Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Neoprávnené odvodzovanie islamského práva Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede. Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez …

Advertisements

Refutácia taqlidu omylného

Hadísy, ktoré nám kážu nasledovať učenca, sa môže zmieňovať o omylných učencoch iba obmedzeným spôsobom, pretože absolútnym spôsobom sa to týka iba Ahlul Bayt (mier s nimi), ktorí jediní sú pravými učencami božími, ako vysvetľujú nasledovné vyrozprávania: Ali ibn Ibrahim, od Mohameda ibn Isu, od Yunusa, od Džamíla, od Abu Abdillaha (mier s ním): Ja …

Nová etapa

“Ak boli dôvody trestu naplnené a posol bol zapretý a ľud sa mu posmieval, obzvlášť zlí učenci/kňazi a ich slepí imitátori. Začne nová etapa, a to je začiatok trestu. Je to ako začiatok nedbalej búrky, ktorá začne príjemným vánkom, ktorým budú ignoranti utíšení a budú si myslieť, že pretrvá. Ale za pár chvíľ nastane prudký …