O navštevovaní príbuzných

872 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Radím môjmu národu súčasnému a budúcemu až do Dňa zmŕtvychvstania, aby navštevovali svojich príbuzných, hoc aj keby mali kráčať celý rok, aby sa k nim dostali, keďže toto je súčasť nášho náboženstva.“

873 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vyhnite sa prerušeniu príbuzenských stykov, keďže to spôsobuje smrť človeka.“

874 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Žiaden hriech neurýchli tvoj svetský trest a trest Onoho sveta viac, než prerušenie príbuzenských zväzkov a utláčanie.“

875 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Prvé, čo prehovorí v Deň zmŕtvychvstania, bude lono, ktoré požiada Boha, aby zachoval zväzky s Ním toho, kto zachoval zväzky (príbuzenské), a aby prerušil zväzky s Ním toho, kto prerušil zväzky (príbuzenské).“

876 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Navštevovanie príbuzných očistí vaše skutky, odstaví kalamity, zvýši vaše bohatstvo, zmierni zúčtovanie a oddiali smrť.“

877 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vľúdne správanie k rodičom a navštevovanie príbuzných zľahčí vaše zúčtovanie.“ Potom Prorok (pmsnajr) recitoval tento verš: {tí, ktorí spájajú to, čo Boh prikázal, aby bolo spojené} {Súra Al-Ra’d (Hrom) 13:21}

878 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak sa budete správať k vašim rodičom vľúdne a budete navštevovať svojich príbuzných, Boh predĺži váš život a zvýši váš denný chlieb.“

879 – Imám Ali ibn Hussein (pmsn) povedal: „Každý, kto vstúpi do manželstva kvôli Bohu, a bude navštevovať príbuzných, Boh na jeho hlavu v Deň zmŕtvychvstania nasadí kráľovskú korunu.“

880 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Navštevujte príbuzných, hoc aj keby len na chvíľu vypitia poháru vody a je najlepšie vašim príbuzenským zväzkom neubližovať.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 139

O navštevovaní príbuzných

O právach rodičov a správaní sa k nim vľúdne

840 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Božieho Proroka (pmsnajr) sa opýtali: „Kto má najväčšie právo nad človekom?“ Prorok odpovedal: „Jeho rodičia.“

841 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Keď sa človek správa k svojim rodičom vľúdne, kým sú nažive, ale nežiada Boha, aby im odpustil po ich smrti, bude svojimi rodičmi zaprený. Ak sa človeka rodičia zrieknu počas ich života, ale on často prosí Boha, aby im po ich smrti odpustil, bude považovaný za toho, ktorý koná dobro.“

842 – Imám Kázim (pmsn) vyrozprával, že Božieho Proroka (pmsnajr) sa opýtali: „Aké je právo má otec voči jeho deťom?“ Odpovedal: „Aby ho nevolali jeho menom, aby nekráčali pred ním, aby si nesadli skôr než ich otec, a aby neurobili niečo, kvôli čomu by mohli iní na ich otca nadávať.“

843 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nemali by ste dovoliť, aby vám niečo zabránilo v tom správať sa vľúdne k vašim rodičom, či už sú nažive, alebo nie. Môžete sa za nich modliť, davať almužnu, vydať sa za nich na svätú púť alebo sa pôstiť, aby boli oni odmenení. Tiež budete za to odmenení a Boh vám zvýši údel dobra skrze Jeho Vľúdnosť a Jeho Odmenu.“

844 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že muž sa raz vydal za Svätým Prorokom (pmsnajr) a povedal: „Ó, Boží Prorok, poraď mi.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Neustanov nič za partnera k Bohu, aj keby si mal byť mučený a spálený. Vždy posilni svoje srdce vierou. Počúvaj svojich rodičov a správaj sa k nim vľúdne, či už sú nažive, alebo nie. Aj keď ti prikážu opustiť svoju rodinu a majetok, urob tak, keďže tento čin je vykonaný z viery.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 134

O právach rodičov a správaní sa k nim vľúdne

O vyhýbaní sa zakázanému a podobne

812 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Ktokoľvek nelegitímne pohltí majetok veriaceho, nie je môj priateľ.“

813 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak človek prisahá, že on si nepoškrábe nos o stenu, Boh ho donúti poškrábať si nos o stenu.“

814 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom Božieho výroku: {A kto sa postavenia Pána svojho obával, ten dve záhrady dostane} {Súra Ar-Rahmán (Milostivý) 55:46}, „To je ten, ktorý si uvedomuje, že Boh vidí všetko, čo robí, počuje všetko, čo hovorí, či už je to dobré, alebo zlé. To ho zastaví od páchania zlých skutkov. Taká osoba sa bojí Boha a zakáže si svoje sebecké telesné túžby.“

815 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania budú nariekať všetky oči okrem očí, ktoré zostávali v noci otvorené kvôli Bohu, oči, ktoré nariekajú kvôli strachu z Boha a oči, ktoré ostávajú zatvorené, aby nevideli to, čo Boh zakázal.“

816 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Nezasiahnu vás žiadne kalamity, iba ak kvôli páchaniu hriechov. Avšak Boh je viac odpúšťajúci než to.“ 

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 131

O vyhýbaní sa zakázanému a podobne

O praktizovaní Tradícií a Koránu

791 – V Al-Mahasin bolo vyrozprávané, že Murazem ibn Hakim citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Ktokoľvek, kto oponuje tradícii Muhammada (pmsnajr), je neveriaci.“

792 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Pri Bohu je najlepšie praktizovanie tradícií, aj keď iba trochu.“

793 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto sa spoľahne na moje tradície, aby tak urovnal konflikt v mojom národe, dostane odmenu stovky mučeníkov.“

794 – Za Amirul Muminínom (pmsn) prišiel muž a povedal: „Čo znamená tradícia, inovácia, únia a deviácia?“ Amirul Muminín (pmsn) odpovedal: „Tradícia odkazuje na spôsob života, ktorý predpísal Boží Prorok (pmsnajr). Inovácia odkazuje na spôsoby, ktoré boli predložené po Prorokovi (pmsnajr). Únia odkazuje na zhromaždenie ľudí, ktorí veria v Boha, aj keď ich je málo a deviácia odkazuje na nasledovanie toho, čo je nesprávne, aj keď je počet takých ľudí veľký.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 128

O praktizovaní Tradícií a Koránu

O sčítaných charakteroch

771 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Tri veci ťa môžu zachrániť: 1- Dávanie si pozor na to, čo hovoríš. 2- Nariekanie nad svojimi chybami. 3- Vlastnenie veľkého domu.“

772 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Tri veci zvyšujú tvoj rank, tri predstavujú kompenzáciu za hriechy, tri veci sú smrteľné a tri ťa môžu zachrániť. Pozdravenie sa, kŕmenie a modlenie sa v noci, keď ostatní spia, zvyšujú tvoj rank. Rituálna očista v studenej vode, kráčanie za účelom vykonania rôznych modlitieb a pravidelné navštevovanie kongregačných modlitieb predstavujú kompenzáciu za hriechy. Hlboká žiarlivosť, nasledovanie sebeckých túžob a domýšľavosť sú fatálne znaky. Strach pred Všemohúcim Bohom v súkromí i na verejnosti, umiernenosť, keď ste bohatí alebo chudobní a spravodlivá reč, keď ste šťastní a nahnevaní sú veci, ktoré vás môžu zachrániť.“

773 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Tri skupiny ľudí ťa budú utláčať, keď ty nebudeš utláčať ich: ignoranti, manželky a služobníctvo.“

774 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Trom skupinám ľudí sa nedostane ich práv od troch ďaľších skupín ľudí: 1) Vznešeným ľuďom od nízkych, 2) Trpezlivým ľuďom od hlúpych, 3) Tým, čo konajú dobro od zlých.“

775 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Všemohúci Boh povedal: „Nasledujúce skutky ľudí Ma neobmedzujú: 1) Získavanie bohatstva nelegitímnymi spôsobmi, 2) Neplatenie dane z majetku, 3) Nevhodné použitie majetku.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 125

O sčítaných charakteroch

O dobrých slovách a skutkoch

754 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirúl Muminína (pmsn): „Hovor dobré slová, aby si bol tým známy a konaj dobré skutky, aby si bol jeden z dobro-činných.“

755 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) uviedol, že Všemohúci Boh povedal: „Neakceptujem všetky slová múdrych mužov, presnejšie, prijímam jedného úmysel a snahu. Ak je jeho úmysel a snaha pre Mňa, jeho slová a skutky ustanovím za Moje uctievanie, aj keby nič nepovedal.“

756 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Boh mi povedal v jednej z Jeho modlitieb: ‚Ó, Muhammad! Každý, kto ublíži jednému z Mojich priateľov, sa vskutku rozhodol bojovať proti Mne. Budem bojovať s každým, kto sa vydá na boj so Mnou.“

757 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že jeho otec citoval na základe autority Imáma Alího ibn al-Husseina (pmsn): „Mojžiš, syn Imrána, povedal: ‚Ó, Pane, kto sú tvoji priatelia, ktorí budú v Tvojom tieni v Deň, kedy nebude iného tieňa než Tvojho?‘ Boh odhalil: ‚Sú to ľudia s čistými srdciami a prázdnymi rukami.[1] Sú to ľudia, ktorí hovoria slová Božieho pripomínania vždy, keď si na Boha spomenú. Sú to ľudia, ktorí sú spokojní s tým počúvať Ma tak, ako sú batoľatá spokojné s mliekom svojich matiek. Sú to ľudia, ktorí sa utiekajú v Mojich mešitách, ako keď sokol hľadá útočište vo svojom hniezde. Sú to ľudia, ktorí sa nahnevajú, keď vidia, že to, čo som zakázal, je dovolené. Nahnevajú sa ako leopardi.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 122

[1] To znamená, sú to chudobní a úprimní ľudia

O dobrých slovách a skutkoch