O rešpektovaní starých

904 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že jeho ctihodný starý otec (pmsn) povedal: „Dvaja muži sa vybrali navštíviť Proroka (pmsnajr). Jeden bol mladý, druhý bol starý. Mladý začal rozprávať, no Prorok (pmsnajr) ho prerušil a povedal: „Starší, starší.“

905 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ó, starí muži s bielymi vlasmi a čiernym srdcom! Čelíte Ohňu a Anjel smrti stojí za vami. Čo chcete robiť? Keď ste boli deťmi, boli ste ignorantmi. Keď ste boli mladí, boli ste skazení, a keď ste boli starí, stali ste sa pokrytcami. Kde to stojíte? Aké to skutky ste vykonali?“

906 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto uzná pozíciu starého muža a prejaví mu rešpekt, tomu Boh udelí pokoj mysle v súvislosti s Dňom zmŕtvychvstania.“

907 – Raz, keď bol Prorok medzi svojimi spoločníkmi, prešiel okolo neho muž. Niekto povedal: „Ten muž je šialený.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Nie. Je úplne zdravý. Muži a ženy, ktorí svoju mladosť strávia poslúchaním iného než Boha, sú šialení.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 142

O rešpektovaní starých

O sirotách

896 – Muž povedal Božiemu Prorokovi (pmsnajr): „Ó, Prorok Boží! Som nešťastný kvôli svojej nemilosrdnosti.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Priblíž sa k sirote a pohlaď ju, prines ju domov a nakrm ju. Tvoje srdce sa obmäkkčí a ty budeš môcť získať to, čo potrebuješ.“

897 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nakrm siroty a ženy, ktoré nik nepodporuje. Buď ako vľúdny otec sirotám a ako vľúdny manžel ženám, ktoré nik nepodporuje. Za každého človeka, ktu ktorému budeš vľúdny, dostaneš v Posmrtnom živote zámok, ktorý bude lepší, než všetky zámky tohto sveta a všetko, čo je v nich.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 141

O sirotách

Kniha Monoteizmu 1.26

Dobrý Koniec

Monoteizmus je Priama Cesta. Je ostrejší než meč a tenší než vlas. Bolo objasnené, že odklonenie a odchýlenie sa preč od Monoteizmu vedie ľudskú bytosť k Širk (pripisovaniu k Allahovi) a Kufr (neviere). Z toho dôvodu ho ľudská bytosť musí poznať veľmi presne, aby popri ňom prešla až do Ákhira (posmrtný život) a do Raja, ktorého rozsiahlosť sa rovná rozsiahlosti Nebesám a Zeme. Do Raja, ktorý bol stvorený pre bohabojných, pracujúcich a tých, ktorí poznajú Boha. Preto je na ľudskej bytosti, aby nepremárnila svoju šancu, dôkladne skúmala a pracovala deň a noc, aby mohla dosiahnúť Pravdu a Monoteizmus.

pravý islám monoteizmus náboženstvo mahdi ahmed al hassán

A vedzte, že nocovanie v odpadkových košoch a jedenie jačmenného chleba je príliš veľa pre bezpečie/oprávnenosť Náboženstva. A tak všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nám udelil požehnanie vedenia v blahobyte a Milosti od Neho. A všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nás uprednostnil, zoslal na nás Jeho Priazeň a správal sa k nám s Vľúdnosťou. A všetká chvála patrí Allahovi za každé požehnanie, ktorým požehnal mňa, mojich rodičov, môjho syna, veriacich mužov a veriace ženy a každé z Jeho stvorení, až kým nenastane Hodina.

Ó, Allah, zošli Tvoj Mier a Požehnania na Muhammada, Tvojho milovaného, Tvojho vyvoleného a Tvojho Nástupcu. Ó, Allah, zošli Tvoj Mier a Požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Dobrých, Nepoškvrnených. Ó, Allah, ak ma vyzdvihneš medzi ľuďmi, poníž ma v mojom vnútri a nepostihni ma Pýchou, aby som nepatril medzi porazených. Očisti ma od pochybnosti a Širk (pripisovania). Urob zo mňa to, čo chceš Ty. Osloboď ma pre Teba. Osloboď ma od toho, v čom sa nachádzam. Osloboď ma od toho, čoho sa bojím. Osloboď ma od toho, kvôli čomu som obozretný, z Tvojej Milosti, Ó, Allah, Ó, Pane, Ó Najmilostivejší zo všetkých.

A mier s veriacimi mužmi a veriacimi ženami Východu Zeme a Západu Zeme, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

Ahmed Al Hassán

Ramadán, 1425 Hidžri, Lunárny rok

Kniha Monoteizmu 1.26