Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokánie VS Zotrvávanie v hriechu

Posol Allahov (mier s ním) povedal: “Pisár na pravej strane je dôveryhodnejší ako pisár naľavo. Keď človek urobí dobrý skutok, tak ho hneď zaznamená. Keď človek urobí zlý skutok, tak povie pisárovi naľavo: Nehýb s rukou po dobu 6 hodín. Ak človek bude hľadať u Allaha odpustenie, tak ho nezapíše. Inak to bude zaznamenané ako …

Advertisements

O pokání

530 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh udelil tým, ktorí činia pokánie, tri veci, z ktorých každá dokáže zachrániť všetko, čo žije na Nebesiach a na Zemi, ak je im daná vec udelená: 1) Všemohúci Boh povedal: {A Boh veru miluje tých, ktorí činia pokánie, a miluje tých, ktorí sa očisťujú} {Súra Baqara (Krava) 2:222}; preto Boh nepotrestá …

O pokání

527 - V Al-Mahasin je vyrozprávané, že ohľadom Božieho výroku: {Pán váš najlepšie vie, čo v dušiach vašich je a ak ste zbožní, On veru ku kajúcníkom je odpúšťajúci} {17:25}, Imám Sádiq (pmsn) povedal: „To sú tí, ktorí veľa uctievajú a často ľutujú.“ 528 – Amír al-Muminín (pmsn) povedal: „Vždy, keď jeden vykoná pokánie a Všemohúci Boh jeho pokánie príjme, Boh …

O tom, ako Boh postupne človeka opúšťa a o nevďačnosti Bohu

1938 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď chce Boh pre niekoho zle, keď dotyčný spácha hriech, Boh mu dá niečo, čo spôsobí, že zabudne na pokánie a ostane v tom stave. Toto je výrok Boha: {Tých, ktorí znamenia Naše za lživé prehlasujú, tých prilákame postupne do záhuby bez toho, aby o tom mali tušenie} {7:182}‘“  1939 – Imám Sádiq …

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: Nie je to tak, žeby Allah, ktorému patrí Moc a Vznešenosť, otvoril pre človeka dvere vďačnosti a zavrel pred ním dvere hojnosti, alebo žeby otvoril dvere modlitby a zavrel pred ním dvere prijatia, alebo žeby otvoril dvere pokánia a zavrel pred ním dvere odpustenia.“ Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 921, k. …