Osloboď svoju myseľ

20525999_777712089099066_4772782725946104213_nNa Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal:

„Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch?

Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“

***

Potom ten istý hosť povedal o Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (msn): „Ak je presadzovaný Imámom Mahdím, nech výjde von a Allah je ochránca.“

A tak mu Imám (msn) odpovedal, vraviac: „Mohamed (msnajr) bol presadzovaný Allahom, Najvyšším, tak prečo odišiel z Mekky do Medíny?

A Ali (msn) a všetci Imámovia (msn) boli presadzovaní, tak prečo boli zavraždení a boli nútene bez domova?

Čo je to za reč? Rešpektujte vaše mysle, ó, ľudia. Čo je to s vami? Ako to súdite?!“

***

Ďalší hosť potom povedal: „Ak je Imám prítomný, potom ako môžeme komunikovať na internete?“

Imám Ahmed Al Hassán (msn) povedal: „Všetka chvála patrí Allahovi (subhanAllah), čo sú to za mysle? Nech kliatba Allaha upadne na tých, ktorí spôsobili, že vaše mysle zatvrdli podobnými myšlienkami.“

***

Neskôr sa iný hosť Imáma (msn) opýtal: „Čo myslíš, koľko času ostáva do sayha (výkriku)? Urči presný čas, ak to dokážeš.“

Imám (msn) mu odpovedal: „Ktorú sayha (výkrik) máš na mysli? Ak máš na mysli výkrik, ktorý je materiálnym nebeským zvukom výkriku, nebudeš ho počuť, až kým sa svet neskončí.

Vyobrazili to pre vás tak, aby ste nepodporili Imáma Mahdího (msn).

Robia z vás hlupákov, nanešťastie.

Dávajte si pozor na vaše náboženstvo, nech vám Allah dá úspech.

Nedovoľte, aby vás ktokoľvek oklamal. Nie každý, kto nosí bielu a čiernu, a kto má dlhú bradu, je pravdovravný a veriaci.

Pri Allahovi, neprišli me kvôli inému, než vás zachrániť z tohto poníženia a potupy na základe príkazu Allaha, Všemohúceho.“

Osloboď svoju myseľ

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý:

„Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ – Sahíh Muslim, 1/130.

Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a neobvyklých otázok.

Slovo „neznámy/zváštny“ značí, že niečo nie je bežné alebo dobre známe a prijímané medzi masami. Skôr je to tak, že sa nad tým ľudia mračia, vysmievajú sa tomu, stavajú to na vedľajšiu koľaj a bojujú proti tomu.

Pri čítaní tohto hadísu sa ponúka otázka: Vo svete, kde je islam druhým najrozšírenejším náboženstvom, ktoré je praktizované viac ako 1,6 miliardami moslimov po celom svete, ako môže byť čudný, neznámy a neprijímaný?

Ešte zaujímavejšie je, že existuje pozitívny vedľajší význam pre tých, ktorí nasledujú tento čudný neznámy islam a prorok (mier s ním) týchto neznámych ľudí dokonca požehnal a dal im dobré správy.

Je možné usúdiť, že tento islam, ktorý sa stal čudným, nie je islamom, ktorý sa praktizuje, a ktorý by bol dnes známy po celom svete. Skôr je to islam, ktorého nasledovníci predstavujú malý počet ľudí, čudákov, ktorí nie sú akceptovaní masami. Ľudia sa na nich mračia, odmietajú ich, vysmievajú sa im a možno žijú niekde bokom zo strachu, že budú prenasledovaní, a že proti nim budú masy bojovať.

Ale kto sú títo ľudia, tento malý počet požehnaných neznámych ľudí, ktorí žijú v strachu z prenasledovania masami?

Hlavný prúd všade rozšíreného chápania islamu dnešnej doby je určite odcudzujúcim pre mnohých z nás.

Viacerí z nás nenachádzajú svoj hlas v islame, ktorý je monopolizovaný niekoľkými takzvanými náboženskými učencami, ktorí učia ľudí, že moslim je definovaný tým, akú dlhú má bradu a dĺžkou jeho modlitby, a nie čistotou jeho srdca, a nie tým, ako sa stará o ľudí okolo seba.

Islam, ktorého lídri kričia tak nahlas, keď ide o aplikáciu šaríe a hududu. Avšak sú ticho, keď ide o aplikáciu princípov šaríe: spravodlivosti, rovnosti, milosrdenstva a slobody. Náboženskí vodcovia takzvaných moslimských národov, ktorí sa boja biča tyranského vládcu viac ako hnevu Allaha za útlak Jeho detí na zemi.

Nemajú žiadne výčitky svedomia, keď svoje ruky vkladajú do rúk tyranských vlád, ktoré svojich ľudí utláčajú a dávajú si záležať, aby ľudia nikdy nepocítili chuť slobody a dôstojnosti.

Islam, ktorý je dnes zvečnený, je taký, že ochraňuje silných, a nie slabých. Islam, ktorý sa stará o výzor, a nie o vnútro.

Mnohí z tých zvedených a zavádzajúcich učencov by interpretovali hadís o neznámych ľuďoch, ktorý je očividne v kontexte Posledných dní, tak, že znamená, že oni sami a ich nasledovníci sú tými požehnanými čudákmi, pretože to oni sa oddali tradíciám a sunne, zatiaľ čo ostatní sú stratené duše, ktoré opustili islam, pretože oni sa neoddávajú ich učeniam.

Ale nasledovný hadís nám dáva odlišnú odpoveď:

Prorok Mohamed (mier s ním) raz povedal: “Raz príde čas, keď z islamu neostane nič iné len jeho meno a z Koránu neostane nič okrem jeho slov. Ich mešity budú nádherne zariadené, ale chudobné na poznanie. Ich učenci budú tí najhorší ľudia pod slnkom. Konflikt (fitna) bude pochádzať od nich a vráti sa k nim.” – Miškat Al Masabih, 1/91, hadís 276.

Všimli ste si, že prorok (mier s ním) povedal, že mešity sú chudobné na poznanie, ale nie prázdne a bez ľudí? Všimli ste si, že tí, ktorí stratili ich náboženstvo a zablúdili – najhorší ľudia – nie sú hriešnici, a ani opilci alebo tie, ktoré nenosia hidžáb (pokrývku hlavy), ani to, ani to, ako je to bežne hlásané hlavným prúdom náboženských učencov, keď hovoria o Časoch konca?

Sú to práve oni!

Je to väčšina úchylných učencov v Časoch konca, ktorí zviedli ľudí a prekrútili islam. A nielen islam, ale všetky božie náboženstvá.

Ak sa pozriete späť a uvažujete nad príbehmi prorokov a poslov, prídete k tomu istému záveru. Tí, ktorí bojovali proti prorokom a poslom a prekrútili božie posolstvo, skutočne neboli obyčajní ľudia alebo modlári, ale boli to veľkí pisári, duchovní a vodcovia, náboženské postavy toho času.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) v kázni Hadž hovorí:

„Spýtali ste sa Koránu na duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich postoj, ktorý sa nikdy nemení? Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?“

Ak nie ste k sebe féroví a nezodpoviete si túto otázku teraz, tak ju iste zodpoviete v Pekle touto odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán, 33:67}

A Ježiš (mier s ním) nám hovorí, ako je citovaný Imámom Ahmedom Al Hassánom (mier s ním) v knihe Teľa: „…A ja vám hovorím, čo Ježiš (mier s ním) povedal arogantným a neaktívnym židovským učencom: Beda vám! Zatvárate Kráľovstvo nebeské pred tvárami ľudí, a ani vy sami ste doň nevstúpili a nikomu nedovolíte, aby tam vstúpil…“

Takže ak požehnaní neznámi očividne nie sú učenci Posledných dní, tak potom kto? Je o nich nejaká iná zmienka alebo stopa po nich vo vyrozprávaniach proroka (mier s ním) alebo jeho svätého potomstva? Našťastie existuje niekoľko hadísov:

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam sa začal ako neznámy a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, ako sa kedysi začal. Tak dajte dobré správy neznámym.“ Nato som povedal: „Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro,“ a tak on (mier s ním) povedal: „Ten, kto volá od nás, znovu volanie obnoví, ako volal posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

islam cudzinci zvláštni mahdi spasiteľ vykupiteľ

Kto je ten zvolávač zo svätého potomstva proroka (mier s ním)?

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš povstalec (Imám Mahdi), bude volať ľudí k novej záležitosti, ako to robil posol Allahov (mier s ním). Islam sa začal ako niečo neznáme a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, tak dajte dobré správy neznámym/zvláštnym. “Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Povstalec (mier s ním) urobí to, čo urobil posol Allahov (mier s ním). Zrúca to, čo bolo pred ním z džáhilíje (doby nevedomosti) a obnovuje islam nanovo. – Ghaybat Al Nomani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo predtým.“ – Ghaybat AlTúsi, str. 307.

„Pokračujte k horkosti pravdy, pretože v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu. Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám nenechá jediného priateľa.“ Ahmed Al Hassán (vodca hnutia Čiernych Zástav)

Vidíte, prečo sa islam stane neznámym? Pretože je to nový islam, ktorý sa zrodil cez syna a posla proroka Mohameda a jeho svätého potomstva – Imáma Mahdího, ktorý bude pokračovať v pravom Mohamedovom islame. Je to islam, ktorý je neznámy, nový a revolučný, a ktorý prepuká novým poznaním, ktoré ľudstvo dosiaľ nepoznalo.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dokonca aj keby celé trvanie svetovej existencie bolo už vyčerpané a ostal by iba jeden deň pred Súdnym dňom, Allah ten deň predĺži na taký dlhý čas, aby zaopatril kráľovstvo osobou z môjho Ahlul Bayt, ktorá sa bude nazývať mojím menom. On naplní zem mierom a spravodlivosťou tak, ako bola dovtedy plná nespravodlivosti a tyranie.“ – Sahih Al Tirmidi, zv. 2, str. 86; zv. 9, str. 74-75; Sunan Abu Dawud, zv. 2, str. 7; Musnad Ahmad Ibn Hanbal, zv. 1, str. 84, 376; zv. 3, str. 63.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené dodnes cez všetkých prorokov (mier s nimi) je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov a pridá k tým dvom listom, ktoré už máme. Týmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27 listami stane kompletným.“

Tak kto sú tí požehnaní neznámi v tejto dobe? Kto iný ako tých niekoľko utláčaných, ktorí verili celým srdcom v sľub Allahov a vo všetkých prorokov a poslov, a ktorí sa zhromaždili okolo Imáma Mahdího (mier s ním), aby ho podporili v jeho povstaní proti najhorším tyranom, ktorých táto Zem kedy videla?

Tí, ktorí nikdy nepochybovali o príchode Imáma Mahdího (mier s ním), a žili preto v strachu z toho, že im bude ublížené za ich vieru, zatiaľ čo zvyšok pochyboval, zabudol a vysmieval sa.

Oni rozpoznali pravdu a podriadili sa jej s neochvejnou vierou, že niet moci ani sily okrem Allaha.

A dnes je povstalec Ale Mohamed medzi nami, Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním), ktorý svedčí za tých niekoľko ľudí a hovorí:

„Nie som sám, ale mám so sebou malú skupinu veriacich a mám tú česť, celú česť, jej slúžiť. Oni niesli pravdu vo svojich srdciach a kráčali k Allahovi, k svetlu a nebudú spokojní s ničím iným iba so svetlom, v ktorom niet temnoty.“ – kázeň Hadž, Ahmed Al Hassán (mier s ním)

Nech večný mier a požehnanie je na povstalcovi Ale Mohamed, Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi.

A nech Allah požehná neznámych…

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Teľa – zväzok 2

ahmed al hassan teľa 2 koniec sveta novy svetovy poriadok boh islam ježiš mohammed

Úvod

V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetka chvála patrí Pánovi svetov, ktorý povedal, {A nie je možné porovnávať živých a mŕtvych. Boh dáva počuť, komu chce, ale ty nedokážeš, aby počuli tí, ktorí sú v hroboch, veď ty si iba varovateľom. A poslali sme ťa s pravdou a ako hlásateľa zvesti radostnej i ako varovateľa; a niet národa jeidného, ku ktorému by nebol prišiel varovateľ. Ak ťa prehlasujú za klamára, teda už tí, čo boli pred nimi, prehlasovali poslov svojich za klamárov, aj keď prišli k nim s dôkazmi jasnými a Písmom i Knihou osvietenou}[1]

A nech Allah zošle Jeho požehnania na prorokov a poslov, a na ich konečného Proroka, ktorý bol vyslaný ako milosť pre svety, a na jeho požehnanú domácnosť, a na ich pečať, ktorá bude vyslaná ako prekliatie pre neveriacich.

Vo zväzku číslo 1 som uviedol, že toto bádanie/diskusia je letmý pohľad na príbehy prorokov a poslov, a minulé národy vo vzťahu k stavu moslimov dneška a budúcnosti, v ktorej sa očakáva príchod Imáma Al-Mahdího (požehnania a mier s ním). Je to tiež volanie k reformácii a k prehodnoteniu cesty obzvlášť pre tých, ktorí tvrdia, že sú predstaviteľmi Imáma Al-Mahdího. Je to volanie k príprave na víťazstvo Imáma Al-Mahdího (pmsn), aby sa človek vyhol tomu, že bude stáť proti nemu, či už s tyranmi ako napríklad Sufyáni, alebo so samaritánskym duchovenstvom/kňazmi/učencami zla. V tomto volaní je mojím úmyslom pridržiavať sa milosti. Všemohúci povedal: {Vďaka milosrdenstvu božiemu si bol k nim zhovievavý; ak by si bol hrubý a srdca tvrdého, boli by veru od teba opadli. Odpusť im teda a pros za nich o odpustenie a poraď sa s nimi v každej záležitosti. A keď dospeješ k rozhodnutiu, spoľahni sa na Boha, lebo Boh miluje tých, ktorí Naň sa spoliehajú}[2]

Dnešná realita moslimov je hanebná/potupná a situácia je trpká. Musí dôjsť k reformácii a veriaci musia túto reformáciu vziať na seba. Je prirodzené, že dôjde k obetám/stratám medzi tými, ktorí kráčajú na tejto vznešenej ceste, čo je ako kráčať po horúcom uhlí.

Vyrozprávané od Imáma Al-Báqira (pmsn), že povedal: “Jedného dňa, keď bol Allahov Posol (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) v spoločnosti svojich druhov, povedal: ‘Ó, Allah! Daj, aby som mojich bratov stretol dvakrát!’ A tak tí spomedzi jeho druhov, ktorí ho obklopovali, povedali: ‘Azda nie sme tvoji bratia, ó Posol Allaha?’ A tak povedal: ‘Nie. Vy ste moji spoločníci, zatiaľ čo moji bratia sú ľudia konca čias. Uverili, zatiaľ čo ma nevideli. Vskutku Allah ma informoval o ich menách a o menách ich otcov pred tým, než im On dal zrodiť sa zo slabín ich otcov a lôn ich matiek. Každý z nich je prísnejší/vytrvalejší vo svojom náboženstve než ostnatý astragalus spinosus – to znamená bodliak – počas temnej noci alebo ako ten, čo pevne zviera žeravý uhlík. Tí sú lampami v temnote. Allah ich zachráni z každej hroznej zachmúrenej secesie (fitna).’”[3]

Nie je jednoduché stáť tvárou v tvár tyranov a samaritánskych duchovných zla a zápasiť a bojovať s nimi, zatiaľ čo sú tvoje ruky prázdne a niet v nich ani len kameňa, s ktorým bi si sa mohol brániť bez akejkoľvek podpory a asistencie. A v ich rukách sú zbrane, tanky, rakety, masmediálna mašinéria a zvučné mená, ktoré minuli veľké množstvo peňazí, aby boli obklopení svätokruhom falošnej sviatosti. Tých, ktorí ich uctievajú bez Allaha, zahŕňajú peniazmi, zatiaľ čo ľudia jasajú a spievajú pre nich, a nazývajú ich vodcami a duchovnými/učencami.

Avšak pokiaľ ide o mňa a mojich veriacich bratov, našim príkladom je Mojžiš a Áron, keď bojovali s Faraónom a Hamánom, a Qarúnom, a Samaritánom, a Bal’ámom ibn Ba’úrá’ (nech ho Allah preklína), ktorý bol na prvý pohľad odetý do šiat asketického uctievajúceho duchovného.

A príkladom nám je Ježiš (pmsn), keď bojoval proti Cézarovi a Pilátovi, a armádam Rimanov, a zavádzajúcim duchovným/učencom detí Izraela. A prikladom nám je Mohammed (pmsnajr), keď zápasil proti tyranom Bani Ummayyah a Bani Al-Abbas, a proti samaritánskym zlým duchovným/učencom tohoto národa.

A pri Bohu, ak by nebolo toho, že Allah veriacim predurčil, že odsúdia zlo, a ak by som nebol poznal množstvo právd, ktoré moju pečeň naplnili hnisom, či už v súvislosti so skorumpovanými vládcami, alebo v súvislosti so skorumpovaným duchovenstvom/učencami zla – {A keby si ich bol náhodou zbadal, bol by si sa dal pred nimi na útek plný strachu z nich hrozného}[4] – nebol by som si vybral túto krvavú konfrontáciu s tisíckami ľudí, ktorí sú vyzbrojení všetkými možnými druhmi materiálov, armádnou výbavou a mediálnymi zbraňami. A v mojich rukách nie je nič, iba ak poviem {Pomôž mi, som prekonaný!}[5]

Ó, moji milovaní! Keď som dlho premýšľal nad posolstvom Princa veriacich (pmsn), našiel som, že vraví:

والله ما فاجئني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلاّ كقارب ورد ، وطالب وجد، وما عند الله خير للإبرار

“Pri Bohu, smrť nie je pre mňa šokujúcou, že by som ju bol nenávidel. Nie je ani prekvapením, ktorému by som sa chcel vyhnúť. Bol som ako loď, ktorá priplávala, a ako hľadajúci, ktorý našiel. A vskutku to, čo je pri Bohu, je dobrota pre dobrých.”

A zistil som, že pre inteligentných, múdrych a poslušných voči Allahovi je smrť milšia/príjemnejšia než život. A to, čo je pri Bohu, je pre spravodlivých lepšie. Nech Allah dá, aby som ja, biedny opovrhnutiahodný služobník, patril medzi tých, ktorí sa váľajú v prachu, po ktorom kráčali a medzi tých, ktorí sa vydali po správnej ceste, po ktorej sa vydali oni.

A keď som dlho premýšľal nad stavom prorokov, miestodržiteľov a úprimných služobníkov Allaha, o ktorých sa píše v Koráne a v ich biografiách, zistil som, že to boli spoločníci bdelosti a ostrých lakťov, ktorí odmietali poslušnosť voči tyranom a odmietali podriadenosť voči nim. Vlastne som zistil, že boli zabití, rezaní a ukrižovaní so slávou a dôstojnosťou bez jediného momentu podriadenosti alebo zaliečania sa utláčateľovi alebo bez toho, aby sa naň boli spoliehali.

A Abraháma (pmsn) som našiel, ako nesie sekeru a láme idoly bez toho, aby mu záležalo na tom, čo mu urobia tyrani a učenci/duchovní zla, až kým napokon nebol hodený do ohňa.

A Jána Krstiteľa (pmsn) som našiel, ako kričí do tváre Herodesa: “Si obscénny/nehanebný!” Až kým mu napokon nenechal odťať hlavu.

A Al-Hussajna (pmsn) som našiel, ako kričí do tváre Jazída (nech ho Allah preklína): “Si neveriaci!” Až kým nakoniec nezabil jeho spoločníkov a syna jeho strýka, a jeho bratov, a jeho synov. Napriek tomu sa nepoddal ani nehľadal pomoc u utláčateľa, až kým nebol zabitý a jeho hlavu nevztýčili na kópii, a jeho ženy nevzali do zajatia. A tak mu Allah dal víťazstvo, keď podporil náboženstvo Allaha na Zemi.

A Mojžiša, syna Džáfara (pmsn), som našiel, ako kričí do tváre tyranov Bani Al-Abbas, zavádzajúceho Al-Mahdího, Al-Hádiho, Al-Rašída: “Ty si neveriaci!” Preto ho premiestňovali z väzenia do väzenia, z jedného súdneho procesu na druhý, no napriek tomu sa nepodrobil ani sa nevzdal, až kým ho Al-Rašíd (nech ho Allah preklína) vo väzení neotrávil.

A Mojžiša, syna Imrána (pmsn), som našiel, ako bojuje proti Faraónovi (nech ho Allah preklína) a jeho vojskám, ktorí boli v tom čase vyzbrojení najmodernejšími zbraňami, a on so sebou nemal nič iné než palicu, z ktorej Allah učinil znamenie spomedzi Jeho znamení.

A našiel som vážne zranenia Princa veriacich (pmsn) po bitke pri Uhud. No jeho istota (jaqín) a sila v náboženstve Allaha iba vzrástli, čo jeho telu dodalo silu, ktorou udrel na statočných Qurayšovcov.

A našiel som Bohu najdrahšieho, Mohammeda (pmsnajr), po tom, čo utrpel vážne zranenia a polámané zuby v bitke pri Uhud. Vrátil sa a pokračoval v boji proti polyteistom spolu s niektorými spomedzi jeho spoločníkov. Väčšina z nich boli zranení, podopierajúc sa s ich mečami a šípmi. A tak sa Allah zľutoval nad ich stavom a do sŕdc polyteistov vložil strach. Preto sa obrátili chrbtom, utekajúc po tom, čo sa rozhodli odstrániť Proroka a jeho spoločníkov, preto mu (pmsnajr) Allah dal víťazstvo bez boja.

Potom som nazrel na náš súčasný stav a našiel som dominujúcich tyranov tohto národa. Nedovolili, aby z náboženstva zostalo čokoľvek iné než jeho meno a z Koránu nič než jeho písmo, ktoré dokonca ani len neponechali v jeho pôvodnom stave. Lepšie povedané, vrhli sa naň, urazili ho a učinili ho nečistým, hľadajúc blízkosť k prekliatemu Satanovi, zatiaľ čo nasledovali príkazy mágov a šamanov (nech ich Allah preklína a zahanbí). A moslimovia a ich učenci/duchovní sú ticho, akoby na ich hlavách sedel vták, akoby s Koránom nemali nič spoločné!

Beda vám, ó, mlčiaci! Toto je kniha, ktorej sa nedotkne nik okrem purifikovaných! Toto je jedna z thaqlín (dvoch závažných vecí), tak ako ste nasledovali Allahovho Posla (pmsnajr) v súvislosti s ňou? Ako môžete ostať zamĺknutí ohľadom tých, ktorí ju robia nečistou s ich skazenou krvou? Zo strachu pred smrťou alebo zo strachu pred tým byť zabitý? Preto vám nebude dané potešenie, iba ak málo.

Alebo sa hlásite k pretvárke (taqqiya)? Zatiaľ čo Ján, syn Zachariáša (pmsn), bol zabitý a jeho hlava odrezaná kvôli záležitosti, ktorá bola oveľa menej závažnou, než je táto, a to kvôli tomu, že sa snažil zabrániť incestu.

Vy, ó, učenci islamu!! Ó, vy, ktorí tvrdíte, že ste predstaviteľmi prorokov!! Čo zostáva po poškvrnení knihy Allaha a po jej učinení nečistou?! {A či si nevidel tých, ktorým bolo povedané: “Spusťte svoje ruky, dodržujte modlitbu a dávajte almužnu!” A keď im bolo predpísané bojovať, hľa, jedna skupina z nich, ktorá bojí sa ľudí tak, ako sa bojí Boha, alebo s ešte väčším strachom, zvolala: “Pane náš, prečo si nám predpísal boj? Nemohol by si nám ho ešte o malú chvíľu odložiť?” Riekni: “Užívanie na tomto svete je iba nepatrné, zatiaľ čo posmrtný život je ďaleko lepší pre toho, kto je bohabojný – a nebudete ochudobnení ani len o vlákno kôstky datľovej!” Nech kdekoľvek budete, smrť vás zastihne, aj keby ste boli vo vežiach opevnených. Ak sa stane týmto ľuďom niečo dobré, vravia: “To je od Boha”, avšak ak ich postihne niečo zlé, povedia: “To je od teba, ó, Prorok!” Riekni: “Všetko od Boha prichádza!” A čo je týmto ľuďom, že takmer nedokážu pochopiť, čo sa im vraví?}[6]

Ježiš (pmsn) povedal: “Ó, učenci/duchovní zla! Hlásite sa o odmenu, no strácate prácu. Pán práce sa o malú chvíľu bude dožadovať Jeho skutkov a vy onedlho vystúpite zo šíreho sveta, a vstúpite do temnoty hrobky a jej tesnosti.”[7]

Nositelia knihy ju opustili a tí, ktorí sa ju naučili naspamäť, predstierajú, že ju zabudli. Preto v ňu prestali veriť. No nakoniec budú oboznámení! Sú zaneprázdnení štúdiom logiky, gramatiky a ich vyučovaním viac, než so štúdiom knihy Allaha a jej učením! Sú zaneprázdnení s posväcovaním logiky viac než s posväcovaním knihy Allaha: {I riekol Posol: “Pane, ľud môj pokladá tento Korán za niečo, čomu sa vyhnúť je potrebné.”}[8]

Tak aká je vaša výhovorka pred Bohom v súvislosti s používaním taqqiyah, a teda zradením knihy Allaha? Ak by ste boli v Karbale, boli by ste súčasťou armády Umara, syna Sai’da (nech ho Allah preklína), a boli by ste zavraždili Al-Hussajna (pmsn), a boli by ste použili taqqiyah ako výhovorku. Alebo by ste minimálne stáli bokom a ustúpili pred bojom/zabíjaním a ospravedlnili by ste to touto nečistou výhovorkou. Áno, vrahovia Al-Hussajna (pmsn) tvrdili, že sú šítmi a volali na Al-Hussajna (pmsn), a tvrdili, že ho podporia. Avšak keď zistili, že jeho podpora ich bude stáť ich fyzické/materiálne životy, zavraždili ho a podporili synov prostitútok! Zradili syna Fátimy (pmsn) s ich nízkosťou a zlomyseľnosťou, a zbabelosťou, ktoré v sebe ukrývali. A podobne, ak zradíte knihu dnes, zajtra zradíte syna Al-Hussajna (pmsn), Imáma Al-Mahdího (pmsn).

V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím rá! Toto sú znamenia Písma; a pravdou je to, čo bolo ti Pánom tvojím zoslané, avšak väčšina ľudí tomu neverí.}[9] Neveria v pravdu, pretože je trpká. Nenasledujú cestu pravdy. Nenávidia kráčať po nej, pretože tých, ktorých po nej kráčajú, je málo. Majú radi cestu zla kvôli množstvu ľudí, ktorí sa ňou vybrali, akoby nepočuli výrok Boha: {Riekni: “Zlé a dobré si nie sú rovné, aj keď sa ti páči mnohé z toho, čo je zlé. Bojte sa Boha, ľudia obdarení rozumom – snáď budete blažení!”}[10]

Lepšie povedané, pravdu počuli a pochopili ju, no ako povedal Veliteľ veriacich (pmsn): “Svet je v ich očiach skrášlený a sú naklonení jeho ozdobám.” A zhromaždili sa pri pojedaní mŕtvoly, čím boli odhalení. A ak je niečo v očiach človeka skrášlené, jeho zrak je tým oslepený.

Všemohúci povedal: {Podobajú sa tomu, ktorý roznietil oheň: keď osvetlené ním bolo všetko, čo je naokolo, Boh odniesol im svetlo a nechal ich v temnote, nevidiacich.}[11]

Presnejšie, sú podobní pokrytcom v začiatkoch islamu. Roznietili islamskú pochodeň spolu s Poslom (pmsnajr). A tak, keď sa ľudia stali moslimami, stali sa odpadlíkmi a zvolili si svet. Preto Allah odstránil ich náboženskú kôru, ktorá zakrývala ich temné vnútro.

[1] Súra Fáter (Stvoriteľ) 35:21-24

[2] Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:159

[3] Basar al-Daradžat: str. 104.

Bihar al-Anwar: zv. 52, str. 124.

Mikyal al-Makarim: zv. 1, str. 346.

[4] Al-Kahf (Jaskyňa) 18:18

[5] Al-Qamar (Mesiac) 54:10

[6] Al-Nisa‘ (Ženy) 4:77-78

[7] Bihar Al-Anwar: Zv. 2, str. 39

[8] Al-Furkán (Spasné zjavenie) 25:30

[9] Al-Ra’d (Hrom) 13:1

[10] Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:100

[11] Al-Baqara (Krava) 2:17

Teľa – zväzok 2

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov

Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda,

Imámov a Mahdíov

Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo onen človek zlú históriu, na pravdivosť tohto volania? Mimochodom, ako viete, že dotyčný, na ktorého ukazujete prstom, svoje hriechy neoľutoval? Ako viete, že Boh v súčasnosti s daným človekom nie je spokojný viac, než je spokojný s vami?

Osobné útoky namiesto vecnej argumentácie poukazujú iba na argumentačnú slabosť útočiaceho. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) k nám prichádza s dôkazmi a na zavádzanie inými taktiež poukázal s dôkazmi, a nie útokmi na ich osobnú históriu.

Koľkí Imámovia viedli diskusie s neveriacimi? Všetci (pmsn). Aká nečistá musela byť osobná história neveriacich? Veľmi nečistá. No koľkokrát ste videli, aby Imámovia poukazovali na zlú históriu neveriacich namiesto toho, aby s nimi diskutovali za použitia dôkazov, ktorými by refutovali ich tvrdenia? Ani raz. Všetci Imámovia (pmsn) a ich spoločníci vždy argumentovali komplexnými dôkazmi a dôkazy protivníkov vždy refutovali vecne, a nie osobnými útokmi.

Aj keď máte s niekým osobný problém alebo ak na niekoho nemáte dobrý názor, Allah swt vo Svätom Koráne uvádza: {Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}. On swt nepovedal, že ak za vami príde nemorálny človek neposlušnosti, povedzte mu, že je nemorálny a neposlušný, preto nebudete brať ohľad na to, čo vraví. Boh swt povedal, aby ste skúmali, aby ste z neznalosti neublížili ľuďom a neoľutovali to, čoho ste sa dopustili.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Buďte ozdobou rodiny Mohameda a nebuďte pre nich bremenom. Oznámte ľuďom pravdu s Milosťou a správajte sa k ním, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Zabite diabla v nich dobrým slovom. Namietajte tým, čo je lepšie, s dôkazmi a nesprávajte sa k nim príkro a s hrubosťou, aby ste sa tak nestali pomocníkmi diabla a ich ignorancie. Všemohúci Boh swt povedal: {Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou i kázaním krásnym a veď s nimi spor slovami najlepšími! Pán tvoj pozná najlepšie tých, ktorí z cesty Jeho zblúdili, a dobre pozná tých, ktorí správne sú vedení} {6:126}.

Dôležitý odkaz pred tým, než začneme:

„Mier, Milosť, a Požehnania Allaha nech sú s vami. Moji čistí bratia a sestry. Ó, vy, ktorí podporujete pravdu, buďte trpezliví a ozdobte sa trpezlivosťou. Nenechajte nepriateľov Boha, aby vás vyprovokovali, a neznižujte sa k nízkemu morálnemu štandardu Umara a Abu Bakra a Uthmana. Ozdobte sa trpezlivosťou a vy ste povznesenými, inshallah.

A vždy pamätajte na to, čo Vojvoda Pravdy, Ali ibn Abi Talib (pmsn), povedal Abu Zarrovi: ‚Ó, Abu Zarr! Rozhneval si sa kvôli Bohu, maj teda nádej v Toho, kvôli ktorému si sa rozhneval. Ľudia sa ťa báli, pretože mali starosti o ich svet (dunya), a ty si sa ich bál, pretože si mal starosti o svoje náboženstvo. Zanechaj v ich rukách to, kvôli čomu sú znepokojení, a uteč od nich kvôli čomu si znepokojený ty. Majú veľkú potrebu toho, pred čím si im zabránil. No ty nemáš žiadnu potrebu toho, pred čím ti zabránili oni. Zajtra sa dozvieš, kto je víťaz a komu je hodno závidieť. Ak by sa nebesá a zem spojili proti veriacemu a on mal strach pred Allahom, Allah mu umožní cestu úniku! Abu Zarr, nedovoľ, aby ti spoločnosť robilo iné než pravda, a aby tvoju samotu nespôsobilo iné než faloš. Ak by si bol prijal ich Dunya (svet), boli by ťa milovali, a ak by si sa nimi na tom podieľal, poskytli by ti útočište.‘“

Taktiež:

Ak tvrdíte, že nasledujete Boha, Povznesený vo Svätom Koráne vraví:

{Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

„Ja, a hľadám útočište pred svojím egom, som nikomu nepovedal, aby ma nasledoval slepo. Presnejšie, vravím, otvorte svoje oči a rozlišujte dôkazy. Rozpoznajte druha pravdy, aby ste sa mohli zachrániť pred pekelným ohňom.“

A tiež povedal:

„Ó, ľudia, nenechajte sa oklamať kňazmi/učencami zavádzania a ich stúpencami. Čítajte, skúmajte, pozorujte, učte sa a sami poznajte pravdu. Nebuďte závislí na druhých, aby namiesto vás rozhodli váš posmrtný život, a kvôli tomu potom zajtra oľutovali, keď vám ľútosť nebude na úžitok {A rieknu: „Pane náš, počúvali sme vodcov svojich a veľmožov svojich a oni nám dali zblúdiť z cesty}.

baf8c27d275adf237e1a4bd7122fdb51

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

Úspešné Manželstvo

(Napísala sestra Laila Ali) 

Vedz, že ak by si hľadal po celej zemi, nikdy nenájdeš nič lepšie, než je táto dawa.

Bolo nám povedané, že keď Qaim (požehnania a mier s ním) začne zverejňovať svoje poznanie, zatrasie to celým svetom.  Presne to sa stáva stále viac evidentnýmv súvislosti s novou odpoveďou o Vzájomných Právach a Povinnostiach Manželov.

Nikdy pred tým svet nebol svedkom odpovede tak revolučnej pre moslimské ženy.  Ak ľudia Západu ukazujú prstom na islám, že utláča ženy, mali by sa pozrieť na túto odpoveď, pretože pred tým, než sa objavil Jamáni (pmsn), ľudia nemali skutočný islám.  Možno mali zriedenú verziu.  Ak bude správne pochopená, táto odpoveď zničí všetky sexistické predsudky a oslobodí božskú ženskosť spod sufokácie šarlatánov nepriateľských k ženám, ktorí sa vydávajú sa “majiteľov” žien.

Jamáni, Ahmed Al Hassán (pmsn), vo svojej najnovšej odpovedi objasňuje, že jediné právo, ktorého sa manžel môže od svojej ženy domáhať, je právo Nikah (intimity) a pochop, že to predstavuje ochranu pre obe strany pred páchaním nemorálnych činov, ktorých následkom by boli vlny negatívnej energie, spôsobujúce choroby tejto spoločnosti.  Toto je božská únia, v ktorej jeden chráni druhého vo vzájomnom zväzku, pretože tento úkon vytvára budúcu generáciu, prostredníctvom ktorej ste navždy zviazaní.  Imám (pmsn) ďalej uvádza, že existuje nulová obligácia pre ženu vykonávať domáce práce ako varenie, upratovanie a vychovávanie detí.  Žena sa môže týchto záležitostí zdržať a môže dokonca zájsť až tak ďaleko, že sa za tieto úkony môže dožadovať platby.  Ďalej Imám (pmsn) jasnými slovami hovorí, že ak muž od ženy očakáva, že bude sama vykonávať domáce práce, že bude variť, upratovať, starať sa o deti atď., v takom prípade sa jeho právo dožadovať sa intimity mení! 

Vedz, že manželstvo je zmluvou a Imám (pmsn) prízvukuje dôležitosť vstupu do manželstva s pochopením toho, čo jeden očakáva od druhého.  Opät, aj v tomto prípade ide o ochranu.  Mnohé manželstvá nefungujú, pretože ľudia jasne nevyjadria svoje skutočné úmysly a neskôr zistia, že to, čo cítili na začiatku, bolo obyčajné zaslepenie a v skutočnosti išlo o ich malú fantáziu o manželstve.  Realita bola ale iná.  A tak Imám (pmsn) uvádza, že pred tým, než sa zmluva uzavrie, musí dôjsť ku komunikácii a porozumeniu.  Preto, ako tvrdia niektoré “islamské kultúry,” že muž a žena pred svadbou nesmú ani len rozprávať, je obyčajnou inováciou.  Komunikovať musia!  Musia sa spoznať a navzájom sa pochopiť.  Zmluva musí byť postavená na tom, čo jeden očakáva od druhého a porušenie tohto kontraktu prináša isté následky.

Vedz, že SKUTOČNÝ islám ti pozerá priamo do tváre.  Si svedkom naplnenia sľubu, ktorý nám dali Ahlul Bayt (pmsn).

Vedz, že syn Fátimy (pmsň) je medzi nami.  Svoje deti oslobodzuje spod odporných klamárov a prináša so sebou pravý islám Mohammeda (pmsn) a Rodiny Mohammeda (pmsn).

Prečítaj si celú odpoveď Imáma (pmsn) ohľadom Vzájomných Práv a Povinností Manželov. 

Nech Allah zošle požehnania na Mohammeda (pmsn) a jeho Rodinu, Imámov a Mahdíov.  Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

Gallery