Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

fatwa halal haramNeoprávnené odvodzovanie islamského práva

Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede.

Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez rozhodovanie, čo slúži „verejnému záujmu“), a mnoho ďalších.

Učenci nazývajú ich prácu „jurisprudenčné nariadenie“ alebo „fatwa“ (islamská legálna mienka od slovesa aftá – tzn. on dal formálnu legálnu mienku na…) – zvonku predstierajúc, že fatwa nie je zaväzujúca pre človeka, ktorý fatwu vyhľadáva, ale je iba odporučené, aby bral zreteľ na náboženskú radu. V skutočnosti však zmysel slov „islamská legálna mienka“ významným spôsobom naznačuje jej zaväzujúci charakter. Ak sa jeden pozrie na realitu fatwy, zistí, že fatwa nie je nič viac než predpoklad, domnienka, osobný záver a neokrôchané vyhlásenie: Toto je haram – zakázané, a toto je halal – povolené.

V skutočnosti nás prorok (mier s ním) varoval pred ľuďmi, ktorí z haram urobia halal a z halal urobia haram prostredníctvom vyjadrenia vlastnej mienky: Vyrozprával Awf ibn Malik: Prorok (mier s ním) povedal: “Moja umma sa rozdelí na menšie časti – o niečo viac ako na 70 častí a jej väčšina bude predstavovať fitnu (nešťastie) nad mojou ummou. Bude existovať skupina, ktorá sa bude dopúšťať qiyas (dohady) v náboženských záležitostiach na základe ich osobných názorov, a tým urobia halal to, čo je haram a urobia haram to, čo je halal.” – Al-Haythami, Madžma Al Zawa’id, zv. 1, str. 243, h. 841.

Okrem toho cez koncept taqlídu omylní učenci dávajú moslimom za povinnosť, aby ich imitovali v ich názoroch bez toho, aby kládli otázky. A tak ich ľudia budú nasledovať v ich omyloch a budú ich uctievať nevedome.

Pravda je taká, že nikto nemá právo vyhlasovať, že vie správne nariadenie, iba ak by bolo priamo od Ahlul Bayt (mier s nimi). V tomto prípade by to však nebola fatwa, ale bolo by to jediné správne nariadenie, pretože pochádza od neomylných.

Ale každý učenec vydáva fatwy, ktoré si jedna s druhou protirečia. A tak ľudia robia idžtihad (výskum/ analogické uvažovanie prevedené učencom), aby sa rozhodli, ktoré nariadenie je správne. Toto je absolútne nevhodné, pretože to nabáda ľudí k tomu, aby opustili poznanie Imáma ich času, a aby si nezobrali vedenie od neho (mier s ním). Nabáda ich to k tomu, aby boli ich mysle a mienky tým, čo bude rozhodovať o náboženstve Allahovom a o Jeho nariadeniach. Neomylný Imám je ten jediný, ktorý má právo od Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), aby velil ľuďom, viedol ich a vykladal im Korán. Nikto iný nemá dovolené, aby vyjadroval svoju mienku alebo rozhodnutie ohľadne nariadení Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) okrem Ahlul Bayt (mier s nimi).

Kto sú tí, ktorým dal Allah autoritu, a ktorých je potrebné poslúchať okrem proroka (mier s ním)?

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú jediní, ktorí sú schopní mať túto pozíciu. Ich jedinečná pozícia u Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) je jasná všetkým, ktorí chcú vidieť:

Posol Allahov povedal: “Hviezdy sú milosťou pre obyvateľov nebies, a ak pominú hviezdy (teda prestanú existovať), obyvatelia nebies budú zničení. A môj Ahlul Bayt je milosťou pre obyvateľov zeme. Ak môj Ahlul Bayt pominie (teda všetci umrú), obyvatelia zeme budú zničení.” – Sunnitské referencie: Fadha’il Al Sahaba, od Ahmad Ibn Hanbal, zv. 2, str. 671, tradícia č.1145; Dhakha’ir Al Uqba, od Muhibbuddin Al Tabari, str. 14; Manaqib Ahmad, a mnoho ďaľších…

A posol Allahov povedal: “Hviezdy pomáhajú predchádzať tomu, aby boli obyvatelia zeme utopení a môj Ahlul Bayt sú ochrancovia mojej komunity proti hádkam. Preto, keď akákoľvek skupina medzi Arabmi oponuje môjmu Ahlul Bayt, tak bude rozdelená nezhodami a stane sa skupinou Satana.” – Al Mustadrak, od Al Hakim, zv. 3, str. 149; Al Tabarani; Al Manaqib Ahmad

Taktiež posol Allahov (mier s ním) sľúbil: “V každej generácii mojich nasledovníkov budú spravodliví členovia môjho Ahlul Bayt, aby jednali proti modifikáciám a rozvratu, ktorých sa budú chcieť dopustiť v mojom náboženstve ľudia na zlej ceste. Bude prítomný môj Ahlul Bayt, aby odstránili falošné obvinenia nespravodlivých, a aby protirečili nesprávnej interpretácii nevedomých. Dajte si pozor! Váš Imám bude váš predstaviteľ pred Allahom, a tak buďte opatrní, koho si vezmete ako svojho predstaviteľa.” – Sunnitské referencie: Al Sirah, od Al Mala; Al Sawa’iq Al Muhriqah, od Ibn Hadžar, k. 11, časť 1, str. 231 pod komentárom pre verš: {A zastavte ich. Oni sa budú zodpovedať} {Korán 37:24}

Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý:

„Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ – Sahíh Muslim, 1/130.

Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a neobvyklých otázok.

Slovo „neznámy/zváštny“ značí, že niečo nie je bežné alebo dobre známe a prijímané medzi masami. Skôr je to tak, že sa nad tým ľudia mračia, vysmievajú sa tomu, stavajú to na vedľajšiu koľaj a bojujú proti tomu.

Pri čítaní tohto hadísu sa ponúka otázka: Vo svete, kde je islam druhým najrozšírenejším náboženstvom, ktoré je praktizované viac ako 1,6 miliardami moslimov po celom svete, ako môže byť čudný, neznámy a neprijímaný?

Ešte zaujímavejšie je, že existuje pozitívny vedľajší význam pre tých, ktorí nasledujú tento čudný neznámy islam a prorok (mier s ním) týchto neznámych ľudí dokonca požehnal a dal im dobré správy.

Je možné usúdiť, že tento islam, ktorý sa stal čudným, nie je islamom, ktorý sa praktizuje, a ktorý by bol dnes známy po celom svete. Skôr je to islam, ktorého nasledovníci predstavujú malý počet ľudí, čudákov, ktorí nie sú akceptovaní masami. Ľudia sa na nich mračia, odmietajú ich, vysmievajú sa im a možno žijú niekde bokom zo strachu, že budú prenasledovaní, a že proti nim budú masy bojovať.

Ale kto sú títo ľudia, tento malý počet požehnaných neznámych ľudí, ktorí žijú v strachu z prenasledovania masami?

Hlavný prúd všade rozšíreného chápania islamu dnešnej doby je určite odcudzujúcim pre mnohých z nás.

Viacerí z nás nenachádzajú svoj hlas v islame, ktorý je monopolizovaný niekoľkými takzvanými náboženskými učencami, ktorí učia ľudí, že moslim je definovaný tým, akú dlhú má bradu a dĺžkou jeho modlitby, a nie čistotou jeho srdca, a nie tým, ako sa stará o ľudí okolo seba.

Islam, ktorého lídri kričia tak nahlas, keď ide o aplikáciu šaríe a hududu. Avšak sú ticho, keď ide o aplikáciu princípov šaríe: spravodlivosti, rovnosti, milosrdenstva a slobody. Náboženskí vodcovia takzvaných moslimských národov, ktorí sa boja biča tyranského vládcu viac ako hnevu Allaha za útlak Jeho detí na zemi.

Nemajú žiadne výčitky svedomia, keď svoje ruky vkladajú do rúk tyranských vlád, ktoré svojich ľudí utláčajú a dávajú si záležať, aby ľudia nikdy nepocítili chuť slobody a dôstojnosti.

Islam, ktorý je dnes zvečnený, je taký, že ochraňuje silných, a nie slabých. Islam, ktorý sa stará o výzor, a nie o vnútro.

Mnohí z tých zvedených a zavádzajúcich učencov by interpretovali hadís o neznámych ľuďoch, ktorý je očividne v kontexte Posledných dní, tak, že znamená, že oni sami a ich nasledovníci sú tými požehnanými čudákmi, pretože to oni sa oddali tradíciám a sunne, zatiaľ čo ostatní sú stratené duše, ktoré opustili islam, pretože oni sa neoddávajú ich učeniam.

Ale nasledovný hadís nám dáva odlišnú odpoveď:

Prorok Mohamed (mier s ním) raz povedal: “Raz príde čas, keď z islamu neostane nič iné len jeho meno a z Koránu neostane nič okrem jeho slov. Ich mešity budú nádherne zariadené, ale chudobné na poznanie. Ich učenci budú tí najhorší ľudia pod slnkom. Konflikt (fitna) bude pochádzať od nich a vráti sa k nim.” – Miškat Al Masabih, 1/91, hadís 276.

Všimli ste si, že prorok (mier s ním) povedal, že mešity sú chudobné na poznanie, ale nie prázdne a bez ľudí? Všimli ste si, že tí, ktorí stratili ich náboženstvo a zablúdili – najhorší ľudia – nie sú hriešnici, a ani opilci alebo tie, ktoré nenosia hidžáb (pokrývku hlavy), ani to, ani to, ako je to bežne hlásané hlavným prúdom náboženských učencov, keď hovoria o Časoch konca?

Sú to práve oni!

Je to väčšina úchylných učencov v Časoch konca, ktorí zviedli ľudí a prekrútili islam. A nielen islam, ale všetky božie náboženstvá.

Ak sa pozriete späť a uvažujete nad príbehmi prorokov a poslov, prídete k tomu istému záveru. Tí, ktorí bojovali proti prorokom a poslom a prekrútili božie posolstvo, skutočne neboli obyčajní ľudia alebo modlári, ale boli to veľkí pisári, duchovní a vodcovia, náboženské postavy toho času.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) v kázni Hadž hovorí:

„Spýtali ste sa Koránu na duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich postoj, ktorý sa nikdy nemení? Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?“

Ak nie ste k sebe féroví a nezodpoviete si túto otázku teraz, tak ju iste zodpoviete v Pekle touto odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán, 33:67}

A Ježiš (mier s ním) nám hovorí, ako je citovaný Imámom Ahmedom Al Hassánom (mier s ním) v knihe Teľa: „…A ja vám hovorím, čo Ježiš (mier s ním) povedal arogantným a neaktívnym židovským učencom: Beda vám! Zatvárate Kráľovstvo nebeské pred tvárami ľudí, a ani vy sami ste doň nevstúpili a nikomu nedovolíte, aby tam vstúpil…“

Takže ak požehnaní neznámi očividne nie sú učenci Posledných dní, tak potom kto? Je o nich nejaká iná zmienka alebo stopa po nich vo vyrozprávaniach proroka (mier s ním) alebo jeho svätého potomstva? Našťastie existuje niekoľko hadísov:

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam sa začal ako neznámy a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, ako sa kedysi začal. Tak dajte dobré správy neznámym.“ Nato som povedal: „Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro,“ a tak on (mier s ním) povedal: „Ten, kto volá od nás, znovu volanie obnoví, ako volal posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

islam cudzinci zvláštni mahdi spasiteľ vykupiteľ

Kto je ten zvolávač zo svätého potomstva proroka (mier s ním)?

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš povstalec (Imám Mahdi), bude volať ľudí k novej záležitosti, ako to robil posol Allahov (mier s ním). Islam sa začal ako niečo neznáme a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, tak dajte dobré správy neznámym/zvláštnym. “Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Povstalec (mier s ním) urobí to, čo urobil posol Allahov (mier s ním). Zrúca to, čo bolo pred ním z džáhilíje (doby nevedomosti) a obnovuje islam nanovo. – Ghaybat Al Nomani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo predtým.“ – Ghaybat AlTúsi, str. 307.

„Pokračujte k horkosti pravdy, pretože v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu. Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám nenechá jediného priateľa.“ Ahmed Al Hassán (vodca hnutia Čiernych Zástav)

Vidíte, prečo sa islam stane neznámym? Pretože je to nový islam, ktorý sa zrodil cez syna a posla proroka Mohameda a jeho svätého potomstva – Imáma Mahdího, ktorý bude pokračovať v pravom Mohamedovom islame. Je to islam, ktorý je neznámy, nový a revolučný, a ktorý prepuká novým poznaním, ktoré ľudstvo dosiaľ nepoznalo.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dokonca aj keby celé trvanie svetovej existencie bolo už vyčerpané a ostal by iba jeden deň pred Súdnym dňom, Allah ten deň predĺži na taký dlhý čas, aby zaopatril kráľovstvo osobou z môjho Ahlul Bayt, ktorá sa bude nazývať mojím menom. On naplní zem mierom a spravodlivosťou tak, ako bola dovtedy plná nespravodlivosti a tyranie.“ – Sahih Al Tirmidi, zv. 2, str. 86; zv. 9, str. 74-75; Sunan Abu Dawud, zv. 2, str. 7; Musnad Ahmad Ibn Hanbal, zv. 1, str. 84, 376; zv. 3, str. 63.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené dodnes cez všetkých prorokov (mier s nimi) je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov a pridá k tým dvom listom, ktoré už máme. Týmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27 listami stane kompletným.“

Tak kto sú tí požehnaní neznámi v tejto dobe? Kto iný ako tých niekoľko utláčaných, ktorí verili celým srdcom v sľub Allahov a vo všetkých prorokov a poslov, a ktorí sa zhromaždili okolo Imáma Mahdího (mier s ním), aby ho podporili v jeho povstaní proti najhorším tyranom, ktorých táto Zem kedy videla?

Tí, ktorí nikdy nepochybovali o príchode Imáma Mahdího (mier s ním), a žili preto v strachu z toho, že im bude ublížené za ich vieru, zatiaľ čo zvyšok pochyboval, zabudol a vysmieval sa.

Oni rozpoznali pravdu a podriadili sa jej s neochvejnou vierou, že niet moci ani sily okrem Allaha.

A dnes je povstalec Ale Mohamed medzi nami, Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním), ktorý svedčí za tých niekoľko ľudí a hovorí:

„Nie som sám, ale mám so sebou malú skupinu veriacich a mám tú česť, celú česť, jej slúžiť. Oni niesli pravdu vo svojich srdciach a kráčali k Allahovi, k svetlu a nebudú spokojní s ničím iným iba so svetlom, v ktorom niet temnoty.“ – kázeň Hadž, Ahmed Al Hassán (mier s ním)

Nech večný mier a požehnanie je na povstalcovi Ale Mohamed, Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi.

A nech Allah požehná neznámych…

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dobro VS Zlo

vojak vojsko vojaci armáda svetlo temnota dobro zlo

V mene Allaha Milosrdného a Milostivého, všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Ó, Allah, zošli svoju priazeň na Mohameda a na rodinu Mohameda, a na imámov a mahdiov.

Salam alejkum wa rahmatullahi wa barakatu drahí bratia a sestry.

V dnešnej lekcii budeme diskutovať o vojakoch svetla verzus vojakoch nevedomosti. Inshallah v ďalších lekciách sa pozrieme bližšie na týchto vojakov a na to, ako premôcť vojakov nevedomosti pomocou vojakov svetla. Inshallah začneme tým, že sa pozrieme na dobro, čo je služobník mysle, oponujúci zlu, čo je služobník nevedomosti.

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca Čiernych zástav povedal:
„Očisti svoje srdce zvnútra a budeš vedieť tak, ako viem ja. Odstráň zvyšky sveta zo svojho srdca a očisti svoje vnútro. A želaj si pre svojho brata a pre všetky ľudské bytosti to, čo si želáš pre seba. A buď prvý, čo dáva, a posledný, čo berie. Trénuj a zdisciplinuj sa a maj na pamäti, že Allah počuje a vidí, čo je v srdci, pretože jazyk neurobí krok vpred ani vzad.

(poznámka prekladateľa: to znamená, že čo hovoríš svojím jazykom nie je to, na čom Allahovi záleží, ale na čom záleží je to, čo je v tvojom srdci).“

Spolu so zhromaždením jeho veriacich som bol v prítomnosti Imáma Abi Abdalláh (pmsn). Začala sa diskusia ohľadne mysle a nevedomosti. Potom Imám Abi Abdalláh (pmsn) povedal:
„Poznaj myseľ a jej vojakov a poznaj nevedomosť a jej vojakov, aby si bol vedený.“
Ata Sama povedal:
„Nech je moja duša tvojou obetou, vieme iba to, čo nás naučíš.“
Abi Abdalláh (pmsn) povedal:
„Allah stvoril Myseľ z Jeho svetla a je to Allahovo prvé stvorenie z ducha po pravici Jeho trónu. Allah povedal, „Odíď,“ a tak odišla, a potom povedal, „Výjdi,“ a tak vyšla. A tak On povedal, „Stvoril som ťa ako veľké stvorenie a uprednostnil som ťa pred všetkým Mojím stvorením.“ Potom stvoril nevedomosť z tmavého slaného mora. Povedal jej, „Odíď“, a tak odišla. Potom jej povedal, „Výjdi.“ a tak vyšla. On jej povedal, „Si príliš pyšná?“ a tak ju preklial. Potom urobil 75 vojakov pre Myseľ. Keď nevedomosť videla, čo dal Allah Mysli z Jeho štedrosti, a čo dal jej, nevedomosť skryla svoju nevraživosť a povedala: „Toto je stvorenie ako ja. Ty si to stvoril, uprednostnil a posilnil. A ja som jej opakom a nemám silu proti nej. Preto mi daj z vojakov ako si dal jej. A tak On povedal: „Áno. Ale ak nebudeš potom poslúchať, tak vylúčim teba a tvojich vojakov z môjho milosrdenstva. Nevedomosť povedala: „Som spokojná.“ A tak jej dal 75 vojakov.“
– Al-Káfi, zväzok 1, hadís 14

Imám Džá’far al-Sádiq (pmsn) povedal, že Ali (pmsn) povedal:
„Učenci a právnici boli takí, že keď písali jeden druhému, napísali si iba tri vety, a nie viac. A tie vety obsahovali nasledovné. Toho, koho primárnym záujmom je posmrtný život, Allah ho ochráni pred tým, aby sa obával o tento svet. Tomu, kto reformuje a vylepšuje svoje vnútorné ja, Allah vylepší jeho vonkajšie správanie. Tomu, kto vylepšuje svoje správanie k Allahovi, Allah vylepší jeho správanie k ostatným ľuďom.“

Imám Ali (pmsn) povedal: „Tomu, kto vylepšuje svoje správanie voči Allahovi, Allah vylepší jeho správanie voči iným ľuďom, a tomu, kto sa zaujíma o vylepšenie jeho posmrtného života, Allah vylepší pre neho jeho život v tomto svete.“

Imám Músa al-Kázim (pmsn) povedal:
„Skutočne Allah, Požehnaný a Najvyšší, pomáha veriacemu s jeho duchom, ktorý k nemu prichádza vždy, keď je dobrý a stará sa o svoje povinnosti voči Allahovi, a ktorý sa stráca od neho preč vždy, keď zhreší alebo prekračuje limity. Duch je s veriacim a má radosť, keď je veriaci dobrý a padá na zem, keď je veriaci zlý. Takže, ó služobníci Allahovi, udržte si Jeho štedrosť voči vám tým, že budete vylepšovať a reformovať svoje ja a získate presvedčenie (jaqín), a budete z toho nesmierne profitovať. Allah má milosrdenstvo pre toho, kto sa snaží o dobré skutky a jedná podľa toho, a je ostražitý voči zlu, a vyhýba sa mu. Zväčšujeme moc ducha tým, že poslúchame Allaha, a že jednáme kvôli Nemu.“
– Al Káfi, zv. 2, str. 20, č. 1

{Pre tých, ktorí budú nasledovať posla, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu, ktorý im bude prikazovať chvályhodné veci a zakazovať odsúdeniahodné veci a ktorý im bude povoľovať dobroty a zakazovať všetko zlé a nečisté a ktorý ich odbremení od ťažkých úkonov a pút, ktoré ich zväzovali. Tí, ktorí v neho uverili a podporili ho a pomáhali mu a nasledovali svetlo, ktoré bolo s ním zoslané dole, to budú tí, ktorí prospeli}
{Svätý Korán 7:157}

{Zistíš, že z radov ľudí najväčšie nepriateľstvo k tým, ktorí uverili, chovajú židia a tí, ktorí k Bohu pridružili. A zistíš, že najláskavejší k tým, ktorí uverili sú tí, ktorí povedali: „My sme tí, ktorí nasledovali Mesiáša“. To preto, že z ich radov pochádzajú kňazi a mnísi a preto, že sa nepovyšujú}
{Svätý Korán 5:82}

{Prikazujete ľuďom, aby boli úctiví a zabúdate na svoje duše a pritom prednášate Knihu! A či nechápete?!}
{Svätý Korán 2:44}

Imám Ali (pmsn) povedal: „Ten, kto robí dobro je lepší ako samo dobro a ten, kto robí zlo, je horší ako samo zlo.“
– Nahdžul Balagha (Peak of Eloquence), č. 32

To, o čom vieme, že je dobro alebo zlo, sú činy, ktoré keď sú vykonané sú buď pozitívne alebo deštruktívne. Samotné činy nemajú dobré alebo zlé kvality, ale majú ich len vtedy, keď sú vykonané. Náprava premôcť zlo dobrými činmi je na nás – na tebe a na mne. Všetci máme schopnosť urobiť pozitívnu zmenu vo svete tým, že presadíme dobré činy a bojujeme so zlými činmi. Urobiť hriech je ľahké, netreba na to moc, treba iba úmysel. No buďme úprimní, že väčšie dobro si vyžaduje viac dobrej vôle, rozhodnosti a obety.

Imám Ali (pmsn) povedal:
„Ó ľudia, trénujte sa a obráťte sa chrbtom od príkazov svojej prirodzenej náklonnosti.“
– Nahdžul Balagha (Peak of Eloquence), č. 369

Byť schopný kontrolovať naše činy, emócie, slová, myšlienky a nedovoliť, aby ony kontrolovali nás je kľúčové a iba keď to začneme robiť, môžeme skutočne dosiahnuť náš potenciál.

Amír al-Mu’minína (pmsn) sa opýtali, čo je dobro a on odpovedal:
„Dobro nie je to, že máme mať veľa bohatstva a potomstva, ale dobro je to, keď máme veľa poznania, našej trpezlivosti má byť mnoho, a že máme súperiť s inými ľuďmi v uctievaní Allaha. Ak robíme dobré skutky, ďakujeme tak Allahovi. Avšak ak urobíme zlý skutok, následne hľadáme u Allaha odpustenie. V tomto svete je dobro len pre dve osoby: Pre človeka, čo urobí zlo, ale napraví ho pokáním a pre človeka, čo sa poponáhľa urobiť dobré skutky.“
– Nahdžul Balagha (Peak of Eloquence)

Imám Ali (pmsn) povedal:
„Neviera stojí na štyroch oporách: prahnutie za prianiami, vzájomné hádky, odklon od pravdy a nezhody. Takže ktokoľvek, kto prahne za túžbami neinklinuje k pravde, a ktokoľvek, kto sa veľa háda z nevedomosti, zostáva permanentne slepý voči pravde. A ktokoľvek sa odkláňa od pravdy, pre neho sa dobro stáva zlom a zlo sa stáva dobrom, a ostáva opitý zlým vedením. A ktokoľvek si nesplní povinnosť (voči Allahovi a Jeho poslovi), jeho cesta sa stane ťažkou, jeho záležitosti budú komplikované a jeho cesta k úniku sa zúži.“

Amir al-Mu’minín (pmsn) povedal svojmu synovi Al Hassánovi:
„Ó, môj syn, nauč sa odo mňa štyri veci a štyri ďalšie veci. Nič ti neuškodí, ak ich budeš praktizovať – že najväčšie bohatstvo je inteligencia, najväčšia bieda je bláznovstvo, najväčšia pomätenosť je márnosť a najväčší úspech je dobrota morálneho charakteru.
Teraz sa pozrime na to, prečo sa usilujeme v noci spať – je to kvôli našim problémom v našich životoch alebo pre hriechy, ktoré sme spáchali, ktoré nás vyrušujú? Je ľahké si všimnúť chyby ostatných a nevidieť naše vlastné činy.“

Imám Džá’far al-Sádiq (pmsn) povedal:
„Ktokoľvek by chcel vedieť svoju cenu v očiach Allaha, nech sa najprv pozrie na cenu a význam, aký on dáva Allahovi. Tvárou v tvár každému činu, ktorý robí, musí najprv uvažovať, či je to dobrý a príjemný čin, a potom ho urobiť. A ak je to zlý a škaredý čin, tak by sa ho mal vyvarovať, pretože Allah si zasluhuje oddanosť viac.
A ktokoľvek urobí zlý čin v tajnosti, potom za tým musí nasledovať dobrý čin v tajnosti. A ktokoľvek urobí zlý čin verejne, musí ho kompenzovať tým, že urobí dobrý čin verejne.“

Imám Džá’far al-Sádiq vyrozprával, že Imám Ali Zayn al Abadín (pmsn) povedal:
„Beda, keď sa prihodí, že jeden predbehne svoje desiatky, na čo sa jeden zo spoločníkov spýtal, čo to znamená. On odpovedal, „Nepočul si Allaha, Mocného a Vznešeného, ako hovorí:

„Ktokoľvek urobí dobrý skutok, bude odmenený za to desaťkrát a ktokoľvek urobí zlý skutok bude mu to vynahradené iba tým istým. Takže keď urobí jeden zlý skutok, tak je zaznamenaný iba jeden zlý skutok v jeho knihe skutkov.“
A tak hľadáme útočisko u Allaha od každého, kto urobí desať zlých skutkov v jeden deň a ani jeden dobrý skutok, s ktorým môže prevýšiť jeho zlé skutky.“
– Ma’ani al Akbbar, str. 236, č. 1

Imám Muhammed Al-Báqir (pmsn) povedal, že Svätý Prorok (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) povedal:
„Sú tri kvality, ktoré by mal človek mať, alebo keď sa v ňom nájde aspoň jedna z nich, v súdny deň, mu dovolia stáť v tieni Allahovho trónu. Okrem toho tieňa tam iný tieň nebude. Sú to: že by mal robiť druhým len to, čo by chcel, aby oni robili jemu; a že by nemal kráčať pred nikým alebo za ním, ale iba s poznaním, že je to pre potešenie Allaha; a že nenájde chybu na svojom moslimskom bratovi, dokým tú chybu neodstráni najprv u seba, a nie prv než túto chybu neodstránil u seba, a nenájde ďalšiu chybu, kým neodstráni tú prvú u seba, a že bude radšej nachádzať chyby u seba a bude s tým spokojný, ako nachádzať chyby u ostatných ľudí.“
– Al-Káfi, zv. 2, str. 118

Svätý Prorok (pmsnajr) povedal:
„Boj sa Allaha a staraj sa o svoju povinnosť voči Nemu kdekoľvek si a jednaj s ľuďmi podľa dobrej morálky. A keď urobíš zlý skutok, urob dobrý skutok, aby si zlý skutok tým zmazal.“ – Amali al-Túsi, zv. 1, str. 189

Z autority Abu Sa’íd al-Khudrí, ktorý povedal: Počul som, ako Posol Allahov (pmsnajr) povedal:
„Ktokoľvek z vás vidí zlo, nech to zmení vlastnými rukami. Ak to nie je schopný urobiť, nech to zmení svojím jazykom. A keď to nie je schopný urobiť, nech to zmení svojím srdcom – a to je tá najslabšia viera.“

{Sľub daný Bohu dodržujte, ak by ste sa zaviazali na niečo a neporušujte prísahy po ich potvrdení, keďže ste Boha učinili vaším ručiteľom. Veď Boh vie, čo konáte}
{Svätý Korán 16:91}

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

 

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dobro VS Zlo

Odklon Islamského národa od Priamej cesty (Teľa, zv. 2)

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí zlých skutkov sa dopúšťajú, že Nás predstihnú? Ako zle však súdia! Kto dúfa, že s Bohom sa stretne, dočká sa, lebo lehota Božia sa vskutku dostaví – a On Počujúci je i Vševediaci. Ten, kto vo viere sa usilovne snaží, ten veru sám pre seba tak koná, veď Boh je sebestačný voči ľudstvu všetkému}[1] V rámci Islamského národa nastal odklon od Priamej cesty, či už vo viere, alebo v záležitostiach jurisprudencie, {Toto je Allahova Sunnah (pevne stanovená obyčaj), ktorá sa už mnohokrát predtým naplnila. A v Sunne Allaha nenájdeš zmenu žiadnu}[2] {Že vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}[3]

A Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pri Jedinom, v ktorého rukách je môj život, budete nasledovať stopy tých pred vami, krok za krokom a trošku po troške, a to tak, že sa nevyhnete ich spôsobom a spôsoby detí Izraela sa nevyhnú vám.”[4]

A z vyrozprávaní vieme, že keď Mahdí (pmsn) povstane, prvá vec, ktorú urobí, je napravenie tejto deviácie a vráti národ smerom na Správnu cestu, a islamu navráti prosperitu a jemnosť, ako to bolo v ére Božieho Posla (pmsnajr). Učiní tak po tom, čo sa islamu dostalo skazenosti v rukách samaritánskych imámov zavádzania, ktorí ho uvrhli do úpadku.

Bolo vyrozprávané, že Abi Basír povedal, že Imám Al-Sádiq povedal: “Islam začal ako niečo zvláštne/nezvyčajné a vráti sa ako niečo zvláštne/nezvyčajné, preto odovzdajte moje dobré správy tým, ktorí sú zvláštni/nezvyčajní.” A tak som povedal: “Vysvetli mi to, nech Allah napraví tvoj stav.” On (pmsn) nato: “Zvolávateľ od nás obnoví volanie tak, ako zvolával Allahov Posol (pmsnajr).”[5]

Od Al-Sádiqa (pmsn) bolo vyrozprávané, že povedal: “Urobí to – to znamená Qa’im – čo urobil Allahov Posol (pmsnajr). Zborí to, čo bolo pred ním tak, ako Allahov Posol (pmsnajr) zboril záležitosť Al-Džahiliyyeh (dni ignorancie). Islam zriadi nanovo.”[6]

A od syna ‘Atá bolo vyrozprávané, že povedal: “Opýtal som sa Aba Džáf’ara Al-Báqira (pmsn): ‘Ak Qa’im (pmsn) povstane, akým konaním bude kráčať medzi ľuďmi?’ On (pmsn) odpovedal: ‘Zborí/zničí to, čo bolo pred ním tak, ako to urobil Boží Posol (pmsnajr). Islam obnoví od základov.’”[7]

Vyrozprávané od Al-Báqira (pmsn), že povedal: “Keď náš Qa’im povstane, ľudí bude zvolávať k novej záležitosti tak, ako Allahov Posol (pmsnajr) zvolával k niečomu novému. Vskutku islam začal ako niečo zvláštne a vráti sa ako niečo zvláštne, tak odovzdajte moje dobré správy tým, ktorí sú zvláštni.”[8]

A možno si myslíte, že odklon nastal iba v rámci sunnitskej sekty, keďže sa pevne nedržali rodiny Proroka (pmsn) a dvanástich imámov (pmsn), čo malo za následok deviáciu vo viere a jurisprudenčných rozhodnutiach. Avšak pravda je taká, že vyrozprávania, ktoré máme dnes od rodiny Proroka, mier s nimi všetkými, naznačujú, že pred Mahdího (pmsn) povstaním deviácia zahŕňa všetkých a každého. Taktiež sú indikované odchýlenia od viery a jurisprudenčných rozhodnutí, a od spôsobov odvodzovania jurisprudenčných rozhodnutí medzi moslimskými učencami, či už sú to sunniti, alebo šíti, alebo medzi učencami v rámci všetkých ostatných odnoží.

A kvôli tomu je nevyhnutné, aby sme poznali, aj keď iba v krátkosti, záležitosti, kvôli ktorým vznikli nedorozumenia medzi moslimskými učencami/duchovnými, aby sme zajtra, keď sa objaví Imám Mahdí (pmsn), nepadli za obeť jednému zo zavádzajúcich samaritánskych imámov, a aby sme sa kvôli našej vlastnej ignorancii pravdy nestali jednými z nepriateľov Imáma Mahdího (pmsn), zatiaľ čo si predstavujeme, že sme na správnej ceste, a že sa nám darí. Práve kvôli tomu sa v krátkosti pokúsim predložiť niektoré z týchto skutočností a úspech prichádza od Boha.

[1] Al-‘Ankabút (Pavúk) 29:1-6

[2] Al-Fath (Úspech) 48:23

[3] Al-Inšiqáq (Rozštiepenie) 84:19

[4] Tafsír al-‘Ayášy: Zv. 1, str. 304.

Tafsír al-Safi: Zv. 2, str. 26.

Bihar Al-Anwar: Zv. 13, str. 180.

[5] Tafsír al-‘Ayášy: Zv. 2, str. 303.

Gaybat Al-Ni’máni: str. 337.

Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 366.

[6] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 236.

Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 353.

[7] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 238.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 354.

[8] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 336.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 366.

 

Odklon Islamského národa od Priamej cesty (Teľa, zv. 2)