Kniha Monoteizmu 1.1

kniha_monoteizmu_1_1

Advertisements

Kniha Monoteizmu 1.26

Dobrý Koniec Monoteizmus je Priama Cesta. Je ostrejší než meč a tenší než vlas. Bolo objasnené, že odklonenie a odchýlenie sa preč od Monoteizmu vedie ľudskú bytosť k Širk (pripisovaniu k Allahovi) a Kufr (neviere). Z toho dôvodu ho ľudská bytosť musí poznať veľmi presne, aby popri ňom prešla až do Ákhira (posmrtný život) a …

Kniha Monoteizmu 1.25

Prejavenie Božstva v Stvorení pre Stvorenia Božstvo (v Arabčine “Uluhiyya”) je ako Panstvo (v Arabčine “Rububiyya”),[1] pretože ak je význam slova Pán (Al-Rabb) ten, ktorý vychováva (Al-Murrabbí), potom Boh (Al-ilah) je ten, ktorý je vyhľadávaný (ten, ku ktorému sa osoba obracia), za účelom pomoci s nedostatkami, aby mohla dosiahnúť dokonalosť. Rovnako tak, ako môže byť …

Kniha Monoteizmu 1.24

Al-Tauhíd (Monoteizmus) Skutočný Monoteizmus neznamená zastaviť sa pri opisoch, ktoré sú zhormaždené v mene Allah. Fráza “La ilah illa Allah (Niet Boha než Allaha)” nepredstavuje koniec Monoteizmu. Presnejšie, je to počiatok Monoteizmu. Koniec a realita Monoteizmu je (On) alebo “Huwa” v Arabčine. A ako som uviedol už pred tým, “O” (písmeno “Há” v Arabčine, ktoré …

Kniha Monoteizmu 1.23

Wahabi a nedbalosť voči hraniciam Monoteizmu Wahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu.  Najmenej, čo je možné o tom povedať, je, že limitujú Allaha a rozdeľujú Ho. A preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa Vyšší a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili …

Kniha Monoteizmu 1.22

Presvedčivosť Prejavu z Evanjelií (Ježiš (pmsn) je neznalý hodiny) Ježiš (pmsn) povedal ohľadom seba, že je (neznalý) hodiny, v ktorej nastane menšie zmŕtvychvstanie: (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.)[1] a neznalosť je kvôli nedostatkom/nedokonalostiam, zatiaľ čo Absolútne Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ktorá nemá akékoľvek nedostatky/nedokonalosti alebo …

Kniha Monoteizmu 1.21

Text Tóry a Nového Zákona Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií. Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona): Dnes si …

Kniha Monoteizmu 1.20

V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží). "4 ...Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn …

Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele, (1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a …