Al Haft Al Šaríf – Dvere # 21

“Do Poznania Neveriaceho v Inkarnáciach znovu a znovu,
a ako sa nevracia zo svojej Neviery”

46a038835f17d48f424c5d4cf88516ff{A kto v tomto živote slepý bol, bude slepý i v onom a ešte viac z cesty zblúdi.}

(Svätý Korán, 17:72) “Čo hovoria ľudia Kúfy na tento verš?” Mufaddal odpovedal, “Vravia, že je o Súdnom dni.”

“Aké nemožné, aby to bol Súdny deň! Ignoranti a Zasvätení nebudú naozaj poznať ich Pána až do momentu Súdneho dňa. V ten deň spoznajú Cestu Pravdy od Lži. Pri Bohu, znamená to, že každý, kto je slepý v prvej inkarnácii, bude slepý aj v poslednej inkarnácii, a ešte viac zíde z cesty Poznania Allaha a Jeho Jedinosti.

{A ak by aj boli vrátení, opäť by sa obrátili k tomu, čo bolo im zakázané}

(Svätý Korán, 6:28)

“A či to nie je iné než Slepé spomedzi Srdcí?”

“Čo sa týka Veriaceho, ten si zvykol na Úspech, ktorý ho neopustí. Čo sa týka Neveriaceho, ten bol spojený so sklamaním, pretože nerozumie, ani nevidí, ani nepočuje, ako spomenul Allah:

{Hluchí, nemí a slepí – z bludu svojho sa nevrátia!}

(Svätý Korán, 2:18)

Mufaddal povedal, “Boh prehovoril pravdu.”

Potom Imám recitoval:

{Veď oni sú iba ako dobytok, ba ešte ďalej zblúdili z cesty správnej.}

(Svätý Korán, 25:44)

{A každému sa dostane hodnosti podľa toho, čo vykonal, a Boh ich odmení za ich činy a nebude im ukrivdené.}

(Svätý Korán, 46:19)

“A význam toho verša v Maskh (reinkarnácii na zviera alebo nízku vec),” potom povedal, “Hodnosti sú Telá Inkarnácií, pretože zaslepujú srdce Neveriaceho, až kým sa nestane stelesnením Neviery a koniec.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 21

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 20

“O Zlých Dôsledkoch Neveriaceho a jeho Dovŕšenie Neviery v jeho dosadení do Maskh (Inkarnácii ako zviera alebo nízka vec)”

“O Zlých Dôsledkoch Neveriaceho a jeho Dovŕšenie Neviery v jeho dosadení do Maskh (Inkarnácii ako zviera alebo nízka vec)” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Neveriaci zavŕši Nevieru a je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci, je potrestaný a je pozdvihnutý Stupeň za Stupňom, až kým jeho Neviera nie je kompletná a on ju nedokončí. A ak dokončí (v Neviere), je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci a mučený.” Mufaddal sa opýtal,”Ako je mučený?” Imám odpovedal, “Prvá vec, do ktorej je inkarnovaný, je zviera, ktoré je Halal (povolené) jesť. Tak je mučený v rukách Bohom Uprednostnených, a tiež v rukách nepriateľov Allaha! Videl si niekedy, ako Neveriaci obetuje Ťavu alebo Ovcu, alebo Kravu, aby sa dostal bližšie k Bohu?” Mufaddal povedal, “Áno.” Imám Al Sádiq pokračoval, “To je ich trest v rukách Nepriateľov. V rukách Veriacich je mučený v podobe obety Kravy a Ovce ako jedla v ich Sviatky (Eid, Adha etc.), a ako obety Allahovi a pri príležitosti slávnostných sľubov etc.” Potom Imám recitoval verš: {akoby boli vlečení na smrť, sami sa na to dívajú} (Svätý Korán, 8:6) “A nepoznajú Nepriateľov ani Svätcov, ani nemôžu rozprávať,” potom Imám recitoval: {zborili domy svoje vlastnými rukami i rukami veriacich. A vezmite si z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou!} (Svätý Korán, 59:2) Imám Al Sádiq povedal, “Ich Domy sú ich Telá a Telo je Domovom Ducha,” a potom Imám recitoval: {Ochutnajte Sakaru pohladenie!} (Svätý Korán, 54:48) A to znamená Vraždenie a Zabíjanie zvierat na bitúnku a Reinkarnácie na Zvieratá. A Allahove slová: {a Rozkaz náš je iba Jednoduchý (čin), rýchly ako žmurknutie oka} (Svätý Korán, 54:50) Čo znamená, že On im rozkázal Jediným Rozkazom, a tým je poznať Boha a Dvere a Závoje. A Jeho slová “ako žmurknutie oka” znamenajú “nepoznali z Pravdy nič.” Potom recitoval: {A budú tam kričať: “Pane náš, vyveď nás odtiaľ a my budeme dobré skutky konať, a nie to, čo sme pred tým robili!”} (Svätý Korán, 35:37) Povedia, ‘Bože, dostaň nás preč z týchto reinkarnovaných Tiel a z týchto múk do Ľudských Tiel, aby sme mohli konať Dobro. Vieš, keby boli v Raji, neboli by povedali, ‘Vráť nás späť, aby sme mohli konať Dobro,’ ale ako tak vravia ‘Bože, dostaň nás preč, aby sme mohli konať Dobro.’ A Veriaci je inkarnovaný do Siedmych Tiel, vráti sa k Pravde a Poddá sa, no Tvrdohlavý Neveriaci Boha nespomína tak, ako Ho spomínajú Veriaci. A ak by sa boli vrátili z ich Tyranie a Neposlušnosti, Boh by to bol od nich prijal, no ich Odpor sa iba zväčšuje. Prišiel za nimi Varovateľ a oni okúsili Bolestivého Mučenia, a Utláčatelia nemajú Pomocníka.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je význam, ‘prišiel za nimi Varovateľ’?” Imám Al Sádiq povedal, “Čo na to vravia ľudia Kúfy?” Mufaddal povedal, “Vravia, že sú to Poslovia.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie je to tak, ako vravia.” Mufaddal povedal, “Ako je to teda, Ó, Pane?” Imám Al Sádiq povedal, “Je to Imám, ktorý je Varovateľom ľudí Pravdy a Zla. Varuje svojich Uprednostnených a jeho Nepriateľov a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Neveriaci zavŕši Nevieru a je inkarnovaný
do zvieraťa alebo nízkej veci, je potrestaný a je pozdvihnutý Stupeň za Stupňom, až kým jeho Neviera nie je kompletná a on ju nedokončí. A ak dokončí (v Neviere), je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci a mučený.”

Mufaddal sa opýtal,”Ako je mučený?”

Imám odpovedal, “Prvá vec, do ktorej je inkarnovaný, je zviera, ktoré je Halal (povolené) jesť. Tak je mučený v rukách Bohom Uprednostnených, a tiež
v rukách nepriateľov Allaha!

Videl si niekedy, ako Neveriaci obetuje Ťavu alebo Ovcu, alebo Kravu, aby sa dostal bližšie k Bohu?”

Mufaddal povedal, “Áno.”

Imám Al Sádiq pokračoval, “To je ich trest v rukách Nepriateľov. V rukách Veriacich je mučený v podobe obety Kravy a Ovce ako jedla v ich Sviatky (Eid, Adha etc.), a ako obety Allahovi a pri príležitosti slávnostných sľubov etc.”

Potom Imám recitoval verš:

{akoby boli vlečení na smrť, sami sa na to dívajú}

(Svätý Korán, 8:6)

“A nepoznajú Nepriateľov ani Svätcov, ani nemôžu rozprávať,” potom Imám recitoval:

{zborili domy svoje vlastnými rukami i rukami veriacich. A vezmite si z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou!}

(Svätý Korán, 59:2)

Imám Al Sádiq povedal, “Ich Domy sú ich Telá a Telo je Domovom Ducha,” a potom Imám recitoval:

{Ochutnajte Sakaru pohladenie!}

(Svätý Korán, 54:48)

A to znamená Vraždenie a Zabíjanie zvierat na bitúnku a Reinkarnácie
na Zvieratá.

A Allahove slová:

{a Rozkaz náš je iba Jednoduchý (čin), rýchly ako žmurknutie oka}

(Svätý Korán, 54:50)

Čo znamená, že On im rozkázal Jediným Rozkazom, a tým je poznať Boha
a Dvere a Závoje.

A Jeho slová “ako žmurknutie oka” znamenajú “nepoznali z Pravdy nič.” Potom recitoval:

{A budú tam kričať: “Pane náš, vyveď nás odtiaľ a my budeme dobré skutky konať, a nie to, čo sme pred tým robili!”}

(Svätý Korán, 35:37)

Povedia, ‘Bože, dostaň nás preč z týchto reinkarnovaných Tiel a z týchto múk do Ľudských Tiel, aby sme mohli konať Dobro.

Vieš, keby boli v Raji, neboli by povedali, ‘Vráť nás späť, aby sme mohli konať Dobro,’ ale ako tak vravia ‘Bože, dostaň nás preč, aby sme mohli konať Dobro.’

A Veriaci je inkarnovaný do Siedmych Tiel, vráti sa k Pravde a Poddá sa, no Tvrdohlavý Neveriaci Boha nespomína tak, ako Ho spomínajú Veriaci. A ak by sa boli vrátili z ich Tyranie a Neposlušnosti, Boh by to bol od nich prijal, no ich Odpor sa iba zväčšuje. Prišiel za nimi Varovateľ a oni okúsili Bolestivého Mučenia, a Utláčatelia nemajú Pomocníka.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je význam, ‘prišiel za nimi Varovateľ’?” Imám Al Sádiq povedal, “Čo na to vravia ľudia Kúfy?” Mufaddal povedal, “Vravia, že sú to Poslovia.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie je to tak, ako vravia.”

Mufaddal povedal, “Ako je to teda, Ó, Pane?”

Imám Al Sádiq povedal, “Je to Imám, ktorý je Varovateľom ľudí Pravdy a Zla. Varuje svojich Uprednostnených a jeho Nepriateľov a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.”

 

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 20

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 19

“Poznanie Dokonalosti Veriaceho a jeho Cieľa vo Viere, v ktorom je ustálený so svojou obživou jedla a pitia, a Povstáva do Nebies a Znáša sa dolu na Zem”

Mufaddal sa opýtal, “Dostávajú sa na stupni vyššie a vyššie, až kým sa stanú podobní anjelom a je z nich sňatá potreba jedla a pitia a záujem v tieto veci, a vystúpia na nebesia a znesú sa dole na Zem?”

Imám odpovedal, “Áno, ak to Boh chce.”

Mufaddal sa opýtal, “Ukážu sa vo forme anjela alebo človeka?”

Imám odpovedal, “Ukážu sa v akejkoľvek forme chcú. A vo všetkých častiach Zeme je ich veľký počet. Rozprávajú s tebou a ty rozprávaš s nimi. Ty ich nedokážeš rozpoznať, no oni sú tí, ktorým Allah sňal okovy a kráčajú na Zemi
v postavách (rôznych) ľudí.

Viac nepotrebujú ani vodu, ani jedlo. Nezaujímajú sa o materiálny svet a nebohatnú. Objavujú sa pri rôznych príležitostiach spomienky na Boha. Hovoria s ľuďmi a ľudia nepopierajú, že by s nimi boli hovorili. Ak chcú, môžu vzlietnuť do nebies alebo zostať na Zemi. Majú čokoľvek, čo si vyberú.

A jedného z nich je dnes možné vidieť na Východe, a zároveň je možné ho vidieť na Západe. Allah im dal všetky tieto schopnosti. A tak ďalej veriaci stúpa
na hodnosti vyššie a vyššie, až kým sa z neho nestane anjel na nebesiach a zídu dole na Zem, a potom späť hore. Ó, Mufaddal, videl si jedného z nich?”

Mufaddal povedal, “Nie.” Mohamed ibn Al Walid povedal, “Pri Bohu, Ó, Pane, videl som muža takej podoby.” Imám Al Sádiq povedal, “Ako si ho videl, Mohamed?”

Mohamed povedal, “Sedel som v Mešite, velebiac Allaha. Zrazu vošiel dnu muž. Pozdravil sa, a tak som mu pozdrav opätoval. Pozrel som naň a vyzeralo to, akoby bol cestoval. Mal so sebou priviazanú ťavu a mal obnosené šaty.

Páčila sa mi jeho Osobnosť a jeho Pokoj a povedal som si, ‘Toto je jeden zo Spravodlivých, oddaných Allahovi, Najvyššiemu.’

Muž povedal, ‘Nájde sa niekto, kto by ma v túto moju noc pohostil?’ a tak som sa nad ním zľutoval a povedal mu, ‘Ó, Abdulláh (Služobník Boží), ja ťa pohostím, tak sa posaď.’ Keď som dokončil svoje modlitby, zavolal som naň, postavil som sa a on sa postavil so mnou. Kráčali sme, až kým sme nedorazili k domu. Pozval som ho dnu a predložil som pred neho na stôl ovsenú kašu a mäso. A tak som jedol a on jedol so mnou.

Keď sme dojedli a dopili a ja som chcel stôl odložiť, jedlo som našiel nedotknuté, ako keď som ho dal pred nás na stôl.

Obe jedlá boli nedotknuté. Veľmi som sa zľakol. Bol som vystrašený, no dobre som sa mu prizrel. Ako sme tam tak stáli, dnu vošiel sluha, aby odložil stôl. No keď sa pozrel na jedlo a našiel ho nedotknuté, povedal, ‘Čo je to s vami, prečo ste nejedli?’

Ostal som zmätený a neodpovedal som. Muž sa na mňa pozrel a povedal, ‘Prečo neodpovedáš?’ a pozeral som sa na zem, no keď prehovoril, pozrel som sa naň a hľa! Už to nebol ten muž, ktorý so mnou odišiel z Mešity. Teraz mal dlhú bradu a fúzy, čo ma vyľakalo ešte viac. Povedal som si, ‘Pri Bohu, padla na mňa Kliatba/Zlo/Kalamita.’

On to vycítil a povedal, ‘Beda ti! Hľadaj útočište u Milostivého a povedz to, čo povedala Mária:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému: (Nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)”}

(Svätý Korán, 19:18)

Potom povedal, ‘Nelám si nado mnou hlavu, pretože ak Veriaci dosiahne Stupne, dokončí, a je očistený a oddaný, jedlo, pitie a záujem o tento materiálny svet sú z neho sňaté, a stane sa Anjelom Anjelov. Vždy, keď si praje vystúpiť do Nebies, učiní tak, a vždy, keď si praje zostúpiť na Zem, znesie sa dolu.”

A tak keď mi to povedal, Ó, Pane, strach ma opustil a dostali sa ku mne dobré správy. Bol som naplnený Šťastím a Radosťou z toho, čo povedal. Padol som pred ním na zem a on povedal, ‘Nepadaj predo mnou na zem, som tvoj brat,’ a tak som povedal, ‘Nech som za teba obetovaný, a či nie si ten istý muž, ktorý prišiel do Mešity a odišiel so mnou do môjho domu?’

On nato, ‘Áno,’ a ako som tak bol v údive nad jeho schopnosťou Meniť formu z podoby na podobu, povedal, ‘Nečuduj sa. Som Veriaci ako ty, no ja som dosiahol a dokončil.’

A tak som mu povedal, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma požehnal tým, že som ťa mohol dnes večer vidieť, no počul som, že si čítal verš:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)}

(Svätý Korán, 19:18)

Povedal, ‘Brat môj, takto ho zjavil Allah. Vedel si, že Gabriel prišiel k Márii
a vdýchol do nej z Ducha Allaha, a že k nej prišiel v podobe muža, ktorý sa
v tých časoch volal “Taqqiya”?’

A že Taqqiya bol ten najctihodnejší spomedzi ľudí jeho čias? A tak keď sa naň pozrela, povedala:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)}

(Svätý Korán, 19:18)

Potom povedal, ‘SubhanAllah, aké prekvapujúce je toto zvrátené stvorenie. A či vieš, Ó, brat môj, že Mária bola vystrašená, a tak v tom hľadala útočište, a to je znamením ich Neviery.’

Povedal som mu, ‘Máš Hodnosť a Zmluvu?’

On mi povedal, ‘Opúšťam ťa po jednej hodine Nočnej,’ potom mi poradil a povedal, ‘Musíš mať dve Vlastnosti. Zachovaj si obe – Zveličovanie a Poznanie. A nikdy nebuď nedostatočný v práci.

Pretože Poznanie, teda Poznanie tvojho Pána, je finálnou Destináciou. Voči svojím bratom spomedzi Svätcov Allaha musíš byť oddaný, pretože v tom je záchrana. A so žiadnym zo svojich bratov sa nezchádzaj inak než s pokorou. Dokonca aj keby mal byť iný než ty v pocte a peniazoch, a potomstve. Ak sa toho budeš držať, Boh ti postačí v záležitostiach Sveta a Posmrtného života.

A Allah bude stáť pre teba v pozadí každého tvojho obchodu.

A radím ti, Ó, brat môj, a tiež sebe, aby sme nevyzrádzali Tajomstvo Boha
a Vnútro Jeho skrytého kontextu, iba ak tvojím monoteistickým blízkym bratom
s Poznaním Vysokého, Najvyššieho.’ Potom odišiel.”

Imám povedal, “Jeden z nich ma pozdravil trikrát, zatiaľ čo som bol vo vašej spoločnosti, no vy ste ich nespoznali.”

Mufaddal povedal, “Potom môj Pán (Imám Al Sádiq) napísal viac než dvadsiatim z nich a Mier.”“Poznanie Dokonalosti Veriaceho a jeho Cieľa vo Viere, v ktorom je ustálený so svojou obživou jedla a pitia, a Povstáva do Nebies a Znáša sa dolu na Zem” Mufaddal sa opýtal, “Dostávajú sa na stupni vyššie a vyššie, až kým sa stanú podobní anjelom a je z nich sňatá potreba jedla a pitia a záujem v tieto veci, a vystúpia na nebesia a znesú sa dole na Zem?” Imám odpovedal, “Áno, ak to Boh chce.” Mufaddal sa opýtal, “Ukážu sa vo forme anjela alebo človeka?” Imám odpovedal, “Ukážu sa v akejkoľvek forme chcú. A vo všetkých častiach Zeme je ich veľký počet. Rozprávajú s tebou a ty rozprávaš s nimi. Ty ich nedokážeš rozpoznať, no oni sú tí, ktorým Allah sňal okovy a kráčajú na Zemi v postavách (rôznych) ľudí. Viac nepotrebujú ani vodu, ani jedlo. Nezaujímajú sa o materiálny svet a nebohatnú. Objavujú sa pri rôznych príležitostiach spomienky na Boha. Hovoria s ľuďmi a ľudia nepopierajú, že by s nimi boli hovorili. Ak chcú, môžu vzlietnuť do nebies alebo zostať na Zemi. Majú čokoľvek, čo si vyberú. A jedného z nich je dnes možné vidieť na Východe, a zároveň je možné ho vidieť na Západe. Allah im dal všetky tieto schopnosti. A tak ďalej veriaci stúpa na hodnosti vyššie a vyššie, až kým sa z neho nestane anjel na nebesiach a zídu dole na Zem, a potom späť hore. Ó, Mufaddal, videl si jedného z nich?” Mufaddal povedal, “Nie.” Mohamed ibn Al Walid povedal, “Pri Bohu, Ó, Pane, videl som muža takej podoby.” Imám Al Sádiq povedal, “Ako si ho videl, Mohamed?” Mohamed povedal, “Sedel som v Mešite, velebiac Allaha. Zrazu vošiel dnu muž. Pozdravil sa, a tak som mu pozdrav opätoval. Pozrel som naň a vyzeralo to, akoby bol cestoval. Mal so sebou priviazanú ťavu a mal obnosené šaty. Páčila sa mi jeho Osobnosť a jeho Pokoj a povedal som si, ‘Toto je jeden zo Spravodlivých, oddaných Allahovi, Najvyššiemu.’ Muž povedal, ‘Nájde sa niekto, kto by ma v túto moju noc pohostil?’ a tak som sa nad ním zľutoval a povedal mu, ‘Ó, Abdulláh (Služobník Boží), ja ťa pohostím, tak sa posaď.’ Keď som dokončil svoje modlitby, zavolal som naň, postavil som sa a on sa postavil so mnou. Kráčali sme, až kým sme nedorazili k domu. Pozval som ho dnu a predložil som pred neho na stôl ovsenú kašu a mäso. A tak som jedol a on jedol so mnou. Keď sme dojedli a dopili a ja som chcel stôl odložiť, jedlo som našiel nedotknuté, ako keď som ho dal pred nás na stôl. Obe jedlá boli nedotknuté. Veľmi som sa zľakol. Bol som vystrašený, no dobre som sa mu prizrel. Ako sme tam tak stáli, dnu vošiel sluha, aby odložil stôl. No keď sa pozrel na jedlo a našiel ho nedotknuté, povedal, ‘Čo je to s vami, prečo ste nejedli?’ Ostal som zmätený a neodpovedal som. Muž sa na mňa pozrel a povedal, ‘Prečo neodpovedáš?’ a pozeral som sa na zem, no keď prehovoril, pozrel som sa naň a hľa! Už to nebol ten muž, ktorý so mnou odišiel z Mešity. Teraz mal dlhú bradu a fúzy, čo ma vyľakalo ešte viac. Povedal som si, ‘Pri Bohu, padla na mňa Kliatba/Zlo/Kalamita.’ On to vycítil a povedal, ‘Beda ti! Hľadaj útočište u Milostivého a povedz to, čo povedala Mária: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému: (Nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)”} (Svätý Korán, 19:18) Potom povedal, ‘Nelám si nado mnou hlavu, pretože ak Veriaci dosiahne Stupne, dokončí, a je očistený a oddaný, jedlo, pitie a záujem o tento materiálny svet sú z neho sňaté, a stane sa Anjelom Anjelov. Vždy, keď si praje vystúpiť do Nebies, učiní tak, a vždy, keď si praje zostúpiť na Zem, znesie sa dolu.” A tak keď mi to povedal, Ó, Pane, strach ma opustil a dostali sa ku mne dobré správy. Bol som naplnený Šťastím a Radosťou z toho, čo povedal. Padol som pred ním na zem a on povedal, ‘Nepadaj predo mnou na zem, som tvoj brat,’ a tak som povedal, ‘Nech som za teba obetovaný, a či nie si ten istý muž, ktorý prišiel do Mešity a odišiel so mnou do môjho domu?’ On nato, ‘Áno,’ a ako som tak bol v údive nad jeho schopnosťou Meniť formu z podoby na podobu, povedal, ‘Nečuduj sa. Som Veriaci ako ty, no ja som dosiahol a dokončil.’ A tak som mu povedal, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma požehnal tým, že som ťa mohol dnes večer vidieť, no počul som, že si čítal verš: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)} (Svätý Korán, 19:18) Povedal, ‘Brat môj, takto ho zjavil Allah. Vedel si, že Gabriel prišiel k Márii a vdýchol do nej z Ducha Allaha, a že k nej prišiel v podobe muža, ktorý sa v tých časoch volal “Taqqiya”?’ A že Taqqiya bol ten najctihodnejší spomedzi ľudí jeho čias? A tak keď sa naň pozrela, povedala: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)} (Svätý Korán, 19:18) Potom povedal, ‘SubhanAllah, aké prekvapujúce je toto zvrátené stvorenie. A či vieš, Ó, brat môj, že Mária bola vystrašená, a tak v tom hľadala útočište, a to je znamením ich Neviery.’ Povedal som mu, ‘Máš Hodnosť a Zmluvu?’ On mi povedal, ‘Opúšťam ťa po jednej hodine Nočnej,’ potom mi poradil a povedal, ‘Musíš mať dve Vlastnosti. Zachovaj si obe – Zveličovanie a Poznanie. A nikdy nebuď nedostatočný v práci. Pretože Poznanie, teda Poznanie tvojho Pána, je finálnou Destináciou. Voči svojím bratom spomedzi Svätcov Allaha musíš byť oddaný, pretože v tom je záchrana. A so žiadnym zo svojich bratov sa nezchádzaj inak než s pokorou. Dokonca aj keby mal byť iný než ty v pocte a peniazoch, a potomstve. Ak sa toho budeš držať, Boh ti postačí v záležitostiach Sveta a Posmrtného života. A Allah bude stáť pre teba v pozadí každého tvojho obchodu. A radím ti, Ó, brat môj, a tiež sebe, aby sme nevyzrádzali Tajomstvo Boha a Vnútro Jeho skrytého kontextu, iba ak tvojím monoteistickým blízkym bratom s Poznaním Vysokého, Najvyššieho.’ Potom odišiel.” Imám povedal, “Jeden z nich ma pozdravil trikrát, zatiaľ čo som bol vo vašej spoločnosti, no vy ste ich nespoznali.” Mufaddal povedal, “Potom môj Pán (Imám Al Sádiq) napísal viac než dvadsiatim z nich a Mier.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 19

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 18

“Poznanie Vyúčtovania Trestu v Maskh”

Imám Al Sádiq povedal, “Vieš, aký je trest v Maskh (Reinkarnácii na zviera alebo do nízkej veci)?”

Mufaddal povedal, “Nie, Pane.”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah stvoril v každej Zemi Iblísa a z jeho Neviery a Neviery jeho potomstva stvoril Oheň po Svetle.

Potom v Ohni, ktorý stvoril, Boh z ich Neviery zhromaždil rôzne druhy Trestu
a rôzne variácie Súžení. Formáciu, ktorou ich On potrestá v Maskh (Reinkarnácii).”

Potom Imám recitoval:

{A prišiel k vám už pred tým Jozef s jasnými dôkazmi, a neprestali ste pochybovať o tom, čo vám priniesol. A keď zahynul, povedali ste: “Boh
po ňom už nevyšle posla žiadneho.” A takto Boh dáva zblúdiť tomu, kto priestupníkom je a pochybovačom}

(Svätý Korán, 40:34)

“To znamená v ich Nemorálnosti a Neposlušnosti, a Vytrvalosti, a Tyranii v Kole v ich Návrate, a v Maskh (Reinkarnácii).”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, komu to bolo adresované? Neveriacemu, ktorý je v ére Mohameda v Znovudosadení, ktorým bolo povedané a jasnými dôkazmi podložené, že boli v ére Jozefa pred tým, než boli dosadení do tohoto Kola,
v ktorom im adresoval?”

Imám Sádiq povedal, “Allah povedal, že účel tohto Varovania je oznámiť im, ohľadom čoho ich On varoval už pred týmto Kolom v minulých Inkarnáciach, a že teraz ste v Telách (Inkarnáciach/Dosadeniach).”

{Priblížila sa výhražná Hodina. – Azifati al-azifatu. A nik okrem Boha ju nedokáže vyjaviť. – Laya Laha min dúni Allahi}

(Svätý Korán, 53:57-58)

“Jej výklad je, že nosili Maskh Telá bez akéhokoľvek Odhaľovateľa, čo znamená, že ich nemôže odhaliť nik okrem Allaha, ktorý ich stvoril. Potom Boh povedal:

{Tento príbeh vás snáď údivom nenaplnil, že namiesto aby ste nariekali, sa smejete a iba v zábavach spočívate?}

(Svätý Korán, 53:59-61)

“To znamená, nebudete si to priať. A ak by ste vedeli, smiali by ste sa málo a veľmi veľa plakali a svojím časom mrháte v márnostiach. A to je menej, než čo bolo vami mienené v súvislosti s opakovaniami v Maskh. Tak padnite na zem pred Bohom a Uctievajte Ho!”

Potom Imám povedal, “Ó, Mufaddal, pre Veriaceho niet tváre v každom čase, v každej ére a v každom veku, až kým nespozná Allaha a Jeho Dvere, a Jeho Závoje. V tom momente sa stal dokonalým v Poznaní a dosiahol stupeň Vďačných Veriacich. A odpočinul si od Reťazí a Okov. A podobne Iblís a jeho potomstvo Boha ignorovali a ignorovali Poznávanie Ho v každom čase a veku, a ére, a ignorovali Jeho Dvere a Závoje, a tak sa ich Neviera skompletizovala.

A stalo sa nevyhnutným, aby vstúpili do Maskh (Zvieracích Reinkarnácií), a boli potrestaní kolo za kolom, ako povedal Boh:

{A veru je trest v živote budúcom najtvrdší a najtrvalšjí!}

(Svätý Korán, 20:127)

{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z bludu svojho navrátia.}

(Svätý Korán, 32:21) “A Mier”

Mufaddal, spoločník Imáma Džáfara Al Sádiqa povedal, že raz sa Imáma opýtal, “Aká je cieľová stanica SKUTOČNÉHO veriaceho?”

Imám odpovedal, “Keď veriaci dosiahne hodnosť Dverí.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 18

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 17

“Poznanie Iblísa (Satana) a prečo bol nazvaný Iblís a Diabol.  A Veriaci, a Neveriaci, a prečo boli nazvaní týmito menami”

“Poznanie Iblísa (Satana) a prečo bol nazvaný Iblís a Diabol. A Veriaci, a Neveriaci, a prečo boli nazvaní týmito menami” Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Iblís nazvaný Iblísom?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože neuposlúchol v Božej milosti a vzdal sa nádeje v Allahovu milosť. Odklonil sa od Poznania Boha a bol ignorantom ohľadom Jeho Jedinosti.” “A význam slova Iblís je v samotnom slove a je to Ignorancia a pred tým mal meno.” Mufaddal sa opýtal, “Aké bolo jeho meno?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Jeho meno bolo Thema (Zlorečník), pretože Zlorečil o Bohu, keď mu Allah nedal úspech v Pokorení sa, a Boh ho znížil a nazval ho Zlorečníkom, pretože bol Vyhrešený.” Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Adam nazvaný Adamita (Človek)?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Vytrval v Poznávaní Boha v Tieňoch a Duchoch, a Prízrakoch, a Telách. Nebol zmenený alebo nahradený. A tak ho Allah nazval Adam, čo znamená Vytrvalosť a Chválený, a Úspešný.” Mufaddal sa opýtal, “Prečo je Veriaci nazvaný Veriacim?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Allah ho ochránil pred Maskh (Reinkarnáciou/ Transformáciou na zviera), pretože verí v jeho Pána a je si Ním istý. Pozná Božstvo jeho Pána a Jeho Jedinosť, nepopiera, nie je Pyšný, počúva Jeho príkazy a vyhýba sa neposlušnosti voči Nemu. A Allah mu dal v tom úspech v Tieňoch, keď s ním uzavrel Zmluvu.” Mufaddal sa opýtal, “A prečo bol Neveriaci nazvaný Neveriacim?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože po tom, čo Spoznal v Knihe, neuveril a zotrval v Neviere, a je to popretie Božích znamení a Poslov.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako sa zmiešali?” Imám Sádiq povedal, “K Fúzii medzi Deťmi Adama a Deťmi Iblísa došlo Pohlavným Stykom, ako som ti povedal už pred tým. Takže vždy, keď vidíš, ako sa Veriacemu narodí Neveriaci, Neveriaci je Semä Iblísa a k Pohlavnému Styku došlo kvôli ich porovnávaniu. A keď vidíš, ako sa Neveriacemu narodí Veriaci, ten Veriaci je Semä Adama.” Mufaddal sa opýtal, “A ako poznáme Veriaceho od Neveriaceho?” Imám Sádiq povedal, “Veriaci je známy svojou vierou a jeho Rozlišovaním medzi Pravdou a Lžou. A tak každý, kto sa prikloní k pravde a spočinie tam, je z rodu Adama kvôli jeho prijatiu Pravdy. A každý, kto sa prikloní k Lži a miluje ju, kvôli svojmu popieraniu Pravdy alebo Opusteniu Pravdivosti, je Semä Iblísa.” Potom Imám povedal, “A u detí Adama a detí Iblísa existuje ďaľší znak.” Mufaddal sa opýtal, “Aký?” Imám povedal, “Je to nepriateľstvo k Pravde a jej ľuďom a každý, kto nesie nepriateľstvo k Lži a jej ľuďom, je z Adamovho Semä.” Mufaddal povedal, “To stačí, Ó, Pane! Niet Evidentnejšieho Dôkazu než je to. To postačuje a Liek a Mier.”Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Iblís nazvaný Iblísom?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože neuposlúchol v Božej milosti a vzdal sa nádeje v Allahovu milosť. Odklonil sa od Poznania Boha a bol ignorantom ohľadom Jeho Jedinosti.”

“A význam slova Iblís je v samotnom slove a je to Ignorancia a pred tým mal meno.”

Mufaddal sa opýtal, “Aké bolo jeho meno?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Jeho meno bolo Thema (Zlorečník), pretože Zlorečil o Bohu, keď mu Allah nedal úspech v Pokorení sa, a Boh ho znížil a nazval ho Zlorečníkom, pretože bol Vyhrešený.”

Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Adam nazvaný Adamita (Človek)?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Vytrval v Poznávaní Boha v Tieňoch
a Duchoch, a Prízrakoch, a Telách. Nebol zmenený alebo nahradený. A tak ho Allah nazval Adam, čo znamená Vytrvalosť a Chválený, a Úspešný.”

Mufaddal sa opýtal, “Prečo je Veriaci nazvaný Veriacim?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Allah ho ochránil pred Maskh (Reinkarnáciou/ Transformáciou na zviera), pretože verí v jeho Pána a je si Ním istý. Pozná Božstvo jeho Pána a Jeho Jedinosť, nepopiera, nie je Pyšný, počúva Jeho príkazy a vyhýba sa neposlušnosti voči Nemu. A Allah mu dal v tom úspech
v Tieňoch, keď s ním uzavrel Zmluvu.”

Mufaddal sa opýtal, “A prečo bol Neveriaci nazvaný Neveriacim?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože po tom, čo Spoznal v Knihe, neuveril a zotrval v Neviere, a je to popretie Božích znamení a Poslov.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako sa zmiešali?”

Imám Sádiq povedal, “K Fúzii medzi Deťmi Adama a Deťmi Iblísa došlo Pohlavným Stykom, ako som ti povedal už pred tým. Takže vždy, keď vidíš, ako sa Veriacemu narodí Neveriaci, Neveriaci je Semä Iblísa a k Pohlavnému Styku došlo kvôli ich porovnávaniu.

A keď vidíš, ako sa Neveriacemu narodí Veriaci, ten Veriaci je Semä Adama.”

Mufaddal sa opýtal, “A ako poznáme Veriaceho od Neveriaceho?”

Imám Sádiq povedal, “Veriaci je známy svojou vierou a jeho Rozlišovaním medzi Pravdou a Lžou. A tak každý, kto sa prikloní k pravde a spočinie tam, je z rodu Adama kvôli jeho prijatiu Pravdy.

A každý, kto sa prikloní k Lži a miluje ju, kvôli svojmu popieraniu Pravdy alebo Opusteniu Pravdivosti, je Semä Iblísa.”

Potom Imám povedal, “A u detí Adama a detí Iblísa existuje ďaľší znak.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký?”

Imám povedal, “Je to nepriateľstvo k Pravde a jej ľuďom a každý, kto nesie nepriateľstvo k Lži a jej ľuďom, je z Adamovho Semä.”

Mufaddal povedal, “To stačí, Ó, Pane! Niet Evidentnejšieho Dôkazu než je to. To postačuje a Liek a Mier.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 17

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 15 & 16

“Poznanie Degenerácie Veriaceho Stupeň za Stupňom, čo znamená, že Veriaci Degeneruje Stupeň za Stupňom,
až kým sa z neho nestane Iblís”

Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich. A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou. Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstvo k nepriateľom Boha. A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

Mufaddal sa opýtal, “Ako Neveriaci postúpi v Neviere, až kým sa z neho nestane Tyranský Démon Utláčateľ?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, každý Neveriaci má Sedem Ľudských Tiel, do ktorých je inkarnovaný a mučený. Prvým Stupňom Neveriaceho je, že je Neveriacim, ktorý bol skúšaný Nevierou, a tak sa jeho srdce varí konaním Nemorálnych skutkov, presne ako sa srdce Veriaceho varí konaním Dobrých skutkov.

A ak dosiahne ten Stupeň, stane sa Vedúcim v Útlaku. Následne ak dosiahne Stupeň Útlaku, stane sa Vrúcne Oddaným Hriechu a Hanobeniu. Potom sa stane verným v udržiavaní kroku so svojím zlom a vyhýbaním sa Dobru. Stane sa tak útočiskom Tyranov. Potom sa stane Dvermi. Keď sa stane Dvermi Neviery, každý hriech umiestni do svojho názoru, bude k tomu zvolávať ľudí
a cesta tohoto Neveriaceho v Nespravodlivosti je ako cesta Veriaceho v Spravodlivosti.

Stále, keď je Veriaci pozdvihnutý vo Viere o Dvere, Neveriaci je pozdvihnutý
v Neviere o Dvere, príklad po príklade, až kým neskončí v Neviere. To je moment, kedy vstupuje do vojny proti Bohu, proti Jeho Vyvolenému a stane sa Dverami spomedzi Dvier Neviery. Ak dosiahne túto úroveň, skončil a stáva sa Prekliatym Satanom.

V tom momente je dosadený/Reinkarnovaný do Zvieraťa kvôli hriechom, ktorých sa dopustil pred tým, a Starosti, a Žiaľ, a Únava, a Bolesť naň doľahnú.

Deje sa tak preto, aby mohol byť očistený. A niet pred ním podobnosti tejto mizérie, až kým Veriaci spozná svoju Vieru úplne a Neveriaci spozná svoju Nevieru úplne.

Mier a Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

Dvere # 16

“O Poznaní Kríženia Veriaceho s Neveriacim, a ako boli zmiešaní”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môžeš mi ukázať Poznanie Kríženia Veriaceho
s Neveriacim, a ako boli zmiešaní?”

Imám Al Sádiq povedal, “Beda ti! Vskutku Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich. A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou.

Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstva k nepriateľom Boha.

Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich. A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou. Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstvo k nepriateľom Boha. A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

A jeden s druhým sa zmiešali so Zmiešaním Podobnosti, keď nosili Telá, a sú
v Maskh, no ľudia to nevedia. A možno s tebou jedol Pes, zatiaľ čo si ho považoval za človeka, pretože keď sa Zmiešali a spoločne jedli a pili, dopadol na nich pohlavný styk, Kríženie, a Manželstvo.

A zakaždým, keď medzi nich padne jedenie a pitie, objaví sa narodenie na pôvodné Kríženie z nich v Očividnom.

Čo sa týka Vnútra/Skrytého, ide o bizardnú záležitosť, a ako taká je v Tieňoch, a v Krížení Slaného Mora a Sladkej Vody a Mier.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere # 15 & 16

Al Haft Al Šaríf – Dvere 13 & 14

“Poznanie Čistoty, Selekcie, a čo je sňaté z Veriaceho zo Zjavných Prác, ak je pozdvihnutý do tohto Stavu”

“Poznanie toho, čo je povinným pre Veriaceho, ktorý dosiahol cieľ, voči jeho Veriacemu bratovi, ktorý nedosiahol cieľ a neskončil pri Pravde Poznania.” Imám Al Sádiq sa opýtal Mufaddala na tento verš: {Ak vstupujete do domu, dajte si vzájomne požehnané a dobré pozdravenie prichádzajúceho od Boha. A takto vám Boh objasňuje oznámenie – snáď to pochopíte.} (Svätý Korán, 24:61) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy o tomto verši?” Mufaddal povedal, “Vravia, jeho význam je, že keď človek vstupuje do niekoho domu, mal by povedať Salám (Mier) domácemu a tomu, kto je s ním.” Imám Sádiq povedal, “Akí nevedomí sú ľudia! A aké slepé sú ich srdcia!” Mufaddal sa opýtal, “Čo teda znamená?” Imám Sádiq odpovedal, “Týka sa našich Šia a každého veriaceho, ktorý je o Stupeň pozdvihnutý. Pretože jeho priateľ, ktorý nebol na daný Stupeň pozdvihnutý, sa musí podriadiť jeho Veleniu a musí ho Poslúchnuť, kým nebude pozdvihnutý na obraz jeho Anjelského skutku a stane sa ako on na Stupni Viery a Poznania. Len vtedy nemusí poslúchnuť nikoho. V skutočnosti je pre všetkých jeho bratov povinným, aby ho poslúchli… až kým nedosiahne Hodnosť Dverí.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je to Hodnosť Dverí?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Hodnosť Dverí je schopnosť Uvedomiť si Imáma, kdekoľvek si praje. A nič pred ním nie je zahalené, ani vysoká hora, ani masívna skala, ani hlboké more, ani dlhá stena, pretože jeho oči spočinú tam, kde chce a kde si želá.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, čo je to Stupeň Viery?” Imám Sádiq povedal, “Najnižší Stupeň je, že Allah pred ním nezahaľuje nič, a niet Zeme, Nebies, alebo Hory, ani Pevniny, ani Mora, ktoré by nevidel, a nie je si nevedomý príkazu Boha. Je to tak preto, lebo Ignorancia je Nedostatok a v Imámovi niet Nedostatku. A Ignorancia je Zavádzanie a v Imámovi niet Zavádzania, pretože uňho je Vedenie. A tak poznaj tieto Veci a tieto Stupne, pretože Dozrievajú a informujú Veriaceho a Mier.”

Mufaddal povedal, “Vysvetlil si mi (Stupeň) Čistoty a ja som pochopil. Aký je teda význam (Stupňa) Selekcie?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Selekcia je Stupňom vyšším než Stupeň Prorokov a je to Posolstvo v Allahových slovách:

{Boh vskutku vyvolil Adama, Noeho, rod Abrahámov, i rod Imránov
nad ľudstvo všetko ako Pokolenie, ktoré vzišlo jedno z druhého. A Boh je Počujúci, Vševediaci.}

(Svätý Korán, 3:33-34)

Imám Al Sádiq povedal, “To my sme Pokolenie.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ak jeden dosiahne tento stupeň, je pozdvihnutý na ďaľší?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, je pozdvihnutý k Závoju, a to je prvý stupeň, ktorý sme spomenuli.” Potom recitoval:

{A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia}

(Svätý Korán, 42:51)

A potom tiež recitoval:

{a My povyšujeme jedných nad druhých v hodnostiach}

(Svätý Korán, 43:32)

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, je potrebné, aby sme tieto hodnosti poznali?”

Imám Al Sádiq povedal, “Áno. Každý, kto pozná tento Vnútorný/Skrytý význam, jeho Očividné práce sú z neho sňaté. A kým tieto Hodnosti nepozná a nedosiahne ich svojím Poznaním (je za očividný svet). No keď ich dosiahne a pozná ich hodnosť za hodnosťou a stupeň za stupňom, vtedy je Voľný a bolo z neho sňaté Zotročenie. Opustil hranice Otroctva a vymenil ich za Slobodu prostredníctvom svojej Dychtivosti a Poznania.”

Mufaddal sa opýtal, “Je to v Knihe Allaha?”

Imám Sádiq povedal, “Áno, a či si nepočul Božie slová:

{že u Pána tvojho je konečný cieľ len}

(53:42)

Pretože ak človek pozná svojho Pána, dosiahol Cieľ, ktorý je preň požadovaný a je s Bohom Viac Oboznámený než iba Jedinosťou a Poznaním. Putá a Okovy boli dané tým, ktorí sú Nedostatoční. No každý, kto dosiahol a poznal tieto Stupne, o ktorých som ti čítal, je oslobodený z Otroctva. A Reťaze a Okovy z neho boli sňaté, a tiež Ustanovizeň Očividného.”

Potom Imám recitoval:

{pre tých, ktorí uverili a zbožné skutky konali, to, čo pojedajú, ak sú bohabojní, veriaci a zbožné skutky konajú a sú naďalej bohabojní a veriaci a zostanú bohabojnými a zbožnými. A Boh miluje tých, ktorí zbožné skutky konajú.}

(Svätý Korán, 5:93)

Potom Imám recitoval:

{A nie je pre vás hriechom, ak vstúpite do domov neobývaných, v ktorých máte nejaké predmety.}

(Svätý Korán, 24:29) Mufaddal sa opýtal, “Čo to znamená, môj Pane?”

Imám Sádiq odpovedal, “To znamená Povýšenie v Poznaní a Zvýšenie Hodnosti a Mier, tieto Dvere sú zatvorené.”

“Poznanie toho, čo je povinným pre Veriaceho, ktorý dosiahol cieľ, voči jeho Veriacemu bratovi, ktorý nedosiahol cieľ a neskončil pri Pravde Poznania.”

Imám Al Sádiq sa opýtal Mufaddala na tento verš:

{Ak vstupujete do domu, dajte si vzájomne požehnané a dobré pozdravenie prichádzajúceho od Boha. A takto vám Boh objasňuje oznámenie – snáď to pochopíte.}

(Svätý Korán, 24:61) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy o tomto verši?”

Mufaddal povedal, “Vravia, jeho význam je, že keď človek vstupuje do niekoho domu, mal by povedať Salám (Mier) domácemu a tomu, kto je s ním.”

Imám Sádiq povedal, “Akí nevedomí sú ľudia! A aké slepé sú ich srdcia!”

Mufaddal sa opýtal, “Čo teda znamená?”

b9f6aaef6771bb0d82380eab1a623982Imám Sádiq odpovedal, “Týka sa našich Šia a každého veriaceho, ktorý je
o Stupeň pozdvihnutý. Pretože jeho priateľ, ktorý nebol na daný Stupeň pozdvihnutý, sa musí podriadiť jeho Veleniu a musí ho Poslúchnuť, kým nebude pozdvihnutý na obraz jeho Anjelského skutku a stane sa ako on na Stupni Viery a Poznania. Len vtedy nemusí poslúchnuť nikoho. V skutočnosti je pre všetkých jeho bratov povinným, aby ho poslúchli… až kým nedosiahne Hodnosť Dverí.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je to Hodnosť Dverí?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Hodnosť Dverí je schopnosť Uvedomiť si Imáma, kdekoľvek si praje. A nič pred ním nie je zahalené, ani vysoká hora, ani masívna skala, ani hlboké more, ani dlhá stena, pretože jeho oči spočinú tam, kde chce a kde si želá.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, čo je to Stupeň Viery?”

Imám Sádiq povedal, “Najnižší Stupeň je, že Allah pred ním nezahaľuje nič,
a niet Zeme, Nebies, alebo Hory, ani Pevniny, ani Mora, ktoré by nevidel, a nie je si nevedomý príkazu Boha. Je to tak preto, lebo Ignorancia je Nedostatok
a v Imámovi niet Nedostatku. A Ignorancia je Zavádzanie a v Imámovi niet Zavádzania, pretože uňho je Vedenie. A tak poznaj tieto Veci a tieto Stupne, pretože Dozrievajú a informujú Veriaceho a Mier.”

 

Al Haft Al Šaríf – Dvere 13 & 14