Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dôstojnosť VS Podlosť

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) stvoril človeka, aby bol vznešený a ušľachtilý dušou. Hľadanie svetských cieľov, zatiaľ čo znižujem samého seba, je podlé a ohavné. Človek, ktorý si cení samého seba a má k sebe úctu, a je velebiaci v duši, neuskutoční podlé skutky, ktoré môžu viesť k poníženiu a neúcte. Takýto človek si neukladá nízke …

Advertisements

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokora VS Arogancia

{Niet pochýb o tom, že Boh vie, čo skrývajú a čo prejavujú. On nemá rád povyšujúcich sa.} {Korán 16:23} Arogantní ľudia hovoria, že veria v pokoru, ale ich život hovorí, že veria v aroganciu. Pokora hovorí pravdu. Pokorní ľudia posilňujú. Arogantní ľudia využívajú. Ak zasadíš pokoru, budeš žať silu. Ak zasadíš pýchu, budeš žať zničenie. …

Božia povinnosť konať na základe Intelektu a vzdorovať Ignorancii

Niekto sa opýtal Imáma Džáfara al-Sádiqa (pmsn), čo je to intelekt, načo Imám (pmsn) odpovedal: "Je to to, čím služobník uctieva Milostivého a prostredníctvom čoho získa Raj." Muž sa teda opýtal: "Tak čo je potom tá vec, čo mal dokonca aj Mu'awiyah?" Imám (pmsn) odpovedal: "Je to skazená vec - je to diabolstvo.  Podobá sa na …

O intelekte

1472 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Boh neustanovil žiadnych Prorokov, ktorým by bola chýbala inteligencia. Niektorí Proroci boli nadradení iným. Po tom, čo vyskúšal jeho inteligenciu, Prorok Dávid nechal Proroka Šalamúna zaujať jeho miesto. Dávid ustanovil Šalamúna, aby zaujal jeho pozíciu, keď dosiahol vek 13 rokov. Vládol štyridsať rokov.“ 1473 – Imám Báqir (pmsn) citoval …

O intelekte

1467 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď Boh stvoril intelekt, On povedal: „Poď dopredu.“ Prišiel dopredu. Potom Boh Všemohúci povedal: „Choď späť.“ Potom išiel intelekt späť. Potom Boh povedal: „Prisahám pri Mojej Majestátnosti a Cti, že som nestvoril lepšie stvorenie, než si ty. Budem vypočúvať skrze teba, odpustím skrze teba a odmením skrze …

Dva prsty

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného ja hľadanie/snaha s Anjelom, Svetlom a intelektom k Allahovi a odmietnutie Satana, temnoty a …

Túžby a intelekt

Bolo vyrozprávané, že Imám Sádiq (msn) povedal: “Všemohúci Boh dal anjelom intelekt a žiadne túžby a zvieratám dal túžby a žiaden intelekt, a človeku dal oboje túžby a intelekt.  Ktokoľvek, kto použije svoj intelekt, aby prekonal svoje túžby je lepší než anjeli a ktokoľvek, koho intelekt je prekonaný jeho túžbami, je horší než zvieratá.” [Mishkatul-Anwar …