Al Haft Al Šaríf – Dvere #44

“Je neveriaci ponížený veriacim a veriaci neveriacim?”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, “Sú nepriatelia ponížení veriacimi a veriaci nepriateľmi v konaní dobra a zla, ako si činia navzájom?”

Imám povedal, “A či nevieš, že veriaci je inkarnovaní do ľudskej podoby a neveriaci do rôznych foriem Maskh, až kým každý z nich nevykoná z dobra a zla tomu druhému to, čoho sa mu dostalo. Ak to bolo dobré tak dobro, ak to bolo zlé tak zlo. (Príklad oko za oko zub za zub) ako taký platí pre sunnu Allaha v Jeho stvorení všetkých rôznych druhov a tvorov, aby tak vedeli, že Allah je Spravodlivý a nepácha nespravodlivosť a je povahou stvorenia byť spravodlivý a férový. A u Allaha sa nik neteší výnimočnej zhovievavosti alebo uprednostneniu na základe rodinných vzťahov a Allah nie je nespravodlivý voči nikomu. A tak čokoľvek, čoho sa dostalo veriacemu od neveriaceho z ujmy a útrap na tomto svete, z toho vschádza dôvod.”

Mufaddal povedal, “Vskutku, Ó, Pane, to je volanie zázraku zázrakov.”

Imám Al Sádiq povedal, “Zázrak, Ó, Mufaddal, je v tajomstve Allaha a obsahoch Jeho poznania a Jeho stvorenia a Jeho konanie je spojené s dôvodom spravodlivosti a férovosti.

A veriaci sa musí podriadiť Jeho poriadku a byť spokojný s Jeho príkazom, viď slová Allaha {a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť rozhodnutiu Jeho}. Zo všetkých týchto dôvodov, o ktorých som ti povedal a z toho, čo vidíš, keď neveriaci ubližuje veriacemu a tiež toho, keď sa veriaci vydá proti neveriacemu, až kým sa mu nedostane z toho, čo vyslal napred, príklad za príkladom. A záležitosť vždy patrí Bohu a Jemu patrí chvála.”

 

Al Haft Al Šaríf – Dvere #44

Al Haft Al Šaríf – Dvere #42 & #43

Do poznania, ako dlho neveriaci zotrváva v Maskh inkarnáciach po jeho smrti a zabití a zarezaní”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Koľko smrtí a zabití a zarezaní sa neveriacemu dostane v Maskh inkarnáciach?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pre neveriaceho je tisíc zabití a tisíc zarezaní a tisíc smrtí v inkarnáciach Maskh.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je rozdiel medzi zabitím a zarezaním?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Medzi nimi je dôvod na halal a haram. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že nie všetko, čo je zabité, je halal na jedenie? A to, čo je zarezané, je na jedenie halal. A tak neveriaci prechádza inkarnáciami, ktoré pojedať je halal a v jeho inkarnácii je zarezaný. To isté platí pre všetko, čo je zabité alebo zomrie, pretože zabitie je bratom smrti z dôvodu toho, čo je halal a haram v ľuďoch a čo sa týka Maskh, existuje ešte ďaľší dôvod.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je to dôvod, Ó, Pane?”

Imám odpovedal, “V Maskh exsituje luxus a hýčkanie a stres a únava. A Obdarovateľ mohol rozšíriť obživu dotyčného a pre iného ju mohol zredukovať. Niektorí z nich môžu byť hanební a utiahnutí. A medzi nich patria silní rebeli.”

Mufaddal povedal, “Nerozumiem tomu, Ó, Pane.”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Nevedel si, že medzi nimi je ten, čo má poznanie a ignorant a medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k náboženstvu?”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ako sa môže jeden prikláňať k náboženstvu, keď je neveriacim v Maskh?”

Imám povedal, “Oboznámení a ignoranti, ktorí velebia Allaha podľa ich poznania a Allah vraví v Jeho knihe:

{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala}

(Svätý Korán, 17:44) Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, dostávajú za to/skutky?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, dostanú za to ich platbu na tomto svete. Z toho dôvodu ak vidíš, Ó, Mufaddal, zhýčkaného bohatého neveriaceho, ktorý žije v luxuse, je to iba kvôli jeho skutkom v jeho neviere, ktoré patria medzi skutky veriacich, a tak mu Allah dáva odmenu na tomto svete a zväčšuje jeho obživu. A v jeho tele mu dáva zdravie, ktorého sa mu dostáva na tomto svete, pretože Allah je spravodlivý a nekoná nespravodlivosť. Preto ak sa mu dostane odmeny v jeho ľudských inkarnáciach, v Maskh sa mu dostane mučenia. Teda tých, ktorých vidíš, že majú dobrý život, je to kvôli tomu. Pokiaľ ide o chudobu a bohatstvo, je to z ich skutkov, pretože Allah nepremárni úkony pracovníka, či už muža, alebo ženy, aj keby mali ísť do Maskh… A ak im zostane čokoľvek z ich skutkov, Boh im dá z požehnaní, ktoré vidíš, férovo a spravodlivo, s múdrosťou, záverečným rozsudkom a absolútnou vôľou v uctievaní Pána stvorenia, Pána Pánov, Najvyššieho a Najmocnejšieho. Jemu vždy patrí chvála, preto Ho veleb, zavčasu a v neskorých hodinách.”

Dvere # 42 Do poznania, ako dlho neveriaci zotrváva v Maskh inkarnáciach po jeho smrti a zabití a zarezaní” Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Koľko smrtí a zabití a zarezaní sa neveriacemu dostane v Maskh inkarnáciach?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pre neveriaceho je tisíc zabití a tisíc zarezaní a tisíc smrtí v inkarnáciach Maskh.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je rozdiel medzi zabitím a zarezaním?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Medzi nimi je dôvod na halal a haram. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že nie všetko, čo je zabité, je halal na jedenie? A to, čo je zarezané, je na jedenie halal. A tak neveriaci prechádza inkarnáciami, ktoré pojedať je halal a v jeho inkarnácii je zarezaný. To isté platí pre všetko, čo je zabité alebo zomrie, pretože zabitie je bratom smrti z dôvodu toho, čo je halal a haram v ľuďoch a čo sa týka Maskh, existuje ešte ďaľší dôvod.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je to dôvod, Ó, Pane?” Imám odpovedal, “V Maskh exsituje luxus a hýčkanie a stres a únava. A Obdarovateľ mohol rozšíriť obživu dotyčného a pre iného ju mohol zredukovať. Niektorí z nich môžu byť hanební a utiahnutí. A medzi nich patria silní rebeli.” Mufaddal povedal, “Nerozumiem tomu, Ó, Pane.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nevedel si, že medzi nimi je ten, čo má poznanie a ignorant a medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k náboženstvu?” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ako sa môže jeden prikláňať k náboženstvu, keď je neveriacim v Maskh?” Imám povedal, “Oboznámení a ignoranti, ktorí velebia Allaha podľa ich poznania a Allah vraví v Jeho knihe: {A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala} (Svätý Korán, 17:44) Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, dostávajú za to/skutky?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, dostanú za to ich platbu na tomto svete. Z toho dôvodu ak vidíš, Ó, Mufaddal, zhýčkaného bohatého neveriaceho, ktorý žije v luxuse, je to iba kvôli jeho skutkom v jeho neviere, ktoré patria medzi skutky veriacich, a tak mu Allah dáva odmenu na tomto svete a zväčšuje jeho obživu. A v jeho tele mu dáva zdravie, ktorého sa mu dostáva na tomto svete, pretože Allah je spravodlivý a nekoná nespravodlivosť. Preto ak sa mu dostane odmeny v jeho ľudských inkarnáciach, v Maskh sa mu dostane mučenia. Teda tých, ktorých vidíš, že majú dobrý život, je to kvôli tomu. Pokiaľ ide o chudobu a bohatstvo, je to z ich skutkov, pretože Allah nepremárni úkony pracovníka, či už muža, alebo ženy, aj keby mali ísť do Maskh… A ak im zostane čokoľvek z ich skutkov, Boh im dá z požehnaní, ktoré vidíš, férovo a spravodlivo, s múdrosťou, záverečným rozsudkom a absolútnou vôľou v uctievaní Pána stvorenia, Pána Pánov, Najvyššieho a Najmocnejšieho. Jemu vždy patrí chvála, preto Ho veleb, zavčasu a v neskorých hodinách.” Dvere # 43 “Do poznania rodokmeňa neveriaceho a čoho sa mu dostáva z dobra a zla a chudoby a choroby a tragédie a dôvodu na to” Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Ako je to s neveriacimi a ich sexuálnym stykom v Maskh? A čo potomkovia, ktorí z nich vzídu a čoho sa im dostane z dobra a zla a tragédie a zdravia a aké sú na to dôvody?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku medzi neveriacich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do Maskh a medzi nich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí. Z nich sú aj takí, ktorí sú inkarnovaní do zvierat a to je odplata za ich skutky, ktoré vykonali v prvej inkarnácii.” Mufaddal povedal, “A ako je to?” Imám Al Sádiq povedal, “Vedel si, že spomedzi zvierat sú tie, ktoré sú rozmaznané, užívajú si a zomrú smrťou bez akéhokoľvek zarezania alebo zlomenej kosti v ich tele? A medzi nich patria aj tie, ktoré sú zabité zlomenými kosťami a spomedzi nich sú aj také, ktoré sú mučené rôznymi druhmi múk a napadajú ich rôzny škodcovia. A tak je to aj s tými neveriacimi, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí, Boh s nimi naloží podobne, pretože medzi nimi sú takí, ktorí zomrú smrťou vo vlastnej posteli po tom, čo žili v pohodlí. A medzi nimi sú aj takí, ktorí sú zabití, ktorí sú zarezaní a mučení rôznymi mukami, ktoré sú bolestivé a takí, ktorí sú zmorení vyhľadávaním obživy. A dotyčný je vo veľkom mučení a úzkostlivej snahe. A to je rozdiel medzi neveriacim v podobe človeka a v podobe zvieraťa. A rozdiel medzi ním a zvieratami je v jedle a nápojoch a oblečení a preferenciami medzi nimi v práci. Pretože každý, kto mal dobré skutky (v predošlom živote) vo velebení (Boha) a modlitbe a charite, tomu sa dostane to isté z dobrého a zlého na tomto svete.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje pre neveriaceho modlitba a charita a pôstenie sa a Hadž?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, nevidel si snáď modlitby kresťanov a ich pôstenie sa a púte a podobne je to v prípade židov? A je to tak v prípade všetkých ľudí všetkých náboženstiev a trivialita toho je známa. Pretože medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k niečom z dobrých skutkov. A medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k páchaniu hriechov. Lebo ten, ktorý sa prikláňa k dobru, ten je iný než ostatní.” Potom Imám recitoval: {A kto učinil dobra čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to, a kto učinil zla čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to.} (Svätý Korán, 99:7-8) Mufaddal povedal, “Ó, Pane, tento verš je o veriacich a nie o neveriacich. Nie je to snáď tak, že veriacemu je pridelené z dobrých (skutkov) neveriaceho? Aká je potom odmena neveriacich?” Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “V Maskh je preň mučenie ľahšie a On je Najmilostivejší z Milostivých.”

Dvere # 43

“Do poznania rodokmeňa neveriaceho a čoho sa mu dostáva z dobra a zla a chudoby a choroby a tragédie a dôvodu na to”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Ako je to s neveriacimi a ich sexuálnym stykom v Maskh? A čo potomkovia, ktorí z nich vzídu a čoho sa im dostane z dobra a zla a tragédie a zdravia a aké sú na to dôvody?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku medzi neveriacich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do Maskh a medzi nich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí. Z nich sú aj takí, ktorí sú inkarnovaní do zvierat a to je odplata za ich skutky, ktoré vykonali v prvej inkarnácii.”

Mufaddal povedal, “A ako je to?”

Imám Al Sádiq povedal, “Vedel si, že spomedzi zvierat sú tie, ktoré sú rozmaznané, užívajú si a zomrú smrťou bez akéhokoľvek zarezania alebo zlomenej kosti v ich tele?

A medzi nich patria aj tie, ktoré sú zabité zlomenými kosťami a spomedzi nich sú aj také, ktoré sú mučené rôznymi druhmi múk a napadajú ich rôzny škodcovia. A tak je to aj s tými neveriacimi, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí, Boh s nimi naloží podobne, pretože medzi nimi sú takí, ktorí zomrú smrťou vo vlastnej posteli po tom, čo žili v pohodlí. A medzi nimi sú aj takí, ktorí sú zabití, ktorí sú zarezaní a mučení rôznymi mukami, ktoré sú bolestivé a takí, ktorí sú zmorení vyhľadávaním obživy. A dotyčný je vo veľkom mučení a úzkostlivej snahe. A to je rozdiel medzi neveriacim v podobe človeka a v podobe zvieraťa. A rozdiel medzi ním a zvieratami je v jedle a nápojoch a oblečení a preferenciami medzi nimi v práci. Pretože každý, kto mal dobré skutky (v predošlom živote) vo velebení (Boha) a modlitbe a charite, tomu sa dostane to isté z dobrého a zlého na tomto svete.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje pre neveriaceho modlitba a charita a pôstenie sa a Hadž?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, nevidel si snáď modlitby kresťanov a ich pôstenie sa a púte a podobne je to v prípade židov? A je to tak v prípade všetkých ľudí všetkých náboženstiev a trivialita toho je známa. Pretože medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k niečom z dobrých skutkov. A medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k páchaniu hriechov. Lebo ten, ktorý sa prikláňa k dobru, ten je iný než ostatní.” Potom Imám recitoval:

{A kto učinil dobra čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to, a kto učinil zla čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to.}
(Svätý Korán, 99:7-8)

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, tento verš je o veriacich a nie o neveriacich. Nie je to snáď tak, že veriacemu je pridelené z dobrých (skutkov) neveriaceho? Aká je potom odmena neveriacich?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “V Maskh je preň mučenie ľahšie a On je Najmilostivejší z Milostivých.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #42 & #43

Al Haft Al Šaríf – Dvere #41 (pokračovanie)

Zázrak Imrána (Abu Táliba) Hašema (pmsn)

Otca Imáma Alího (pmsn) a strýka Proroka Mohammeda (pmsnajr)

Khattab povedal, ¨Potom sa Abu Tálib vybral cestou pred nami a my za ním, až kým sme nedorazili na ostrov.

Potom Imrán/Abu Tálib povedal, “Uložte svoje veci na toto miesto, pretože nik nás nedostane ani ich úklady sa nás nedotknú.” V tom momente sa Arabi priblížili, utekajúc za nami po našich stopách, až kým nedosiahli more, ktoré sa rozpínalo medzi nami a nimi. Pozerali sa na seba v údive. Boli prekvapení a vraveli si navzájom, “Niečo také sme v živote nevideli. Na tomto mieste predsa niet vody ani mora!”

Starší muž spomedzi nich povedal, “Majú medzi sebou niektorého zo synov Abdul Muttaliba?”

Oni odpovedali, “Áno, je s nimi Imrán.” Starý muž povedal, “Odíďte, pretože teraz sa k nim už nedostanete. Neunavujte sa zbytočne.”

Niektorí z Arabov povedali, “Neodídeme, kým sa k nim nedostaneme na ostrov,” a muž spomedzi nich povedal svojim arabským spoločníkom, “Choďte cez more po tej suchej ceste!”

“Pôjdeme hneď za vami,” a tak sa vybrali napred, jeden za druhým, až kým sa nedostali do stredu mora, kde sa všetci utopili.

Starý muž povedal, “Radil som vám, no vy ste moju radu neprijali. Vravel som vám, neprenasledujte ich, keď sú medzi nimi synovia Abdul Muttaliba.”

“Vskutku synovia Abdul Muttaliba majú ochranu a bezpečie Allaha a nik sa k nim nemôže dostať, ani im nemôže ublížiť, no vy ste ma nepočúvli.”

Potom Al Khattab povedal starému mužovi, ktorý bol paralelne k moru a neuviazol s jeho ľuďmi, ktorí sa utopili, “Ó, šejk, čo ty vieš o synoch Abdul Muttaliba?”

Starý muž odpovedal, “Jedného dňa sme sa vydali na cestu, až sme narazili na skupinu Arabov s mnohými koňmi a jeden druhému sme si navzájom povedali, ‘Čo by sme tak mali urobiť s tým karavánom a peniazmi, ktoré nesie?’

A tak sme sa striedali v boji proti nim, až boli takmer zruinovaní, preto pred nami začali utekať a utekali po tri dni a my sme im boli stále na stope. Vždy, keď sme si povedali, že ich už skoro máme, zrazu medzi nami bola veľká vzdialenosť. Nevedeli sme, prečo sa tak dialo, no potom sme boli hladní a smädní a nedosiahli sme na nich ani oni nedosiahli na nás. A s tými ľuďmi bol brat Abu Táliba, nazývaný Abdullán ibn Abdul Muttalib. Svojim spoločníkom vravel, ‘Vydajte sa napred a nebojte sa a ak Boh dá, nedostanú sa k vám.’

umar al khattab ali abdul muttalib abu talib mufaddal imam sadiq

Zázrak a Abdulláh Hašem (pmsn)

Otec Svätého Proroka Mohammeda (pmsnajr) a strýko Imáma Alího (pmsn)

Jeden z nás povedal, ‘Oddýchnite si a nechajte oddychovať aj nás. Ste unavení aj vy, aj vyše zvieratá a tí ľudia sú čarodejníci, nikdy ich nechytíme. Podľa môjho názoru by ste ich mali na chvíľu nechať. Možno si budú myslieť, že nás striasli a svoj karaván rozložia. Zaútočime, zatiaľ čo budú driemať a nevšimnú si to.’ Všetci sme sa na tom zhodli a preto sme ich nechali, až sme im zmizli z dohľadu a oni rozložili svoj karaván, no Abdulláh nebol ohľadom svojich ľudí nedbalý.

Okolo karavánu nakreslil na zem kruh a povedal, ‘Ó, ľudia Kuraišu! Nik z vás nech neopúšťa tento kruh. Je to pre vás ochrana pred vašimi nepriateľmi.’

Jeho ľudia mu (Abdulláhovi) povedal, ‘Počuli sme a budeme sa držať tvojich príkazov.’ A tak, keď sme videli, že zložili svoj karaván a boli nepozorní, rozhodli sme sa na nich zaútočiť. Keď sme sa priblížili ku kruhu, ktorý Abdulláh nakreslil, pozreli sme sa a zrazu sme medzi nami a nimi zbadali bariéru. Nikdy v živote sme nevideli bariéru, ktorá by bola silnejšia a mohutnejšia. Po tri dni sme sa úporne snažili k nim dostať, no nedokázali sme to a odvrátili sme sa sklamaní po tom, čo mnohí z nás zahynuli.’

Keď Al Khattab počul príbeh starého muža, pozrel na Imrána a povedal, ¨Ó, Abu Tálib, vy, deti Abdul Muttaliba, ste od svojho otca zdedili veľké poznanie.¨

A tak Abu Tálib povedal, ¨Ó, Khattab, príbeh, ktorý vyrozprával starý muž, sa stal, keď som bol s nimi. Vtedy som bol ešte malý chlapec a ten muž bol na svojej ťave a mal so sebou svoju zbraň…

A teda starý muž povedal, ¨Pri Bohu, prehovoril si pravdu. Tiež som bol s nimi, keď nás poslali preč a vrátili sme sa po tej istej ceste, ako sme prišli, no nevideli ani more, ani vodu, ani ostrov a bolo to tak, až kým sme nedorazili do Al Šamu. Tou cestou sme prešli už viac než dvadsaťkrát a pri Bohu, nikdy viac sme nevideli ani more, ani ostrov, ani vodu.¨

Nato Al Khattab povedal starému mužovi, ¨Vyrozprával si o tom mnohým kmeňom a každý, komu si o tom rozprával, bol z toho v údive.¨

Starý muž povedal, ¨Pri Allahovi, tou cestou sme sa vybrali dvakrát a nič sme nevideli.¨

A tak Umar povedal Peržanovi Salmánovi, ‘Počul si niekedy alebo videl podobnú mágiu? Ľudia vedia, že Ahlul Bayt dedia veľkú mágiu.’

Salmán odpovedal, ‘Ó, Umar, myslím, že nik neverí tomu, čo vravíš, a teda že môj priateľ Ali, syn Abu Táliba, je čarodejník a nič z toho nie je pravda.’

Umar nato, ‘Zdá sa mi, že si myslíš, že som klamár.’

Salmán povedal, ‘Nie Umar, všetko, čo si povedal, je pravda, no nie je to mágia.’

Umar povedal, ‘Ó, Salmán, syn Abu Táliba na teba uvrhol kliatbu.’

Salmán nato, ‘Čo vravíš na vydanie dvoch rohov peňazí, ktoré si dostal z Khurasánu?’

Umar povedal, ‘Povedal ti tvoj priateľ, Ali, príbeh o rohoch a peniazoch?’

Salmán odpovedal, ‘Áno, povedal mi o tom.’ Umar povedal, ‘Odovzdaj tvojmu priateľovi, synovi Abu Táliba, správy, že peňazí sa vzdám a rozdelím ich všade tam, kde len chce.’

A tak sa Salmán vybral za Princom Veriacich, Alím. Keď sa Salmán blížil k Alímu, Ali povedal, ‘Ó, Salmán, viem o všetkom, čo sa odohralo medzi tebou a Umarom a ak chceš, môžem ti o tom povedať.’ Salmán nato, ‘Allah vie najlepšie, že pred tebou neskrýva nič a Umarovi som povedal, že nie si ani mág, ani čarodejník, ale Umar mi povedal, ¨Tvoj priateľ na teba uvalil kliatbu. A pokiaľ ide o rohy s peniazmi, sľúbil, že peniaze prerozdelí všade tam, kam mu prikážeš.’ Princ Veriacich povedal, ‘Viem, že to chce prerozdeliť medzi muhadžirínov a ansárov. Vyber sa za ním, Ó, Salmán, a povedz mu, aby peniaze vydal v mešite Allahovho Proroka (pmsnajr).’

A tak Salmán povedal, ‘K tvojim službám, Ó, Pane.’ Potom sa vybral za Umarom a spomenul mu, aký príkaz vydal otec Hassána. Umar peniaze okamžite odniesol do mešity, ako Ali prikázal, a Princ Veriacich z tých rohov prerozdelil každý mesiac veľa peňazí. Umar nemohol nikdy odmietnuť príkaz Princa Veriacich zo strachu pred šípom a tým, čo mu spôsobil jeho had.”

Mufaddal potom povedal Imámovi Al Sádiqovi, “Koľkí šia a spoločníci boli s Princom Veriacich v časoch Umara ibn Al Khattaba?”

Imám Al Sádq odpovedal, “Boli s ním štyridsiati muži spomedzi unitariánov a blízkych k Allahovi rovnako, ako so všetkými spomedzi Imámov.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, sú štyridsiati muži tým istým?”

Imám Al Sádiq nato, “Medzi nimi sú dvadsiatiôsmi spomedzi inteligentných/vznešených v každom čase a dvanásť vodcov.”

Mufaddal povedal, “Aký je ich limit?”

“S nimi povstávajú proroci a oni sú tí, ktorí sa nazývajú ‘Tí, ktorí spínajú’ v očividnom a bez nich, Ó, Mufaddal, by sa zem so svojimi obyvateľmi prevrátila. Nikdy sa od Imáma neoddelia a oni sú šance Zeme a muž spomedzi nich prejde za jeden deň celú zem od východu na západ a zo západu na východ. Oni sú závojmi Imámov a ich dvere a prostredníctvom nich Allah odstaví nešťastie od obyvateľov zeme.”

Mufaddal povedal, “Je ich štyridsať bez toho, aby sa ich počet zväčšil alebo zmenšil?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ich počet nevzrastie o človeka ani sa nezmenší o človeka. Oni sú Bohom uprednostnení a Jeho očistení a oni sú poslovia Imáma a zem sa pred nimi ohýba. Sú známi poznaním. Nik z ľudí poznania nemá to, čo majú oni. To, čo majú, získali prácou a absenciou zlovôle/vzdoru/nenávisti/hnevu v ich hrudiach! A to, čo dosiahli, dosiahli prostredníctvom dobrej práce, a tak z nich Allah sňal ich očividné práce s trpezlivosťou a viac nepotrebujú ani jesť, ani piť. Nestarajú sa ani o záležitosti tohto sveta a Najmilostivejšiemu sa rozhodli slúžiť sami od seba tým, čím ich On špecializoval zo skutočného poznania a potvrdenia Božstva a Jedinosti Jediného, Večného, Vznešeného, Najvyššieho.”

Mufaddal sa opýtal, “A ty, Ó, Pane, ich vídaš každý deň?”

Imám Al Sádiq povedal, “Áno, Ó, Mufaddal. Vídam ich a vysielam ich na horizonty k národom. Jazdia v kočoch a sú naši uprednostnení a uprednostnení veriacich.”

Mufaddal povedal, “Všetká chvála patrí Allahovi, ktorí ma viedol k poznaniu ich a prosím Ho, aby nám požehnal, aby sme ich mohli dobehnúť. On je Veľký, Schopný a Jemu patrí všetká vďaka… a mier je koniec.”

d50f23b62f31c35d137def2f9f721615

Al Haft Al Šaríf – Dvere #41 (pokračovanie)

Al Haft Al Šaríf – Dvere #41

“Do poznania príbahu Salmána s Umarom, keď ho Princ Veriacich vyslal, aby zodvihol rohy a stav danej veci”

al haft al šaríf islám imám ali mufaddal salmán umar omar al khattabImám Džáfar Al Sádiq vyrozprával, “Jedného dňa Princ Včiel, Imám Ali, povedal Salmánovi niečo o Umarovi a vyslal ho za ním. Keď Salmán zbadal Umara, povedal, ‘Princ Včiel ťa žiada o to, čo si povedal tomu a tomu v ten a ten deň. Nerád ťa odhaľujem, no musíme zverejniť tie dva rohy plné peňazí, ktoré ti boli prinesené z Khurasánu.’ Umarova tvár sa zmenila a vypadlo mu to, čo držal v ruke.

Umar povedal, ‘O tej konverzácii, ktorá sa odohrala včera ráno, nevedel nik okrem mňa a (jednej ďaľšej osoby) a nik z nás by nevyzdradil tajomstvo svojho priateľa, tak ako, Ó, Salman, sa o tom tvoj priateľ dozvedel? A čo sa týka peňazí, ktoré ku mne prišli z Khurasánu, pri Bohu, nik nevedel, že mali prísť, okrem môjho spoločníka a ani z Medíny nevedel nik, čo sa deje, teda okrem mňa. A syna Abu Táliba vidím iba ako vševediaceho čarodejníka. Mám ti teda vyrozprávať o jeho (Imáma Alího) mágii?’

A tak ho Salmán požiadal, aby rozprával.

Preto Umar povedal, ‘Hovorím ti pravdu a nič pred tebou neskrývam, pretože je mojou povinnosťou ťa zbaviť kliatby syna Abu Táliba. Spomenul ti Ali ibn Abu Tálib niečo o tom pred tým?’

Salmán odpovedal, ‘Nie.’

Umar potom povedal, ‘Vyrozprávam ti príbeh, po ktorom dosvedčíš, že na východe alebo západa, na juhu alebo na severe tejto zeme niet väčšieho čarodejníka než Abu Tálib.’

Potom sa Umarovi začervenali oči, pozrel sa na Salmána a povedal mu, ‘Počkaj, počkaj, povedz svojmu priateľovi, Alímu, aby nosil iný odev než ten, ktorý má!’

Salmán sa zatváril, že nevie, o čom to hovorí a povedal, ‘Umar, ako by mohol nosiť iný odev, keď vlastní iba jeden?’

Umar sa pozrel na Salmána, pretože si myslel, že Salmán neporozumel. Preto sa zasmial a začal sa k Salmánovi správať priateľsky. Umar povedal, ‘Salmán, je mi ťa ľúto. Zaslúžiš si viac svojich práv. Opustil si nás a postavil si sa na stranu Abu Táliba. Ak by si sa priklonil k nám, mal by si to, čo máme my a nič by sme ti neodopreli. Varujem ťa pred synom Abu Táliba – nedovoľ, aby ťa zlákalo to, čo vidíš. Vieš, čo som videl z jeho mágie?’

Salmán povedal, ‘Čo si videl?’

Umar povedal, ‘V jednu noc som bol vo svojom dome a došlo k nejakej nezhode medzi mnou a ním, keďže medzi nami to bolo tak. Dlhý čas sme sa rozprávali. Imám Ali mi povedal, ¨Ostaň tam, kde si¨, načo odišiel a vrátil sa späť sotva čo by jeden mihol okom. Na hlave mal biely turban, na ktorom bol prach. Povedal som mu, ¨Kam si to odišiel?¨

Imám Ali odpovedal, ¨Skupina anjelov pochodovala napred a s ňou bol Boží Prorok. Hľadal mesto na východe pod názvom (Šakhúr), ktoré leží na mieste, kde vychádza slnko.¨

Imám Ali pokračoval, ¨Preto som sa zodvihol a Allahovho Proroka (pmsnajr) prijal, pozdravil som ho a tento prach, ktorý vidíš, Ó, Umar, je z nárekov anjelov!¨

Umar povedal, ‘Zasmial som sa tomu, čo povedal, Ó, Salmán! Povedal som mu – Ako je to vôbec možné, keď ten človek zomrel pred piatimi rokmi a ty tvrdíš, že si sa s ním stretol v túto hodinu? To nie je možné!¨

Imám Ali povedal, Beda ti, Ó, Umar. Chceš povedať, že som klamár?¨

Umar nato, Nebuď blázon, syn Abu Táliba. To, čo vravíš, ešte nikdy nik nepočul. Odkiaľ to máš také reči?¨

Imám Ali povedal, Chceš, aby som ti ukázal Proroka spolu s anjelmi?

A tak Umar povedal, Áno, ako by som mohol odmietnuť taký zázrak?

Potom Imám Ali povedal Umarovi, aby sa postavil a išiel s ním von na jednu z medínskych ciest, kde Umarovi prešiel rukou po očiach a povedal, ¨Hľa¨ a Umar povedal, ‘Keď som sa pozrel, videl som toľko koní… a Prorok prichádzal spolu s anjelmi. Spoznal som jeho výzor, akurát jeho brada a vlasy boli biele.’

Umar povedal, ‘Ostal som v údive, až kým okolo mňa neprešiel Allahov Prorok a anjeli a kone a zatiaľ čo som sa na nich pozeral, tvoj priateľ Ali mi povedal, ¨Našiel si to, o čom som ti rozprával?¨ A tak som odpovedal, ¨Áno.¨’

Potom Umar povedal, ‘Zatiaľ čo som bol v údive, Ali mi prešiel rukou cez oči a zrazu som už nevidel nič (všetko zmizlo). Keď to urobil a ukázal mi to, čo som videl, zľakol som sa ho. Vedel som, že je to veľký čarodejník. Nedovoľ, aby ťa tá mágia zmiatla, Ó, Salmán. Vyhýbaj sa mu a pridaj sa k nám, aby som ti mohol dať na starosť územia. Ak by si chcel, mohol by som ti dať Perzskú ríšu!’

Následne Umar dodal, ‘Dúfam, že synovi Abu Táliba nepovieš o tom, čo som ti vyrozprával o jeho kúzlach, pretože sa pred ním necítim byť v bezpečí.’

Salmán odpovedal, ‘A videl si ešte niečo iné?’

Umar nato, ‘Videl som niečo, čo bolo ešte zvláštnejšie. Keď sa nahneval, vytiahol šíp a hodil ho o zem. V tom momente sa šíp premenil na veľkého hada, podobného Mojžišovmu hadovi. Otvoril svoju tlamu, ako aj had pred faraónom. Ak by Ali chcel, príkazal by hadovi pohltiť celú horu a ten had by tak urobil. Z toho dôvodu, Ó, Salmán, som sa ho bál a som pred ním obozretný.’

Salmán povedal, ‘A tieto jeho zázraky si videl na vlastné oči?’ Umar odpovedal, ‘Áno, Ó, Salmán. Ak by som ich nevidel, nepoukazoval by som na ne.’

A tak Salmán povedal, ‘A ako si ich videl, povedz mi’

Umar nato, ‘Jedného dňa za mnou prišiel Ali. Bol nahnevaný. Mal so sebou luk a šíp, ktoré som spomenul, a povedal mi, ¨Ó, Umar, Ó, nepriateľ Allaha a Jeho Proroka! Ó, nepriateľ jeho miestodržiteľa a nepriateľ jeho nepoškvrneného potomstava a uprednostnených spomedzi jeho nasledovateľov. Drž sa svojich tyranských šia (nasledovateľov) a nepribližuj sa k mojim šia (nasledovateľom) spomedzi veriacich. Vskutku uväzním teba a tvoju skupinu utláčateľov.¨ Potom som (Umar ibn Khattab) musel počúvať dlhú reč, ktorá sa odohrala medzi mnou a ním.’

Preto som (Umar) mu (Alímu) povedal, Ó, syn Abu Táliba! A či si zabudol na moju vľúdnosť k tebe v čase vlády Abu Bakra? Vrhli sa na teba, keď chceli, aby si prisahal vernosť Abu Bakrovi. A keď to Fátima Zahrá videla, hľadala útočište u spoločníka hrobu, vraviac, “Ó, otče môj! Ó, čo nás to po tebe postihlo!¨ a nariekala. Keď som ju videl plakať, zľutoval som sa nad ňou a odvrátil sa od nej/teba a nemyslel som si, že by si to poprel.

Bolo to vtedy, keď Khalid ibn Walíd premýšľal, že na teba zaútočí, pretože keď som sa s nimi stretol, nevedel som, na čom sa zhodli. A Khalid ibn Walíd mal starosti s tým, že ťa zabije po tom, čo Abu Bakr dokončil modlitbu. Preto Abu Bakr zavolal Khalida, aby nevykonal to, čo mu (Abu Bakr) prikázal. A ty, Ó, Ali, si tam stál vedľa neho a cítil si zlo a vedel si o tom, čo bolo medzi nami a Khalidom.

A na Khalida som bol ostrejší kvôli jeho aktivitám s ľuďmi AlRida a kvôli jeho zabitiu ibn Nuwayrah a kvôli tomu, že mu zobral jeho manželku. Bol som rozhodnutý, že ho zviažem, no Abu Bakr mi v tom zabránil. A čo som urobil verejne a povedal, že prísaha vernosti Abu Bakrovi bola skúškou a Allah zachránil veriacich pred tým najhorším z toho. Preto zabite každého, kto by chcel svoju prísahu prehodnotiť. No vy, Ó, Bani (syn) Hašema, nepoďakujete nikomu za ich pomocnú ruku alebo dobro.

Pokiaľ ide o to, čo ti bolo povedané o mne tvojimi šia, trhajú mi kožu (ohovárajú ma) a pri Bohu, ak by nebolo tvojho miesta, napadol by som ich a pozabíjal, no po dnešku ti nebudem oponovať.¨

Keď to tvoj spoločník (Ali) počul, veľmi sa smial a povedal mi, ¨Ó, nepriateľ Allaha, ty si voči mne vľúdny?¨ vtedy sa jeho hnev upokojil. Svoj luk hodil o zem a zrazu sa z neho stal veľký had, ktorý otvoril svoju tlamu a vydal sa smerom ku mne a Ali sa na mňa pozeral so smiechom.

Povedal mi, ¨Ó, nepriateľ Boha, čo chceš, aby som s tebou urobil?¨

Ja (Umar) som mu povedal, ¨Videl som a spoznal som a tak vezmi, Ó, Ali, tento luk, odíď a vezmi si svojho hada preč odo mňa!¨

Zvolal na mňa veľkým zvolaním a vzal si svoj luk, ktorý sa vrátil do pôvodnej podoby. Do dnešného dňa sa ho bojím.’

Imám Al Sádiq pokračoval, “A tak bol Salmán v úžase a povedal, ‘Práve podľa týchto božích zázrakov sme poznali Alího.’

Potom Umar povedal, ‘Ó, Salmán, ak by som to nevidel na vlastné oči, neuveril by som, no videl som to a bol som toho svedkom. A napokon to, čo bolo medzi nami z výhrad a strachu, pominulo a dúfam, že syna Abu Táliba poprieš a vyberieš si nás. Informoval som ťa a možno si počul podobné príbehy od iných.’

A tak Salmán povedal, ‘Umar, povedz mi o Alím viac, pretože to chcem zjednodušiť a objasniť to, čo má.’

Umar povedal, ‘Ó, Salmán, môj otec, Al Khattab, mi povedal, že videl, ako Abu Tálib praktizuje mágiu, a že nikdy nevidel a nepočul o čarodejníkovi ako bol on.

A môj otec tiež spomenul, že aj Abdul Muttalib zvykol čarovať a zázrak zázrakov, tí Bani Hašem svoju mágiu odovzdávajú starší starším, z generácie na generáciu.’

Potom Salmán povedal, ‘Povedz mi, Umar, čo tvoj otec povedal o Imránovi (Abu Tálib)?’

Umar nato, ‘Jedného dňa sa môj otec vybral s Imránom na jeho cesty. Tvorili veľkú skupinu, a tak na nich zaútočila skupina Arabov so zbraňami. Chceli im zablokovať cestu a môj otec v ten deň povedal, že ich karaván bol v ten deň naozaj veľký. Mali so sebou množštvo tiav a iných stvorení.

Môj otec (Al Khattab) povedal, ¨Keď sme Arabov zbadali, zľakli sme sa, ozval sa výkrik a každý sa chopil svojej zbrane. Boli sme pripravení na boj. Zhromaždili sme sa dohromady a všetci sme sa pozreli na Imrána, ktorý nemal zbraň. Povedali sme mu, “Ó, Abu Tálib, a či nevidíš tých Arabov, ktorí sa na nás valia, a ktorí nám chcú odrezať cestu? Chop sa teda toho, čo ti bolo dané, aby sme im mohli zabrániť v tom, aby nám ublížili.”

Abu Tálib sa zasmial a povedal, “Načo sú mi zbrane, keď sa na nás valí toľko ľudí? Premýšľam, ak s nimi budeme bojovať a oni padnú, budeme potom silnejší, než sú oni?”

A tak môj otec (Al Khattab) povedal, “Nie.”

Abu Tálib nato povedal, “Aký má teda význam bojovať proti nim?”

Al Khattab povedal, “A v čom teda spočíva trik?”

Imrán odpovedal, “Trik spočíva v tom vstúpiť na tento ostrov, ktorý je za nami. Potom sa rozídu a nechajú nás napokoji.”

No a Al Khattab povedal, ¨Bol som zmätený z rečí Abu Táliba a toho, že spomenul ostrov, pretože za nami nebolo žiadneho ostrova.¨

A tak Imrán povedal, “Beda ti, pozri sa za seba!” a keď somumar omar ibn al khattab sa pozrel za seba, pri Bohu, zrazu som bol na jednom z ostrovov spomedzi ostrovov mora. Niečo také som nikdy pred tým nevidel.¨

Umar, syn Al Khattaba, povedal, ‘Pri Allahovi! To všetko vyrozprával môj otec o mágii Imrána a jeho otca, Abdul Muttaliba. Správali sa k nám dobre a priaznivo, preto môj otec, Al Khattab, povedal Abu Tálibovi, “Povedz mi, ako sa dostaneme na ten ostrov, keď je medzi nami a ním more a my nemáme žiadne lode, aby sme tú vzdialenosť preplávali?”

Načo Abu Tálib povedal, “Beda ti! Vlastným zrakom sa dobre pozri na tú suchú cestu, ktorá je uprostred mora.”

A tak Al Khattab povedal, ¨Pozrel som sa a pri Bohu, naozaj tam bola suchá a ľahká cesta. Keď sme to uvideli, radosť sa objavila na našich tvárach a vedeli sme, že sme prežili len vďaka Imránovej mágii.¨’”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #41

Al Haft Al Šaríf – Dvere #40 (pokračovanie)

Každý deň je Ášura, časť. 2

“Potom na nich Hussajn zvolal takým zvolaním, že sa na mieste rozplynuli.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kam to zmizli?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Vrátili sa k svojim spoločníkom bojovať proti Hussajnovi.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bol v tom čas s Hussajnom nejaký z unitárnych veriacich?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Mal pri sebe jedného z unitaristov a jeho maskovanie/clona je s nami.”

Zrazu prišiel Abul Khattab a Mufaddal mu povedal, “Počúvaj, Ó, Abul Khattab, čo vraví môj Pán.”

Vtedy Abul Khattab povedal, “Áno, bol som s ním.”

Potom sa Imám Al Sádiq vrátil k tomu, čo hovoril, “Vskutku, keď obklúčili Hussajna, zavolal na Gabriela a Michaela a Israfela a oni mu odpovedali, ‘K tvojim službám, náš Pán.’

A tak im povedal, ‘Preneste ma do vzduchu,’ preto boli Hussajn a jeho zriadenec Gabriel vyzdvihnutí.” Potom Imám recitoval:

{avšak oni v to neuveria, kým trest bolestný nezazrú}
(Svätý Korán, 26:201) “Potom ich zobral vziatim Schopného, Drahého.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, videli Hussajnovi spoločníci Gabriela?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Pod jednou podobou alebo pod mnohými podobami?” Imám odpovedal, “Skôr pod našou podobou.” Mufaddal nato, “Ó, Pane, kedy som ja videl Gabriela?” Imám povedal, “Videl si ho dnes.”

Mufaddal sa opýtal, “Kedy?” Imám Al Sádiq povedal, “V túto hodinu. Chcel by si, aby k tebe prehovoril?” Mufaddal odpovedal, “Pri Bohu, áno!” Imám nato, “Ó, Abul Khattab, a či si to ty, Ó, Gabriel?”

Abul Khattab povedal, “Pri Allahovi, som to ja, Gabriel. A pri Allahovi, ja som ten, ktorý bol vyslaný k prekliatemu Umarovi ibn Sádovi a ja som ten, ktorý k nemu prehovoril a vrazil jeho tvár do pekla. Jeho a všetkých jeho spoločníkov. A ja mám na starosti ich trest na základe príkazu Boha. Som spoločníkom prvého Adama a Boh mi prikázal zvolať na stvorenie jedným zvolaním a spojenia boli prerušené a ja som ich zviazal reťazami a pútami. A ja som spoločník Noeho a pozvánka jeho ľuďom k uctievaniu Allaha a Jeho Jedinosti, no oni to neuznali a tak som ich rozdelil tajfúnom. Ja som spoločníkom Abraháma, Hussajna. Popreli ho a hodili ho do ohňa. Pri Bohu, bol som s ním a nič zo žiary ohňa sa ma nedotklo ani jeho. A ja som spoločníkom Daniela a truhly a zvitkov a pri Bohu, ja sám som ich napísal vlastnou rukou a vlastným písmom a nikdy som nepochyboval a nepochybujem o Allahovom Božstve. Ja som spoločníkom Mojžiša a Ježiša a Mohameda a ja som Abul Khattab, otec dobra. Ja som ten, ktorý zvolal zvolaním na ľudí Lóta a ja som ten, ktorý ich zničil. Som v rukách každého Imáma v každom veku a čase v rôznych podobách, pod rôznymi menami. Ja som s Qaimom a som v jeho rukách.

Rozprášim utláčateľov Jeho mečom a On mi prikazuje a ja Ho počúvam. Dávam život a smrť a rozdeľujem obživu príkazom môjho Pána.”

Každý deň je Ášura, časť. 2 “Potom na nich Hussajn zvolal takým zvolaním, že sa na mieste rozplynuli.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kam to zmizli?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Vrátili sa k svojim spoločníkom bojovať proti Hussajnovi.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bol v tom čas s Hussajnom nejaký z unitárnych veriacich?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Mal pri sebe jedného z unitaristov a jeho maskovanie/clona je s nami.” Zrazu prišiel Abul Khattab a Mufaddal mu povedal, “Počúvaj, Ó, Abul Khattab, čo vraví môj Pán.” Vtedy Abul Khattab povedal, “Áno, bol som s ním.” Potom sa Imám Al Sádiq vrátil k tomu, čo hovoril, “Vskutku, keď obklúčili Hussajna, zavolal na Gabriela a Michaela a Israfela a oni mu odpovedali, ‘K tvojim službám, náš Pán.’ A tak im povedal, ‘Preneste ma do vzduchu,’ preto boli Hussajn a jeho zriadenec Gabriel vyzdvihnutí.” Potom Imám recitoval: {avšak oni v to neuveria, kým trest bolestný nezazrú} (Svätý Korán, 26:201) “Potom ich zobral vziatim Schopného, Drahého.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, videli Hussajnovi spoločníci Gabriela?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Pod jednou podobou alebo pod mnohými podobami?” Imám odpovedal, “Skôr pod našou podobou.” Mufaddal nato, “Ó, Pane, kedy som ja videl Gabriela?” Imám povedal, “Videl si ho dnes.” Mufaddal sa opýtal, “Kedy?” Imám Al Sádiq povedal, “V túto hodinu. Chcel by si, aby k tebe prehovoril?” Mufaddal odpovedal, “Pri Bohu, áno!” Imám nato, “Ó, Abul Khattab, a či si to ty, Ó, Gabriel?” Abul Khattab povedal, “Pri Allahovi, som to ja, Gabriel. A pri Allahovi, ja som ten, ktorý bol vyslaný k prekliatemu Umarovi ibn Sádovi a ja som ten, ktorý k nemu prehovoril a vrazil jeho tvár do pekla. Jeho a všetkých jeho spoločníkov. A ja mám na starosti ich trest na základe príkazu Boha. Som spoločníkom prvého Adama a Boh mi prikázal zvolať na stvorenie jedným zvolaním a spojenia boli prerušené a ja som ich zviazal reťazami a pútami. A ja som spoločník Noeho a pozvánka jeho ľuďom k uctievaniu Allaha a Jeho Jedinosti, no oni to neuznali a tak som ich rozdelil tajfúnom. Ja som spoločníkom Abraháma, Hussajna. Popreli ho a hodili ho do ohňa. Pri Bohu, bol som s ním a nič zo žiary ohňa sa ma nedotklo ani jeho. A ja som spoločníkom Daniela a truhly a zvitkov a pri Bohu, ja sám som ich napísal vlastnou rukou a vlastným písmom a nikdy som nepochyboval a nepochybujem o Allahovom Božstve. Ja som spoločníkom Mojžiša a Ježiša a Mohameda a ja som Abul Khattab, otec dobra. Ja som ten, ktorý zvolal zvolaním na ľudí Lóta a ja som ten, ktorý ich zničil. Som v rukách každého Imáma v každom veku a čase v rôznych podobách, pod rôznymi menami. Ja som s Qaimom a som v jeho rukách. Rozprášim utláčateľov Jeho mečom a On mi prikazuje a ja Ho počúvam. Dávam život a smrť a rozdeľujem obživu príkazom môjho Pána.” Mufaddal povedal, “Potom pristúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal.” Následne Imám Al Sádiq povedal, “Poznáš týchto dvoch?” Mufaddal odpovedal, “Nie, Pane.” Imám nato, “Tí dvaja sú Michael a Israfel. Jeden bol na východe a druhý na západe.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo tam robili?” Imám odpovedal, “Vyslal som ich na misiu.” Mufaddal sa opýtal, “Bol Abul Khattab s tebou v čase Allahovho Proroka a v čase Princa Veriacich, Alího?” Abul Khattab odpovedal, “Áno. A tiež v čase Ježiša a Mojžiša a Abraháma a Noeho a pred tým v čase Adama, mier s ním.” Mufaddal povedal, “Aká veľkolepá je záležitosť môjho Pána!” Vtedy sa Imám Al Sádiq pozrel na Mufaddala a povedal, “Ó, Mufaddal, bolo ti dané veľké privilégium. Naučil si sa ezoterické/vnútorné poznanie, preto musíš udržať tajomstvo Boha a nepovedz o tom nikomu, iba ak vernému oddanému priateľovi/veriacemu. Ak vyzdradíš tajomstvo našim nepriateľom, dopomohol si si k vlastnému zabitiu.” Mufaddal povedal, “Učiním tak. Ó, Pane, videl som zázraky z utajeného pred týmto stvorením a ľuďmi a ako nám radíš a prikazuješ nám zamlčať to.” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti.” Mufaddal nato, “Hovoríš pravdu, Ó, Majster a Pane a všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

Mufaddal povedal, “Potom pristúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal.”

Následne Imám Al Sádiq povedal, “Poznáš týchto dvoch?”

Mufaddal odpovedal, “Nie, Pane.”

Imám nato, “Tí dvaja sú Michael a Israfel. Jeden bol na východe a druhý na západe.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo tam robili?” Imám odpovedal, “Vyslal som ich na misiu.”

Mufaddal sa opýtal, “Bol Abul Khattab s tebou v čase Allahovho Proroka a v čase Princa Veriacich, Alího?”

Abul Khattab odpovedal, “Áno. A tiež v čase Ježiša a Mojžiša a Abraháma a Noeho a pred tým v čase Adama, mier s ním.”

Mufaddal povedal, “Aká veľkolepá je záležitosť môjho Pána!”

Vtedy sa Imám Al Sádiq pozrel na Mufaddala a povedal,

“Ó, Mufaddal, bolo ti dané veľké privilégium. Naučil si sa ezoterické/vnútorné poznanie, preto musíš udržať tajomstvo Boha a nepovedz o tom nikomu, iba ak vernému oddanému priateľovi/veriacemu. Ak vyzdradíš tajomstvo našim nepriateľom, dopomohol si si k vlastnému zabitiu.”

Mufaddal povedal, “Učiním tak. Ó, Pane, videl som zázraky z utajeného pred týmto stvorením a ľuďmi a ako nám radíš a prikazuješ nám zamlčať to.”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti.”

Mufaddal nato, “Hovoríš pravdu, Ó, Majster a Pane a všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #40 (pokračovanie)

Al Haft Al Šaríf – Dvere #40

“Do poznania vnútorného/ezoterického o zabití Hussajna v časoch Bani Ummayah”

Mufaddal povedal, “Vyrozprávaj mi, Ó, Pane, príbeh o Hussajnovi a ako jeho zavraždenie a krvipreliatie vyzeralo tak, ako vyzeralo zabitie Mesiáša pre tých pred nimi.”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je tajomstvo spomedzi tajomstiev Allaha. Boh dal, aby to tak vyzeralo pred ľudmi a iba výnimoční vyvolení spomedzi Jeho uprednostnených a služobníkov a veriacich a presne vymedzených z Jeho stvorenia o tom vedia.

Vskutku Imám vstupuje do tiel ochotne a neochotne a ak chce, vystúpi z nich ochotne a neochotne tak, ako keď si človek strhne tričko… bez akýchkoľvek ťažkostí alebo pochybností. A tak keď sa zhromaždili proti Hussajnovi, aby ho zabili, Hussajn opustil jeho telo a Allah ho pozdvihol k Sebe a zabránil tak jeho nepriateľom, aby sa k nemu dostali. A Boh sa nahneval takým veľkým a tvrdým hnevom, že sa mu veľkosťou nemohli rovnať nebesá, ani zem, ani hory. Je v moci Allaha urýchliť ich trest, alo On je Trpezlivý, Silný a nebojí sa moci a Jeho sľub nie je nikdy porušený. A niet tých, čo by dokázali vysvetliť Jeho Múdrosť a to, ako sa opísal. Vraví, čo chce a objavuje sa pod akýmkoľvek závojom a iba tí, ktorí sa boja moci, sa ženú.

Lepšie povedané, ak Allah chce niečo stvoriť, povie ‘Buď’ a stane sa, pretože Boh sa nesnaží urýchliť trest. A keď Hussajn vyšiel do Iraku, Boh si ho vzal ako závoj. Hussajn neprešiel okolo nejakého domu bez toho, aby k nemu neprišiel Gabriel a neprehovoril s ním. Až nastal deň, kedy sa proti Hussajnovi zhromaždili vojaci, kone sa zoradili a odohrala sa vojna.

Bolo to práve vtedy, čo náš Pán Hussajn zavolal na Gabriela a povedal mu, ‘Ó, brat môj, kto som?’

Gabriel odpovedal, ‘Si Allah okrem ktorého niet iného Boha, Živý, Večný, Ten, ktorý dáva život a smrť. Si ten, ktorý príkaže nebesám a tie Ho počúvnu, zemi a tá sa je pripravená prijať Tvoje príkazy, horám, ktoré Ti odpovedajú a moriam, ktorá sa náhlia k Tvojej poslušnosti. Si Ten, na ktorého nesiaha žiadne sprisahanie ani ujma.

Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel.’

Al Hussajn pokračoval, ‘A či vidíš toto spiatočnícke stvorenie; ich vlastné ja k nim prehovára, aby zabili ich Pána kvôli ich vlastnej slabosti. No oni sa k tomu nikdy nedostanú ani k žiadnemu spomedzi Bohom preferovaných. Rovnako, ako nikdy nedostali Ježiša ani Princa Veriacich, Aliho. Urobili to, aby mučenie bolo pre nich povinným na základe dôkazov.’

Potom Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel, vyber sa k tomu prekliatemu stratenému tvrdohlavému obmedzenému (človeku) a povedz mu, ¨Proti komu to chceš bojovať?¨’

A tak si Gabriel na seba vzal podobu zvláštneho neznámeho muža a vstúpil k Umarovi ibn Sádovi, zatiaľ čo sedel na jeho kresle medzi jeho veliteľmi a strážcami a dverami. Gabriel infiltroval ich rady až sa dostal k nemu a stál rovno pred ním. Keď sa naň Umar ibn Sád pozrel, zostal vydesený.

Povedal mu, ‘Kto si?’ Gabriel odpovedal, ‘Som jeden zo služobníkov Allaha. Prišiel som sa ťa opýtať, proti komu sa to chystáš vstúpiť do vojny?’

Odpovedal, ‘Chcem bojovať proti Hussajnovi, Aliho synovi, a toto je kniha UbaidAllah ibn Ziáda, v ktorej mi prikazuje zabiť Hussajna, syna Aliho, a vrátiť sa späť s jeho hlavou.’ Gabriel nato, ‘Beda ti! Zabiť Pána svetov a Boha prvých a posledných a Stvoriteľa neba a zeme a všetkého, čo je v nich?’

Keď to Umar ibn Sád počul, zmocnil sa ho strach a svojim veliteľom povedal, ‘Berte ho mečom!’ A tak na nich Gabriel tak vychŕlil, že padli dozadu na tváre a prekliaty ibn Sád sa prevrátil zo svojho kresla. Keď on a jeho spoločníci opäť získali vedomie, zistili, že Gabriel je preč a nevideli nič. Preto v Umarovi ibn Sádovi začal narastať strach. Otočil sa k svojim spoločníkom a povedal, ‘Beda vám, počuli ste niekedy o niečom podobnom a videli ste niekedy niečo také?’

“Do poznania vnútorného/ezoterického o zabití Hussajna v časoch Bani Ummayah” Mufaddal povedal, “Vyrozprávaj mi, Ó, Pane, príbeh o Hussajnovi a ako jeho zavraždenie a krvipreliatie vyzeralo tak, ako vyzeralo zabitie Mesiáša pre tých pred nimi.” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je tajomstvo spomedzi tajomstiev Allaha. Boh dal, aby to tak vyzeralo pred ľudmi a iba výnimoční vyvolení spomedzi Jeho uprednostnených a služobníkov a veriacich a presne vymedzených z Jeho stvorenia o tom vedia. Vskutku Imám vstupuje do tiel ochotne a neochotne a ak chce, vystúpi z nich ochotne a neochotne tak, ako keď si človek strhne tričko… bez akýchkoľvek ťažkostí alebo pochybností. A tak keď sa zhromaždili proti Hussajnovi, aby ho zabili, Hussajn opustil jeho telo a Allah ho pozdvihol k Sebe a zabránil tak jeho nepriateľom, aby sa k nemu dostali. A Boh sa nahneval takým veľkým a tvrdým hnevom, že sa mu veľkosťou nemohli rovnať nebesá, ani zem, ani hory. Je v moci Allaha urýchliť ich trest, alo On je Trpezlivý, Silný a nebojí sa moci a Jeho sľub nie je nikdy porušený. A niet tých, čo by dokázali vysvetliť Jeho Múdrosť a to, ako sa opísal. Vraví, čo chce a objavuje sa pod akýmkoľvek závojom a iba tí, ktorí sa boja moci, sa ženú. Lepšie povedané, ak Allah chce niečo stvoriť, povie ‘Buď’ a stane sa, pretože Boh sa nesnaží urýchliť trest. A keď Hussajn vyšiel do Iraku, Boh si ho vzal ako závoj. Hussajn neprešiel okolo nejakého domu bez toho, aby k nemu neprišiel Gabriel a neprehovoril s ním. Až nastal deň, kedy sa proti Hussajnovi zhromaždili vojaci, kone sa zoradili a odohrala sa vojna. Bolo to práve vtedy, čo náš Pán Hussajn zavolal na Gabriela a povedal mu, ‘Ó, brat môj, kto som?’ Gabriel odpovedal, ‘Si Allah okrem ktorého niet iného Boha, Živý, Večný, Ten, ktorý dáva život a smrť. Si ten, ktorý príkaže nebesám a tie Ho počúvnu, zemi a tá sa je pripravená prijať Tvoje príkazy, horám, ktoré Ti odpovedajú a moriam, ktorá sa náhlia k Tvojej poslušnosti. Si Ten, na ktorého nesiaha žiadne sprisahanie ani ujma. Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel.’ Al Hussajn pokračoval, ‘A či vidíš toto spiatočnícke stvorenie; ich vlastné ja k nim prehovára, aby zabili ich Pána kvôli ich vlastnej slabosti. No oni sa k tomu nikdy nedostanú ani k žiadnemu spomedzi Bohom preferovaných. Rovnako, ako nikdy nedostali Ježiša ani Princa Veriacich, Aliho. Urobili to, aby mučenie bolo pre nich povinným na základe dôkazov.’ Potom Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel, vyber sa k tomu prekliatemu stratenému tvrdohlavému obmedzenému (človeku) a povedz mu, ¨Proti komu to chceš bojovať?¨’ A tak si Gabriel na seba vzal podobu zvláštneho neznámeho muža a vstúpil k Umarovi ibn Sádovi, zatiaľ čo sedel na jeho kresle medzi jeho veliteľmi a strážcami a dverami. Gabriel infiltroval ich rady až sa dostal k nemu a stál rovno pred ním. Keď sa naň Umar ibn Sád pozrel, zostal vydesený. Povedal mu, ‘Kto si?’ Gabriel odpovedal, ‘Som jeden zo služobníkov Allaha. Prišiel som sa ťa opýtať, proti komu sa to chystáš vstúpiť do vojny?’ Odpovedal, ‘Chcem bojovať proti Hussajnovi, Aliho synovi, a toto je kniha UbaidAllah ibn Ziáda, v ktorej mi prikazuje zabiť Hussajna, syna Aliho, a vrátiť sa späť s jeho hlavou.’ Gabriel nato, ‘Beda ti! Zabiť Pána svetov a Boha prvých a posledných a Stvoriteľa neba a zeme a všetkého, čo je v nich?’ Keď to Umar ibn Sád počul, zmocnil sa ho strach a svojim veliteľom povedal, ‘Berte ho mečom!’ A tak na nich Gabriel tak vychŕlil, že padli dozadu na tváre a prekliaty ibn Sád sa prevrátil zo svojho kresla. Keď on a jeho spoločníci opäť získali vedomie, zistili, že Gabriel je preč a nevideli nič. Preto v Umarovi ibn Sádovi začal narastať strach. Otočil sa k svojim spoločníkom a povedal, ‘Beda vám, počuli ste niekedy o niečom podobnom a videli ste niekedy niečo také?’ Odpovedali, ‘Nikdy sme nepočuli a nevideli muža, ktorý by si bol takto dovolil na kráľa ako ty, ktorý má stráže a závoje a vojská a veliteľov.’ Sád nato, ‘Som znepokojený a ustarostený, že by sme ho mali chytiť a zabiť. Vychŕlil do našich tvárí taký pľuvanec, až sme v údive padli na zem.’ Prekliaty Umar ibn Sád pokračoval, ‘Povedzte mi, čo to má znamenať a čo môžeme robiť?’ A tak starý muž, ktorý bol prítomný, prehovoril, ‘Nech Boh napraví tvoje činy, Ó, Princ. Nebuď rozrušený tým, čo si videl. Možno to bol Iblís prekliaty, ktorý sa zjavil pred nami a tebou, aby nás vyľakal.’ Umar povedal, ‘Beda ti! Vskutku Iblís je jeden z našich pomocníkov a my sme na jeho strane a jeho vojská a sme zmluvne zaviazaní zabiť syna dcéry Allahovho Proroka. Tak ako by nás mohol zradiť a vyľakať? Pokiaľ ide o toho muža, som z neho znepokojený a odviedlo to moju pozornosť od mojej záležitosti.’ A tak starý muž pokračoval, ‘Nech Allah Princa napraví! Poznám realitu toho muža a nepozná ju nik okrem mňa.’ On nato, ‘Tak hovor.’ Starý muž povedal, ‘V skutočnosti sa Hussajn a jeho otec venovali mágii a dozaista sa k tebe dostali o tom zvesti. A zvykol tvrdiť, že jeho mágia je dôkazom.’ Umar nato, ‘Prehovoril si správne a máš pravdu. Už som niečo o tej mágii počul a táto záležitosť nemá iné vysvetlenie, než je mágia.  Zabudol som na to až do tohto momentu a keby nebolo teba a tvojho pripomenutia o jeho mágii, išiel by som do vojny a zdalo by sa mi a bol by som znepokojený, či nemám ustúpiť. No teraz mi prineste môj luk, pretože moje srdce je posilnené a môj strach pominul a urobím ťa svedkom toho, že je nevinný z toho, čo Ali ibn Abi Talib a jeho syn Hussajn praktizujú.’ Potom natiahol svoj luk. A svojim mužom povedal, ‘Budem prvým, ktorý vystrelí šíp do tábora toho čarodejníka!’ a prikázal ľuďom, aby pripravili seba a svoje zbrane na zabitie syna dcéry Božieho Proroka. A prví dvaja, ktorí šli so svojimi jednotkami vojakov napred, boli dvaja veľkí etiópski muži. Bolo to akoby ich oči boli žeravé uhlíky. Keď ich Hussajn videl, povedal Gabrielovi, ‘Chcem dať priviesť tých dvoch, aby som ich videl v ich Maskh inkarnáciach. V tom momente Gabriel natiahol vpred svoju ruku a zobral ich z ich koní a priviedol ich pred nášho Pána, Hussajna. A hľa, zrazu z nich boli dva barany. Vtedy na nich Hussajn zvolal zvolaním a povedal, ‘Vráťte sa do toho, podľa čoho vás poznajú.’ A boli tam. Dvaja čierni muži. Prekliati. V hlave každého z nich bola železná tyč. Prechádzala hlavami každého z nich a vychádzala z ich zadnice. Hussajn povedal, ‘Ó, brat môj, Gabriel, kto sú tí dvaja prekliati?’ Gabriel odpovedal, ‘Tí dvaja sú Sád a Muawiyah.’ Hussajn povedal, ‘Pristúpte bližšie, Ó, prekliati! Ako sa vám páči moja pomsta a mučenie vo vašom Maskh?” On (jeden z nich) povedal, ‘Videli sme tie najhoršie muky. Dostaň nás von z Maskh do ľudských tiel. Spoznali sme cestu pravdy, maj s nami zľutovanie, Ó, Najmilostivejší!’ Hussajn odpovedal, ‘Žiadna milosť pre vás od Boha. Namiesto toho reinkarnácie po tisíc rokov, kolo za kolom. Zakaždým s prísnejšími mukami ako odmena za to, čo ste si vyslúžili.’ Oni nato, ‘Zmiluj sa! Zmiluj sa!’ Hussajn povedal, ‘Žiadne odpustenie pre vás a žiadna milosť pretože Moja milosť a odpustenie patria uprednostneným a očisteným a moja pomsta… tá je pre nepriateľov Allaha a utláčateľov.’”

Odpovedali, ‘Nikdy sme nepočuli a nevideli muža, ktorý by si bol takto dovolil na kráľa ako ty, ktorý má stráže a závoje a vojská a veliteľov.’ Sád nato, ‘Som znepokojený a ustarostený, že by sme ho mali chytiť a zabiť. Vychŕlil do našich tvárí taký pľuvanec, až sme v údive padli na zem.’

Prekliaty Umar ibn Sád pokračoval, ‘Povedzte mi, čo to má znamenať a čo môžeme robiť?’

A tak starý muž, ktorý bol prítomný, prehovoril, ‘Nech Boh napraví tvoje činy, Ó, Princ. Nebuď rozrušený tým, čo si videl. Možno to bol Iblís prekliaty, ktorý sa zjavil pred nami a tebou, aby nás vyľakal.’

Umar povedal, ‘Beda ti! Vskutku Iblís je jeden z našich pomocníkov a my sme na jeho strane a jeho vojská a sme zmluvne zaviazaní zabiť syna dcéry Allahovho Proroka. Tak ako by nás mohol zradiť a vyľakať? Pokiaľ ide o toho muža, som z neho znepokojený a odviedlo to moju pozornosť od mojej záležitosti.’

A tak starý muž pokračoval, ‘Nech Allah Princa napraví! Poznám realitu toho muža a nepozná ju nik okrem mňa.’

On nato, ‘Tak hovor.’

Starý muž povedal, ‘V skutočnosti sa Hussajn a jeho otec venovali mágii a dozaista sa k tebe dostali o tom zvesti. A zvykol tvrdiť, že jeho mágia je dôkazom.’

Umar nato, ‘Prehovoril si správne a máš pravdu. Už som niečo o tej mágii počul a táto záležitosť nemá iné vysvetlenie, než je mágia.   Zabudol som na to až do tohto momentu a keby nebolo teba a tvojho pripomenutia o jeho mágii, išiel by som do vojny a zdalo by sa mi a bol by som znepokojený, či nemám ustúpiť. No teraz mi prineste môj luk, pretože moje srdce je posilnené a môj strach pominul a urobím ťa svedkom toho, že je nevinný z toho, čo Ali ibn Abi Talib a jeho syn Hussajn praktizujú.’ Potom natiahol svoj luk.

A svojim mužom povedal, ‘Budem prvým, ktorý vystrelí šíp do tábora toho čarodejníka!’ a prikázal ľuďom, aby pripravili seba a svoje zbrane na zabitie syna dcéry Božieho Proroka.

A prví dvaja, ktorí šli so svojimi jednotkami vojakov napred, boli dvaja veľkí etiópski muži. Bolo to akoby ich oči boli žeravé uhlíky. Keď ich Hussajn videl, povedal Gabrielovi, ‘Chcem dať priviesť tých dvoch, aby som ich videl v ich Maskh inkarnáciach. V tom momente Gabriel natiahol vpred svoju ruku a zobral ich z ich koní a priviedol ich pred nášho Pána, Hussajna. A hľa, zrazu z nich boli dva barany.

Vtedy na nich Hussajn zvolal zvolaním a povedal, ‘Vráťte sa do toho, podľa čoho vás poznajú.’

A boli tam. Dvaja čierni muži. Prekliati. V hlave každého z nich bola železná tyč. Prechádzala hlavami každého z nich a vychádzala z ich zadnice.

Hussajn povedal, ‘Ó, brat môj, Gabriel, kto sú tí dvaja prekliati?’ Gabriel odpovedal, ‘Tí dvaja sú Sád a Muawiyah.’

Hussajn povedal, ‘Pristúpte bližšie, Ó, prekliati! Ako sa vám páči moja pomsta a mučenie vo vašom Maskh?”

On (jeden z nich) povedal, ‘Videli sme tie najhoršie muky. Dostaň nás von z Maskh do ľudských tiel. Spoznali sme cestu pravdy, maj s nami zľutovanie, Ó, Najmilostivejší!’

Hussajn odpovedal, ‘Žiadna milosť pre vás od Boha. Namiesto toho reinkarnácie po tisíc rokov, kolo za kolom. Zakaždým s prísnejšími mukami ako odmena za to, čo ste si vyslúžili.’

Oni nato, ‘Zmiluj sa! Zmiluj sa!’

Hussajn povedal, ‘Žiadne odpustenie pre vás a žiadna milosť pretože Moja milosť a odpustenie patria uprednostneným a očisteným a moja pomsta… tá je pre nepriateľov Allaha a utláčateľov.’”

 

Al Haft Al Šaríf – Dvere #40