Osloboď svoju myseľ

Na Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal: „Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch? Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“ …

Advertisements

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dôstojnosť VS Podlosť

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) stvoril človeka, aby bol vznešený a ušľachtilý dušou. Hľadanie svetských cieľov, zatiaľ čo znižujem samého seba, je podlé a ohavné. Človek, ktorý si cení samého seba a má k sebe úctu, a je velebiaci v duši, neuskutoční podlé skutky, ktoré môžu viesť k poníženiu a neúcte. Takýto človek si neukladá nízke …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokora VS Arogancia

{Niet pochýb o tom, že Boh vie, čo skrývajú a čo prejavujú. On nemá rád povyšujúcich sa.} {Korán 16:23} Arogantní ľudia hovoria, že veria v pokoru, ale ich život hovorí, že veria v aroganciu. Pokora hovorí pravdu. Pokorní ľudia posilňujú. Arogantní ľudia využívajú. Ak zasadíš pokoru, budeš žať silu. Ak zasadíš pýchu, budeš žať zničenie. …

Osloboď svoju myseľ…

Osloboď svoju myseľ... a zväčši svoju nádobu... pretože máš limitované myslenie a úzky pohľad na vec. Allahov Hudža má sedem morí poznania. Čím viac oslobodíš svoju myseľ a zväčšíš svoju nádobu, tým viac dostaneš. Vskutku tvoja nádoba je malá, neobsahuje vodu morí. A ak by bola morská voda vliata do tvojej nádoby, vyšla by nazmar. Tvoj Imám Ali (pmsn) …

Imam Ahmed Alhasan احمد الحسن (pmsn) povedal: „Ó, milovaní spomedzi veriacich mužov a veriacich žien, vedzte, že prvým stvorením je Myseľ a je zo Sveta Duchovného, a je to úplný svet, bytosti v ňom sú navzájom prepletené, a niet medzi nimi kontradikcie. Jeho ľudia majú hodnosti, najvyššia z tých hodností je dotýkanie sa Sveta Božieho SWT. A táto hodnosť patrí obzvlášť Muhammadovi a Alímu (pmsn)" …

Dhammapada I. Yamakavagga – Páry Ten, ktorý má upriamenú myseľ na príjemné objekty, ktorý je neriadený vo svojich zmysloch, nestriedmy v jedle, lenivý a s nedostatkom energie, ten bude istotne prekonaný Marou, ako búrkové vetry vykorenia slabý strom. Ten, ktorý má upriamenú myseľ na nečistoty (tela), ktorý dobre ovláda svoje zmysly, je plný viery a …

Vlastné ja

Vskutku, je to základňa sužovania a domov choroby, a preto ak by (vlastné ja) neobsahovalo náležité medzery pre to, čo obsahuje tento svet z túžob/žiadostivosti, a ak by neobsahovalo chorobu všetkých chorôb, ktorou je (Ego), Satan by nemal cestu k ľudskej bytosti (ktorou ho/ju môže zviesť), a preto skrze jeho zdravie je Adamov syn stály a skrze jeho chorobu je chorý, a skrze …