Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

Zatiaľ čo bolo povinnosťou učencov, aby radili moslimom, a aby im boli k službám, učenci vymysleli koncept taqlídu, ktorý moslimom ukladá povinnosť, aby ich napodobňovali a nasledovali pri každom ich kroku. Zatiaľ čo je absolútne správne imitovať neomylného - môžeme to nazývať taqlíd neomylného - učenci si zobrali toto privilégium od Ahlul Bayt (mier s nimi) a neoprávnene to …

Advertisements