pozície Ahlul Bayt (mier s nimi), akoby boli praví neomylní učenci a predstavovali dvere do božieho práva, ktoré musí každý imitovať.

 

Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý:

„Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ – Sahíh Muslim, 1/130.

Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a neobvyklých otázok.

Slovo „neznámy/zváštny“ značí, že niečo nie je bežné alebo dobre známe a prijímané medzi masami. Skôr je to tak, že sa nad tým ľudia mračia, vysmievajú sa tomu, stavajú to na vedľajšiu koľaj a bojujú proti tomu.

Pri čítaní tohto hadísu sa ponúka otázka: Vo svete, kde je islam druhým najrozšírenejším náboženstvom, ktoré je praktizované viac ako 1,6 miliardami moslimov po celom svete, ako môže byť čudný, neznámy a neprijímaný?

Ešte zaujímavejšie je, že existuje pozitívny vedľajší význam pre tých, ktorí nasledujú tento čudný neznámy islam a prorok (mier s ním) týchto neznámych ľudí dokonca požehnal a dal im dobré správy.

Je možné usúdiť, že tento islam, ktorý sa stal čudným, nie je islamom, ktorý sa praktizuje, a ktorý by bol dnes známy po celom svete. Skôr je to islam, ktorého nasledovníci predstavujú malý počet ľudí, čudákov, ktorí nie sú akceptovaní masami. Ľudia sa na nich mračia, odmietajú ich, vysmievajú sa im a možno žijú niekde bokom zo strachu, že budú prenasledovaní, a že proti nim budú masy bojovať.

Ale kto sú títo ľudia, tento malý počet požehnaných neznámych ľudí, ktorí žijú v strachu z prenasledovania masami?

Hlavný prúd všade rozšíreného chápania islamu dnešnej doby je určite odcudzujúcim pre mnohých z nás.

Viacerí z nás nenachádzajú svoj hlas v islame, ktorý je monopolizovaný niekoľkými takzvanými náboženskými učencami, ktorí učia ľudí, že moslim je definovaný tým, akú dlhú má bradu a dĺžkou jeho modlitby, a nie čistotou jeho srdca, a nie tým, ako sa stará o ľudí okolo seba.

Islam, ktorého lídri kričia tak nahlas, keď ide o aplikáciu šaríe a hududu. Avšak sú ticho, keď ide o aplikáciu princípov šaríe: spravodlivosti, rovnosti, milosrdenstva a slobody. Náboženskí vodcovia takzvaných moslimských národov, ktorí sa boja biča tyranského vládcu viac ako hnevu Allaha za útlak Jeho detí na zemi.

Nemajú žiadne výčitky svedomia, keď svoje ruky vkladajú do rúk tyranských vlád, ktoré svojich ľudí utláčajú a dávajú si záležať, aby ľudia nikdy nepocítili chuť slobody a dôstojnosti.

Islam, ktorý je dnes zvečnený, je taký, že ochraňuje silných, a nie slabých. Islam, ktorý sa stará o výzor, a nie o vnútro.

Mnohí z tých zvedených a zavádzajúcich učencov by interpretovali hadís o neznámych ľuďoch, ktorý je očividne v kontexte Posledných dní, tak, že znamená, že oni sami a ich nasledovníci sú tými požehnanými čudákmi, pretože to oni sa oddali tradíciám a sunne, zatiaľ čo ostatní sú stratené duše, ktoré opustili islam, pretože oni sa neoddávajú ich učeniam.

Ale nasledovný hadís nám dáva odlišnú odpoveď:

Prorok Mohamed (mier s ním) raz povedal: “Raz príde čas, keď z islamu neostane nič iné len jeho meno a z Koránu neostane nič okrem jeho slov. Ich mešity budú nádherne zariadené, ale chudobné na poznanie. Ich učenci budú tí najhorší ľudia pod slnkom. Konflikt (fitna) bude pochádzať od nich a vráti sa k nim.” – Miškat Al Masabih, 1/91, hadís 276.

Všimli ste si, že prorok (mier s ním) povedal, že mešity sú chudobné na poznanie, ale nie prázdne a bez ľudí? Všimli ste si, že tí, ktorí stratili ich náboženstvo a zablúdili – najhorší ľudia – nie sú hriešnici, a ani opilci alebo tie, ktoré nenosia hidžáb (pokrývku hlavy), ani to, ani to, ako je to bežne hlásané hlavným prúdom náboženských učencov, keď hovoria o Časoch konca?

Sú to práve oni!

Je to väčšina úchylných učencov v Časoch konca, ktorí zviedli ľudí a prekrútili islam. A nielen islam, ale všetky božie náboženstvá.

Ak sa pozriete späť a uvažujete nad príbehmi prorokov a poslov, prídete k tomu istému záveru. Tí, ktorí bojovali proti prorokom a poslom a prekrútili božie posolstvo, skutočne neboli obyčajní ľudia alebo modlári, ale boli to veľkí pisári, duchovní a vodcovia, náboženské postavy toho času.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) v kázni Hadž hovorí:

„Spýtali ste sa Koránu na duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich postoj, ktorý sa nikdy nemení? Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?“

Ak nie ste k sebe féroví a nezodpoviete si túto otázku teraz, tak ju iste zodpoviete v Pekle touto odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán, 33:67}

A Ježiš (mier s ním) nám hovorí, ako je citovaný Imámom Ahmedom Al Hassánom (mier s ním) v knihe Teľa: „…A ja vám hovorím, čo Ježiš (mier s ním) povedal arogantným a neaktívnym židovským učencom: Beda vám! Zatvárate Kráľovstvo nebeské pred tvárami ľudí, a ani vy sami ste doň nevstúpili a nikomu nedovolíte, aby tam vstúpil…“

Takže ak požehnaní neznámi očividne nie sú učenci Posledných dní, tak potom kto? Je o nich nejaká iná zmienka alebo stopa po nich vo vyrozprávaniach proroka (mier s ním) alebo jeho svätého potomstva? Našťastie existuje niekoľko hadísov:

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam sa začal ako neznámy a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, ako sa kedysi začal. Tak dajte dobré správy neznámym.“ Nato som povedal: „Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro,“ a tak on (mier s ním) povedal: „Ten, kto volá od nás, znovu volanie obnoví, ako volal posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

islam cudzinci zvláštni mahdi spasiteľ vykupiteľ

Kto je ten zvolávač zo svätého potomstva proroka (mier s ním)?

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš povstalec (Imám Mahdi), bude volať ľudí k novej záležitosti, ako to robil posol Allahov (mier s ním). Islam sa začal ako niečo neznáme a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, tak dajte dobré správy neznámym/zvláštnym. “Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Povstalec (mier s ním) urobí to, čo urobil posol Allahov (mier s ním). Zrúca to, čo bolo pred ním z džáhilíje (doby nevedomosti) a obnovuje islam nanovo. – Ghaybat Al Nomani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo predtým.“ – Ghaybat AlTúsi, str. 307.

„Pokračujte k horkosti pravdy, pretože v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu. Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám nenechá jediného priateľa.“ Ahmed Al Hassán (vodca hnutia Čiernych Zástav)

Vidíte, prečo sa islam stane neznámym? Pretože je to nový islam, ktorý sa zrodil cez syna a posla proroka Mohameda a jeho svätého potomstva – Imáma Mahdího, ktorý bude pokračovať v pravom Mohamedovom islame. Je to islam, ktorý je neznámy, nový a revolučný, a ktorý prepuká novým poznaním, ktoré ľudstvo dosiaľ nepoznalo.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dokonca aj keby celé trvanie svetovej existencie bolo už vyčerpané a ostal by iba jeden deň pred Súdnym dňom, Allah ten deň predĺži na taký dlhý čas, aby zaopatril kráľovstvo osobou z môjho Ahlul Bayt, ktorá sa bude nazývať mojím menom. On naplní zem mierom a spravodlivosťou tak, ako bola dovtedy plná nespravodlivosti a tyranie.“ – Sahih Al Tirmidi, zv. 2, str. 86; zv. 9, str. 74-75; Sunan Abu Dawud, zv. 2, str. 7; Musnad Ahmad Ibn Hanbal, zv. 1, str. 84, 376; zv. 3, str. 63.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené dodnes cez všetkých prorokov (mier s nimi) je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov a pridá k tým dvom listom, ktoré už máme. Týmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27 listami stane kompletným.“

Tak kto sú tí požehnaní neznámi v tejto dobe? Kto iný ako tých niekoľko utláčaných, ktorí verili celým srdcom v sľub Allahov a vo všetkých prorokov a poslov, a ktorí sa zhromaždili okolo Imáma Mahdího (mier s ním), aby ho podporili v jeho povstaní proti najhorším tyranom, ktorých táto Zem kedy videla?

Tí, ktorí nikdy nepochybovali o príchode Imáma Mahdího (mier s ním), a žili preto v strachu z toho, že im bude ublížené za ich vieru, zatiaľ čo zvyšok pochyboval, zabudol a vysmieval sa.

Oni rozpoznali pravdu a podriadili sa jej s neochvejnou vierou, že niet moci ani sily okrem Allaha.

A dnes je povstalec Ale Mohamed medzi nami, Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním), ktorý svedčí za tých niekoľko ľudí a hovorí:

„Nie som sám, ale mám so sebou malú skupinu veriacich a mám tú česť, celú česť, jej slúžiť. Oni niesli pravdu vo svojich srdciach a kráčali k Allahovi, k svetlu a nebudú spokojní s ničím iným iba so svetlom, v ktorom niet temnoty.“ – kázeň Hadž, Ahmed Al Hassán (mier s ním)

Nech večný mier a požehnanie je na povstalcovi Ale Mohamed, Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi.

A nech Allah požehná neznámych…

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Kázeň zo stretnutia s Imámom Al Mahdím (pmsn)

boh allah oddanosť patrí bohuImám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvý muž, ktorý vyhlásil, že on je ten, ktorý je zmienený vo vôli svätého proroka (mier s ním). Vôli, o ktorej prorok sľúbil, že bude ochranou pre tých, ktorí ju nasledujú. Preto skutok, že sa Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) k vôli prihlásil, musí byť neodmysliteľne chránený pred omylmi kvôli sľubu svätého proroka (mier s ním).

Nasledujú výňatky z prednášky Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktoré opisujú ako sa jeho volanie začalo:

„V mene Allaha, Milostivého, Milosrdného. V mauzóleách dvoch Imámov – Al Hádiho a Al Askariho – som sa po prvýkrát stretol s Imámom Al Mahdím v tomto fyzickom svete.

Na tomto stretnutí som spoznal Imáma Al Mahdího a toto stretnutie sa odohralo pred mnohými rokmi. Po tomto stretnutí som sa s ním stretol ešte mnohokrát, mier s ním. Objasnil mi mnohé veci, avšak nenariadil mi, aby som v tom čase komukoľvek doručil akúkoľvek správu. Prikázal mi, aby som sa správal dobre a poslušne, aby som dosiahol úrovne božieho správania.

Požehnal ma poznaním a dal mi vedieť o vážnych omyloch a zlých skutkoch odohrávajúcich sa v Hauze v Nadžafe. Či už to boli chyby v poznaní, alebo praktické chyby, sociálne, politické alebo ekonomické, alebo či už to bola degenerácia niektorých zo symbolov uvedenej Hauzy. Tento proces bol pre mňa veľmi bolestivý, keďže to predstavovalo kolaps posledného hradu, o ktorom som si myslel, že reprezentuje pravdu na tomto svete. Znamenalo to pre mňa skazenosť soli, pretože všetko skazené sa môže napraviť soľou, ale čo ak sa pokazí soľ?

Bol to bolestivý, smutný a strašidelný proces – to všetko naraz. Imám mi ukázal útlak, tyraniu a skazenosť. Ponechal ma tomu tvárou v tvár. Nevedel som, čo robiť. Mal by som sa vrátiť odkiaľ som prišiel? Otázka, ktorú som sa sám seba mnohokrát pýtal. Odpoveďou bolo, že teraz som sa sám stal podivínom uprostred Hauzy Nadžafu. S tým, čo som vedel o pravde, ako by som nemohol byť podivínom pre ľudí tohto sveta?

Prešli dni a mesiace a Allah si želal, aby som sa stretol s Imámom. Tentoraz ma poslal do Hauzy Nadžafu, aby som mohol odporučiť, čo Imám povedal, malej skupine študentov Hauzy. Myslel som si, že je dôležité, aby som na to stretnutie išiel, aj keby malo byť krátke. Táto schôdka predstavovala historický moment v mojom živote, pretože to bolo poprvýkrát, keď mi Imám Al Mahdi, mier s ním, nariadil, aby som pre neho pracoval spôsobom, ktorý bol verejný v Hauze v Nadžafe.

Na tých, ktorí ho uznávajú, nech je tisíce pozdravov a mier. Príbeh tohto stretnutia bol nasledovný: V jeden deň som spal a v mojom sne som uvidel víziu. Imám Al Mahdi stál blízko mauzólea Sayeda Mohameda, brata Imáma Al Askariho, mier s ním, a nariadil mi, aby som sa s ním stretol. Potom som sa zobudil. Boli dve hodiny ráno. Pomodlil som sa 4 Raká nočnej modlitby a išiel som spať. Následne som videl inú víziu a v nej bol taktiež Imám Al Mahdi. Žiadal, aby som sa s ním stretol.

Zobudil som sa. Boli 4 hodiny ráno. Skončil som svoje nočné modlitby, a potom som sa modlil modlitbu Fadžr.

Dva dni po týchto víziách, som cestoval do Samary, kde som našiel dvoch Imámov – Al Hádiho a Al Askariho, mier s nimi. Potom som sa vrátil do krajiny, kde som našiel Sayeda Mohameda, mier s ním. Ďalej som išiel do Bagdadu, kde som našiel Imámov Kázima a Džawáda, mier s nimi. Okrem toho som išiel ešte do Karbaly, kde som našiel Imáma Al Husseina a mučeníkov, mier s nimi.

V mauzóleu Imáma Al Husseina som v noci stretol Imáma Al Mahdího, mier s ním. Potom som sa s ním stretol ráno v Maqame Imáma Al Mahdího, čo je v Karbale na konci ulice Khidra.

Sadli sme si v Maqame sami. Bolo takmer prázdne, bez ľudí – okrem služobníka (Maqama), ktorý stál v ženskej časti modlitebne preč od nás. Bolo to 30. dňa v mesiaci Šaban, Hidžri, roku 1420. Po tomto stretnutí som sa vrátil a postil som sa v mesiaci Ramadán zo štedrosti Allaha. Na konci Ramadánu som odišiel do Nadžafu, aby som mohol odporučiť to, čo som sa naučil. Konverzácia medzi niektorými študentami a mnou bola veľmi živá. Výsledkom bolo pretrhnutie väzieb s niektorými z nich a úplný nesúhlas s inými z nich.

Niektorí so mnou súhlasili bez toho, aby mi pomohli a prešli dni a mesiace. Prešli skoro tri roky bez toho, aby sa ku mne prihlásil čo len jediný podporovateľ spomedzi študentov Hauzy. Áno, boli niektorí, ktorí so mnou súhlasili ohľadne peňažnej korupcie v Hauze. V tom čase sa začalo hnutie za nápravu.

Výsledkom však nebola obnova. Politika niektorých z Mardžov, ktorá sa týkala peňažných záležitostí, sa zmenila, ale bola to taká nepatrná zmena, že to sotva stálo za zmienku. Mnohí z učencov zostali rovnakí. Na druhej strane spoločnosť bola plná ľudí, ktorí trpeli hladom a chorobami na tele i na duši, a ani jeden z učencov nepracoval na tom, aby sa podmienky zmenili.

O niekoľko mesiacov neskôr sa môj vzťah s Imámom Al Mahdím, mier s ním, spomalil. Bol som poslom vyslaným ním a nebolo to iba moje vyhlásenie. Bola tu skupina študentov Hauzy – niektorí z nich ma poznali a niektorí so mnou nekomunikovali. Oni počuli a videli dôkazy v Kráľovstve nebeskom a trvali na tom, že mi sľúbia spojenectvo.

Varoval som ich pred ťažkosťami tejto záležitosti a povedal som im, že sa proti mne obrátia a opustia ma tak, ako ľudia Kúfy opustili Moslima ibn Aqíla. Ale oni mi sľúbili spojenectvo, a že mi budú slúžiť sami sebou, peniazmi a deťmi, ako sami priznali. Ja som však od nich nič také nežiadal. Bolo to v Džamadi 1423, Hidžri. Potom mi mnohí zo študentov Hauzy prisahali vernosť.

Následne ich však premohol strach a mňa začali prenasledovať Saddámove jednotky. Preto ich sľuby a spojenectvá už viac neplatili. Ďalej každý človek a skupina hľadali dôvod, aby sa mohli vykrútiť zo spojenectva so mnou a hľadali nejaké obvinenie, aby ma mohli obviniť. Ale na konci súhlasili s dvomi vecami; prvou bolo, obviniť ma z toho, že som veľký mág. Druhé obvinenie bolo, že kontrolujem džinov, používam ich a vyvolávam ich, aby som ich mohol ovládať.

Neskôr malá skupina študentov Hauzy – niektorých z nich som poznal a niektorí so mnou nekomunikovali – počuli a videli vízie Kráľovstva nebeského, ktoré im túto záležitosť potvrdilo. Naliehali, aby mi mohli prisľúbiť vernosť.

A tak som sa vrátil domov po tom, ako sa skupina rozdelila a so mnou ostali iba niekoľkí zo študentov Hauzy a niektorí z veriacich. V roku 1424 v mesiaci Džamadi, prvého dňa, ku mne prišla skupina veriacich. Znovu obnovili ich spojenectvo so mnou, vytiahli ma z domu a dawa sa opäť začala…

Počas posledných dvoch dní mesiaca Ramadán roku 1424 Hidžri (v novembri 2004), mi Imám Al Mahdi, mier s ním, nariadil, aby som oslovil ľudí zeme v ich celku a každému ohľadne ich príkazov, ktoré prídu od Imáma Al Mahdího.

Na tretí deň Šawalu mi Imám Al Mahdi, mier s ním, nariadil, aby som oznámil revolúciu proti utláčateľom, a aby som si vypočítal kroky a pracoval rýchlo, pretože som vyzýval k podpore pravdy a jej ľudí, a aby som pravdu uvádzal do praxe. Aby som vyriekol slová La ilaha illa llah (niet Boha okrem Allaha), pretože v skutku, Allahovo slovo je to najvyššie! Skutočne, Allahovo slovo je to najvyššie! Skutočne, Allahovo slovo je to najvyššie! A slovo neveriacich je to najnižšie.

Tak podporujte Allaha a On podporí vás a dá vám pevne stáť na zemi. Nie je tu azda priaznivec náboženstva Allahovho? Nie je tu Qaimov stúpenec? Nie je tu prívrženec zástupcu Allaha? Nie je tu patrón Allaha?

Neočakávam podporu/víťazstvo prostredníctvom učencov. Ako môžem očakávať podporu učencov, keď Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal vo viac ako jednom hadíse, že potvrdzuje, že mnohí z nich budú bojovať s Imámom Al Mahdím, mier s ním, s ich jazykmi a zubami. Budú proti nemu bojovať až do bodu, že ak sa záležitosť stane bezprostrednou, tak zničí 70 z ich veľkých učencov a 3000 z ich malých učencov.

Ako môžem očakávať od nich podporu, keď Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, „Allah podporí túto záležitosť s tým, ktorý nemá inovácie. Keby táto záležitosť nastala dnes, ten, ktorí uctieva idoly, z toho odíde.“

A idoli, ako hovorí Imám Al Sádiq, mier s ním, sú nepracujúci učenci, pretože v dobe Imáma Al Sádiqa neboli žiadne idoli okrem Abu Hanífa a im podobným.

A Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, „A keď sa objaví Qaim, tí, ktorí sa vidia ako ľudia tejto záležitosti, z nej výjdu. A tí, ktorí boli ako uctievači slnka a mesiaca, do tejto záležitosti vstúpia.“

A tí, ktorí Qaima nepodporujú, sú nepracujúci učenci, hoci ľudia očakávajú, že práve oni sú Qaimovými stúpencami. Ako môžem očakávať podporu od týchto učencov, keď Imámovia povedali, že sú to práve títo učenci, ktorých chybou je, že Umma (spoločenstvo moslimov) je rozdelená a podlomená?

V každom prípade, ó, ľudia Iraku! V skutku môj otec ma poslal k ľuďom zeme a začal s vami a s matkou miest – Al Nadžafom. V skutku som podporovaný Gabrielom, Michaelom, Israfílom, Kráľovstvom nebeským a z mnohých, ktorí ma prijali s pravdou, bol sňatý závoj a ich vízia je dne železná, pretože vidia to, čo ľudia nevidia.

A počujú to, čo ľudia nepočujú, a aké znamenie je väčšie ako toto znamenie duše?

Čo sa týka snov/vízií, často ku mne chodia delegácie z rôznych krajín, niektoré z ďaleka, z Nadžafu a mnohí z nich videli v ich snoch to, čo ich vedie k podpore tohto pravého posolstva.

Aj keby sa, ako príklad, vyskytli jedna alebo dve vízie, ktoré by niesli nepriateľstvo k rodine Mohamedovej, mier s nimi. Čo však majú robiť, aby reagovali na stovky, resp. tisíce vízií, v ktorých väčšina z ľudí vidí jedného z neomylných?

Zatiaľ čo Ahlul Bayt, mier s nimi, hovoria, „Ktokoľvek nás uvidí (vo sne), nás uvidel. Pretože diabol si nevezme náš obraz.“ Utláčatelia tak nemôžu nič, iba konštatovať, že sny nie sú dôkazom. Hoci pravý sen je časťou hodnosti proroctva a prorok a Ahlul Bayt sa o sny zaujímajú, a zaujímajú sa o počúvanie snov.

O výklad snov sa zaujímali vo veľkej miere a dokonca niektorí z prorokov svoju hodnosť dosiahli hlavne prostredníctvom snov a vízií, a ich interpretácia bola ako v prípade proroka Daniela, mier s ním.

A dokonca aj Nadžris, matka Imáma Al Mahdího, prišla do Iraku, aby sa vydala za Imáma Al Askariho kvôli pravému snu, ktorý mala. Riskovala vojnu a väzenie, zatiaľ čo bola vnučkou Cézara rímskeho. Dokonca aj kresťan Wahab podporoval Husseina, mier s ním, kvôli snu, ktorý mal o Ježišovi, mier s ním.

Dokonca aj vznešený muž bani Ummaya, Khalid, syn Saida al Aaasa, sa stal moslimom kvôli snu, ktorý mal o prorokovi, mier s ním, a jeho potomstve.

Napriek všetkému, nevedomí a tyrani falšujú a odmietajú sny bez toho, aby o nich dokonca čo i len premýšľali alebo uvažovali. A pri pravde, poviem vám, že to, čo sa deje s ľuďmi práve teraz, je veľké zjavenie prostredníctvom snov, ale väčšina z ľudí sú neveriaci v milosť Allaha a väčšina z nich Allahovi neďakuje.

Predstavuje to naše uprednostnenie Allahom, a predsa väčšina ľudí nie je vďačná.

A všetka vďaka a chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov!

Mnohým ľuďom som povedal o dôležitých udalostiach budúcnosti, ktoré sa udejú a stalo sa tak, ako som im predpovedal. Patrí medzi ne, keď som im povedal, že ľudia, ktorí mi prisľúbia spojenectvo ako prví, svoju prísahu vezmú späť, čo bolo pred rokom a pol. A tiež že tí, ktorí mi prisľúbili spojenectvo toho roku (2004) zoberú svoje sľuby späť.

A taktiež predpoveď konca vlády detí smilstva – Saddáma a jeho nečistých vojakov. A mnohé iné veci, ktoré sa nehodia do tejto krátkej kázne. Spýtajte sa tých, ktorí so mnou komunikovali. A ešte sa ich opýtajte na zázraky, ktoré videli na vlastné oči. A tak sa vás pýtam, pri Allahovi, v koho rukách je Kráľovstvo nebeské, je to Allah alebo Satan, nech ho Allah preklína?

Ak poviete, že tieto veci sú mágia alebo od džinov, a toto je vaše tvrdenie, rivalom je ten, kto hovorí, že Kráľovstvo nebeské je v rukách diabla, nech ho Allah preklína. A Allah preklína toho, kto vyriekne takýto nevedomý výrok a trvá na ňom, a nekajá sa preto Allahovi.

A dnes žiadam vašu pomoc tak, ako vašu pomoc žiadal môj starý otec, Al Hussein. Je tu niekto, kto nám pomôže? Pretože ak sa od nás odvrátite a zradíte nás, ako to urobili vaši otcovia pred vami, tak môj otec bol trpezlivý, tak ako ja budem trpezlivý, až dokým Namilosrdnejší nezjaví moju záležitosť.

Ako som bol trpezlivý minulý rok, keď ma zanechali ako Moslima ibn Aqíla, mier s ním. V tom čase som až na niektoľkých nemal žiadnych podporovateľov. A oni odišli iba zo strachu pred Saddámom, nech ho Allah preklína, a tiež z lakomstva k svetu. Ale Allah ma zachránil od Saddáma napriek všetkým pokusom jeho neveriacich jednotiek, aby ma zatkli.

A ktokoľvek popiera toto pravdivé pozvanie, som tu, medzi vašimi rukami. V tomto pozvaní sú tu desiatky veriacich, ktorým boli sňaté závoje a hľadia do Kráľovstva nebeského. Stovky alebo viac než stovky, ktorí videli pravdivé sny o Imámovi Al Mahdím, mier s ním, alebo o jednom z Imámov, mier s nimi, alebo o Fátime Al Zahre, mier s ňou, alebo o prorokovi, mier s ním a jeho potomstve, ktorí im nariadili, aby nasledovali toto pravdivé pozvanie.

A som pripravený na Mubahilu. Lepšie povedané, vyzývam učencov všetkých siekt a smerov islámu, sunni alebo šia, a nielen tých, ale taktiež učencov kresťanstva a judaizmu. Výzvou je, že ja som posol pre moslimov od Al Mahdího, pre kresťanov od Ježiša a pre židov od Elijáša.

A som pripravený debatovať s kýmkoľvek z nich skrze ich vlastné knihy. Som pokorný služobník, ktorý vie o Koráne viac, ako vedia oni. Tým, že mám prednosť poznania, ktoré mi bolo dané Allahom, viem o Biblii a Tóre viac.

Ba dokonca nemajú žiadnu silu, aby odpovedali na poznanie, ktoré nám bolo dané Allahom. Dovolím si byť optimista v tom, že ktokoľvek z nich hľadá vedenie, tak ho príjme. Čo sa týka tých, ktorí neveria kvôli svojmu želaniu pre tento nečistý svet, potom ich vyzývam k Mubahile na tom istom mieste. Ktokoľvek žije, by mal žiť jasne tak, aby to videli všetci a ktokoľvek umiera, by mal umrieť tak, aby to videli všetci.

Preto ktokoľvek ma príjme s prijatím pravdy, vyhrá v tomto svete a v posmrtnom živote a bude šťastný. A ktokoľvek ma odmietne, odmietne pravdu a stratí svet i posmrtný život. Už veľmi skoro uvidíte, akého hriechu ste sa dopustili, a akú svätosť ste porušili, a to, že budete ľutovať, bude márne. Už čoskoro budem nad vami dozorcom.

Ó, vy, semená zabijakov Husseina, syna Alího, mier s ním!! Pretože vaši učenci ho zabili pred vami vašimi mudžtahidmi, ako bol Al Šimr, syn Al Džawšana, Šams, syn Rabya a vaši predkovia im pomohli. A dnes, keby som chcel, mohol by som menovať, ktorý z vás je Šimr, syn Al Džawšana a Šams, syn Rabyho.

Ale počkajte! Čo mám robiť s tými bláznami, ktorí môžu sotva pochopiť jeden jediný hadís (vyrozprávanie)!? A nebuďte šťastní, ó, vy, utláčatelia!! Nebuďte šťastní, že vás nechávam, a že podstupujem hidžru – vysťahovanie z vašich rúk – pretože to nebude trvať dlho, než sa vrátim s mojím otcom, Mohamedom, synom Al Hassána, Mahdím, mier s ním, ktorý vám nedá nič iné len meč a smrť pod tieňom meča!

Ó, vy, ktorí ste boli spokojní s tým, čo urobili vaši predkovia a vo svojom živote ste nasledovali Šimra, nech ho Allah preklína, Šamsa, syna Rabyho, nech ho Allah preklína, a ľútosť vám nebude na úžitok, ó, vrahovia prorokov a synov prorokov.

Ó, vy, utláčatelia!!

Nebuďte šťastní, že vás nechávam, a že podstupujem hidžru z vašich rúk, pretože to nebude trvať dlho, než sa vrátim s mojím otcom, Mohamedom, synom Al Hassána, Mahdím, mier s ním, ktorý vám nedá nič, okrem meča a smrti pod tieňom meča!

A nenájdete nič okrem straty tohto sveta a posmrtného života kvôli tomu, čo vykonali vaše ruky, a čo vyslovili vaše jazyky z podvodov, zákerností, klamstiev a falošných obvinení. Môj otec k vám príde nahnevaný. Budete ľutovať, čo ste mi urobili, a ako ste znesvätili moju svätosť. Potom budete vedieť, že poznanie vám vôbec neprináša úžitok a proti komu ste sa to spikli, a akú svätosť Allaha,  Mohameda, Alího a ich rodiny, mier s nimi, ste znesvätili.

Ó, vy, prekrúcači slov a zabijaci prorokov a ich synov! Allah vám nedovolí, aby ste mi išli po krku, ako vám to dovolil u môjho starého otca, Al Husseina, mier s ním.

Takže toto je koniec a dnes je Allahov Väčší deň. A toto je varovanie spomedzi prvých varovaní. Vskutku je to jedno z veľkých varovaní. Je to varovný prst ľudstvu a ja sa vrátim k svojmu otcovi Mohamedovi, synovi Al Hassána, Mahdímu. Poviem mu, ako ste ma popreli, a ako ste znesvätili moju svätosť s vašimi klamstvami a falošnými obvineniami. A nakoniec, ako ste sa snažili ma uväzniť a zabiť ma bez toho, aby som vykonal akýkoľvek zločin. Konali ste tak preto, lebo ste vedeli, že pravda, s ktorou som prišiel, by vaše kamstvá nenechala len tak.

ahmed al hassan mahdi al hussain

Kázeň zo stretnutia s Imámom Al Mahdím (pmsn)

Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli

prorok mohamed posledna vola testament vedenie spravna cesta

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.}
{Korán 2:180}

V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nariadil veriacim, aby napísali poslednú vôľu, keď budú cítiť, že smrť je blízko. Zanechal teda aj pán veriacich, prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo nesplnil záverečné nariadenie Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený)?

 Ibn Abbás povedal: Štvrtok a aký štvrtok to bol! Bolesť posla sa zintenzívnila a povedal:

„Poďte sem, napíšem vám dokument, ktorý vám zabráni v tom, aby ste zišli zo správnej cesty.“

Ale Umar povedal, že prorok blúzni od bolestí, a že majú Korán, ktorý im stačí ako kniha Allahova.

Ahlul Bayt sa potom rozdelili a hádali sa medzi sebou. Niektorí z nich súhlasili s tým, čo povedal prorok, zatiaľ čo iní podporovali Umarovu mienku. Keď sa debata dostávala do bodu varu a boli veľmi hluční, posol Allahov im povedal: „Nechajte ma samého.“

Ibn Abbás povedal: „Pohromou bolo, že nezhody medzi spoločníkmi proroka zabránili tomu, aby prorok napísal pre nich ten dokument.“

Tento incident je dobre zdokumentovaný zo šia aj sunni zdrojov. Avšak príbeh pokračuje na jeho smrteľnej posteli.

V šítskych knihách, keď prorok (mier s ním) volá Imáma Alího (mier s ním) a niekoľko veriacich, vraví:

„Ó otec Hassána, dones mi pero a papier,“ a nadiktoval jeho vôľu, až dokým sa nedostal do bodu, keď povedal: „Ó, Ali, bude 12 Imámov a za nimi bude 12 Mahdíov. Ty, ó, Ali, si prvým z 12 Imámov. Boh ťa pomenoval v Jeho nebi Ali Al Mortada, princ veriacich, veľký pravdovravný, svetlý farúq (sudca a ten, ktorý rozlišuje medzi pravdou a klamstvom) a dôveryhodný a mahdi (správne vedený).

Tieto mená nemôžu byť skutočne prisudzované nikomu inému iba tebe. Ó, Ali, ty si môj strážca mojej vlastnej rodiny, živých a mŕtvych z nich. Moje ženy, ktoré živíš, ma nájdu zajtra a ktorú odmietaš, ja som od nej oslobodený. Nebudem ju vidieť a ona nebude vidieť mňa v Deň zmŕtvychvstania a ty si nástupca (Kalif) môjho národa po mne.

Keď príde na teba deň tvojej smrti, odovzdaj to môjmu synovi Hassánovi, užitočnému.

A keď príde na neho deň jeho smrti, nech to odovzdá môjmu synovi Husseinovi, mučeníkovi, čistému a zavraždenému.

A keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, pánovi služobníkov a uctievačov, Alimu.

A keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Mohamedovi Al Báqirovi.

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Jafarovi Al Sadiqovi (úprimnému).

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Mússa Al Kádhimovi (trpezlivému).

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi Ali Al Redovi.

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Mohamedovi Al Thiqovi (dôveryhodnému).

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Alimu Al Násihovi (radcovi).

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeho synovi, Al Hassánovi Al Fadilovi.

Keď na neho príde deň jeho smrti, nech to odovzdá jeh synovi, Mohamedovi. Ide o moc svätej rodiny Mohamedovej, mier s nimi všetkými. Toto sú 12-ti Imámovia.

Potom bude 12 Mahdíov po nich. Potom, keď ho Allah príjme, nech to dá jeho synovi, prvému z blízkych. Má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdullah (boží služobník), Ahmad a tretie meno je Mahdi (vedený) a on je prvý veriaci.“

Tento hadís je mystérium a samo znamenie a je to jediná zaznamenaná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním), ktorá je kompletná a bola schovaná pred zrakmi po dobu niekoľkých storočí a čakala na to, aby si ju nárokoval a prihlásil sa k nej pravý dedič.

– Ghaybat Al Túsi, str. 1505

Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli