Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Odpustenie VS Pomsta

Priateľ Allaha sa nepomstí a ten, kto sa pomstí, nikdy nemôže byť priateľom Allaha. Predtým, ako začneme, chcel by som sa opýtať: Je medzi čítajúcimi niekto, komu bolo ublížené tým, ako konali iní? Nie je to otázka, ktorou by som vás chcel dobehnúť. Ak je odpoveď áno, tak sa vás opýtam ďalšiu otázku: Odpustili ste …

Advertisements

Imám Ahmed Alhasán (pmsn) povedal v Piatkovej Kázni Odpustenia: Allah chce, aby si Ho swt. počul, zanechal volanie Satana. Nebuď oklamaný jeho výrokom, Kto si ty? Kto si ty, aby si patril medzi blízkych? Nenechaj sa oklamať, keď ti vraví, Kto si ty, aby si vystúpil na vyššie úrovne? A ak sa naň musíš otočiť, povedz mu, …

Kázeň Odpustenia

Tí, ktorí ignorujú pravdu, vravia, že trestuhodné skutky a hriechy sú Allahom odpustené, ale ich následky pretrvávajú. A tí ľudia uvádzajú príklad, v ktorom je osobnosť ako kus dreva a trestuhodné skutky ako klince, ktoré boli do dreva nabité, a vravia, že ak by boli klince vytiahnuté, ich následky pretrvajú. A tak sa domnievajú, že …

„Existujú tri tipy priestupkov: ten, ktorý Alla, Povznesený, odpustí, ten, ktorý neodpustí, a ten, ktorý neignoruje. A preto priestupok, ktorý neodpustí, je neviera v Allaha, Všemohúceho, Skvostného. Priestupok, ktorý Allah odpustí, je ten, ktorý osoba spácha proti sebe medzi ním a Allahom, ktorému patrí Moc a Suverenita. Ale priestupok, ktorý neignoruje, je ten, ktorý je spáchaný protí právam ľudí.“ Vysvetlenie: …

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: Nie je to tak, žeby Allah, ktorému patrí Moc a Vznešenosť, otvoril pre človeka dvere vďačnosti a zavrel pred ním dvere hojnosti, alebo žeby otvoril dvere modlitby a zavrel pred ním dvere prijatia, alebo žeby otvoril dvere pokánia a zavrel pred ním dvere odpustenia.“ Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 921, k. …