oceán

Beda! Nik si Ťa tu nepamätá, Ó, Milovaný!
sediac na brehu tohoto blaženého oceána
chcú iba načúvať
zvuku ilúzie

Osamotený pri tomto oceáne
neviem ako plávať, ani kde je pobrežie
vznášajúc sa bezcieľne deň a noc
takmer sa topím

Ku komu môžem ísť? Koho môžem požiadať?
Všetci ma opustia, všetci zmiznú
zanechávajúc ma na konci
pri tomto bezradnom oceáne ilúzií

Hľadajúc skutočného vodcu a priateľa srdca,
som celý uplakaný
zomieram z vláčenia mojej vlastnej batožiny,
moje slabé srdce sa chveje

Beda! Nik si Ťa tu nepamätá, Ó, Milovaný!
sediac na brehu tohoto blaženého oceána
chcú iba tvoriť a načúvať
hluku ilúzie

(Zvuk Ilúzie – Sadiq M. Alam)

hafizJedného dňa
slnko priznalo:
„Som iba tieňom.
Keby som vám tak mohlo ukázať
nekonečnú Žiaru,
ktorá vrhá môj nádherný obraz!“

 „Keby som vám len mohlo ukázať,
Keď ste sami alebo v temnote,
Úžasné Svetlo
vášho vlastného bytia!“

 –Hafiz

Krištáľová obruč

Zem
Pozdvihla času k slnku
A svetlo – svetlo
Je naliate.

Vták
Priletí a sadne si na krištáľovú obruč
A zo svojej jaskyne v lese
Počujem spev.

A tak bežím na hranu existencie
A spojím sa s mojou dušou v láske.

Pozdvihujem srdce Bohu
A nalieva sa milosť a duševná pohoda.

Smaragdový vták stúpa z môjho vnútra
A sadá si

Na pohár
Milovaného.

Opustil som temnú jaskyňu navždy.
Moje telo splynulo s Jeho.

Položil som svoje krídlo
Ako most pre teba

Aby si sa k nám mohol pripojiť
K spevu.

– Hafiz (Daniel Ladinsky)

Krištáľová obruč

V Krásnych Menách toho Najkrajšieho

Ó, Ty, Ktorý je Krása Sama a Ty, Ktorý Miluješ všetko, čo je krásne

Prosím, urob moje myšlienky krásnymi

Prosím, urob moju reč krásnou

Prosím, urob moje konanie krásnym

Prosím, daj, aby bola moja interakcia s ostatnými krásna

Prosím, daj, aby bolo moje vnútro a môj zovňajšok krásne

Prosím, daj, aby bolo moje žitie a umieranie krásnymi

Môj Milovaný, Ty si Ten Najkrajší

Prosím, nasýť ma Tvojo krásnou Krásou, ktorá nemá konca

Tou najkrajšou ľudskou bytosťou, ktorá je centrom Tvojej Krásy –

Tvoj nádherný Habib

Prosím, Milovaný, príjmi túto modlitbu

– Sadiq M. Alam