Ahmed Al Hassan, Paltalk, 15.11.2017

Bubny pravdy začínajú dunieť...

Advertisements

Milosrdenstvo Nadovšetko

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal: „Otázka pre všetkých: Ak by ateista, neveriaci v Allaha, prišiel za vami s prosbou o vodu preň a pre jeho syna, a zároveň by za vami prišiel moslim, veriaci v Allaha, prosiac o vodu preň, a vy máte iba jeden pohár vody. Komu ju dáte? Ktokoľvek odpovie, nech si vezme …

20.07.2017

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal: „Pite vodu a ponáhľajte sa, než príde ráno. Pite vodu a ponáhľajte sa, pretože je to voda dovolená. Pite z tejto vody, pretože nastane deň, keď si ju budete žiadať, no nenájdete ju. Ó, ľudia, ó, deti Adama! Prebuďte sa …

Kázeň zo stretnutia s Imámom Al Mahdím (pmsn)

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) bol prvý muž, ktorý vyhlásil, že on je ten, ktorý je zmienený vo vôli svätého proroka (mier s ním). Vôli, o ktorej prorok sľúbil, že bude ochranou pre tých, ktorí ju nasledujú. Preto skutok, že sa Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) k vôli prihlásil, musí byť neodmysliteľne chránený …

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

"V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého. Ó, Allah, Ó, Veľký, Ó, Štedrý Ó, Allah Moji milovaní veriaci V predvečer Nového roka vás očakávajú ohromné dobré správy od Allaha Vznešeného, inshallah Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov Preto dúfam, že tieto správy rozšírite, aby sa mohli dostať do všetkých krajín Allahu Akbar (Allah …

Zbraň Istoty

Dám vám zbraň, ktorú mi dal Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a tou zbraňou je nasledujúca veta: “Vskutku Allah SWT nezavádza Svojich úprimných služobníkov”.  Ak človek skutočné v túto vetu verí, Jaqín (istota) bude jeho alebo jej. Keď Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal “Vskutku Allah SWT nezavádza Svojich úprimných služobníkov”, spôsobuje to, že jedinec …