Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Neoprávnené odvodzovanie islamského práva Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede. Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez …

Advertisements

Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

Zatiaľ čo bolo povinnosťou učencov, aby radili moslimom, a aby im boli k službám, učenci vymysleli koncept taqlídu, ktorý moslimom ukladá povinnosť, aby ich napodobňovali a nasledovali pri každom ich kroku. Zatiaľ čo je absolútne správne imitovať neomylného - môžeme to nazývať taqlíd neomylného - učenci si zobrali toto privilégium od Ahlul Bayt (mier s nimi) a neoprávnene to …

Nepracujúci učenci

„Keď sa objaví Imám Al-Mahdí (pmsn), nebude mať iných nepriateľov než učencov. Ak by nebolo meča, učenci by proti nemu vydali fatwu na jeho zabitie.“ - Bayan Al-A’immah (pmsn), zv. 3, str. 99 „Jeho (Imáma Mahdího (pmsn)) nepriatelia sú učenci Taqlídu.“ - Yome Al-Khalas, str. 279 „Prví z jeho (Imáma Mahdího (pmsn)) nepriateľov sú nasledovatelia učencov …

Al Kafi, Z. 118, K. 14, H 5 Ali, od jeho otca, od al-Nawfaliho, od al-Sakuna, od abu 'Abdalláha (as), ktorý povedal nasledujúce: "Svätý Prorok (pmsnajr) povedal, Al-Fuqaha, učenci Fiqh - islamského práva, sú poverenci prorokov, až kým nie sú zapojený do svätských záležitostí." Ľudia sa opýtali, "Čo znamená ich 'zapojenie do svätských záležitostí, ó, …

Nová etapa

“Ak boli dôvody trestu naplnené a posol bol zapretý a ľud sa mu posmieval, obzvlášť zlí učenci/kňazi a ich slepí imitátori. Začne nová etapa, a to je začiatok trestu. Je to ako začiatok nedbalej búrky, ktorá začne príjemným vánkom, ktorým budú ignoranti utíšení a budú si myslieť, že pretrvá. Ale za pár chvíľ nastane prudký …