Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Advertisements

Korán je nažive a nezomiera.

Niektorí ľudia používajú hadísy pochádzajúce od Imámov (msn) a hovoria: „Ó, pozrite sa na Ahmeda Al Hassána a jeho interpretácie Koránu, sú rozdielne od interpretácií, ktoré máme v našich knihách!“ Abi Abdullah(msn): „Korán je nažive a nezomiera, plynie tak, ako plynie deň a noc, hýbe sa tak, ako sa hýbe slnko a mesiac a presúva sa k nášmu poslednému tak, ako sa pohybuje …