O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1264 – Him’mád al-Lah’hám vyrozprával, že niekto išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn) a povedal, že jeden z jeho synovcov klebetil a o Imámovi (pmsn) povedal hanlivé slová. Imám Sádiq (pmsn) požiadal jeho sluhu, aby mu priniesol vodu. Vykonal obradné omytie a začal sa modliť. Muž si myslel, že Imám (pmsn) začal jeho synovca preklínať. Po dvoch jednotkách modlitby Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ó, Bože! Odpusť mu. Si viac odpúšťajúci, než som ja, tak mu prosím Ťa odpusť kvôli mne a nevypočúvaj ho ohľadom toho.“ Imám (pmsn) pokračoval v modlitbe a nariekaná a muž bol prekvapený.“

1265 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh si uctí každého, kto je utláčaný a je schopný sa pomstiť, no neurobí tak.“

1266 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh zvýši dôstojnosť každého, kto skrotí svoj hnev, na tomto svete a na Onom svete. Všemohúci povedal: {ktorí krotia hnev svoj a odpúšťajú ľuďom. Boh veru miluje tých, ktorí dobro činia.} {Svätý Korán, 3:134} Za jeho hnev ho Boh odmení Nebom.“

1267 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každému, kto je schopný sa pomstiť, no skrotí svoj hnev, Boh naplní srdce mierom a vierou až do Dňa vzkriesenia.“

1268 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Uhasenie hnevu je požehnaním pre každého, kto je trpezlivý.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 185

O trpezlivosti a ovládaní hnevu

Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie.
– Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽU (i.e. Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn))“ – 250 Znamení, str. 122

O susedských právach

1246 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Modlitba tých, ktorí sa modlia za to, aby boli zbavení ich susedov, nebude prijatá, keďže Boh ustanovil spôsob, ako sa vymaniť z podobnej situácie. Jeden môže predať dom a presťahovať sa do inej lokality.“

1247 – Prorokovi (pmsnajr) bolo povedané: „Jedna žena, ktorá sa počas dňa pôsti, v noci sa modlí a vždy dáva almužnu, verbálne obťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) odpovedal: „Jej skutky sú zbytočné. Pôjde do Pekla.“ Povedali: „Iná žena, ktorá sa pôsti počas Svätého mesiaca Ramadán, mesiaca pôstu, vykonáva povinné modlitby, neobťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Tá pôjde do Neba.“

1248 – Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a Megdádovi, aby sa každý vydali do iného regiónu a oznámili, že práva susedov zahŕňajú oblasť 40 domov.“

1249 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neboli, a ani nebudú Proroci alebo veriaci, ktorí by nemali suseda, ktorý ich obťažuje.“

1250 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Existujú tri problémy, ktorým veriaci vždy čelia, niekedy dokonca súčasne. Buď osoba, s ktorou býva v tom istom dome, pred ním zatvorí dvere a nepustí ho dnu, alebo bude mať suseda, ktorí ho obťažuje, alebo ho niekto bude obťažovať na ceste do práce. Ak by veriaci žil hoc aj na vrchole hory, Boh ustanoví Satana, aby ho vyrušoval. Boh preň na základe jeho viery ustanoví spoločníka, aby sa viac nebál.“

1251 – Imám Báqir (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr): „Ten, ktorého susedia nie sú v bezpečí pred jeho ubližovaním, nie je veriaci.“

1252 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a AbúZarovi, aby nahlas oznámili: ‚Každý, pred koho ubližovaním jeho susedia nie sú v bezpečí, nie je veriaci.‘ Oznámili to trikrát. Potom ukázal rukou, aby zdôraznil, že susedia zahŕňajú 40 domov napravo, naľavo, dopredu a dozadu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 183

O susedských právach

O spriatelení sa

1219 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Pomoc slabým je tá najlepšia forma charity.“

1220 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Boh mi prikázal, aby som sa k ľuďom správal s vľúdnosťou tak, ako mi prikázal vykonávať to, čo je povinné.“

1221 – Ohľadom Božieho výroku {Lebo vidíme, že patríš medzi ľudí dobro konajúcich} {Svätý Korán, 12:36} povedal Imám Sádiq (pmsn) nasledujúce: Tento výrok hovorí o Allahovom Prorokovi (pmsnajr), ktorý uvolnil miesto pre každého, kto prišiel na ich stretnutia, získaval pôžičky pre ľudí v núdzi a pomáhal chudobným.“

1222 – Abdulláh ibn Adžlán citoval na základe autority al-Sukúniho, že niekto povedal Imámovi Báqirovi (pmsn): „Ako mám niekedy rozdeliť to, čo chcem dať mojím priateľom?“ Imám (pmsn) odpovedal: „Využi ich náboženskú prevahu, poznanie a jurisprudenciu ako merítka priority rozdelenia veci medzi nimi.“

1223 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jeden z Božích pokladov je zakrývanie tvojich potrieb.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 180

O spriatelení sa