Rada Imáma Ahmed Al Hassána (p) ansárskym ženám:

„Dúfam, že vy a každá veriaca žena bude čítať Surat Já sín (kapitolu zo Svätého Koránu) každý deň po Salat Al-Iša (posledná povinná modlitba večera) a často hovoriť – a vedzte, že bez ohľadu koľko to vravíte – stále je to málo: Ó, Bože, prosím Ťa o príjemný život, spravodlivú smrť a vážený koniec, nezneuctený ani neobnažený. Ó, Bože, Tvoje …

Domáce násilie

Väčšina anglických prekladov Koránu vyprodukovaných zavádzajúcimi prekladateľmi, ktorí sú častokrát sami uvedení v omyl, sa javia, akoby prehliadali a ospravedlňovali domáce násilie v islame, čo je však ďaleko od pravdy. Slovo „idrib“ (Korán 4:34) je homofonické slovo, ktoré môže byť vyložené dobrým alebo zlým významom, čo závisí od srdca (mysle) čitateľa (Korán 3:7). Ide o synonimum slovenského slova „spustiť/hodiť/zanechať.“ …

Aký vek mala Ajša v čase jej svadby s Muhammadom (mier s ním)?

Ajšine prednosti a jej úloha v Islame. V akejkoľvek diskusii o veku Ajše (nech je s ňou Boh spokojný)  v čase jej svadby so Svätým Prorokom Muhammadamom (mier s ním), je veľmi významné poukázať na kľúčovú úlohu, ktorú zohrala ako učiteľka, zástankyňa a vykladateľka islamského náboženstva. Ajša bola výnimočne inteligentná a bystrá žena, zázračné dieťa,  a to bol hlavný dôvod, prečo sa stala …

Podporujú gay muži maskulínne ženy?

26 Júl, 2013 Je možné, že homosexuálne ideály ženskej krásy a správania sú v súčasnosti normou? napísal Colm O´Hehir, (henrymakow.com/) preložil helper313, (helper313.wordpress.com/) Tradicionalistický Kresťania často kritizujú homosexuálnu revolúciu, ak sa opýtate mňa, tak právom. Avšak v poslednej dobe ma zaujala a moja pozornosť spočinula na úlohe homosexuálnych mužov v tvarovaní HETEROSEXUÁLNEJ sexuálnej revolúcie, t.j. kultúry príležitostnej sexuálnej promiskuity, …

Ženy v Koráne a Sunne 2/2

Pred príchodom islamu sa so ženami zaobchádzalo často horšie ako so zvieratami.  Prorok (mier s ním) chcel tieto krutosti zastaviť, a preto kázal láskavosť voči nim.  Povedal muslimom: „Bojte sa Allaha, pokiaľ ide o ženy.“ „Najlepší z vás sú tí, ktorí sa správajú najlepšie k svojim manželkám.“ „Muslim nesmie nenávidieť svoju ženu, a ak je nespokojný s jednou zlou vlastnosťou v nej, …

Ženy v Koráne a Sunne.

V islame neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich vzťah k Bohu.  Sú im obom sľúbené rovnaké odmeny za dobré správanie a rovnaký trest za zlé správanie. Korán hovorí: „Aj ženy majú rovnaké práva nad mužmi, ako muži nad nimi.“  (2:26) Korán pri oslovovaní veriacich často používa výraz „veriaci muži a ženy“, aby zdôraznil rovnosť mužov a žien …