Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Advertisements

Allah Akbar

  Môj pán, Aba al-Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Ahmed al-Hassán (pmsn) povedal:   Nevlastníme nič Všetko je nám dané do úschovy Naše peniaze, deti, telá, duše To všetko je nám zverené Všetko patrí Allahovi, Povznesenému On je Vlastník Vlastníctva (Vlastník Panstva) Vráť sa k Allahovi Vskutku, Allah – Ali (Najvyšší), Qadír (Schopný), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý) …

Teľa, zv. 2 (úryvok)

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí …

Sme v nebezpečenstve

Sme v nebezpečenstve ak nemáme pazúry ako lev, ktorými vytrhneme zvyšky minulosti z nášho vnútra a z našich nafs (vlasné ja alebo ego), a z našich sŕdc, a z našich myslí. Sme v nebezpečenstve, ak sa naša aktivita kvôli Bohu znížila, ak sa naša odhodlanosť kvôli Allahovi zoslabila, a ak povieme, že sme už čakali pridhlo! Sme v nebezpečenstve, ak upadáme do tých istých chýb, do …