Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

posledná vôľa proroka mohameda umar omar ali

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180}. V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

Advertisements

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

Zatiaľ čo bolo povinnosťou učencov, aby radili moslimom, a aby im boli k službám, učenci vymysleli koncept taqlídu, ktorý moslimom ukladá povinnosť, aby ich napodobňovali a nasledovali pri každom ich kroku. Zatiaľ čo je absolútne správne imitovať neomylného - môžeme to nazývať taqlíd neomylného - učenci si zobrali toto privilégium od Ahlul Bayt (mier s nimi) a neoprávnene to …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dobro VS Zlo

V mene Allaha Milosrdného a Milostivého, všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Ó, Allah, zošli svoju priazeň na Mohameda a na rodinu Mohameda, a na imámov a mahdiov. Salam alejkum wa rahmatullahi wa barakatu drahí bratia a sestry. V dnešnej lekcii budeme diskutovať o vojakoch svetla verzus vojakoch nevedomosti. Inshallah v ďalších lekciách sa pozrieme bližšie na týchto vojakov a na to, ako premôcť vojakov …

Imám Džáfar Al Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku Boh nás (Ahul Bayt) stvoril a vyformoval nás, a dal nám tú najdokonalejšiu formu. Urobil nás Jeho Okom nad Jeho služobníkmi, a Jeho Hovoriacim Jazykom, prostredníctvom ktorého prehovára k Jeho služobníkom. Sme Jeho Otvorenou Rukou, ktorá sa naťahuje s Milosťou a Vľúdnosťou k Jeho služobníkom. Sme Jeho Tvárou, skrze ktorú je k Nemu možné dôjsť, a bránou, …

Korán a Sunna? Naozaj?

Založené na paralelnej tradícii (mutawatir), na ktorej sa zhodujú všetci muslimovia: Po poslednej púti sa Allahov Posol (pmsnajr) postavil, aby predniesol reč pri jazierku známom ako Khum (Ghadír Khum), ktoré sa nachádza medzi Mekkou a Medínou. Chválil Allaha, pripomenul Ho a povedal: “Ó, ľudia! Hľa! Zdá sa, že sa blíži čas, keď budem povolaný (Allahom) …

Láska k Alímu je povinnosť pre všetkých muslimov

Ibn Abbás vyrozprával: „Keď bol verš {42:23} zjavený, spoločníci sa opýtali: ‚Ó, Allahov Posol! Kto sú tí blížni, ku ktorým lásku pre nás Allah učinil povinnou?‘ Nato Prorok (požehnania s ním a s jeho rodinou) povedal: ‚Ali, Fatima a ich dvaja synovia.‘ On (pmsnajr) zopakoval túto vetu trikrát.“ Sunitské referencie: Tafsir al-Kabir, od Fakhr al-Din …

“Niekto prišiel za Imámom Dža’far al-Sádiqom (pmsn) a povedal mu, že existuje skupina ľudí, ktorí nepočúvajú Allaha, ale zároveň vravia, že majú nádej (v Jeho Milosť) a zostali tak až do smrti. Imám (pmsn) povedal: “Toto sú ľudia, ktorí kmitajú tam a späť medzi svojimi túžbami. Klamú a v skutočnosti nemajú nádej, pretože ten, kto …