Sayyed Ahmed Al Hassán (pmsn) a jeho Dua na odstránenie pochybností

Transliterácia: Bismillah al-Rahman al-Raheem Allahumma ib'ed 'anny koll shakk wa rayb wa ohrosni bi 'aynaka alaty la tnam Innaka alHaris, ya Allah Preklad: V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Ó, Allah, oddiaľ odo mňa každú pochybnosť a podozrenie a chráň ma/stráž ma Tvojimi očami, ktoré nespia. Vskutku Ty si Strážca/Ochránca, Ó, Allah"

Advertisements

Prayer Manual According to Ahmed Al-Hassan a.s.

Po kliknutí na nižšie uvedený obrázok nájdeš manuál modlitby podľa Imáma Sayyeda Ahmada Al-Hassána Al-Jamániho (a.s.) v anglickom jazyku. Preložený manuál postnem časom, insha´Allah. The Prayer- According to the Imam Sayyed Ahmad Al-Hassan Yamani (as)

Imám al-Sádiq (pmsn) povedal, “(V modlitbe) chváľ Allaha, uznaj svoje hriechy, potom vyriekni svoju prosbu.” Bihar al-Anwar, zv. 93, str. 318, č. 23 Imám al-Husajn (pmsn) povedal, “Prorok (pmsnajr) zvykol zdvíhať svoje ruky a úpenlivo prosil Allaha, ako chudobný človek prosí o jedlo.” Makarim al-Akhlaq, zv. 2, str. 8, č. 1981 Prorok (pmsnajr) povedal, “Pros …

Ansár, ktorý zanedbá/vymešká modlitbu (Salat)

Otázka: Aké je nariadenie ohľadom ansára, ktorý zanedbá úkony uctievania a obzvlášť denné povinné modlitby? Aká je rada nášho pána, Qaima Al Muhammad (pmsn), sľúbeného Jamániho, ohľadom úkonov uctievania a obzvlášť povinných modlitieb? Existuje liek na tento zlozvyk, ktorý prijala väčšina ľudí? Odpoveď: V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov Nech Allah …

Slová Imáma Zajn al-Abidína (pmsn): „V mene Allaha, Milostivého, Súcitného. Ó, Allah, požehnaj Muhammada a jeho Rodinu, daj, aby naša viera dosiahla viery najdokonalejšej, daj, aby bola naša istota tou najlepšou istotou, a daj, aby boli naše úmysly tými najlepšími úmyslami, a naše činy tými najlepšími činmi! Učin úplnými naše úmysly skrze Tvoju jemnosť, usmerni a naprav …

Rada Imáma Ahmed Al Hassána (p) ansárskym ženám:

„Dúfam, že vy a každá veriaca žena bude čítať Surat Já sín (kapitolu zo Svätého Koránu) každý deň po Salat Al-Iša (posledná povinná modlitba večera) a často hovoriť – a vedzte, že bez ohľadu koľko to vravíte – stále je to málo: Ó, Bože, prosím Ťa o príjemný život, spravodlivú smrť a vážený koniec, nezneuctený ani neobnažený. Ó, Bože, Tvoje …

Ó Pane, veď ma od neskutočného k skutočnému. Veď ma z temnoty do svetla. Veď ma od smrti k nesmrteľnosti. Zošli mier, mier a dokonalý mier.

Vo svojich posledných momentoch, Imám Džáfar as-Sádiq (pmsn) povedal: “Naša intervencia nezastihne tých, ktorí pristupovali k modlitbe ľahkovážne (považovali ju za bezvýznamnú).” (Furu Kafi, Zv. 3, str. 241)