Väčšina učencov je vždy skazená

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“} {Korán 33:67} Vieme, že v každej dobe bolo pracujúcich učencov málo, zatiaľ čo väčšina duchovných bola skazená práve tak, ako je to opísané vo svätom Koráne a v hadísoch. Na základe autority Abu Basira, ktorý oznámil na základe autority …

Advertisements

O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Božie právo vs. ľudské zákony Pozrime sa na slávny hadís o tých, ktorí kázali ľuďom a interpretovali Korán podľa ich vlastnej mienky: Abu Basír povedal, že Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek interpretuje Korán podľa vlastnej mienky, ak má pravdu vo svojej interpretácii, tak nie je odmenený, a ak sa mýli, tak sa od Neba oddiali ešte …

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní: {On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc …

Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Neoprávnené odvodzovanie islamského práva Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede. Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez …

Refutácia taqlidu omylného

Hadísy, ktoré nám kážu nasledovať učenca, sa môže zmieňovať o omylných učencoch iba obmedzeným spôsobom, pretože absolútnym spôsobom sa to týka iba Ahlul Bayt (mier s nimi), ktorí jediní sú pravými učencami božími, ako vysvetľujú nasledovné vyrozprávania: Ali ibn Ibrahim, od Mohameda ibn Isu, od Yunusa, od Džamíla, od Abu Abdillaha (mier s ním): Ja …

Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

Zatiaľ čo bolo povinnosťou učencov, aby radili moslimom, a aby im boli k službám, učenci vymysleli koncept taqlídu, ktorý moslimom ukladá povinnosť, aby ich napodobňovali a nasledovali pri každom ich kroku. Zatiaľ čo je absolútne správne imitovať neomylného - môžeme to nazývať taqlíd neomylného - učenci si zobrali toto privilégium od Ahlul Bayt (mier s nimi) a neoprávnene to …

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)

Podľa proroka (mier s ním) a Imámov z jeho Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci v čase Imáma Mahdího (mier s ním), obzvlášť učenci taqlidu, budú skutočne nepriateľmi toho, ku ktorému na prvý pohľad zvolávajú. Nespoznajú Imáma Al Mahdího (mier s ním), keď sa objaví. Naopak, budú sa na neho pozerať ako na hrozbu pre …

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) nás varuje pred deviantnými duchovnými

V kázni Hadž Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) veľa hovorí o postoji deviantných duchovných k nemu ako následníkovi Imáma Mahího (mier s ním). Vraví: „Volám vás, ó, ľudia, aby ste sa zachránili pred skúškou týchto deviantných duchovných, ktorí sú zvedení zo správnej cesty, a ktorí zavádzajú. Uvažujte o situácii národov, ktoré vám predchádzali. Našli ste deviantných duchovných podporovať …