Qaim obnovuje islam

Ibn Atta povedal: „Spýtal som sa Abu Džáfara Al Báqira (mier s ním) a on povedal: Keď povstane Qaim (mier s ním), ako bude kráčať medzi ľuďmi? A tak on (mier s ním) povedal: Zničí to, čo bolo pred ním ako posol Allahov (mier s ním) a prinesie nový islam.“ - Ghaybat Al No’mani, str. 236; Bihar Al …

Advertisements

Hadísy od Ahlul Bayt o novej záležitosti, s ktorou povstane Qaim

Poznámka: Tituly Qaim alebo Mahdi sa zmieňujú o Imámovi Al Mahdím (mier s ním) a o jeho zástupcovi, Ahmedovi Al Hassánovi, zároveň, pretože Jamáni je pravou rukou Imáma Mahdího (mier s ním) a koná v jeho mene. Ahmed Al Hassán je tiež prvým z Mahdijín, a preto je Qaim z rodiny Mohamedovej. Qaim prichádza s novou záležitosťou Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: …

Neočakávaná obnova islamu

Keď sa objaví Qaim (mier s ním), bude bojovať proti všetkým inováciam a obnoví pravdu náboženstva. Prinesie toľko poznania, že to prekvapí celý svet... Z tohto dôvodu, na začiatku svojej misie, si mnohí ľudia budú myslieť, že priniesol nové náboženstvo. Mnohí budú protirečiť Imámovi Mahdímu (mier s ním) tým, že budú odmietať jeho miestodržiteľa, Ahmeda Al Hassána, …

Poznámka: Klamstvo sa môže zdať extrémne presvedčivé až reálne

Je dôležité si zapamätať, že v prípade Mojžiša (mier s ním) Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) tiež potrestal ľudí, ktorí začali uctievať teľa tým, že dal teľaťu hlas. Takže nie je to niečo neslýchané alebo nemožné, že klamstvo, ktoré je prezentované ľuďom, je extrémne presvedčivé a zdá sa byť veľmi autentické a reálne. „...A počas tých 40 nocí, Sameri (Samaritán) …

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Teraz sa pozrime na stav menšiny ľudí alebo na malý počet ľudí podľa Koránu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí... {Satan povedal: „Vidíš toho, ktorého si poctil viac než mňa! Ak by si mi doprial odklad až do Dňa zmŕtvychvstania, vykynožím jeho potomstvo s výnimkou malého počtu“. {Korán 17:62} {A nebyť Božieho dobrodenia vám daného a …

Väčšina je odsúdená Allahom!

Ľudia veria, že majú pravdu, keďže sú vo väčšine (t.j. podporovatelia falošného úradu), a že stúpenci Čiernych Zástav sa odchýlili, pretože sú menšina. Mnohí ľudia si myslia, že keby to, čomu veria podporovatelia Čiernych Zástav – ansári - bola pravda, tak by ich nasledovala väčšina ľudí. Potom ďalej dôvodia: Keďže je iba málo tých, ktorí veria …

Príbehy prorokov z Koránu

Pripomeňme si príbeh Noeho (mier s ním), s ktorým po 950 rokoch jeho volania zostalo iba 9 ľudí... Uvedomme si, akým nádherným testom je oddialenie naplnenia proroctiev v súvislosti s bezpodmienečnou dôverou v Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Salama bin Mohmed vyrozprával od Ahmada bin Ali bin Dawúd al-Qummiho od Mohameda bin Al Hassán as-Saffara od Ahmeda bin Mohamed …

Mnoho mladých a málo starých spoločníkov Qaima

Amírul Muminín (Princ Veriacich), Ali Ibne Abi Talib (mier s ním), vyhlásil: „Spoločníci Mahdího budú mladí a nikto nebude starý okrem malého počtu, ktoré sa bude rovnať zrnku v oku alebo soli v jedle.“ - Ghaibat-e-Nomani, str. 170, Rúzgárhái, zv. 1, str. 415, tradícia 480. „Väčšina z týchto nasledovníkov (Hazrata Mahdího (mier s ním)) je mladých, zatiaľ čo starých …

Veľké preosievanie

„Tí, ktorí si prajú dosiahnuť, dosiahnu.“ - Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním)Nanešťastie mnohí preferujú držať sa falošného úradu (Teľa) a nepracujúcich učencov (Sameri) a vyberajú si atakovanie Abdulláha Hašema a iných veriacich tým, že ich preklínajú a vysmievajú sa im a urážajú ich. Nanešťastie mnohí preferujú držať sa falošného úradu (Teľa) a nepracujúcich učencov (Sameri) a vyberajú si atakovanie Abdulláha …