Zákon o rozpoznaní Zástupcu Boha v Biblii a Tóre

Nasledovné citáty z Biblie dokážu, že proroci a poslovia (mier s nimi) uplatňovali všetky tri komponenty tohto Božieho zákona, aby dokázali ich legitímnosť a pravdovravnosť.   Posledná vôľa: Proroci, ktorí priamo určili alebo prorokovali svojich nástupcov Každý, kto hľadá pravdu, nájde mnoho dôkazov, že proroci a poslovia skutočne určili svojich nástupcov. Pred tým, než si uvedieme príklady prorokov, ktorí …

Advertisements

– Qaim rodiny Mohameda je tu! –

Zákon o poznaní Zástupcu Boha (Hudžah) Allah, Všemocný, Múdry, vždy ustanoví Kalifa na Jeho zemi. Ustanoví Miestodržiteľa, ktorý vedie ľudí k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Z Jeho nekonečnej milosti nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal univerzálny zákon, aby sme v každej dobe dokázali identifikovať Jeho správcu na Zemi. Boh, Všemocný a Múdry, informoval ľudstvo o troch podmienkach, ktoré musí božou …

Hadísy od Ahlul Bayt o novej záležitosti, s ktorou povstane Qaim

Poznámka: Tituly Qaim alebo Mahdi sa zmieňujú o Imámovi Al Mahdím (mier s ním) a o jeho zástupcovi, Ahmedovi Al Hassánovi, zároveň, pretože Jamáni je pravou rukou Imáma Mahdího (mier s ním) a koná v jeho mene. Ahmed Al Hassán je tiež prvým z Mahdijín, a preto je Qaim z rodiny Mohamedovej. Qaim prichádza s novou záležitosťou Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: …

Neočakávaná obnova islamu

Keď sa objaví Qaim (mier s ním), bude bojovať proti všetkým inováciam a obnoví pravdu náboženstva. Prinesie toľko poznania, že to prekvapí celý svet... Z tohto dôvodu, na začiatku svojej misie, si mnohí ľudia budú myslieť, že priniesol nové náboženstvo. Mnohí budú protirečiť Imámovi Mahdímu (mier s ním) tým, že budú odmietať jeho miestodržiteľa, Ahmeda Al Hassána, …

Poznámka: Klamstvo sa môže zdať extrémne presvedčivé až reálne

Je dôležité si zapamätať, že v prípade Mojžiša (mier s ním) Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) tiež potrestal ľudí, ktorí začali uctievať teľa tým, že dal teľaťu hlas. Takže nie je to niečo neslýchané alebo nemožné, že klamstvo, ktoré je prezentované ľuďom, je extrémne presvedčivé a zdá sa byť veľmi autentické a reálne. „...A počas tých 40 nocí, Sameri (Samaritán) …

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Teraz sa pozrime na stav menšiny ľudí alebo na malý počet ľudí podľa Koránu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí... {Satan povedal: „Vidíš toho, ktorého si poctil viac než mňa! Ak by si mi doprial odklad až do Dňa zmŕtvychvstania, vykynožím jeho potomstvo s výnimkou malého počtu“. {Korán 17:62} {A nebyť Božieho dobrodenia vám daného a …

Väčšina je odsúdená Allahom!

Ľudia veria, že majú pravdu, keďže sú vo väčšine (t.j. podporovatelia falošného úradu), a že stúpenci Čiernych Zástav sa odchýlili, pretože sú menšina. Mnohí ľudia si myslia, že keby to, čomu veria podporovatelia Čiernych Zástav – ansári - bola pravda, tak by ich nasledovala väčšina ľudí. Potom ďalej dôvodia: Keďže je iba málo tých, ktorí veria …

Príbehy prorokov z Koránu

Pripomeňme si príbeh Noeho (mier s ním), s ktorým po 950 rokoch jeho volania zostalo iba 9 ľudí... Uvedomme si, akým nádherným testom je oddialenie naplnenia proroctiev v súvislosti s bezpodmienečnou dôverou v Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Salama bin Mohmed vyrozprával od Ahmada bin Ali bin Dawúd al-Qummiho od Mohameda bin Al Hassán as-Saffara od Ahmeda bin Mohamed …