Imám Ahmed Al Hassán (msn) je s Čiernymi Zástavami Východu

Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (t.j. Kráľ Fahd - leopard). Ak sa na neho pozriete z diaľky, tak uvidíte, že má oči prekrížené. No ak k nemu podídete blízko, uvidíte, že jeho oči sú v poriadku. Bude ho nasledovať brat menom Abdulláh. Beda všetkým šítom pred ním, zopakoval to trikrát, dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o objavení sa Hudžah (Imám Mahdi).“ - 250 znamení, str. 122, Mohamed Ali Tabatabai

Advertisements

Poznanie Ahmeda Al Hassána

...A presne ako každý človek má otca v tomto fyzickom svete, každá duša má otca. Duše majú schopnosť samy seba naklonovať (a tak sa stať otcom pre duše, ktoré boli naklonované). A otec vo svete duší nie je nevyhnutne otec, ktorý existuje vo fyzickom svete. Každá duša má jedného pravého otca a na tento svet prichádzame viackrát a v každej inkarnácii sú otec a matka a súrodenci odlišní. A toto je znamenie, podľa ktorého poznáme Qaima (mier s ním). A toto je konečný dôkaz.

Štandarda Ahmeda Al Hassána (msn)

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Skutočne my, Ahlul Bayt, máme zástavu a ktokoľvek ide pred ňou je zradca a ktokoľvek za ňou mešká, tak je zničený, a ktokoľvek ju nasleduje, nasleduje nás. Je na nej napísané: Oddanosť patrí Allahovi!“ - 250 Znamení, str. 15.

Imám Ahmed Al Hassán je Jamáni

Jamáni (mier s ním) je osoba, o ktorej bolo prorokované, že sa objaví na Konci čias ešte pred Imámom Mahdím (mier s ním). Táto osobnosť je považovaná za veľké znamenie bezprostredného zjavenia a povstania Imáma Mahdiho (mier s ním).

Rodokmeň, fotky a neomylnosť Ahmeda Al Hassána ako syna duše Imáma Mahdího

Mnoho moslimov tvrdí, že nechcú podrobne skúmať volanie Ahmeda Al Hassána, mier s ním, keďže je dobre známe, že je veľa podvodníkov a falošných nárokovateľov. To je pravda. Čo však znamená existencia ľudí, ktorí falošne vyhlasujú, že sú istou osobou vybranou Allahom ako Imám Al Mahdi alebo Jamáni, mier s nimi? Znamená to, že musí existovať jedna osoba, ktorá je pravdivým oprávneným nárokovateľom.

Imám Ahmed Al Hassán oznámil nasledovných 5 kníh…

„...všetky tieto otázky budú zodpovedané v knihe: „Pán východov a západov,“ v ktorej na základe jasných hmatateľných dôkazov poskytnem a vysvetlím poznanie komukoľvek, kto túži po poznaní. Objasním, ako komunikovať so stvoreniami tohto veľkého vesmíru nekomplikovaným a flexibilným spôsobom. V knihe budem pojednávať o skrátení vzdialeností, o svetelných rokoch a o konvertovaní svetelných rokov na kilometrové vzdialenosti ľahkým a flexibilným spôsobom za použitia neveľkých finančných nákladov, namiesto utrácania miliárd, aby sa niekto dostal tak blízko, ako je mesiac a iné planéty, na ktorých nenájdu nič okrem informácií, ktoré sa rovnajú maličkosti v porovnaní s informáciami, ktoré sú prítomné v tomto obrovskom vesmíre...“

Informácie o Ahmedovi Al Hassánovi

Počas neprítomnosti Ahmeda Al Hassána neoprávnený úrad publikoval mnoho materiálu a dostali sa takto k arabsky hovoriacim ľuďom, a takisto aj k medzinárodnému publiku. Nanešťastie neustále miešali pravdivé učenia Ahmeda Al Hassána, ktoré sú prirodzene príťažlivé, s ich vlastnými falošnými učeniami...