13-ty nástupca po Prorokovi

Hlavný prúd šítov si je vedomý iba 12-tich nástupcov po Prorokovi (mier s ním), no nevšímal si Mahdíov, ktorí sú tiež Imámovia (hoci o hodnosť nižšie).

Advertisements

Rodokmeň, fotky a neomylnosť Ahmeda Al Hassána ako syna duše Imáma Mahdího

Mnoho moslimov tvrdí, že nechcú podrobne skúmať volanie Ahmeda Al Hassána, mier s ním, keďže je dobre známe, že je veľa podvodníkov a falošných nárokovateľov. To je pravda. Čo však znamená existencia ľudí, ktorí falošne vyhlasujú, že sú istou osobou vybranou Allahom ako Imám Al Mahdi alebo Jamáni, mier s nimi? Znamená to, že musí existovať jedna osoba, ktorá je pravdivým oprávneným nárokovateľom.

Imám Ahmed Al Hassán oznámil nasledovných 5 kníh…

„...všetky tieto otázky budú zodpovedané v knihe: „Pán východov a západov,“ v ktorej na základe jasných hmatateľných dôkazov poskytnem a vysvetlím poznanie komukoľvek, kto túži po poznaní. Objasním, ako komunikovať so stvoreniami tohto veľkého vesmíru nekomplikovaným a flexibilným spôsobom. V knihe budem pojednávať o skrátení vzdialeností, o svetelných rokoch a o konvertovaní svetelných rokov na kilometrové vzdialenosti ľahkým a flexibilným spôsobom za použitia neveľkých finančných nákladov, namiesto utrácania miliárd, aby sa niekto dostal tak blízko, ako je mesiac a iné planéty, na ktorých nenájdu nič okrem informácií, ktoré sa rovnajú maličkosti v porovnaní s informáciami, ktoré sú prítomné v tomto obrovskom vesmíre...“

Informácie o Ahmedovi Al Hassánovi

Počas neprítomnosti Ahmeda Al Hassána neoprávnený úrad publikoval mnoho materiálu a dostali sa takto k arabsky hovoriacim ľuďom, a takisto aj k medzinárodnému publiku. Nanešťastie neustále miešali pravdivé učenia Ahmeda Al Hassána, ktoré sú prirodzene príťažlivé, s ich vlastnými falošnými učeniami...

Krátky úvod

23. Januára 2015, na základe nariadenia Imáma Mahdího (mier s ním), 12 najbližších ansárov odhalilo zničujúcu fitnu neoprávnenej kancelárie a vztýčilo Čierne Zástavy, volajúc ansárov, aby Imámovi Mahdímu (mier s ním) a Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (mier s ním) dopomohli k víťazstvu. Zakaždým žiadali ansárov, aby sa obrátili k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), aby vedeli, či správy, ktoré priniesli, sú pravdivé alebo nie... Napriek tomu väčšina ansárov Čierne Zástavy popierala a pokračovala v nasledovaní neoprávnenej kancelárie, a tým došlo k naplneniu ďalšieho proroctva Ahlul Bayt (mier s nimi).

Posledná vôľa Proroka Mohameda (mier s ním)

spravna cesta vedenie pravy islam

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvým človekom, ktorý kedy vyhlásil, že on je ten, o ktorom sa zmieňuje Posledná vôľa Svätého Proroka (mier s ním). Preto skutok Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), ktorým si nárokuje na Poslednú vôľu Proroka, musí byť prirodzene chránený pred uvedením v omyl, ako sľúbil Svätý Prorok (mier s ním).

Prorok Mohamed svoj testament napísal na smrteľnej posteli

Ali (mier s ním) povedal: „Keď ste vy všetci odišli, Svätý Prorok (mier s ním) mi povedal všetko to, a tiež mi povedal, čo chce napísať. Chcel, aby ľudia boli toho svedkami. V tom čase ho archanjel Gabriel informoval, že Allah Azz Wa Džall vie o tom, k akej opozícii a rozdeleniu dôjde v rámci ummyh. Potom žiadal papier a poprosil ma, aby som napísal to, čo chcel, aby bolo napísané, a aby svedkami toho boli traja ľudia - Salman, Abu Dhar a Miqdad. Nadiktoval mená Imámov, ktorí sú vedením, a ktorých Allah nariadil poslúchať až do Dňa zmŕtvychvstania...“

Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

posledná vôľa proroka mohameda umar omar ali

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180}. V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

Pohľad sunnitov a šítov na Poslednú vôľu Proroka Mohameda

ahmed al hassan posledná vôľa proroka mohameda umar ibn khattab ahlulbayt

Moslimské sekty majú rôzny pohľad na to, čo zanechal Prorok Mohamed (mier s ním) ako svoju Poslednú vôľu alebo posledné nariadenie. Sunniti neveria, že Prorok Mohamed (mier s ním) zanechal písomnú Poslednú vôľu, ale veria v hadís „Koránu a sunny:“ „Zanechal som medzi vami dve záležitosti, ktorých keď sa budete držať, tak nikdy nebudete zle vedení a nikdy …