Prorok (pmsnajr) a Pocestný

Jedného dňa prišiel do mešity za Prorokm Muhammadom (pmsnajr) pocestný. Po tom, čo Proroka (pmsnajr) pozdravil, mu bola položená otázka odkiaľ je. Pocestný odpovedal, že prišiel z ďaleka, len aby získal odpovede na pár otázok. Nasleduje dialóg medzi Prorokom Muhammadom (pmsnajr) a pocestným. Pocestný (P): Nechcem, aby som bol v Deň zúčtovania potrestaný. Muhammad (pmsnajr) (M): Správaj sa …

Zaľúbiť sa

Anitthigandha žil v Savatthi. Mal sa oženiť s nádhernou mladou ženou z mesta Sagala, kraju Maddas. Keď nevesta cestovala zo svojho domu do Savatthi, ochorela a zomrela na ceste. Keď sa ženích dozvedel o tragickej smrti jeho nevesty, mal zlomené srdce. V tomto bode sa Buddha (pmsn) vybral do jeho domu, keďže vedel, že nastal čas, aby ženích dosiahol Sotapatti. Mladíkovi …

Poznanie seba

Skutočné poznanie seba sa skladá z nasledujúcich vecí: Kto si a odkiaľ pochádzaš? Kam smeruješ a za akým účelom si tu prišiel? Z čoho sa skladá tvoje skutočné šťastie a mizéria? Niektoré z tvojich vlastností sú tie zvierat, niektoré diablov, niektoré anjelov a ty musíš zistiť, ktoré z týchto tvojich vlastností sú náhodné, a ktoré …