DUCHOVNÁ CESTA – OČISTNÝ PROGRAM A ROZVOJ OSOBNOSTI

GNOSTICIZMUS: Podľa islamských učencov, Askét je ten, ktorý sa zriekne všetkých svetských statkov a potešení. Avšak Uctievač je ten, ktorý prísne dodržiava akty uctievania a je pozorný v súvislosti so svojimi povinnosťami voči Allahovi (SWT). Gnostik je ten, ktorý odvádza svoju pozornosť od iného než je Allah (SWT). Abu Ali Sina uvádza, že finálne štádium …

Advertisements

Duchovná Cesta – Očistný Program a Rozvoj Osobnosti

Úvod: Všetci Moslimovia by sa mali vydať na obetnú cestu k Milostivému Bohu (SWT). Bezpochýb sa v nás nachádza vrodená túžba byť súčasťou duchovných záležitostí v blízkosti Absolútnej Pravdy. Týmto spôsobom zintenzívnime náš vzťah so Všemohúcim a získame blízkosť k Nemu (SWT). Podľa učencov bol úmysel vydať sa na túto cestu implantovaný do našich duší …