Sayyed Ahmed Al Hassán (pmsn) a jeho Dua na odstránenie pochybností

f48fe61be541432648a2f78e7cc87698
Transliterácia:

Bismillah al-Rahman al-Raheem
Allahumma ib’ed ‘anny koll shakk wa rayb
wa ohrosni bi ‘aynaka alaty la tnam
Innaka alHaris, ya Allah

Preklad:

V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého
Ó, Allah, oddiaľ odo mňa každú pochybnosť a podozrenie
a chráň ma/stráž ma Tvojimi očami, ktoré nespia.
Vskutku Ty si Strážca/Ochránca, Ó, Allah”

Sayyed Ahmed Al Hassán (pmsn) a jeho Dua na odstránenie pochybností

Prayer Manual According to Ahmed Al-Hassan a.s.

Prayer_by_Bluwi

Po kliknutí na nižšie uvedený obrázok nájdeš manuál modlitby podľa
Imáma Sayyeda Ahmada Al-Hassána Al-Jamániho (a.s.) v anglickom jazyku.
Preložený manuál postnem časom, insha´Allah.

The Prayer- According to the Imam Sayyed Ahmad Al-Hassan Yamani (as)

Prayer Manual According to Ahmed Al-Hassan a.s.

Imám al-Sádiq (pmsn) povedal,
“(V modlitbe) chváľ Allaha, uznaj svoje hriechy, potom vyriekni svoju prosbu.”
Bihar al-Anwar, zv. 93, str. 318, č. 23

Imám al-Husajn (pmsn) povedal,
“Prorok (pmsnajr) zvykol zdvíhať svoje ruky a úpenlivo prosil Allaha, ako chudobný človek prosí o jedlo.”
Makarim al-Akhlaq, zv. 2, str. 8, č. 1981

Prorok (pmsnajr) povedal,
“Pros Allaha a pros Ho hojne, pretože vskutku niet ničoho, čo by bolo Preň príliš ťažké.”
Bihar al-Anwar, zv. 93, str. 302, č. 39

Imám al-Báqir (pmsn) povedal,
“Nepovažuj nič, čo žiadaš od Allaha, za priveľa, pretože v skutku to, čo je s Allahom, je oveľa väčšie, než dokážeš pochopiť.”
Makarim al-Akhlaq, zv. 2, str. 97, č. 2275

Ansár, ktorý zanedbá/vymešká modlitbu (Salat)

Otázka: Aké je nariadenie ohľadom ansára, ktorý zanedbá úkony uctievania a obzvlášť denné povinné modlitby?

Aká je rada nášho pána, Qaima Al Muhammad (pmsn), sľúbeného Jamániho, ohľadom úkonov uctievania a obzvlášť povinných modlitieb?
Existuje liek na tento zlozvyk, ktorý prijala väčšina ľudí?

Odpoveď: V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného
Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov
Nech Allah zošle Jeho modlitby na Muhammada a jeho rodinu, Imámov a Mahdíov

Nariadenie preň je, aby prosil o odpustenie a robil mnoho Istighfar (vravieť astaghfurAllah) a liek je spomínať si na Allaha, a tak napríklad nech v ruke drží ruženec, a vždy keď má možnosť, požiada o odpustenie a povie: AstaghfurAllah alebo chváli Allaha a povie: Alhamdulillah, alebo čokoľvek chce z Athkaru. A srkze množstva spomínania, inshallah, sa jeho srdce nakloní úkonu uctievania. Taktiež: kongregačná modlitba a zhromaždenie s veriacimi patria medzi dôvody navádzajúce k uctievaniu a modlitbe.

Ahmed Alhasan
Shawwal 1434 H

Ansár, ktorý zanedbá/vymešká modlitbu (Salat)

Slová Imáma Zajn al-Abidína (pmsn):
„V mene Allaha, Milostivého, Súcitného.
Ó, Allah, požehnaj Muhammada a jeho Rodinu,
daj, aby naša viera dosiahla viery najdokonalejšej,
daj, aby bola naša istota tou najlepšou istotou,
a daj, aby boli naše úmysly tými najlepšími úmyslami,
a naše činy tými najlepšími činmi!
Učin úplnými naše úmysly skrze Tvoju jemnosť,
usmerni a naprav našu istotu skrze toho, čo je u Teba,
a naprav v nás to, čo je skazené skrze Tvoju moc!
Ó, Allah, daj, aby boli túžby, pochybnosti a závisť, ktoré
Satan vkladá do nášho srdca, spomienkou Tvojej sily, odrazom Tvojej moci a strojením proti Tvojmu nepriateľovi!

Rada Imáma Ahmed Al Hassána (p) ansárskym ženám:

„Dúfam, že vy a každá veriaca žena bude čítať Surat Já sín (kapitolu zo Svätého Koránu) každý deň po Salat Al-Iša (posledná povinná modlitba večera) a často hovoriť – a vedzte, že bez ohľadu koľko to vravíte – stále je to málo:

Ó, Bože, prosím Ťa o príjemný život, spravodlivú smrť a vážený koniec, nezneuctený ani neobnažený. Ó, Bože, Tvoje odpustenie je väčšie než moje hriechy a Tvoja milosť je väčšia, než moje činy. Zošli Tvoje modlitby na Muhammada a jeho domácnosť a odpusť mi, ó, Ty, ktorý sí Večný, Nesmrteľný“

Rada Imáma Ahmed Al Hassána (p) ansárskym ženám: