Prorok Mohamed svoj testament napísal na smrteľnej posteli

Ali (mier s ním) povedal: „Keď ste vy všetci odišli, Svätý Prorok (mier s ním) mi povedal všetko to, a tiež mi povedal, čo chce napísať. Chcel, aby ľudia boli toho svedkami. V tom čase ho archanjel Gabriel informoval, že Allah Azz Wa Džall vie o tom, k akej opozícii a rozdeleniu dôjde v rámci ummyh. Potom žiadal papier a poprosil ma, aby som napísal to, čo chcel, aby bolo napísané, a aby svedkami toho boli traja ľudia - Salman, Abu Dhar a Miqdad. Nadiktoval mená Imámov, ktorí sú vedením, a ktorých Allah nariadil poslúchať až do Dňa zmŕtvychvstania...“

Advertisements

Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

posledná vôľa proroka mohameda umar omar ali

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180}. V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180} V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nariadil veriacim, aby napísali poslednú vôľu, keď budú cítiť, …