Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Neoprávnené odvodzovanie islamského práva Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede. Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez …

Advertisements

Mäso a mäsové produkty (Halal/Haram)

Očisťujete svoje telo?  Zdržiavate sa mäsa, ktoré je Haram? Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal, že všetko mäso je haram okrem toho, ktoré je porazené pred vašimi očami spôsobom, ktorý je halal, alebo okrem toho, o ktorom ste počuli, že bolo porazené halal spôsobom dôveryhodnou osobou s dobrým správaním, ktorej dôverujete.  Všetko ostatné mäso je …