O výmene darov

1289 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Nedovoľ, aby sa zo vzťahu medzi tebou a tvojím veriacim bratom vytratila slušnosť, keďže to skončí stratou tvojej dôstojnosti.“

1290 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Ľudí volaj rodinnými menami v ich prítomnosti a ich menami v ich neprítonosti.“

1291 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho otca (pmsn), na základe autority jeho praotcov (pmsn), ná základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Dobrí ľudia prinášajú dobré správy, no zlí ľudia prinášajú zlé správy.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 187

O výmene darov

O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1264 – Him’mád al-Lah’hám vyrozprával, že niekto išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn) a povedal, že jeden z jeho synovcov klebetil a o Imámovi (pmsn) povedal hanlivé slová. Imám Sádiq (pmsn) požiadal jeho sluhu, aby mu priniesol vodu. Vykonal obradné omytie a začal sa modliť. Muž si myslel, že Imám (pmsn) začal jeho synovca preklínať. Po dvoch jednotkách modlitby Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ó, Bože! Odpusť mu. Si viac odpúšťajúci, než som ja, tak mu prosím Ťa odpusť kvôli mne a nevypočúvaj ho ohľadom toho.“ Imám (pmsn) pokračoval v modlitbe a nariekaná a muž bol prekvapený.“

1265 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh si uctí každého, kto je utláčaný a je schopný sa pomstiť, no neurobí tak.“

1266 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh zvýši dôstojnosť každého, kto skrotí svoj hnev, na tomto svete a na Onom svete. Všemohúci povedal: {ktorí krotia hnev svoj a odpúšťajú ľuďom. Boh veru miluje tých, ktorí dobro činia.} {Svätý Korán, 3:134} Za jeho hnev ho Boh odmení Nebom.“

1267 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každému, kto je schopný sa pomstiť, no skrotí svoj hnev, Boh naplní srdce mierom a vierou až do Dňa vzkriesenia.“

1268 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Uhasenie hnevu je požehnaním pre každého, kto je trpezlivý.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 185

O trpezlivosti a ovládaní hnevu

O susedských právach

1246 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Modlitba tých, ktorí sa modlia za to, aby boli zbavení ich susedov, nebude prijatá, keďže Boh ustanovil spôsob, ako sa vymaniť z podobnej situácie. Jeden môže predať dom a presťahovať sa do inej lokality.“

1247 – Prorokovi (pmsnajr) bolo povedané: „Jedna žena, ktorá sa počas dňa pôsti, v noci sa modlí a vždy dáva almužnu, verbálne obťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) odpovedal: „Jej skutky sú zbytočné. Pôjde do Pekla.“ Povedali: „Iná žena, ktorá sa pôsti počas Svätého mesiaca Ramadán, mesiaca pôstu, vykonáva povinné modlitby, neobťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Tá pôjde do Neba.“

1248 – Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a Megdádovi, aby sa každý vydali do iného regiónu a oznámili, že práva susedov zahŕňajú oblasť 40 domov.“

1249 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neboli, a ani nebudú Proroci alebo veriaci, ktorí by nemali suseda, ktorý ich obťažuje.“

1250 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Existujú tri problémy, ktorým veriaci vždy čelia, niekedy dokonca súčasne. Buď osoba, s ktorou býva v tom istom dome, pred ním zatvorí dvere a nepustí ho dnu, alebo bude mať suseda, ktorí ho obťažuje, alebo ho niekto bude obťažovať na ceste do práce. Ak by veriaci žil hoc aj na vrchole hory, Boh ustanoví Satana, aby ho vyrušoval. Boh preň na základe jeho viery ustanoví spoločníka, aby sa viac nebál.“

1251 – Imám Báqir (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr): „Ten, ktorého susedia nie sú v bezpečí pred jeho ubližovaním, nie je veriaci.“

1252 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a AbúZarovi, aby nahlas oznámili: ‚Každý, pred koho ubližovaním jeho susedia nie sú v bezpečí, nie je veriaci.‘ Oznámili to trikrát. Potom ukázal rukou, aby zdôraznil, že susedia zahŕňajú 40 domov napravo, naľavo, dopredu a dozadu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 183

O susedských právach

O spriatelení sa

1219 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Pomoc slabým je tá najlepšia forma charity.“

1220 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Boh mi prikázal, aby som sa k ľuďom správal s vľúdnosťou tak, ako mi prikázal vykonávať to, čo je povinné.“

1221 – Ohľadom Božieho výroku {Lebo vidíme, že patríš medzi ľudí dobro konajúcich} {Svätý Korán, 12:36} povedal Imám Sádiq (pmsn) nasledujúce: Tento výrok hovorí o Allahovom Prorokovi (pmsnajr), ktorý uvolnil miesto pre každého, kto prišiel na ich stretnutia, získaval pôžičky pre ľudí v núdzi a pomáhal chudobným.“

1222 – Abdulláh ibn Adžlán citoval na základe autority al-Sukúniho, že niekto povedal Imámovi Báqirovi (pmsn): „Ako mám niekedy rozdeliť to, čo chcem dať mojím priateľom?“ Imám (pmsn) odpovedal: „Využi ich náboženskú prevahu, poznanie a jurisprudenciu ako merítka priority rozdelenia veci medzi nimi.“

1223 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jeden z Božích pokladov je zakrývanie tvojich potrieb.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 180

O spriatelení sa

O spriatelení sa

1216 – Imám Reza (pmsn) citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Existujú príležitosti, počas ktorých jeden povie pravdu o jeho veriacom bratovi, ale tento čin ublíži jeho veriacemu bratovi a pred Bohom je to, akoby klamal. Existujú príležitosti, počas ktorých chce jeden dopriať prospech svojmu veriacemu bratovi a zaklame, ale pred Bohom je to, akoby povedal pravdu.

1217 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Odmena za eliminovanie smútku muslima je väčšia než odmena za modlitbu a pôstenie sa, a je to ten najlepší spôsob, ako sa priblížiť Bohu.“

1218 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh udelí 73 odmien každému, kto odstráni príčinu smútku muslima alebo veriaceho. Jednu odmenu mu Boh udelí okamžite a 72 preň odloží.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 179

O spriatelení sa

O vzájomnom stýkaní sa

1204 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Odlúčenie by nemalo presiahnúť tri dni.“

1205 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Imám Hassán (pmsn) a Imám Hussein (pmsn) sa dlhšie nerozprávali. Raz sa Muhammad ibn Hanifah vybral navštíviť Imáma Husseina (pmsn) a opýtal sa ho: „Prečo nejdeš navštíviť Imáma Hassána (pmsn). Je starší, než si ty.“ Imám Hussein (pmsn) povedal: „Od svojho starého otca, Proroka Božieho (pmsnajr) som počul, že keď dvaja prerušia vzťah, Boh vezme do Neba toho, ktorý sa vyberie pozdraviť toho druhého ako prvý. Nechcem ísť do Neba skôr než môj brat.“ Muhammad ibn Hanifah sa potom vybral k Imámovi Hassánovi (pmsn) a povedal mu, čo povedal Imám Hussein (pmsn). Odpovedal: „Má pravdu, poďme ho navštíviť.“

1206 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal Abu Zárovi: „Ó, Abu Zar! Neprerušuj kontakt s tvojimi náboženskými bratmi, keďže to nie je správne. Vyhni sa tomu, ale ak si nútený tak urobiť, nech to nie je viac než tri dni, keďže každý, kto počas týchto troch dní zomrie, a zároveň sa nerozpráva so svojimi veriacimi bratmi, zasluhuje si Oheň.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 177

O vzájomnom stýkaní sa

O sedení

1176 – Boží Prorok (pmsnajr) poradil Abuzarovi: „Každý, kto má rád, aby ľudia stáli pred ním (a prejavovali mu rešpekt), bude horieť v Ohni.“

1177 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď prídeš na stretnutie, povedz: ‚Chvála a vďaka Ti. Niet boha než si Ty. K Tebe sa obraciam s pokáním,‘ a to trikrát. Ak je to stretnutie dobré, je to ako pečať jeho uznania; ale ak to bolo stretnutie zlé, tento čin je ako výkupné za prítomnosť na takom stretnutí.“

1178 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď prídeš na stretnutie, pozdrav ostatných. Neodchádzaj uprostred stretnutia. Keď sa postavíš na odchod, povedz Salam, keďže prvý pozdrav nepostačuje, a tiež sa musíš pozdraviť pri lúčení.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 174

O sedení