O výmene darov

1289 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Nedovoľ, aby sa zo vzťahu medzi tebou a tvojím veriacim bratom vytratila slušnosť, keďže to skončí stratou tvojej dôstojnosti.“ 1290 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Ľudí volaj rodinnými menami v ich prítomnosti a ich menami v ich neprítonosti.“ 1291 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho otca (pmsn), na základe autority …

Advertisements

O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1264 – Him’mád al-Lah’hám vyrozprával, že niekto išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn) a povedal, že jeden z jeho synovcov klebetil a o Imámovi (pmsn) povedal hanlivé slová. Imám Sádiq (pmsn) požiadal jeho sluhu, aby mu priniesol vodu. Vykonal obradné omytie a začal sa modliť. Muž si myslel, že Imám (pmsn) začal jeho synovca preklínať. Po dvoch jednotkách modlitby Imám Sádiq …

O susedských právach

1246 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Modlitba tých, ktorí sa modlia za to, aby boli zbavení ich susedov, nebude prijatá, keďže Boh ustanovil spôsob, ako sa vymaniť z podobnej situácie. Jeden môže predať dom a presťahovať sa do inej lokality.“ 1247 – Prorokovi (pmsnajr) bolo povedané: „Jedna žena, ktorá sa počas dňa pôsti, v noci sa modlí a vždy …

O spriatelení sa

1219 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Pomoc slabým je tá najlepšia forma charity.“ 1220 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Boh mi prikázal, aby som sa k ľuďom správal s vľúdnosťou tak, ako mi prikázal vykonávať to, čo je povinné.“ 1221 – Ohľadom Božieho výroku {Lebo vidíme, že patríš medzi ľudí dobro konajúcich} {Svätý Korán, 12:36} povedal Imám Sádiq …

O spriatelení sa

1216 – Imám Reza (pmsn) citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Existujú príležitosti, počas ktorých jeden povie pravdu o jeho veriacom bratovi, ale tento čin ublíži jeho veriacemu bratovi a pred Bohom je to, akoby klamal. Existujú príležitosti, počas ktorých chce jeden dopriať prospech svojmu veriacemu bratovi a zaklame, ale pred Bohom je to, akoby povedal pravdu. …

O vzájomnom stýkaní sa

1204 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Odlúčenie by nemalo presiahnúť tri dni.“ 1205 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Imám Hassán (pmsn) a Imám Hussein (pmsn) sa dlhšie nerozprávali. Raz sa Muhammad ibn Hanifah vybral navštíviť Imáma Husseina (pmsn) a opýtal sa ho: „Prečo nejdeš navštíviť Imáma Hassána (pmsn). Je starší, než …

O sedení

1176 – Boží Prorok (pmsnajr) poradil Abuzarovi: „Každý, kto má rád, aby ľudia stáli pred ním (a prejavovali mu rešpekt), bude horieť v Ohni.“ 1177 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď prídeš na stretnutie, povedz: ‚Chvála a vďaka Ti. Niet boha než si Ty. K Tebe sa obraciam s pokáním,‘ a to trikrát. Ak je to stretnutie dobré, je …

O pýtaní si dovolenia vstúpiť

1106 – Vždy, keď sa Boží Prorok (pmsnajr) vybral k niekomu na návštevu, stál pred dverami a miesto neopustil, kým obyvateľom domu nepozdravil trikrát, aby si tak vypýtal povolenie vstúpiť.“ 1107 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď vaši otroci, ktorí pracujú vo vašom dome, alebo tí, ktorí ešte nedosiahli pubertu, chcú vstúpiť, o povolenie by mali …