Svet je domovom súženia/utrpenia a testu, a sú to dni, v ktorých si sotva pamätáme to, čo sa odohralo z našich životov.  Aj keď od teba niekto chce, aby si rozprával o rokoch, ktoré ubehli z tvojho života, nebudeš schopný rozprávať viac než hodinu alebo niekoľko hodín.  Následne, život je zredukovaný na hodinu alebo niekoľko hodín, a preto sa nepatrí, aby sa ľudia k nemu otáčali.  {Opýta sa: “Aký počet rokov ste na zemi zotrvali?”  Odpovedia: “Zotrvali sme tam deň či jeho časť.  Opýtaj sa tých, ktorí počítať dokážu!”  I odpovie: “Zotrvali ste tam iba dobu nepatrnú, ach, kiež by ste vedeli!”  Domnievate sa azda, že sme vás stvorili len bezúčelne, a že k Nám nebudete navrátení?”} {23:113-115}

O ťažkostiach, sľúbených odmenách a pamätaní na smrť

1611 – Am’mar ibn Marvan citoval na základe autority Imáma Kázima (pmsn): „Nie ste veriaci, kým vám ľudia neveria, nepovažujete kalamity za požehnania a nepovažujete ľahký život za kalamitu, keďže vytrvalosť tvárou v tvár kalamite je lepšia než blahobyt ľahkého života.“

1612 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, komu bolo dané vďačné srdce, jazyk, ktorý si pamätá, telo vytrvávajúce počas ťažkostí a zbožná žena, tomu bolo dané to najlepšie tohoto sveta a Onoho sveta.“

1613 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Vždy, keď veriaci vydrží kalamitu počas troch dní bez toho, aby sa komukoľvek sťažoval, Boh vyrieši jeho problém.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 235

O ťažkostiach, sľúbených odmenách a pamätaní na smrť

O škodlivosti zhromažďovaní majetku pre veriaceho

1592 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pre veriaceho nie je nič horšie, než nárazové získanie majetku (keďže to spôsobí, že na seba zabudne). Ešte horšie je, ak za ním príde jeho veriaci brat a požiada o ustanovenie rodinných zväzkov skrze sobáš, a on ho odmietne, vraviac, „Nie. My sme bohatší, než ste vy.“

1593 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pre veriaceho nie je nič škodlivejšie než majetok, ktorý získa. Ešte horšie je, keď niekto príde, aby požiadal jeho dcéru o ruku, no on odmietne a povie: „Nedovolím, aby si vzal moju dcéru, pretože nemá žiaden majetok.“

1594 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ten, kto je viac naviazaný na tento svet, bude o to viac ľutovať, keď ho bude musieť opustiť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 122, Hadís 754

O škodlivosti zhromažďovaní majetku pre veriaceho

O obviňovaní sveta

1549 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Luqman povedal svojmu synovi: „Ó, syn môj! Vedz, že svet trvá krátko a tvoj život je ešte kratší. Preto môžeš z tohoto krátkeho života získať len málo.“

1550 – Muhadžir al-Asadi vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho otca (pmsn), že jedného dňa Ježiš (pmsn) prechádzal okolo dediny, v ktorej zomreli všetci ľudia, vtáci a zvieratá. Povedal: „Zomreli z Božieho hnevu. Ak by umierali po jednom, pochovali by sa navzájom.“ Apoštoli povedali: „Ó, duch Boha! Popros Boha, aby ich oživil, aby nám mohli povedať, čo vykonali, aby sme sa mohli vyvarovať takých skutkov.“ Ježiš (pmsn) potom zavolal na Boha. Hlas z Nebies odpovedal: „Zavolaj na nich.“ V noci šiel Ježiš (pmsn) na vrch kopca a povedal: „Ó, obyvatelia tejto dediny!“ Niekto odpovedal: „Ó, duch Boha! Áno?“ Ježiš (pmsn) povedal: „Beda vám, aké boli vaše skutky?“ Muž odpovedal: „Uctievanie falošných bohov, láska pre tento svet, malý strach pred Bohom, vysoké ambície, vnáranie sa do ignorancie a vyhľadávanie potešenia.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Ako ste milovali tento svet?“ On odpovedal: „Tak ako dieťa miluje svoju matku, boli sme šťastní, keď sa k nám otočil a nariekali vždy, keď sa od nás odvrátil.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Ako ste uctievali falošných bohov?“ Muž odpovedal: „Nasledovali sme tých, ktorí páchali hriechy.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Aký bol váš koniec?“ Muž na to: „Jednej noci sme boli všetci zdraví a pobrali sme sa spať. Ale ráno sme boli všetci v ‚Havieh.‘“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo je to ‚Havieh‘? Odpovedal: „Je to Sedžín.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo je to Sedžín?“ On odpovedal: „Sú to hory planúceho ohňa, ktoré nás budú páliť až do Dňa zmŕtvychvstania.“ Ježiš (pmsn) sa opýtal: „Čo ste na povedali?“ On povedal: „Povedali sme: Navráť nás do sveta, budeme v ňom zdržanliví. Ale bolo nám povedané, že sme klamári.“ Ježiš (pmsn) povedal: „Beda ti, ako to, že rozprávaš iba so mnou?“ On povedal: „Ó, duch Boha! Majú na sebe ohnivé náhubky a sú v rukách nahnevaných a tvrdých anjelov. Som medzi nimi, ale nie som jedným z nich. Keď bol na nich zoslaný trest, vzal so sebou aj mňa. Teraz visím nad Peklom na veľmi tenkej niti a neviem, či do Pekla padnem, alebo budem pred ním zachránený.“ Ježiš (pmsn) sa postavil čelom k svojim apoštolom a povedal: „Ó, priatelia Boží! Jedenie chleba so soľou a spávanie na smetiskách je maximálna prosperita, ak je kombinovaná s prosperitou tohoto sveta a Onoho sveta.“

1551 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Sláva Bohu. Nezlákal by tých, ktorých miluje, k tomuto svetu, aj keby bol celý naplnený dobrými vecami a nezachránil by toho, koho by On chcel, pred týmto svetom, ak by bol naplnený zlom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 225

O obviňovaní sveta

O úteche

1541 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že al-Halabi citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Veriaci nebude vypočúvaný ohľadom troch vecí: jedle, ktoré je, šiat, ktoré nosí a dobrej ženy, ktorá mu pomáha a stráži si svoju cudnosť.“

1542 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Existujú tri veci, ktoré poskytujú veriacemu útechu: veľký dom, v ktorom si stráži súkromie a stavy zlého zdravia pred ľuďmi, dobrá žena, ktorá mu asistuje v záležitostiach tohoto života a Onoho života a dcéra alebo sestra, ktorá opustí jeho dom skrze svadbu alebo smrť.

1543 – Al-Nufli vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každému, kto začne deň so zdravými očami, ušami a mysľou, je v bezpečí pred vládcom a má svoj denný prídel chleba, boli dané požehnania, ktoré sú lepšie než čokoľvek osvetlované slnkom z východu na západ.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 223

O úteche