Wiki

Návrat na blog

Islám Konca čias:

 1. Neznámi ľudia islámu

 2. Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

 3. Veľké preosievanie

 4. Neočakávaná obnova islámu

Qaim (Povstalec) rodiny Mohameda je medzi nami!

 1. Zákon o poznaní zástupcu Boha (Hudžah)

 2. Kto je Imám Ahmed Al Hassán?

 3. Imám Ahmed v Poslednej vôli Proroka Mohameda

 4. Po Imámovi Al Mahdím nasleduje 12 Mahdíov

 5. Imám Ahmed je Jamáni

 6. Štandarda Ahmeda Al Hassána

 7. Poznanie Ahmeda Al Hassána

Ahmed Al Hassán je s Čiernymi Zástavami Východu

 1. Zjavenie sa Mahdího

Návrat na blog

Advertisements