Na pevnine i na zemi sa objavila spúšť

Uspokojili sa s ignoranciou miesto poznania

Advertisements