O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Božie právo vs. ľudské zákony Pozrime sa na slávny hadís o tých, ktorí kázali ľuďom a interpretovali Korán podľa ich vlastnej mienky: Abu Basír povedal, že Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek interpretuje Korán podľa vlastnej mienky, ak má pravdu vo svojej interpretácii, tak nie je odmenený, a ak sa mýli, tak sa od Neba oddiali ešte …

Advertisements