Mäso a mäsové produkty (Halal/Haram)

Očisťujete svoje telo?  Zdržiavate sa mäsa, ktoré je Haram? Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal, že všetko mäso je haram okrem toho, ktoré je porazené pred vašimi očami spôsobom, ktorý je halal, alebo okrem toho, o ktorom ste počuli, že bolo porazené halal spôsobom dôveryhodnou osobou s dobrým správaním, ktorej dôverujete.  Všetko ostatné mäso je …

O viere a isláme

159 - V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Muž prišiel za Božím Prorokom (pmsnajr) a povedal, že prišiel, aby prisahal vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Až tak, že by si zabil svojho otca?“ Muž stiahol svoju ruku a zmenil svoj postoj. Neskôr sa vrátil a povedal, že prišiel prisahať vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: …

Liečenie zlomeného srdca

Niekto napísal na Facebook, citujem: Je zarážajúce, koľko ľudí pociťuje rôzne verzie nasledovného: „Existuje základný pocit, že nič nie je v poriadku. Pozerám sa na svoje požehnania, je ich toľko veľa. Jednu minútu je moje srdce plné, hneď ďalšiu minútu je prázdne. V jednej chvíli si myslím, že som ok, hneď v nasledujúcu chvíľu mám pocit, akoby sa …

Pripomenutie

Ten, kto si úprimne pripomína Allaha, je tým, kto sa mu podrobuje: ktokoľvek zabúda, odmieta poslušnosť. Podrobenie sa je známka navádzania, odmietanie poslušnosti je naznačuje uvedenie v omyl. Koreň pre oba stavy spočíva v pripomínaní (dhikr) a zábudlivosti. Učiň svoj jazyk ústredným bodom tvojho srdca, ktorý sa nepohne, iba ak to signalizuje srdce, intelekt súhlasí a tvoj jazyk vyhovie …

Dva Príbehy

Mier, požehnania Boha nech sú s vami. Prvý príbeh: Po boji pri Badr náš prorok Muhammad (PMSNAJR) oslobodil neveriacich zajatcov na výmenu za jednoduchú cenu: aby jeden zo zajatcov naučil skupinu muslimov čítať a písať. Títo zajatci, ktorí boli prepustení ušľachtilým Poslom, príkladom ľudstva, neverili v Muhammada (PMSNAJR).  V skutočnosti viedli boj, v ktorom ho …

Čo mám robiť?

„Neviem, čo si počať so svojím životom.  Som mladý, nemám záväzky, žiadne vzdelanie a som chudobný.  Žijem v štáte, v ktorom sú ľudia utláčaní.  Viem, aká je pravda, no neviem, čo ďalej.  Čo mám robiť?“, opýtal sa naliehavo mladík učenca. Učenec odpovedal: Ťažkosti a problémy, ktorým čelíš môžu byť dôvodom na to, aby si sa chopil svojej viery a vyniesol …