Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180} V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nariadil veriacim, aby napísali poslednú vôľu, keď budú cítiť, …

Advertisements

"Pracujte so všetkým, s čím môžete, toto je boj proti Iblisovi. Chce vziať čo najväčší počet do pekelného ohňa.  Ľudia sa budú pozerať po smrti na tento svet ako na hodinu, počas ktorej si sotva stihli čokoľvek z toho uvedomiť .  On (Iblis) chce naplniť svoj sľub a zviesť stvorenie zo správnej cesty. -Imam Ahmad al-Hassan al-Yamani …