Osloboď svoju myseľ

20525999_777712089099066_4772782725946104213_nNa Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal:

„Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch?

Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“

***

Potom ten istý hosť povedal o Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (msn): „Ak je presadzovaný Imámom Mahdím, nech výjde von a Allah je ochránca.“

A tak mu Imám (msn) odpovedal, vraviac: „Mohamed (msnajr) bol presadzovaný Allahom, Najvyšším, tak prečo odišiel z Mekky do Medíny?

A Ali (msn) a všetci Imámovia (msn) boli presadzovaní, tak prečo boli zavraždení a boli nútene bez domova?

Čo je to za reč? Rešpektujte vaše mysle, ó, ľudia. Čo je to s vami? Ako to súdite?!“

***

Ďalší hosť potom povedal: „Ak je Imám prítomný, potom ako môžeme komunikovať na internete?“

Imám Ahmed Al Hassán (msn) povedal: „Všetka chvála patrí Allahovi (subhanAllah), čo sú to za mysle? Nech kliatba Allaha upadne na tých, ktorí spôsobili, že vaše mysle zatvrdli podobnými myšlienkami.“

***

Neskôr sa iný hosť Imáma (msn) opýtal: „Čo myslíš, koľko času ostáva do sayha (výkriku)? Urči presný čas, ak to dokážeš.“

Imám (msn) mu odpovedal: „Ktorú sayha (výkrik) máš na mysli? Ak máš na mysli výkrik, ktorý je materiálnym nebeským zvukom výkriku, nebudeš ho počuť, až kým sa svet neskončí.

Vyobrazili to pre vás tak, aby ste nepodporili Imáma Mahdího (msn).

Robia z vás hlupákov, nanešťastie.

Dávajte si pozor na vaše náboženstvo, nech vám Allah dá úspech.

Nedovoľte, aby vás ktokoľvek oklamal. Nie každý, kto nosí bielu a čiernu, a kto má dlhú bradu, je pravdovravný a veriaci.

Pri Allahovi, neprišli me kvôli inému, než vás zachrániť z tohto poníženia a potupy na základe príkazu Allaha, Všemohúceho.“

Osloboď svoju myseľ

Allah Akbar

 

Môj pán, Aba al-Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Ahmed al-Hassán (pmsn) povedal:

 

Nevlastníme nič

Všetko je nám dané do úschovy

Naše peniaze, deti, telá, duše

To všetko je nám zverené

Všetko patrí Allahovi, Povznesenému

On je Vlastník Vlastníctva (Vlastník Panstva)

Vráť sa k Allahovi

Vskutku, Allah – Ali (Najvyšší), Qadír (Schopný), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý) ti je bližšie než krčná tepna a je vzdialenejší, než sú nebesá od Zeme

Ak Naň zavoláš, počuje ťa

a ak Ho zanecháš, On zanechá teba

Ak Naň zavoláš raz, dá ti desaťkrát

a ak Ho zanecháš raz, vylieči ťa desaťkrát

Miluješ Ho a on Miluje teba

Vidíš Ho a On vidí teba, a nevidíš Ho, a On ťa vidí

Vidí ťa a ty Ho nevidíš

Džabbar (Všemohúci), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý), ‘Athím (Veľkolepý)

Je na každom mieste v každú chvíľu

Nie je obmedzený miestom alebo priestorom

Keď spíš, On nespí

Prerušíš s Ním vzťah z donútenia a On s tebou vzťah nepreruší z vlastnej vôle

Sláva patrí Allahovi, Najvyššiemu, Veľkolepému

Všetka chvála patrí Allahovi, mnohé chvály

Modlitby Allaha na Mohammeda a Rodinu Mohammeda, Imámov a Mahdíov

allah akbar

Allah Akbar

Sme v nebezpečenstve

svetlo temnota boh satan diabol allah jahveSme v nebezpečenstve ak nemáme pazúry ako lev, ktorými vytrhneme zvyšky minulosti z nášho vnútra a z našich nafs (vlasné ja alebo ego), a z našich sŕdc, a z našich myslí.

Sme v nebezpečenstve, ak sa naša aktivita kvôli Bohu znížila, ak sa naša odhodlanosť kvôli Allahovi zoslabila, a ak povieme, že sme už čakali pridhlo!

Sme v nebezpečenstve, ak upadáme do tých istých chýb, do ktorých upadli v minulosti iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nekráčame v smere, ktorý nám ukazuje boží hudža (dôkaz – i.e. proroci, poslovia, imámovia, miestodržitelia).

Sme v nebezpečenstve, ak každý jeden z nás nemá pocit, že táto da’wa (sväté volanie požehnaných Čiernych Zástav Východu) je jeho alebo jej zodpovednosť, a že je to naša da’wa, a že je to da’wa Boha Všemohúceho.

Sme v nebezpečenstve, ak neposilníme náš vzťah s Bohom.

Sme v nebezpečenstve, ak navzájom nebudeme úprimne milovať jeden druhého, a ak sa z nás nestane jedna duša.

Sme v nebezpečenstve, ak načúvame vlastnému ja a hlasu, ktorý vraví: „Som lepší než je on.“

Sme v nebezpečenstve, ak nepracujeme na záchrane ľudstva.

Sme v nebezpečenstve, ak nás zvádza vysoký štandard, hodnosti, postavenie, podobne ako boli v minulosti omámení iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nepomáhame našim bratom a sestrám a nemilujeme ich tak, ako milujeme Ahmeda Al Hassána (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že zvíťazíme nad silami zla a temnoty.

Sme v nebezpečenstve, ak nenávidíme cestu pravdy kvôli tomu, že po nej kráča iba málo ľudí.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má strach pred veľkým počtom skupín, ktoré sú v omyle.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že niet sily ani moci než skrze Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nevidí naše víťazstvo nad nepriateľmi Boha, akoby sa to odohrávalo pred jeho vlasnými očami, a ak nevidí, že k tomu dôjde už čoskoro.

Sme v nebezpečenstve, ak v tejto da’wa kráčame za božím hudžom, zatiaľ čo naše oči sú otvorené, hľadiac na cestu pred nami v strachu, že padneme do jamy.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že Allah vidí a počuje, a že boží hudža je bdelým okom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má v sebe hlas, ktorý vraví, že Allah nestvoril nikoho okrem nás, a že nevybral nikoho okrem nás, a že my sme vyvolení, a že nás nie je možné nahradiť pred Allahovým hudžom.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás začal mať pocit, že je v bezpečí a v pohodlí, zatiaľ čo nedosiahol na vrchol a nedošiel na koniec cesty.

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme prítomní a nezaujali sme postoj v boji dobra a zla.

Sme v nebezpečenstve, ak nezanechávame odtlačky prstov na telese lží a na ceste klamu, aby ich nadchádzajúce generácie mohli objaviť a študovať.

Sme v nebezpečenstve, ak nám utláčateľ neklope na dvere, a ak pohodlne spí, zatiaľ čo zabúda, že vôbec existujeme.

Sme v nebezpečenstve, ak dovolíme, aby boli ľudské idoli uctievané bez Boha, zatiaľ čo pre to nič nerobíme, a ak v rukách nedržíme sekeru Abraháma (pmsn), aby sme ich zborili.

Sme v nebezpečenstve, ak naše vedomie nie je pohnuté nárekom sirôt, chudobných a krikom mučených duší, ktoré sú ničené útlakom a nespravodlivosťou.

Sme v nebezpečenstve, ak ostávame ticho, zatiaľ čo vidíme, ako je dedičstvo rodiny Mohammeda (pmsn) uzurpované, zatiaľ čo nerobíme nič pre to, aby sme islam uzdravili po tom, čo z neho nezostalo nič než meno.

Sme v nebezpečenstve, ak z celej sily a so všetkým odhodlaním aktívne nepracujeme na zničení kráľovstva prekliateho Satana.

Sme v nebezpečenstve, ak nezničíme Samaritána a nespálime zlaté teľa a jeho zvyšky nerozprášime do mora!

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme Ahmed Al Hassán (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme s Al Hussainom (pmsn) v Karbale.

Sme v nebezpečenstve, ak neprecujeme na tom, aby bola zástava pravdy, zástava slávy, zástavy islamu, zástava AlBay’a lilah (oddanosť patrí Bohu) vztýčené na každom mieste na Zemi.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že každý padne tvárou na zem pred božím hudžom a nástupcom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak sa neriadime tým, čo hlásame.

Sme v nebezpečenstve, ak v našich srdciach máme radi sladké reči a ich kúzlo.

Sme v nebezpečenstve, ak vravíme „môj pane“ iba jazykom.

Sme v nebezpečenstve

Prorokov (pmsnajr) Návrat

Imám Ali, syn Al-Hussaina (mier s nimi obomi) povedal o Allahovom výroku: {Ten, kto ti uložil Korán, vráti ťa na miesto schôdzky poslednej/návratu} {Svätý Korán 28:85}.  On (pmsn) povedal: “Váš Prorok, mier Allaha s ním a jeho Rodinou, sa k vám vráti.”

– Bihar al-Anwar od Al-Madžlisiho, zv. 53, str. 56
pravý islám mohammed muhammed šia sunni imam mahdi reinkarnacia
Prorokov (pmsnajr) Návrat

Q&A

Odpovedajú dvanásti najbližší spoločníci Imáma (pmsn).

59. Zahŕňa zástava Riser Brigád alechemické symboly za účelom čiernej mágie?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nie, neobsahuje čiernu mágiu, je to iba zástava, ktorá nemá význam ani cieľ, jej farba bola vziata, ako viete, z požehnaných Čiernych Zástav Východu, ktoré sú víťazné na základe dovolenia Allaha, Vysokopostaveného, za účelom získať Ansárov na svoju stranu, pretože vedia, že Čierne Zástavy Východu sú pravdivé a mali vplyv na srdcia ľudí, či už to boli Ansári, alebo iní než oni, dokonca aj na tých spomedzi protivníkov. A všetká chvála patrí Allahovi.

60. Sú “Tajné Sväté Dua,” ktoré vyrozprával Imám Abu Džáfar Al Báqir (pmsn) správne? Ďakujem.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ak by boli tajné, nedostali by sa ku všetkým ľuďom, medzi ktorými sú veriaci a neveriaci. Teda nie sú správne.

61. V knihe Jurisprudencie, kapitole o manželstve, sa uvádza, že sexuálny styk so ženou mladšou než 9 rokov je zakázaný. Z toho som pochopil, že je povolené s ňou mať styk po tom, čo dosiahla vek 9 rokov. V mojej práci a v mojom okolí som narazil na mnohé prípady, v ktorých dievča utrpelo vážne fyzické poranenia, keďže jej telo nemohlo vydržať sexuálny styk s jej manželom. Ba čo viac, v dnešnom veku a dnešnej spoločnosti sa 9 ročné dievča stále považuje za dieťa a nemá dostatočnú fyzickú a intelektuálnu zrelosť, aby nieslo zodpovednosť tak dôležitej zmluvy. Tak prečo Všemohúci Boh povolil manželstvo s dievčatami tak mladého veku? Je pravdou, že je možné vydať dievča odo dňa jej narodenia?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ako si spomenul, nech ti Allah dá úspech, dievča o veku 9 rokov je v dnešnej dobe považované za dieťa. V tom čase bolo 9 ročné dievča považované za dospelú ženu vhodnú na vydaj. V tom čas, to znamená v čase Proroka (pmsnajr), zrelý zovňajšok dievčaťa a jej fyziológia ju činili pripravenou na vydaj. Čas, prostredie, jedlo, nápoje a podnebie boli iné, než sú v dnešnej dobe. Všetky tieto faktory ovplyvňujú rast ľudskej bytosti a sú rozdielne čo do prostredia a čo do časového obdobia. V dnešnej dobe je preferované, aby sa dievča vydalo počínajúc vekom 16 rokov a vyššie, toto je vek vhodný na vydaj. Z hľadiska medicínskeho to znamená, že ústrojenstvo dievčaťa medzi 9 a 16 rokmi veku je nekompletné, neunieslo by bremeno tehotenstva a pôrodu. Fyziologická nepripravenosť väčšiny dievčat tohoto veku negatívne ovplyvňuje proces tehotenstva. Panvová dutina je malá a neschopná poňať plod, nehovoriac o nezavŕšenom raste lona a nedajBože by to mohlo viesť k jeho explózii, a pravdepodobnosť potratu počas trvania tehotenstva by bola vysoká.
A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

– Znamená to teda, že je povolené oženiť sa s dievčaťom mladším ako 16 rokov? Čo je v tomto prípade Halal/Haram?

Je povolené oženiť sa s dievčaťom, ktoré má 14 rokov a viac, ale je lepšie, ak má aspoň 16 rokov. Čo sa týka svadby s dievčaťom, ktoré má 9 rokov alebo svadby s dievčaťom, ktoré má menej než 14, v dnešnej dobe je to zločin.

62. (Príbeh o tom, ako sa 12 mužov stretlo s dvomi Imámami (pmsn))

Mier s vami, Ó, spoločníci Qaima (pmsn), mier s vami, Ó, čistých dvanásť.

– Odohrala sa situácia tak, ako bola spomenutá v knihe “Rada Študentom Akademických Hawzí,” že vás bolo 40 mužov, potom prišiel Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), prikázal vám, aby ste ukázali na 10 najlepších z vás, a potom vás vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn)?

– Bol s vami Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) už nejaký čas od vtedy, čo sa skončila jeho neprítomnosť? Alebo sa vám prvýkrát objavil v deň smrti Kráľa Abduláha? To znamená, ak neprítomnosť začala v roku 2008, skončila v roku 2014?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a Požehnania Allaha nech sú s vami, veriaci Ansári Allaha na východe i na západe Zeme.

Ja (a hľadám útočište u Allaha pred svojím Ja) som váš služobník, Aba Gabriel, jeden z dvanástich mužov, ktorí mali tú česť stretnúť Hudža Allaha (Imáma Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn)). Vyrozprávam vám príbeh stretnutia sa s ním, ale uistím sa, aby som nespomenul niektoré detaily z dôvodu citlivosti tejto záležitosti. Nech vám Allah dá úspech so všetkým, čo je dobré.

Je nás 42 mužov a spolu s Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) je nás 43. Medzi nami je ten, ktorý verí v toto požehnané volanie pred tým, než o tom počuť, medzi nami je ten, ktorý verí od prvého dňa, keď o tom počul a medzi nami je ten, ktorý verí od nedávna. Sayyed, Otec, Ahmed Al Hassán (pmsn), nás zhromaždil z niekoľkých krajín, medzi ktorými sú arabské, islamské, Západné a ázijské krajiny. Pred rokom a pol sme sa zhromaždili na jednom mieste. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) bol s nami a medzi nami. Mali sme miesto, kde sme sa každý deň zhromažďovali v určitý čas až do času po modlitbe Fadžr, kedy každý z nás išiel do zamestnania, ktoré mu Otec, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), dal na starosť. Až prišiel ten sľúbený požehnaný deň a my sme sa dopočuli o deštrukcii kriminála (Abdulláha, kráľa Hidžázu).

Ako zvyčajne sme sa zhromaždili na požehnanom mieste, ktoré je opevnené Allahom swt. Pred touto nocou bol Otec niekoľko nocí neprítomný a veľmi nám chýbal. Jednu hodinu pred modlitbou Fadžr k nám prišiel odvážny lev Allaha v celej svojej nádhere, ktorá uchopí srdcia a zraky, on a jeho dvaja spoločníci spomedzi vašich čistých bratov, ktorí sú zvyknutí sprevádzať Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) všade a kamkoľvek ide.

Vstúpil k nám, zatiaľ čo sa usmieval, a povedal: “Mier s vami, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.”

Každý odpovedal na pozdrav dychtivo a túžobne. A tak on (pmsn) povedal: “Ako sa máte, Ó, synovia moji, inshaAllah sa máte všetci dobre.”

A tak bratia povedali, “Všetká chvála patrí Allahovi, Ó, Otče môj, máme sa dobre a všetká chvála patrí Allahovi.”

On (pmsn) povedal: “Dostali sa k vám správy o deštrukcii tyrana Abdulláha (nech ho Allah preklína)?

Oni povedali: “Áno.” A tak on (pmsn) povedal: “Toto je deň Allaha. Toto je Allahov sľub Jeho spravodlivým úprimným služobníkom.”

Potom povedal: “Čo urobíte, ak uvidíte Imáma Al Mahdího, Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn), nech je moja duša preň obetovaná?”

Povedali: “Pri Allahovi, pri Allahovi, ak odtiaľ pôjde a ukryje sa v ktorejkoľvek hore, pôjdeme s ním.”

A tak Otec (pmsn) povedal: “Pri Allahovi, povedali ste pravdu, pretože Allah nestvoril Ansárov (podporovateľov/stúpencov) na Zemi takých, ako ste vy, ani pred vami, ani po vás.”

Potom povedal: “Teraz chcem, aby ste ukázali na tých najlepších z vás, a aby ste vybrali desiatich, ktorí stretnú Imáma Al Mahdího, Muhammada, syna Al Hassána Al Askariho (pmsn).”

V tomto momente začal každý intenzívne vyberať svojich bratov, a ani jedného z nich nenapadlo, aby vybral samého seba alebo aby si myslel, že je lepší než jeho brat. A tak každý hovoril každému, “Vyberám teba!” A Otec (pmsn) sa na nich pozeral a usmieval sa (pmsn). Potom povedal: “Pošlite modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.” A tak každý poslal modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada.

Potom Otec (pmsn) znovu povedal: “Prisahám pri Allahovi, Vysokopostavenom, Veľkom, že Allah nikdy nestvoril Ansárov, ako ste vy. Ste tými najlepšími Ansármi na zemskom prvchu. Ansári ako vy s takou úprimnosťou, lojalitou a vierou v Allaha Všemohúceho nikdy neboli a nidky viac nebudú.”

Potom chválil Allaha a ďakoval mu. Niekoľko sekúnd ostal v tichosti, potom povedal: “Musíte si vybrať desiatich.” A tak on (pmsn) povedal: “Vytvorte desať skupín, každá skupina má štyroch veriacich a nech si každá skupina zložená zo štyroch členov vyberie jedného veriaceho, ktorý ju bude reprezentovať.”

Veriaci urobili, ako Otec (pmsn) požiadal. Každá skupina si vybrala osobu. A tak celkový počet vyvolených bol 10 veriacich. Otec (pmsn) povedal: “Nastal čas na modlitbu Fadžr,” ukázal na jedného z bratov a povedal mu, “Povstaň a vykonaj Athan.” A tak povstal, urobil Athan a modlili sme sa pod vedením Sayyeda, nášho Otca (pmsn).

A tak sme sa vydali dvanásti muži so Sayyedom, naším Otcom (pmsn) a boli sme plní dychtivej túžby, vzrušenia so srdcom, ktoré bilo rýchlosťou blesku a s telom, ktoré sa triaslo ako strom v búrkový zimný deň, kvôli veľkoleposti záležitosti. A tak sme prišli na miesto, kde sa nachádzal Imám Al Mahdí, Muhammad, syn Al Hassána Al Askariho (pmsn). Stretli sme sa s ním (pmsn). Po pozdravoch a dlhej konverzácii, ktorá trvala viac než dve a pol hodiny, nariadil nám a informoval nás o záležitostiach neviditeľna, ktoré sa majú odohrať, udalosti po celom svete, s tými najpresnejšími detailami. Informoval nás o tom, čo sa stane vo svete do najmenších detailov. Medzi ne patrí Irak, Egypt, Turecko, Irán, Japonsko, Taliansko, Veľký Satan Amerika (nech ju Allah preklína), Severná Kórea, Južná Kórea, Qatar, Jordánsko a s najmenšími detailami, dokonca spomenul aj deň a hodinu.

A túto príležitosť chceme využiť na výzvu, ktorá bola adresovaná Samerimu a Teľaťu, nech ich Allah preklína, spoločníkom údajnej kancelárie, ktorá je lživo a podvodne pripisovaná Imámovi Al Mahdímu (pmsn), zatiaľ čo on (pmsn) je ich nevinný, a prekliatym spoločníkom Stránky, a prekliatemu spoločníkovi hlasu, aby odhalili jednu z udalostí neviditeľna (jednu udalosť, ktorá sa odohrá v budúcnosti), a aby nám všetkým poskytli konkrétny deň, v ktorom sa to stane.

A my urobíme to isté; dáme vám jednu záležitosť neviditeľna, o ktorej nikto nikdy nepočul a nikto nidky počuť nebude, o ktorej nikdy nik nehovoril. Budete o nej počuť po prvýkrát od nás, o udalosti, ktorá sa odohrá, inshaAllah a my vám poskytneme tie najpresnejšie detaily – spomenieme deň, hodinu a minútu.

Ak ste v pravde, ako tvrdíte, príjmite našu výzvu. V opačnom prípade ste klamári, pokrytci, nemorálni, skorumpovaní a neveriaci a v tom čase pre vás neostane žiaden liek, iba ak meč na vás, a v tom čas, prisahám pri Allahovi, Vysokom a Veľkom, nebudeme s vami mať zľutovanie, rozdrvíme a zničíme vaše hniedzda, hniezda zblúdenia, neviery, klamstiev a hanobenia Ahlul Bayt (pmsn), a v tom čase vám nepomôže žiadna ľútosť ani pokánie.

Q&A