Červená Obloha

Červenanie sa oblohy v piatok, 11.05.2018, je veľkým znamením pre príchod prekliateho Sufyániho.

Advertisements

Milosrdenstvo Nadovšetko

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal: „Otázka pre všetkých: Ak by ateista, neveriaci v Allaha, prišiel za vami s prosbou o vodu preň a pre jeho syna, a zároveň by za vami prišiel moslim, veriaci v Allaha, prosiac o vodu preň, a vy máte iba jeden pohár vody. Komu ju dáte? Ktokoľvek odpovie, nech si vezme …

20.07.2017

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal: „Pite vodu a ponáhľajte sa, než príde ráno. Pite vodu a ponáhľajte sa, pretože je to voda dovolená. Pite z tejto vody, pretože nastane deň, keď si ju budete žiadať, no nenájdete ju. Ó, ľudia, ó, deti Adama! Prebuďte sa …

Dobré správy!

V predvečer Nového roka nás očakávajú ohromné dobré správy prichádzajúce od Boha Všemohúceho, ak Boh dá. Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov.  Bude to drvivý úder! 23.12.2016 Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: "Teraz je rad na vás, nech vám Boh dá úspech.  Práca nekončí až do momentu, kedy na tomto svete …

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

"V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého. Ó, Allah, Ó, Veľký, Ó, Štedrý Ó, Allah Moji milovaní veriaci V predvečer Nového roka vás očakávajú ohromné dobré správy od Allaha Vznešeného, inshallah Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov Preto dúfam, že tieto správy rozšírite, aby sa mohli dostať do všetkých krajín Allahu Akbar (Allah …

13.12.2016

https://www.facebook.com/AJASciTec/videos/596919907169584/ Dnes je Noc Moci.  Dnes, 13.12.2016, bol Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) v paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástva Východu. Nasledujú výňatky z jeho (pmsn) prejavu preložené z arabčiny do angličtiny a do slovenčiny: ليلة القدر هي اليلة التي تنزل فيها الارواح الطيبة لتجد لها مسكن تسكنه وتطهره Layltul Qadr (the night of power) is …