„Očistite svoje srdcia zvnútra a budete poznať tak, ako poznám ja. Odstráňte zo svojho srdca zvyšky tohoto sveta a očistite vaše vnútro. Pre svojho brata a ľudské bytosti si želajte to, čo chcete pre seba.

Buďte prvými, ktorí dávajú, ale poslednými, ktorí berú. Precvičujte sa v sebadisciplíne a v sebaovládaní a vedzte, že Allah vidí a počuje to, čo je v srdciach. Čo sa týka jazyka, ten nerobí krok vpred ani krok vzad (pozn. prekl.: To znamená, Bohu nezáleží na tom, čo poviete jazykom, ale čo máte v srdci.)

– výrok učiteľa ľudstva, jediný Mawla, Imám Ahmed Al Hassán,
vodca Čierny Zástav Východu

Objavenie sa Imáma (pmsn)

„Objavenie sa Imáma (pmsn) nebolo v súkromí v zmysle slova súkromie. Bolo verejné. No ľudia sú slepí a nevidia. Imám (pmsn) je stále pred vami. Pred vašimi očami. Vidíte ho a on vidí vás. Počujete ho a on počuje vás. Čo má však robiť, ak necítite. Niet sily ani moci než skrze Allaha.“ A tak sa osoba opýtala: „Čo máme robíť, môj pane, aby sme Imáma videli a počuli a vystúpili z našej nedbalosti?“ A tak on (pmsn) odpovedal: „Utrite si prach z očí. A či existuje niečo iné, než priblíženie sa k Bohu? Srdcom a nie jazykom. Nie je nič iné než to. Priblíženie sa k Allahovi je klúčom k dobru.“ - Odpoveď Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) osobe, ktorá položila otázkuObjavenie sa Imáma (pmsn) nebolo v súkromí v zmysle slova súkromie. Bolo verejné. No ľudia sú slepí a nevidia. Imám (pmsn) je stále pred vami. Pred vašimi očami. Vidíte ho a on vidí vás. Počujete ho a on počuje vás. Čo má však robiť, ak necítite. Niet sily ani moci než skrze Allaha.“

A tak sa osoba opýtala: „Čo máme robíť, môj pane, aby sme Imáma videli a počuli a vystúpili z našej nedbalosti?“

A tak on (pmsn) odpovedal: „Utrite si prach z očí. A či existuje niečo iné, než priblíženie sa k Bohu? Srdcom a nie jazykom. Nie je nič iné než to. Priblíženie sa k Allahovi je klúčom k dobru.“

– Odpoveď Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) osobe, ktorá položila otázku

Objavenie sa Imáma (pmsn)