Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Podriadenie VS Pochybnosti

Islám znamená podriadenie sa a je to totálne podriadenie sa človeka Bohu. Slovo moslim znamená ten, ktorý sa podriaďuje Bohu. Imám Ali (mier s ním): “Islám je podriadenie sa a podriadenie sa je istota, a istota je potvrdenie pravdy, a potvrdenie pravdy je uznanie, a uznanie je vykonávanie toho, čo je povinné, a vykonávanie toho, …

Advertisements

Sayyed Ahmed Al Hassán (pmsn) a jeho Dua na odstránenie pochybností

Transliterácia: Bismillah al-Rahman al-Raheem Allahumma ib'ed 'anny koll shakk wa rayb wa ohrosni bi 'aynaka alaty la tnam Innaka alHaris, ya Allah Preklad: V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Ó, Allah, oddiaľ odo mňa každú pochybnosť a podozrenie a chráň ma/stráž ma Tvojimi očami, ktoré nespia. Vskutku Ty si Strážca/Ochránca, Ó, Allah"

O spokojnosti

138 – Imám Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Hassán Mudžtaba (pmsn) stretol Abdulláha ibn Džá’fara a povedal mu: „Ó, Abdulláh! Ako môže byť jeden veriacim, ak nie je spokojný s tým, čo preň Boh predurčil, a považuje svoju pozíciu za nízku, aj keď ju preň predurčil Boh. Garantujem, že modlitby tých, ktorí myslia iba na spokojnosť Boha, budú …