Ahmed Al Hassán, Paltalk, 5.11.2017

Preklad slov Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktoré vyslovil dňa 5.11.2017 v paltalkovej miestnosti Čiernych Zástav Východu.

Advertisements

Osloboď svoju myseľ

Na Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal: „Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch? Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“ …

Rozhovor, ktorý bol zaznamenaný na chate paltalkovej miestnosti Čiernych Zástav Východu

Hosť, ktorý miestnosť navštívil: „Som šia.“ Imám (pmsn) odpovedal: „Si mutašayia (tí, ktorí lživo tvrdia, že sú šíti), a nie šia.“ Hosť: „Som šíta, synom šíta.“ Imám (pmsn): „Nie, syn môj. Si mutašayia, synom mutašayia. Šia je vysoká hodnosť, ktorú dosahujú iba tí, ktorí majú obrovské šťastie.“ Hosť potom obvinil Imáma (pmsn), že klame, a to …

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

"V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého. Ó, Allah, Ó, Veľký, Ó, Štedrý Ó, Allah Moji milovaní veriaci V predvečer Nového roka vás očakávajú ohromné dobré správy od Allaha Vznešeného, inshallah Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov Preto dúfam, že tieto správy rozšírite, aby sa mohli dostať do všetkých krajín Allahu Akbar (Allah …

13.12.2016

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: "Pokrytec je ten, ktorý počas dňa a noci rozširoval medzi ľudí dobré správy o Božom Poslovi (pmsn) a potom, keď sa tieto správy naplnili, hadís označíl za nepravý...  Pokrytec je ten, ktorý využíva náboženstvo a tradície na účely osobného prospechu, ktorý je okamžitý.  Keď sa tradície naplnia, utečie od …

Oznam

V utorok, 1. novembra, 2016 o 21:00 mekkánskeho času prednesie svoj prejav Druhý Mahdi, Abdulláh Aba Al Sádiq (pmsn). Je našim prianím, aby ste v Paltalkovej miestnosti vojsk Allaha, spoločníkov požehnaných Čiernych Zástav Východu, boli prítomní a spomínaný prejav si vypočuli ( The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya )

Paltalk, 07.10.16

Imám Al Hussajn, Ahmed Al Hassan (pmsn), povedal: “Adam (pmsn) povedal: 'Zem sa zmenila spolu s každým, kto je na nej. Tvár zeme je prašná a škaredá. Všetko, čo malo chuť a farbu je preč a veselých a milých tvárí je málo. Dĺžku svojho života vidím pochmúrne. Je v mojom živote nejaký komfort? Ako by …

Labaik Ya Hussein! (Paltalk – 09.08.16)

Dňa 7. augusta 2015 Abdulláh Hašem Aba Sádiq (pmsn), brána k Imámovi Husseinovi (pmsn), Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn), zverejnil na svojom profile nasledujúce informácie: "Ahmed Murad, jeden z 12 mužov, prijal výzvu na Mubahala (prekliatie), ktorú predložil Alaa Al-Fahd Al-Basrawi.  Ak vravia pravdu, a ak majú jedného z 12 medzi sebou, nech nám povedia, čo sa …