Osloboď svoju myseľ

Na Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal: „Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch? Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“ …

Advertisements

Allah Akbar

  Môj pán, Aba al-Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Ahmed al-Hassán (pmsn) povedal:   Nevlastníme nič Všetko je nám dané do úschovy Naše peniaze, deti, telá, duše To všetko je nám zverené Všetko patrí Allahovi, Povznesenému On je Vlastník Vlastníctva (Vlastník Panstva) Vráť sa k Allahovi Vskutku, Allah – Ali (Najvyšší), Qadír (Schopný), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý) …

Sme v nebezpečenstve

Sme v nebezpečenstve ak nemáme pazúry ako lev, ktorými vytrhneme zvyšky minulosti z nášho vnútra a z našich nafs (vlasné ja alebo ego), a z našich sŕdc, a z našich myslí. Sme v nebezpečenstve, ak sa naša aktivita kvôli Bohu znížila, ak sa naša odhodlanosť kvôli Allahovi zoslabila, a ak povieme, že sme už čakali pridhlo! Sme v nebezpečenstve, ak upadáme do tých istých chýb, do …

Prorokov (pmsnajr) Návrat

Imám Ali, syn Al-Hussaina (mier s nimi obomi) povedal o Allahovom výroku: {Ten, kto ti uložil Korán, vráti ťa na miesto schôdzky poslednej/návratu} {Svätý Korán 28:85}.  On (pmsn) povedal: “Váš Prorok, mier Allaha s ním a jeho Rodinou, sa k vám vráti." - Bihar al-Anwar od Al-Madžlisiho, zv. 53, str. 56

Q&A

Odpovedajú dvanásti najbližší spoločníci Imáma (pmsn). 59. Zahŕňa zástava Riser Brigád alechemické symboly za účelom čiernej mágie? V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho, Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov, Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov. Nie, neobsahuje čiernu mágiu, je to iba zástava, ktorá nemá význam ani cieľ, …

Imám al-Báqir (p) povedal, „Ak sa tristotrinásť ľudí, počet bojovníkov pri Badr, zhromaždí v podporu Imáma, je preň povinnosťou, aby povstal (proti nespravodlivému vedcovi) a privodil zmenu.“ [Bihar al-Anwar, zv. 100, str. 49, č. 18]