Stiahni si Teľa!

Advertisements

Teľa (1/23)

Zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) a strážcovstvo zmluvy pre Imáma Ar-Ridu (pmsn) A napokon je dôležité, aby sme spomenuli dve významné udalosti v živote Strážcov pečate Prorokov (pmsnajr), dvanástich Imámov (pmsn), pretože sú spojení s týmto výskumom: Prvá udalosť je zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) s tyranom Mu’awia Ibn Hindom (nech ho Allah preklína). A je to …

Teľa (1/22)

Po smrti Proroka (pmsnajr) Všemohúci povedal: {Muhammad je iba poslom a pred ním odišli už iní poslovia. A ak zomrie alebo bude zabitý, obrátite sa naspäť? Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:144}  Tou najlepšou, kto opisuje to, čo sa stalo …

...A tak po smrti Proroka (pmsnajr) poslední pokročil a prvý klesol. Abu Bakr, Umar a ich nasledovníci sa chopili moci a Strážca Allahovho Posla (pmsnajr), Ali bin Abi Taleb (pmsn), bol eliminovaný, bolo mu ublížené, jemu a Az-Zahre (pmsn), ktorá zomrela krátko po Umarovom útoku na jej dom. Umar a skupina pokrytcov zaútočili na dom …

Al-Hafith Muhim Ad-Din Ahmed At-Tabari, ktorý patrí medzi sunitských učencov, ktorí sú uvádzaní v knihe “Dakha’ir Al-Uqba fi manaqib Dawi Al-Qurba”: Od Anása, že povedal: “S Allahovým Poslom (pmsnajr) bol vták, a tak povedal: “Ó, Allah! Priveď ku mne stvorenie, ktoré miluješ najviac, aby so mnou jedlo tohoto vtáka, a tak prišiel Ali Bin Abi …

"Pri Allahovi swt. prisahám, ak by boli akceptovali Alího (pmsn) Vodcovstvo, vždy keď zišli zo správnej cesty, Ali (pmsn) by ich priviedol na Cestu správnu, podporil by ich a niesol by ich. Nasmeroval by ich jednoducho a hladko spôsobom, aby sa nosič neporanil, vodca aby sa neunavil a cestujúcemu by nebolo ublížené; Ali (pmsn) by …

Teľa (1/21)

Dianie po migrácii V Al-Medíne začal Prorok (pmsnajr) budovať islamskú komunitu podľa učenia posvätnej Šari’e Allaha. Prorok (pmsnajr) začal v Al-Medíne so slovami niet boha než Allaha a skončil pri manažovaní spoločenských záležitostí a politiky za účelom poskytnutia ľuďom spravodlivosti a ich zdokonalenia. A jeho vyberané spôsoby a veľké zázraky, ktoré vykonal prostredníctvom svojich drahocenných …

Teľa (1/20)

Výmena Ľudia Allahovho Posla (pmsnajr), jeho klan, ľudia jeho mesta a židovskí a kresťanskí učenci v neho neuverili. Neuverili v neho ani starší a lídri ľudí, avšak cudzinci, ľudia dobrého a požehnaného mesta Yathrib, v neho uverili a prijali ho. Uverili v neho aj chudobní, zbedačení a mladí. A tak Allah vymenil náboženských učencov, lídrov …

Teľa (1/19)

Migrácia k Allahovi Keď Mekkánci a Kuraišovci pokračovali v ubližovaní Poslovi (pmsnajr), bol donútený emigrovať a najskôr emigroval do Taifu, do Thaqífu, o ktorom dúfal, že v neho uveria a podporia ho, ale sklamali ho a jeho volanie neprijali, presnejšie, ublížili mu, a tak začal oplakávať svojich ľudí, ktorých volal k tomu, čo im daruje …

Teľa (1/18)

Muhammad (požehnania a mier s ním a s jeho Rodinou) Volajúci k Allahovi v Mekke Všemohúci povedal: {A teraz prišiel k vám už posol z vašich radov a ťaží ho, že zlého sa dopúšťate, pretože mu záleží na vašom dobru. A voči veriacim je zhovievavý, zľutovný. A ak sa oni odvrátia, riekni: “Boh mi úplne …