Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokánie VS Zotrvávanie v hriechu

Posol Allahov (mier s ním) povedal: “Pisár na pravej strane je dôveryhodnejší ako pisár naľavo. Keď človek urobí dobrý skutok, tak ho hneď zaznamená. Keď človek urobí zlý skutok, tak povie pisárovi naľavo: Nehýb s rukou po dobu 6 hodín. Ak človek bude hľadať u Allaha odpustenie, tak ho nezapíše. Inak to bude zaznamenané ako …

Advertisements

O tom, ako Boh postupne človeka opúšťa a o nevďačnosti Bohu

1938 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď chce Boh pre niekoho zle, keď dotyčný spácha hriech, Boh mu dá niečo, čo spôsobí, že zabudne na pokánie a ostane v tom stave. Toto je výrok Boha: {Tých, ktorí znamenia Naše za lživé prehlasujú, tých prilákame postupne do záhuby bez toho, aby o tom mali tušenie} {7:182}‘“  1939 – Imám Sádiq …

Imám Ali (pmsn) povedal, “Neboj sa ničoho okrem tvojho hriechu a nevkladaj nádeje do nikoho iného než tvojho Pána.” Ghurar al-Hikam, č. 10161 – 10162 Imám Ali (pmsn) povedal, “Keď sa bojíš Stvoriteľa, utečieš k Nemu, a keď sa bojíš stvorenia, utečieš od neho.” Ghurar al-Hikam, č. 4928 – 2029 Imám Ali (pmsn) povedal, “Prejedanie …

„Existujú tri tipy priestupkov: ten, ktorý Alla, Povznesený, odpustí, ten, ktorý neodpustí, a ten, ktorý neignoruje. A preto priestupok, ktorý neodpustí, je neviera v Allaha, Všemohúceho, Skvostného. Priestupok, ktorý Allah odpustí, je ten, ktorý osoba spácha proti sebe medzi ním a Allahom, ktorému patrí Moc a Suverenita. Ale priestupok, ktorý neignoruje, je ten, ktorý je spáchaný protí právam ľudí.“ Vysvetlenie: …

Muž povedal (Imám Sádiqovi (PMSN)): Nech som tvojim výkupným, prinútil Allah služobníkov páchať hriechy? On povedal: Allah je Spravodlivejší než aby ich nútil páchať hriechy, a potom ich za to trestal. A tak mu (PMSN) povedal: Nech som tvojim výkupným, takže Allah dal služobníkom slobodnú vôľu? On (Imám PMSN) odpovedal: Ak by im bol dal …

Láska k Ahl al-Bayt (PMSNV)

Šítske a sunitské tradície ustanovujú, že láska nás chráni pred otroctvom vlastných túžob a Satana. Je to kvôli tomu, že láska povznesenej osobnosti spôsobuje, že milujeme jeho nepriateľov a nenávidíme jeho priateľov. Priateľstvo so Satanom a nasledovanie vlastných zlých túžob sú dve najväčšie prekážky lásky človeka k Bohu (swt.) a lásky pre Ahl ul-Bayt (a.s.). Keď Boh dá, nasledovníci Aliho (a.s.), skrze …

Imám al-Sádiq (PMSN) povedal, „Veriaci spočíva medzi dvomi obavami, strachom z hriechu, ktorý spáchal v minulosti a nevie, aký postup Allah swt. zvolil (v súvislosti s tým) a strach zo zvyšku života, o ktorom nevie, aké deštruktívne hriechy v ňom môže spáchať, a preto sa ráno vždy budí ustrašený a je to práve strach, ktorý ho napraví.“ [al-Kafi, zv. 2, str. 71, č. 12]