Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Viera VS Neviera

  Jedným z 5 pilierov islámu je viera. Bez viery nie je žiadna blízkosť k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Základom každého náboženstva je viera. Viera nie je iba presvedčenie o pravde daného princípu, ale je to v základe prijatie princípu ako základu činu. Imám Ali (mier s ním) povedal: “...telo nemá žiadny úžitok bez hlavy. …

Advertisements

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda, Imámov a Mahdíov Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo …

O hojnosti a nedostatku

634 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Musíte pociťovať potrebu ľudí a zároveň pociťovať, že sú pre vás zbytoční. To znamená, máte k ním byť zdvorilí a príjemní, ale taktiež chrániť svoj rešpekt a úctu.“ 636 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Ali! Boh zveril svojim stvoreniam chudobu. Každému, …

Kniha Monoteizmu 1.15

Podobnosť medzi Charidžitmi a Wahabizmom Základným princípom charidžitov vystupovať proti Alímu, synovi Abi Táliba (pmsn), presnejšie, ich vystúpenie z Islámu, predstavuje ich výrok: (Niet vlády s výnimkou Allaha), (toto je) klamlivé čierno-biele vnútro a nemôže ním byť oklamaný nik iba ak arabskí ignoranti, ktorí sotva rozumejú reči {Kočovní Arabi sú najhorší v neviere a v pokrytectve a …

O ukrývaní viery

175 – Ohľadom Božieho výroku: {Týto dostanú odmenu dvojnásobnú za to, že trpezliví boli a zlo dobrým oplácali a rozdávali z toho, čo sme im uštedrili.} {Súra Al-Kasas (Príbeh) 28:54}, Imám Sádiq (pmsn) komentoval: „To znamená za ich vytrvalosť v ukrývaní viery dostanú dvojnásobnú odmenu. Dobro znamená ukrývanie viery a zlo znamená rozhlasovanie našich tajomstiev.“ 176 – Abi Basír povedal, že …

O viere a isláme

165 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jedného dňa, keď Allahov Prorok (pmsnajr) uvidel Harisa ibn Malik ibn al-Naemane al-Ansárie, opýtal sa ho: ‚Ó, Haris! Ako si strávil noc až do rána?‘ Haris odpovedal: ‚Ó, Boží Prorok! Noc až do rána som strávil ako skutočný veriaci.‘ Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Existuje istá pravdivosť každej viery. Aká je …

O viere a isláme

159 - V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Muž prišiel za Božím Prorokom (pmsnajr) a povedal, že prišiel, aby prisahal vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Až tak, že by si zabil svojho otca?“ Muž stiahol svoju ruku a zmenil svoj postoj. Neskôr sa vrátil a povedal, že prišiel prisahať vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: …

Dhammapada I. Yamakavagga – Páry Ten, ktorý má upriamenú myseľ na príjemné objekty, ktorý je neriadený vo svojich zmysloch, nestriedmy v jedle, lenivý a s nedostatkom energie, ten bude istotne prekonaný Marou, ako búrkové vetry vykorenia slabý strom. Ten, ktorý má upriamenú myseľ na nečistoty (tela), ktorý dobre ovláda svoje zmysly, je plný viery a …

Imám al-Báqir (p) povedal: „Všetko má zámku a zámkou viery je zdržanlivosť.“ [al-Kafi, zv. 2, str. 118, č. 1] Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal: „Najinteligentnejšia osoba je tá, ktorá je najochotnejšia k ľuďom.“ [Amali al-Saduq, str. 28, č. 4]