Jamáni je prvým ansárom Imáma Mahdího: Ahmed z Basry

Je prvým z Mahdího 313-tich spoločníkov, pochádza z Basry a oponuje Sufyánimu ako bojovník.

Advertisements

Štandarda Ahmeda Al Hassána (msn)

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Skutočne my, Ahlul Bayt, máme zástavu a ktokoľvek ide pred ňou je zradca a ktokoľvek za ňou mešká, tak je zničený, a ktokoľvek ju nasleduje, nasleduje nás. Je na nej napísané: Oddanosť patrí Allahovi!“ - 250 Znamení, str. 15.

Imám Ahmed Al Hassán je Jamáni

Jamáni (mier s ním) je osoba, o ktorej bolo prorokované, že sa objaví na Konci čias ešte pred Imámom Mahdím (mier s ním). Táto osobnosť je považovaná za veľké znamenie bezprostredného zjavenia a povstania Imáma Mahdiho (mier s ním).

Rodokmeň, fotky a neomylnosť Ahmeda Al Hassána ako syna duše Imáma Mahdího

Mnoho moslimov tvrdí, že nechcú podrobne skúmať volanie Ahmeda Al Hassána, mier s ním, keďže je dobre známe, že je veľa podvodníkov a falošných nárokovateľov. To je pravda. Čo však znamená existencia ľudí, ktorí falošne vyhlasujú, že sú istou osobou vybranou Allahom ako Imám Al Mahdi alebo Jamáni, mier s nimi? Znamená to, že musí existovať jedna osoba, ktorá je pravdivým oprávneným nárokovateľom.

Imám Ahmed Al Hassán oznámil nasledovných 5 kníh…

„...všetky tieto otázky budú zodpovedané v knihe: „Pán východov a západov,“ v ktorej na základe jasných hmatateľných dôkazov poskytnem a vysvetlím poznanie komukoľvek, kto túži po poznaní. Objasním, ako komunikovať so stvoreniami tohto veľkého vesmíru nekomplikovaným a flexibilným spôsobom. V knihe budem pojednávať o skrátení vzdialeností, o svetelných rokoch a o konvertovaní svetelných rokov na kilometrové vzdialenosti ľahkým a flexibilným spôsobom za použitia neveľkých finančných nákladov, namiesto utrácania miliárd, aby sa niekto dostal tak blízko, ako je mesiac a iné planéty, na ktorých nenájdu nič okrem informácií, ktoré sa rovnajú maličkosti v porovnaní s informáciami, ktoré sú prítomné v tomto obrovskom vesmíre...“

Informácie o Ahmedovi Al Hassánovi

Počas neprítomnosti Ahmeda Al Hassána neoprávnený úrad publikoval mnoho materiálu a dostali sa takto k arabsky hovoriacim ľuďom, a takisto aj k medzinárodnému publiku. Nanešťastie neustále miešali pravdivé učenia Ahmeda Al Hassána, ktoré sú prirodzene príťažlivé, s ich vlastnými falošnými učeniami...

Krátky úvod

23. Januára 2015, na základe nariadenia Imáma Mahdího (mier s ním), 12 najbližších ansárov odhalilo zničujúcu fitnu neoprávnenej kancelárie a vztýčilo Čierne Zástavy, volajúc ansárov, aby Imámovi Mahdímu (mier s ním) a Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (mier s ním) dopomohli k víťazstvu. Zakaždým žiadali ansárov, aby sa obrátili k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), aby vedeli, či správy, ktoré priniesli, sú pravdivé alebo nie... Napriek tomu väčšina ansárov Čierne Zástavy popierala a pokračovala v nasledovaní neoprávnenej kancelárie, a tým došlo k naplneniu ďalšieho proroctva Ahlul Bayt (mier s nimi).

Posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním)

spravna cesta vedenie pravy islam

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvým človekom, ktorý kedy vyhlásil, že on je ten, o ktorom sa zmieňuje Posledná vôľa Svätého Proroka (mier s ním). Preto skutok Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktorým si nárokuje na Poslednú vôľu Proroka, musí byť prirodzene chránený pred uvedením v omyl, ako sľúbil Svätý Prorok (mier s ním).