Návrat na blog

Ó, Ľudia Sveta!

Mahdí Rodiny Mohameda (mier s nimi), Imám Mohamed bin Al Hassán Al Askary (požehnania a mier s ním), je tu.  Nalsedujte ho!  V piatok, 23.1.2015, v deň smrti kráľa Hidžázu (kráľa Abdulláha), o ktorom Svätý Prorok Mohamed (pmsnajr) povedal: “Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Al-Hudžu,” i.e. Mahdího.

Každý, kto má otázky alebo báda, prosím, navštívte nasledujúcu miestnosť na Paltalku.  Sme k službám všetkým, ktorí hľadajú pravdu:

Paltalk Messenger >>>> Chat Rooms >>>> Middle East >>>> Islam >> The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya.

Rozvrh jazykových intervalov “Čiernych Zástav Východu” podľa mekkánskeho času KSA:

1. Anglický 12:00 AM – 7:00 AM
2. Nemecký 7:00 AM – 10:00 AM
3. Francúzsky 10:00 AM – 1:00 PM
4. Arabský 1:00 PM – 12:00 AM

Oddanosť patrí Allahovi.  Niet boha než Allaha.  Mohamed je Posol Allaha.  Ali je Wali/miestodržiteľ Allaha.  AlMahdí je Hudža/dôkaz Allaha.  Vskutku prišlo to, čo vám bolo prisľúbené.


Tento blog bol založený za účelom oboznámenia verejnosti s volaním posla Imáma Al Mahdího, Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a s oceánmi múdrostí, naprieč ktorými vedie tých, ktorí majú oči a srdce, aby videli a uši, aby počuli.

Víziou je budúcnosť, v ktorej ľudia príjmu Zvrchovanosť Boha na tejto zemi a odmietnu Zvrchovanosť Ľudí, tyranov a nečinných duchovných.

Hlavným zdrojom informácií je Aba Sádiq Abdulláh Hašem (mier s ním), prorok Jozef v jeho Radža (Návrate), ktorého Imám (mier s ním) prehlásil za jeho jediné dvere. Aba Sádiq (mier s ním) predstavuje dvere pravdy, cez ktoré je možné vstúpiť do mesta poznania náboženstva Jediného Boha – skutočného islámu.

Volanie Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním) začalo v roku 1999. On je Ahmed, ktorý sa spomína v Testamente Proroka Mohamneda (mier s ním a jeho rodinou). Ahmed Al Hassán (mier s ním) je prvý z dvanástich Mahdíov a prvý z 313 spoločníkov Imáma Al Mahdího (nech mu Boh dá moc na tejto zemi).

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) nás volá k Bohu. Má viac poznania Božích kníh, než ktokoľvek iný. Je podporovaný tisícami zázrakov a vízií.

Spasiteľ sa objavil. Sľúbený paraklet od Ježiša (mier s ním) kresťanom, Posol od Eliáša (mier s ním) židom a Posol Imáma Al Mahdího (mier s ním) moslimom. On je Mahdí, ktorého nám Prorok (mier s ním a jeho rodinou) prisľúbil, že príde na Konci čias, aby naplnil tento svet spravodlivosťou a mierom tak, ako bol plný nespravodlivosti a tyranie.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) je Jamáni Ahl Al Bayt. On je ten, o ktorom Imám Baqír (mier s ním) povedal: “Niet lepšej zástavy než zástavy Jamániho. Je to zástava oddanosti, pretože vás volá k držiteľovi. Preto ak Jamáni vystúpi, predaj zbraní moslimom alebo komukoľvek sa stane zakázaným. A keď sa Jamáni zjaví, postavte sa zaň, pretože jeho zástava je zástavou viery a každému muslimovi je zakázané sa od neho obrátiť. Ktokoľvek sa od neho obráti, patrí medzi ľudí pekiel, pretože volá k pravde a k správnej ceste” – z knihy “Okultácia” šejka Numániho, str. 264

Oficiálna stránka:
black-banners.com/forum/

Wiki:
en.ahmedalhassan.wiki

Admin blogu nie je profesionálny šejk. Texty prekladá z autentických kníh a z oficiálnych vyjadrení s Božou pomocou podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.

 

Návrat na blog

Advertisements