Vojská Svetla VS Vojská Temnoty PDF

Advertisements

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Odpustenie VS Pomsta

Priateľ Allaha sa nepomstí a ten, kto sa pomstí, nikdy nemôže byť priateľom Allaha. Predtým, ako začneme, chcel by som sa opýtať: Je medzi čítajúcimi niekto, komu bolo ublížené tým, ako konali iní? Nie je to otázka, ktorou by som vás chcel dobehnúť. Ak je odpoveď áno, tak sa vás opýtam ďalšiu otázku: Odpustili ste …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Viera VS Neviera

  Jedným z 5 pilierov islámu je viera. Bez viery nie je žiadna blízkosť k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Základom každého náboženstva je viera. Viera nie je iba presvedčenie o pravde daného princípu, ale je to v základe prijatie princípu ako základu činu. Imám Ali (mier s ním) povedal: “...telo nemá žiadny úžitok bez hlavy. …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Dôstojnosť VS Podlosť

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) stvoril človeka, aby bol vznešený a ušľachtilý dušou. Hľadanie svetských cieľov, zatiaľ čo znižujem samého seba, je podlé a ohavné. Človek, ktorý si cení samého seba a má k sebe úctu, a je velebiaci v duši, neuskutoční podlé skutky, ktoré môžu viesť k poníženiu a neúcte. Takýto človek si neukladá nízke …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Podriadenie VS Pochybnosti

Islám znamená podriadenie sa a je to totálne podriadenie sa človeka Bohu. Slovo moslim znamená ten, ktorý sa podriaďuje Bohu. Imám Ali (mier s ním): “Islám je podriadenie sa a podriadenie sa je istota, a istota je potvrdenie pravdy, a potvrdenie pravdy je uznanie, a uznanie je vykonávanie toho, čo je povinné, a vykonávanie toho, …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokánie VS Zotrvávanie v hriechu

Posol Allahov (mier s ním) povedal: “Pisár na pravej strane je dôveryhodnejší ako pisár naľavo. Keď človek urobí dobrý skutok, tak ho hneď zaznamená. Keď človek urobí zlý skutok, tak povie pisárovi naľavo: Nehýb s rukou po dobu 6 hodín. Ak človek bude hľadať u Allaha odpustenie, tak ho nezapíše. Inak to bude zaznamenané ako …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokora VS Arogancia

{Niet pochýb o tom, že Boh vie, čo skrývajú a čo prejavujú. On nemá rád povyšujúcich sa.} {Korán 16:23} Arogantní ľudia hovoria, že veria v pokoru, ale ich život hovorí, že veria v aroganciu. Pokora hovorí pravdu. Pokorní ľudia posilňujú. Arogantní ľudia využívajú. Ak zasadíš pokoru, budeš žať silu. Ak zasadíš pýchu, budeš žať zničenie. …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Štedrosť VS Lakomstvo

{Ten, kto dal a vyvaroval sa, a uveril v to najlepšie, tomu uľahčíme cestu k tomu, čo je ľahšie} {Korán 92:5-7} Svätý Prorok (mier s ním) povedal: “Štedrosť je časťou imánu (viery) a imán vezme človeka do Neba.” - Džami al-Sádát, zv. 2, str. 113 Svätý Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: Nič nezaručí blaho …

Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Milosrdenstvo VS Hnev

“Vôľa odpustiť a nie trestať” je často používanou definíciou pre slovo milosrdenstvo, ale čo je to milosrdenstvo v isláme? S islámom bol daný milosrdenstvu hlbší zmysel, ktorý vytvoril živý aspekt v živote každého moslima, za ktorý bude Bohom odmenený, ak sa podľa toho bude správať. Allahovo (Oslavovaný a Vyvýšený) milosrdenstvo, ktoré je dané všetkým Jeho …