Posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním)

spravna cesta vedenie pravy islam

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvým človekom, ktorý kedy vyhlásil, že on je ten, o ktorom sa zmieňuje Posledná vôľa Svätého Proroka (mier s ním). Preto skutok Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktorým si nárokuje na Poslednú vôľu Proroka, musí byť prirodzene chránený pred uvedením v omyl, ako sľúbil Svätý Prorok (mier s ním).

Advertisements

Prorok Mohamed svoj testament napísal na smrteľnej posteli

Ali (mier s ním) povedal: „Keď ste vy všetci odišli, Svätý Prorok (mier s ním) mi povedal všetko to, a tiež mi povedal, čo chce napísať. Chcel, aby ľudia boli toho svedkami. V tom čase ho archanjel Gabriel informoval, že Allah Azz Wa Džall vie o tom, k akej opozícii a rozdeleniu dôjde v rámci ummyh. Potom žiadal papier a poprosil ma, aby som napísal to, čo chcel, aby bolo napísané, a aby svedkami toho boli traja ľudia - Salman, Abu Dhar a Miqdad. Nadiktoval mená Imámov, ktorí sú vedením, a ktorých Allah nariadil poslúchať až do Dňa zmŕtvychvstania...“

Pohľad sunnitov a šítov na Poslednú vôľu Proroka Mohameda

ahmed al hassan posledná vôľa proroka mohameda umar ibn khattab ahlulbayt

Moslimské sekty majú rôzny pohľad na to, čo zanechal Prorok Mohamed (mier s ním) ako svoju Poslednú vôľu alebo posledné nariadenie. Sunniti neveria, že Prorok Mohamed (mier s ním) zanechal písomnú Poslednú vôľu, ale veria v hadís „Koránu a sunny:“ „Zanechal som medzi vami dve záležitosti, ktorých keď sa budete držať, tak nikdy nebudete zle vedení a nikdy …

Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180} V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nariadil veriacim, aby napísali poslednú vôľu, keď budú cítiť, …

Vôľa Proroka Muhammada (msnajr) z noci jeho smrti

V mene Boha, Milosrdného, Intenzívne Milosrdného Všetká chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov. Nech Boh zošle požehnania a modlitby na Muhammada a jeho rodinu, Imámov a Mahdíov.Ak sa vrátime k udalostiam, ktoré sa odohrali pred smrťou Proroka Muhammada (mier s ním a jeho Rodinou) a obzvlášť k udalosti posledného Štvrtka, ktorá je známa ako Pohroma štvrtka, v celom národe nájdeme konsenzus, že Prorok (msnajr) chcel …