Prayer Manual According to Ahmed Al-Hassan a.s.

Prayer_by_Bluwi

Po kliknutí na nižšie uvedený obrázok nájdeš manuál modlitby podľa
Imáma Sayyeda Ahmada Al-Hassána Al-Jamániho (a.s.) v anglickom jazyku.
Preložený manuál postnem časom, insha´Allah.

The Prayer- According to the Imam Sayyed Ahmad Al-Hassan Yamani (as)

Prayer Manual According to Ahmed Al-Hassan a.s.