Ste pripravení?

Ľudstvo sa musí pripraviť na skryté poznanie a tajomstvá, ktoré sú a budú zjavené cez prvého Mahdího, Ahmeda Al Hassána (mier s ním), pretože akokoľvek sa ľudia snažia dešifrovať vyrozprávania rodiny Mohamedovej (mier s nimi), ktoré sa týkajú spoločníka záležitosti (mier s ním) a jeho povstania - nebudú úspešní. Mysteriózne a skryté skutočnosti budú zjavené Spoločníkom Záležitosti (mier s …

Advertisements

Osloboď svoju myseľ

Na Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal: „Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch? Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“ …

Neznámi ľudia Islamu

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý: „Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ - Sahíh Muslim, 1/130. Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a …

Teľa – zväzok 2

Úvod V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Všetka chvála patrí Pánovi svetov, ktorý povedal, {A nie je možné porovnávať živých a mŕtvych. Boh dáva počuť, komu chce, ale ty nedokážeš, aby počuli tí, ktorí sú v hroboch, veď ty si iba varovateľom. A poslali sme ťa s pravdou a ako hlásateľa zvesti radostnej i ako …

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda, Imámov a Mahdíov Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo …

Úspešné Manželstvo

(Napísala sestra Laila Ali)  Vedz, že ak by si hľadal po celej zemi, nikdy nenájdeš nič lepšie, než je táto dawa. Bolo nám povedané, že keď Qaim (požehnania a mier s ním) začne zverejňovať svoje poznanie, zatrasie to celým svetom.  Presne to sa stáva stále viac evidentnýmv súvislosti s novou odpoveďou o Vzájomných Právach a Povinnostiach …

Kniha Monoteizmu 1.13

Neprimeranosť/nadmernosť v hraniciach Monoteizmu (Wahabbi) Vezmime si príklad z doktríny Wahhabi alebo tých, ktorí sa pomenovali Saláfi.  Tí považujú Posla Muhammada (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) iba za sprostredkovateľa Slov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. Čo sa týka duše Muhammada (pmsnajr) a jeho rality/pravdy; (veria, že jeho duša a jeho pravda/realita) neubližujú, a ani nie sú na úžitok počas jeho života na tomto …