Poznámka: Klamstvo sa môže zdať extrémne presvedčivé až reálne

Je dôležité si zapamätať, že v prípade Mojžiša (mier s ním) Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) tiež potrestal ľudí, ktorí začali uctievať teľa tým, že dal teľaťu hlas. Takže nie je to niečo neslýchané alebo nemožné, že klamstvo, ktoré je prezentované ľuďom, je extrémne presvedčivé a zdá sa byť veľmi autentické a reálne. „...A počas tých 40 nocí, Sameri (Samaritán) …

Advertisements

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokora VS Arogancia

{Niet pochýb o tom, že Boh vie, čo skrývajú a čo prejavujú. On nemá rád povyšujúcich sa.} {Korán 16:23} Arogantní ľudia hovoria, že veria v pokoru, ale ich život hovorí, že veria v aroganciu. Pokora hovorí pravdu. Pokorní ľudia posilňujú. Arogantní ľudia využívajú. Ak zasadíš pokoru, budeš žať silu. Ak zasadíš pýchu, budeš žať zničenie. …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Cudnosť VS Promiskuita

  Cudnosť je absencia od všetkého, čo je nepovolené a nevhodné. Koreň slova cudnosť v arabčine je iffa, čo znamená čistota, zdržanlivosť, mravnosť, cnosť a slušnosť (čo znamená sebaovládanie, hlavne od predmanželského sexu a smilstva). To sú črty, ktoré sú medzi vznešenými charakteristikami a najvyššími vlastnosťami, ktoré naznačujú pozdvihnutie viery, počestnosť a dôstojnosť. Výnimočné príklady cudnosti sú tieo moslimských ženách a čistých …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dobro VS Zlo

V mene Allaha Milosrdného a Milostivého, všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Ó, Allah, zošli svoju priazeň na Mohameda a na rodinu Mohameda, a na imámov a mahdiov. Salam alejkum wa rahmatullahi wa barakatu drahí bratia a sestry. V dnešnej lekcii budeme diskutovať o vojakoch svetla verzus vojakoch nevedomosti. Inshallah v ďalších lekciách sa pozrieme bližšie na týchto vojakov a na to, ako premôcť vojakov …

Kniha Monoteizmu 1.17

On je Allah, Jeden, Nedeliteľný a všetko ostatné je Jeho Stvorenie Allah (swt.) odpovedal vo Svätom Koráne všetkým tým, ktorí tvrdili, že Allah (swt.) má syna, ktorý je samostatný od Neho alebo syna, ktorý sa z Neho narodil, alebo syna, ktorý bol z Neho vytvorený, to znamená absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené z Absolútneho Božstva. Alebo tým, ktorí tvrdia, …

Imám Al-Sádiq (PMSN) povedal: „Ten, ktorý naklonil svoje srdce svetu, pripútal svoje srdce k trom veciam: nekonečným starostiam,   falošným očakávaniam a nedosiahnuteľnej nádeji.“ [ Al-Kafi , zv. 2 , str. 320 , č.17]

Dva prsty

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného ja hľadanie/snaha s Anjelom, Svetlom a intelektom k Allahovi a odmietnutie Satana, temnoty a …