Jamáni je prvým ansárom Imáma Mahdího: Ahmed z Basry

Je prvým z Mahdího 313-tich spoločníkov, pochádza z Basry a oponuje Sufyánimu ako bojovník.

Advertisements

Štandarda Ahmeda Al Hassána (msn)

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Skutočne my, Ahlul Bayt, máme zástavu a ktokoľvek ide pred ňou je zradca a ktokoľvek za ňou mešká, tak je zničený, a ktokoľvek ju nasleduje, nasleduje nás. Je na nej napísané: Oddanosť patrí Allahovi!“ - 250 Znamení, str. 15.

Sufyáni

"Z hlbín Damašku sa ojbaví muž. Bude sa volať Sufyáni. Väčšina tých, čo ho nasleduje, bude z rodu Kalb. Bude zabíjať tak, že rozpára bruchá žien. Dokonca bude zabíjať aj deti…” (Mustadrak Al-Hakim) Vyrozprávania, ktoré prorokujú príchod prekliateho Sufyániho, spomínajú aj jeho fyzické črty, ktoré sa zhodujú s črtami Kráľa Abdulláha II. Jordánskeho. Okrem iného, prorokovaná bola aj Sufyániho zástava. Tá sa tiež zhoduje so štandardou Kráľa Abdulláha II. Znamená to, že Kráľ Abdulláh II. Jordánsky je obávaný Sufyáni, ktorý má po zemi prechádzať deväť mesiacov, počas ktorých bude rozosievať ten najhorší možný teror? Odpovede nájdete v dokumentárnom filme.

Imám Ahmed Al Hassán je Jamáni

Jamáni (mier s ním) je osoba, o ktorej bolo prorokované, že sa objaví na Konci čias ešte pred Imámom Mahdím (mier s ním). Táto osobnosť je považovaná za veľké znamenie bezprostredného zjavenia a povstania Imáma Mahdiho (mier s ním).