Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Džihád (boj/snaženie).

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A to je prostredníctvom zmiešania materiálnej civilizácie s morálnou civilizáciou; považujúc ich za jedno pre každý národ. Toto je falošné vyváženie a falošný štandard. Inak by Proroci a Strážcovia, Požehnania a …

Advertisements

Civilizovaný materialistický rozvoj a úspech spirituálny

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet dobra v uctievaní, ktoré nedostane uctievajúceho bližšie k Allahovi, čo následne zvyšuje jeho poznanie Allaha, Všemohúceho. Inými slovami, človek je stvorený za účelom spirituálneho …

Ako človek spozná Mistodržiteľa Allaha na Jeho Zemi v každej epoche

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, sa zmienil o Adamovi, Požehnania a Mier s Ním, a že je Jeho Miestodržiteľ na Jeho Zemi; {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi …

Najvyššie Slovo Allaha

Keď Všemohúci Allah, Slávny, stvoril človeka, povedal Anjelom: „Umístím na zemi náměstka!“[1]a tento náměstek, teda zástupca alebo miestodržiteľ na tejto zemi je Prorok Adam, Požehnania a Mier s Ním. A toto zastupiteľstvo (nástupníctvo) nebolo prerušené v minulosti a nebude prerušené až do Súdneho dňa. Presne tak, ako Anjeli boli rozdelení do (skupiny), ktorá prijala (uverila …

Boj (džihád) s Pravdou

Boj/snaženie (džihád) za účelom presadzovania Slova Božieho, Slávneho, Všemohúceho – ako bolo poukázané – je zákonité, ba dokonca je to povinnosťou vo všetkých Božích náboženstvách, ktorými je známy obyvateľom Zeme. Avšak faktom zostáva, že sú takí, ktorí miešajú pravdu s klamstvami, aby vytvorili skreslené monštrum, ktoré nazývajú džihád na presadzovanie slova Božieho. Je preto nutné, …

Vlastné ja

Vskutku, je to základňa sužovania a domov choroby, a preto ak by (vlastné ja) neobsahovalo náležité medzery pre to, čo obsahuje tento svet z túžob/žiadostivosti, a ak by neobsahovalo chorobu všetkých chorôb, ktorou je (Ego), Satan by nemal cestu k ľudskej bytosti (ktorou ho/ju môže zviesť), a preto skrze jeho zdravie je Adamov syn stály a skrze jeho chorobu je chorý, a skrze …

Nôž (Tento Svet)

Fyzický svet obklopujúci ľudské telo je rozdelený na:  neživé objekty, rastliny, zvieratá a zvyšok ostatných ľudí.  A vzťah ľudí so svetom je buď primeraný alebo neprimeraný.  Napríklad on (človek) miluje vlastníctvo pozemkov, zlata, striebra, plantáží, zvierat a napĺňanie svojich túžob s opačným pohlavím. {Je okrášlena pro lidi láska vášnivá k ženám, k synům, k nahromaděným kintárům zlata a stříbra, …