Kráľ Abdulláh je mŕtvy!

Imám AlSádiq (p) povedal: „Ktokoľvek mi garantuje smrť Abdulláha, pre toho budem garantovať Qaema. A potom povedal: Ak je Abdulláh mŕtvy, ľudia sa po ňom nezhromaždia s nikým, a táto záležitosť neskončí bez nášho Spoločníka (Mahdího), InshAllah. A kráľ rokov pominie a kráľ mesiacov a dní bude vládnuť. A tak som povedal: Bude to trvať …

Imám AlSádiq (pmsn) povedal: Ktokoľvek vezme jeho náboženstvo z úst ľudí, ľudia ho odstránili. A ktokoľvek, kto vezme jeho náboženstvo z Knihy a Sunna, hory budú odstránené a on nebude odstránený.“ Tasheeh AlItiqaad od Sheikh AlMufeed str.72 الصادق (ع): (من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل) تصحيح الاعتقاد للمفيد: …

Vo svojich posledných momentoch, Imám Džáfar as-Sádiq (pmsn) povedal: “Naša intervencia nezastihne tých, ktorí pristupovali k modlitbe ľahkovážne (považovali ju za bezvýznamnú).” (Furu Kafi, Zv. 3, str. 241)

Prorok Muhammad (PMSNAJR) povedal: „Ó, ľudia, som ľudská bytosť a onedlho odpoviem poslovi môjho Pána (t.j. volaniu smrti). Zanechávam za sebou medzi vami dve vzácne/ťažké veci (thaqalayn). Prvá z dvoch je Kniha Allaha. V nej je vedenie a svetlo. A tak sa chopte Knihy Allaha a držte sa jej.“ Potom nás urgoval a motivoval (nás) ohľadom Knihy Allaha. Potom povedal, „A môj …