Volanie k suverenite Boha

suverenita boha zvrchovanost biblia tora

Mojžiš (mier s ním) ustanovil Zvrchovanosť Allaha medzi synmi Izraela Mojžiš (mier s ním) emigroval s tými, ktorí v neho verili a prijali ho z krajiny tyrana, aby Zvrchovanosť Boha bola založená v inej krajine: [15 K faraónovi choď ráno... 16 Povieš mu: Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si …

Advertisements

Poznanie: Citovali proroci a poslovia svoje poznanie a múdrosť ako dôkaz o ich pravdovravnosti?

Proroci a poslovia v Tóre používali svoje poznanie ako dôkaz o ich pravdovravnosti... Existuje mnoho textov, ktoré svedčia, že proroci (mier s nimi) skutočne citovali svoje poznanie a múdrosť ako dôkaz. Platí to pre Mojžiša (mier s ním) a jeho múdrosť, Jozueho (mier s ním), Dávida (mier s ním) a Šalamúna (mier s ním) atď... Takisto aj pre Jozefa (mier s …

– Qaim rodiny Mohameda je tu! –

Zákon o poznaní Zástupcu Boha (Hudžah) Allah, Všemocný, Múdry, vždy ustanoví Kalifa na Jeho zemi. Ustanoví Miestodržiteľa, ktorý vedie ľudí k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Z Jeho nekonečnej milosti nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal univerzálny zákon, aby sme v každej dobe dokázali identifikovať Jeho správcu na Zemi. Boh, Všemocný a Múdry, informoval ľudstvo o troch podmienkach, ktoré musí božou …

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Teľa, zv. 2 (úryvok)

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí …

Kniha Monoteizmu 1.21

Text Tóry a Nového Zákona Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií. Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona): Dnes si …

Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele, (1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a …

Imám Al-Mahdí (PMSN) v Starom zákone (Izaiáš)

(26  Potom vztýči znak ďalekému národu, zapíska naň od končín zeme, a hľa, príde náhle, rýchlo.   27  Nikto v ňom nie je unavený ani sa nepotkýna, nespí, ani nedrieme, opasok na jeho bedrách sa nerozopne, ani remienok na obuvi sa neroztrhne.   28  Jeho šípy sú ostré, všetky luky napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň …