Čierne Zástavy Východu – Satelitný Kanál

{Znášaj trpezlivo ich reči a pred východom slnka a západom oslavuj chválu Pána svojho a v noci tiež Ho oslavuj i na konci každého padnutia na zem!   A načúvaj dňu, keď hlásateľ zavolá z miesta blízkeho; v ten deň, keď začuješ krik skutočne, to bude Deň vzkriesenia.} {Svätý Korán, Súra Qaf} https://youtu.be/q3R2peVfLHQ