Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

posledná vôľa proroka mohameda umar omar ali

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180}. V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

Advertisements

– Qaim rodiny Mohameda je tu! –

Zákon o poznaní Zástupcu Boha (Hudžah) Allah, Všemocný, Múdry, vždy ustanoví Kalifa na Jeho zemi. Ustanoví Miestodržiteľa, ktorý vedie ľudí k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Z Jeho nekonečnej milosti nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal univerzálny zákon, aby sme v každej dobe dokázali identifikovať Jeho správcu na Zemi. Boh, Všemocný a Múdry, informoval ľudstvo o troch podmienkach, ktoré musí božou …

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Teraz sa pozrime na stav menšiny ľudí alebo na malý počet ľudí podľa Koránu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí... {Satan povedal: „Vidíš toho, ktorého si poctil viac než mňa! Ak by si mi doprial odklad až do Dňa zmŕtvychvstania, vykynožím jeho potomstvo s výnimkou malého počtu“. {Korán 17:62} {A nebyť Božieho dobrodenia vám daného a …

Príbehy prorokov z Koránu

Pripomeňme si príbeh Noeho (mier s ním), s ktorým po 950 rokoch jeho volania zostalo iba 9 ľudí... Uvedomme si, akým nádherným testom je oddialenie naplnenia proroctiev v súvislosti s bezpodmienečnou dôverou v Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Salama bin Mohmed vyrozprával od Ahmada bin Ali bin Dawúd al-Qummiho od Mohameda bin Al Hassán as-Saffara od Ahmeda bin Mohamed …

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Pokrivenie Vznešeného Koránu (Teľa, zv. 2)

Existuje mnoho vyrozprávaní od AhlulBayt (pmsn), ktoré indikujú pokrivenie Koránu a existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od spoločníkov Proroka (pmsnajr), ktoré sa k nám dostali prostredníctvom sunnitov a nachádzajú sa v sunnitských knihách, a ktoré indikujú, že k pokriveniu Koránu naozaj došlo.[1] Pokrivením Koránu sa mieni, že Korán, ktorý máme dnes v rukách, je neúplný, a …

Teľa, zv. 2 (úryvok)

Existuje mnoho vyrozprávaní od AhlulBayt (pmsn), ktoré indikujú pokrivenie Koránu a existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od spoločníkov Proroka (pmsnajr), ktoré sa k nám dostali prostredníctvom sunnitov a nachádzajú sa v sunnitských knihách, a ktoré indikujú, že k pokriveniu Koránu došlo (viď referencie). Pokrivením Koránu sa mieni, že Korán, ktorý máme dnes v rukách, je neúplný, …