Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dôstojnosť VS Podlosť

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) stvoril človeka, aby bol vznešený a ušľachtilý dušou. Hľadanie svetských cieľov, zatiaľ čo znižujem samého seba, je podlé a ohavné. Človek, ktorý si cení samého seba a má k sebe úctu, a je velebiaci v duši, neuskutoční podlé skutky, ktoré môžu viesť k poníženiu a neúcte. Takýto človek si neukladá nízke …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokora VS Arogancia

{Niet pochýb o tom, že Boh vie, čo skrývajú a čo prejavujú. On nemá rád povyšujúcich sa.} {Korán 16:23} Arogantní ľudia hovoria, že veria v pokoru, ale ich život hovorí, že veria v aroganciu. Pokora hovorí pravdu. Pokorní ľudia posilňujú. Arogantní ľudia využívajú. Ak zasadíš pokoru, budeš žať silu. Ak zasadíš pýchu, budeš žať zničenie. …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Poznanie VS Nevedomosť

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Boh, jeho anjeli a všetci tí, ktorí sú na nebesiach a na zemi, dokonca i mravce na kopcoch a ryby vo vode, zvolávajú požehnanie na tých, ktorí učia druhých užitočnému poznaniu.“ Prorok tiež povedal: „Získavajte poznanie a odovzdávajte ho ľuďom.“ Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Ak ktokoľvek cestuje na cestách za poznaním, Boh …

Božia povinnosť konať na základe Intelektu a vzdorovať Ignorancii

Niekto sa opýtal Imáma Džáfara al-Sádiqa (pmsn), čo je to intelekt, načo Imám (pmsn) odpovedal: "Je to to, čím služobník uctieva Milostivého a prostredníctvom čoho získa Raj." Muž sa teda opýtal: "Tak čo je potom tá vec, čo mal dokonca aj Mu'awiyah?" Imám (pmsn) odpovedal: "Je to skazená vec - je to diabolstvo.  Podobá sa na …

Dva prsty

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného ja hľadanie/snaha s Anjelom, Svetlom a intelektom k Allahovi a odmietnutie Satana, temnoty a …

Imám Ali (PMSN) povedal: „Telo zažíva šesť rôznych stavov: zdravie, chorobu, smrť, život, spánok a bdelosť, a tiež aj duch. Jeho život je jeho poznanie a jeho smrť ignorancia; jeho chorobou sú pochybnosti, zatiaľ čo jeho zdravie je istota; jeho spánok je jeho nedbalosť a jeho bdelosť je jeho vedomie.“ Bihar al-Anwar, zv. 61, str. 40, č. 10

Vlastné ja

Vskutku, je to základňa sužovania a domov choroby, a preto ak by (vlastné ja) neobsahovalo náležité medzery pre to, čo obsahuje tento svet z túžob/žiadostivosti, a ak by neobsahovalo chorobu všetkých chorôb, ktorou je (Ego), Satan by nemal cestu k ľudskej bytosti (ktorou ho/ju môže zviesť), a preto skrze jeho zdravie je Adamov syn stály a skrze jeho chorobu je chorý, a skrze …