Osloboď svoju myseľ

20525999_777712089099066_4772782725946104213_nNa Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal:

„Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch?

Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“

***

Potom ten istý hosť povedal o Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (msn): „Ak je presadzovaný Imámom Mahdím, nech výjde von a Allah je ochránca.“

A tak mu Imám (msn) odpovedal, vraviac: „Mohamed (msnajr) bol presadzovaný Allahom, Najvyšším, tak prečo odišiel z Mekky do Medíny?

A Ali (msn) a všetci Imámovia (msn) boli presadzovaní, tak prečo boli zavraždení a boli nútene bez domova?

Čo je to za reč? Rešpektujte vaše mysle, ó, ľudia. Čo je to s vami? Ako to súdite?!“

***

Ďalší hosť potom povedal: „Ak je Imám prítomný, potom ako môžeme komunikovať na internete?“

Imám Ahmed Al Hassán (msn) povedal: „Všetka chvála patrí Allahovi (subhanAllah), čo sú to za mysle? Nech kliatba Allaha upadne na tých, ktorí spôsobili, že vaše mysle zatvrdli podobnými myšlienkami.“

***

Neskôr sa iný hosť Imáma (msn) opýtal: „Čo myslíš, koľko času ostáva do sayha (výkriku)? Urči presný čas, ak to dokážeš.“

Imám (msn) mu odpovedal: „Ktorú sayha (výkrik) máš na mysli? Ak máš na mysli výkrik, ktorý je materiálnym nebeským zvukom výkriku, nebudeš ho počuť, až kým sa svet neskončí.

Vyobrazili to pre vás tak, aby ste nepodporili Imáma Mahdího (msn).

Robia z vás hlupákov, nanešťastie.

Dávajte si pozor na vaše náboženstvo, nech vám Allah dá úspech.

Nedovoľte, aby vás ktokoľvek oklamal. Nie každý, kto nosí bielu a čiernu, a kto má dlhú bradu, je pravdovravný a veriaci.

Pri Allahovi, neprišli me kvôli inému, než vás zachrániť z tohto poníženia a potupy na základe príkazu Allaha, Všemohúceho.“

Osloboď svoju myseľ

Rozhovor, ktorý bol zaznamenaný na chate paltalkovej miestnosti Čiernych Zástav Východu

Hosť, ktorý miestnosť navštívil: „Som šia.“

Imám (pmsn) odpovedal: „Si mutašayia (tí, ktorí lživo tvrdia, že sú šíti), a nie šia.“

Hosť: „Som šíta, synom šíta.“

Imám (pmsn): „Nie, syn môj. Si mutašayia, synom mutašayia. Šia je vysoká hodnosť, ktorú dosahujú iba tí, ktorí majú obrovské šťastie.“

Hosť potom obvinil Imáma (pmsn), že klame, a to bez toho, aby predložil akýkoľvek dôkaz.

Imám (pmsn): „Vidíš, syn môj, ako si si dokázal, že nie si šia? Šíti neobvinia nikoho z klamstva bez toho, aby predložili dôkaz. Tak aký je tvoj dôkaz o tom, že klameme?“

Hosť začal tvrdiť, že stretol Mahdího (pmsn).

Imám (pmsn) povedal: „Ako si vedel, že je to Mohammed, syn Al Hassána (pmsn)?“

Hosť pred tým tvrdil, že Mahdi (pmsn) sa ešte neobjavil.

Imám (pmsn) povedal: „Ako vieš, že sa ešte neobjavil? Máme dôkazy pochádzajúce od Mohammeda a rodiny Mohammeda (pmsn). Tak ake dôkazy máš ty?“

Imám (pmsn): „Ignorancia sa stala pliagou, proti ktorej je potrebné bojovať (musí byť vyliečená) čo najskôr.“

Imám (pmsn): „Kto je tvoj Mahdi, ktorého si stretol? Vyhlás jeho meno. Otázka… ktorého posla chceš, aby sme nasledovali? Posla, ktorý to pre teba vykreslil… Abdulwahab a Ibn Taymia? Nech na nich padne kliatba Allaha. Skôr Lanahum Allah (nech na nich Allah zošle kliatbu), než že ignorancia je chorobou.“

Rozhovor, ktorý bol zaznamenaný na chate paltalkovej miestnosti Čiernych Zástav Východu

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

“V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého.
Ó, Allah, Ó, Veľký, Ó, Štedrý
Ó, Allah
Moji milovaní veriaci
V predvečer Nového roka vás očakávajú ohromné dobré správy od Allaha Vznešeného, inshallah
Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov
Preto dúfam, že tieto správy rozšírite, aby sa mohli dostať do všetkých krajín
Allahu Akbar (Allah je Väčší) a Alhamdulillah (všetka chvála patrí Allahovi)
Teraz je rad na vás inshallah, nech vám Allah dá úspech

Práca nekončí až do momentu, kedy na tomto svete vydýchneme poslednýkrát
Buď víťazstvo alebo víťazstvo
Niet inej možnosti než je víťazstvo

Každý, kto hľadá pohodlie, v tejto Da’wa (v tomto volaní) to nenájde
Tu pohodlie nehľadajte
Niet pre to s nami miesta
S nami je vyčerpanosť, pot a krv
Ale ja, Ahmed Al Hassan, vám sľubujem Raj

Buďte závislí/spoliehajte sa na Allaha, Najvyššieho, Veľkého
Pretože On, Allah, vás chráni a presadzuje vás”

Paltalk —> Chat Rooms —> Middle East —> Islam
—> The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya

15078517_10209859414149421_3718558619608063714_n

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

13.12.2016

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

“Pokrytec je ten, ktorý počas dňa a noci rozširoval medzi ľudí dobré správy o Božom Poslovi (pmsn) a potom, keď sa tieto správy naplnili, hadís označíl za nepravý…  Pokrytec je ten, ktorý využíva náboženstvo a tradície na účely osobného prospechu, ktorý je okamžitý.  Keď sa tradície naplnia, utečie od nich, označí ich za slabé, uťahuje si z nich.  Pri vašom Pánovi, je ten, ktorý takto koná, moslim alebo pokrytec?  Čo je to s vami, ako to súdite?”

13.12.2016

Oznam

Oznam: V utorok, 1. novembra, 2016 o 21:00 mekkánskeho času prednesie svoj prejav Druhý Mahdi, Abdulláh Aba Al Sádiq (pmsn). Je našim prianím, aby ste v Paltalkovej miestnosti vojsk Allaha, spoločníkov požehnaných Čiernych Zástav Východu, boli prítomní a spomínaný prejav si vypočuli ( The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya )

V utorok, 1. novembra, 2016 o 21:00 mekkánskeho času prednesie svoj prejav Druhý Mahdi, Abdulláh Aba Al Sádiq (pmsn).

Je našim prianím, aby ste v Paltalkovej miestnosti vojsk Allaha, spoločníkov požehnaných Čiernych Zástav Východu, boli prítomní a spomínaný prejav si vypočuli ( The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya )

Oznam

Paltalk, 07.10.16

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: “Každému, kto sa vás opýta na váš rod, povedzte mu, ‘Som z Mahdího Rodiny (pmsn).  Ó, Rodina Mahdího (pmsn), máte ten najúctyhodnejší rod na povrchu zemskom, pretože ste kmeňom Mahdího (pmsn) rodiny a ste bratia a sestry a bratranci a sesternice a toto je váš kmeň.  Mier Boha so skutočnými veriacimi.  Mier, milosť a požehnania Allaha s vami.”

Imám Al Hussajn, Ahmed Al Hassan (pmsn), povedal:

“Adam (pmsn) povedal: ‘Zem sa zmenila spolu s každým, kto je na nej. Tvár zeme je prašná a škaredá. Všetko, čo malo chuť a farbu je preč a veselých a milých tvárí je málo. Dĺžku svojho života vidím pochmúrne. Je v mojom živote nejaký komfort? Ako by som nemal plakať a plakať, keď Ábel je v hrobe! Kain zabil svojho brata, Ábela! Toľké nešťastie! Dobro sa stratilo…’

A tak mu Iblís, nech ho Allah preklína, povedal: ‘Oddiaľ sa od krajín a ich obyvateľov. A či pre teba bolo obydlie večnosti príliš úzke? Ty a tvoja žena ste ta boli usadení a boli ste v pohodlí pred (bremenom) tohto sveta.'”

Aba Sádiq (pmsn) povedal:

“Mier so všetkými navrátilcami tejto éry. Ste naším šťastím. Otec (pmsn) mi povedal, že niet veriaceho, ktorý žil počas Hudžah jeho čias, a ktorý by sa dnes nebol vrátil na zem. Žijeme v ére, ktorá sa nikdy viac nezopakuje a súčasťou tejto záležitosti sa stane iba niekto s obrovským šťastím.”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

“Ali (pmsn), ktorý drží nebesá a zem svojou päsťou, povedal: ‘Človek je iba prostredníctvom svojho náboženstva a tak nezanechávajte bohabojnosť, zatiaľ čo ste závislí na rodokmeni, pretože Islám pozdvihol Salmána Farsího a ponížil Abú Lahaba.’

Moje veriace deti, nech vám dá Allah bezpečie. Urobte zo svojich mien rod, na ktorý budú vaši vnuci hrdí a zanechajte rodokmeň a tituly a klany. Váš rod je dnes nazvaný Rodina Mahdího (pmsn).”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

“Každému, kto sa vás opýta na váš rod, povedzte mu, ‘Som z Mahdího Rodiny (pmsn). Ó, Rodina Mahdího (pmsn), máte ten najúctyhodnejší rod na povrchu zemskom, pretože ste kmeňom Mahdího (pmsn) rodiny a ste bratia a sestry a bratranci a sesternice a toto je váš kmeň. Mier Boha so skutočnými veriacimi. Mier, milosť a požehnania Allaha s vami.”

Paltalk, 07.10.16